Anda di halaman 1dari 6

LATIHAN PEKERJA DAN PEMBANGUNAN

Pengenalan
Latihan pekerja adalah satu usaha yang dirancang oleh organisasi untuk memudahkan pembelajaran pekerja, penyimpanan, dan pemindahan tingkah laku yang berkaitan dengan kerja. Dalam kebanyakan organisasi, latihan tidak terhad kepada pekerja-pekerja baru, pelbagai jenis program latihan dan pembangunan yang ditawarkan di semua peringkat kerjaya pekerja.

Bidang latihan pekerja


Latihan, seperti pembelajaran, adalah satu proses sepanjang hayat. organisasi perlu untuk mengadakan peruntukan bagi pelbagai luas keperluan latihan pekerja untuk kekal berdaya saing.

Majikan dan latihan orientasi baru


Program orientasi biasanya direka untuk memperkenalkan pekerja kepada organisasi dan matlamat itu, falsafah, dasar, dan procedures.they juga boleh membiasakan pekerjadengan kedua-dua struktur fizikal dan struktur kakitangan organisasi, seperti rantaianarahan penyeliaan dan pelbagai jabatanjabatan yang berkaitan dan pembahagian semasa majikan orentation baru juga belajar tentang pampasan, faedah, dan peraturandan prosedur keselamatan. Secara ringkas, latihan awal harus memberikan

maklumatyang cukup supaya pekerja baru dengan cepat boleh menjadi ahli produktif tenaga kerjaorganisasi. Malah, terdapat begitu bukti bahawa apabila ia menyentuh orientasi pekerjadan latihan awal, lebih banyak lebih baik (Saks, 1996). Fungsi tambahan program orientasi untuk membantu menangani pendatang baru dengan tekanan menyesuaikan diri denganpersekitaran kerja yang baru (Wanous, 1993; Waung, 1995).

latihan pekerja
Dirancang usaha organisasi untuk membantu pekerja mempelajari ilmu yang berkaitan dengan kerja, kemahiran, dan ciri-ciri lain.

Latihan semula dan meneruskan program pendidikan


Bukti yang menunjukkan bahawa jumlah tertentu pengetahuan dan kemahiran pekerja sama ada menghakis atau menjadi usang dalam kerjaya kerja mereka (london & bassman, 1989). Untuk mengekalkan kecekapan pekerja, organisasi perlu menggalakkan danmenyokong asas "ulang kaji kursus" sebagai program pendidikan yang berterusan yang menyediakan pekerja dengan maklumat baru. Penyelidikan ke atas pekerja latihan semula mencadangkan bahawa lebih tua pekerjaboleh menolak latihan semula usaha yang disebabkan oleh kekurangan keyakinan diridalam keupayaan untuk belajar (Maurer, 2001).

Perancangan dan persediaan persaraan


Seminar ditawarkan topik-topik seperti membuat keputusan persaraan, pelan persaraan dan pilihan, pelaburan dan pengurusan wang, dan perkhidmatan dan peluangpeluanguntuk bersara dan warga tua. Peningkatan dalam program-program latihan prapersaraanmencerminkan trend umum ke wad pekerja lebih banyak latihan dan keprihatinan yanglebih besar untuk pra pekerja dan kebajikan selepas persaraan.

Pembangunan kerjaya Pekerja


membantu pekerja merancang kerjaya mereka boleh membantu membawa kepadatenaga kerja yang lebih produktif, lebih berpuas hati, dan lebih setia (Hall & Hall, 1976;Krau, 1981; Noe, 1996). organisasi yang membangunkan sistem pembangunan kerjayaformal, yang memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat , termasuk pekerja, pengurus dan organisasi. pembangunan sistem kerjaya biasanya menawarkan pelbagai program, termasukkaunseling kerjaya, kursus-kursus dalam perancangan kerjaya, dan bengkel yangmenyediakan alat dan teknik untuk membantu employeesmanage contoh careers.formereka, program kaunseling kerjaya mungkin membantu individu menetapkan matlamatkerjaya dan membangunkan rancangan untuk mendapat jenis latihan dan pendidikan yangperlu untuk memenuhi matlamat mereka.

Latihan pekerja untuk perniagaan antarabangsa


globalisasi yang semakin meningkat perniagaan bermakna bahawa pekerja-pekerjamungkin diperlukan untuk antara muka dengan wakilwakil organisasi yang berasaskannations.in lain beberapa pekerja mana-mana yang bekerja untuk sebuah syarikatberasaskan foriegn, atau mereka boleh meluangkan sedikit masa ia bekerja dalamcountry.working pelbagai budaya yang lain memerlukan latihan khas (Tung, 1997).beberapa kemahiran yang diperlukan untuk bekerja dalam budaya lain termasukkemahiran bahasa asing, pengetahuan budaya agung negara tuan rumah, danpengetahuan budaya perniagaan tertentu di negara ini dan kaedahkaedah kerja (Ronen, 1989). Latihan pasukan sebagai organisasi bergantung lebih dan lebih dalam pasukan kerja, I / O psycologists danprofesional Sumber Manusia telah mula sedar yang penting latihan yang bertujuan untukmembangunkan pasukan sebagai satu kumpulan, dan

bukannya tumpuan individu yangbiasa kepada kebanyakan program latihan pekerja. progra m-program latihan pasukanbiasanya mempunyai beberapa komponen: 1.gaining dan memahami pengetahuan dan kemahiran setiap ahli kumpulan individu 2.training dalam contoh kemahiran kerja berpasukan bagaimana untuk menyelaraskan aktiviti-aktiviti, bagaimana untuk adil mengagihkan masalah beban kerja dan kumpulan yang menyelesaikan dan membuat keputusan 3.developing berkongsi matlamat dan prosedur kerja (Campbell & Kuncel, 2001).

isu-isu dalam latihan pekerja


latihan pekerja berakar umbi dalam teori-teori asas pembelajaran. Pereka program latihan pekerja yang baik adalah biasa dengan teori-teori pembelajaran dan principles.most relevan untuk latihan pekerja teori pembelajaran sosial dan teori-teori kognitif pembelajaran. teori pembelajaran sosial menekankan pembelajaran pemerhatian tingkah laku (Bandura, 1977). Proses utama dalam teori pembelajaran sosial modeling.Pemodelan ialah pembelajaran suka meniru yang berlaku melalui memerhati dan membiak tindakan orang lain, seperti apabila seorang pekerja belajar untuk mengendalikan sekeping jentera dengan menonton kerja penyelia dengan peralatan dan meniru tindakan penyelia. Teori kognitif pembelajaran views pekerja sebagai pemproses maklumat, memberi tumpuan kepada bagaimana maklumat baru disimpan dan diambil dan bagaimana maklumat itu digunakan untuk menghasilkan tingkah laku kerja (Howell & Cooke, 1989; Tannenbaum & Yukl, 1992).

Isu-isu utama dalam menjayakan program-program latihan


Kita mesti mengambil penjagaan melihat bahawa pembelajaran yang dicapai pada sesisesi latihan sebenarnya pemindahan ke tingkah laku yang baru di tapak kerja. kita juga perlu mengambil kira kesediaan pelatih dan kesediaan untuk belajar.

Pemindahan latihan
Konsep berurusan dengan sama ada latihan sebenarnya digunakan dalam persekitaran kerja.

Sejak pemindahan latihan dipengaruhi oleh darjah persamaan antara tugas-tugas latihan dan tugas-tugas kerja yang sebenar, program-program latihan yang paling berguna secara langsung menangani tugas-tugas sebenar yang dilakukan ke atas kerja.

kesediaan pelatih
Potensi individu untuk latihan yang berjaya. Banyak penyelidikan menunjukkan bahawa sikap pekerja yang positif terhadap programprogram latihan adalah kritikal untuk kejayaan latihan (Noe, 1986; Warr & Bunce, 1995;Webster & Martocchio, 1993)

Program struktur Latihan


Isu ketiga berkenaan dengan struktur program latihan. Sebahagian besar penyelidikan sememangnya menyokong pepatah lama bahawa "amalan membuat sempurna". Malah, bukti yang menunjukkan amalan yang perlu terus titiklebih pembelajaran, atau di mana amalan berterusan walaupun selepas pelatih telah menubuhkan bahawa bahan yang telah dipelajari (Driskell, Willis & Copper; 1992;McGeehee & Thayer, 1961).

Model Program Latihan Pekerja yang berjaya


1. Menilai keperluan latihan 2. Latihan objektif ditubuhkan 3. Membangun dan menguji bahan-bahan latihan 4. Melaksanakan program latihan 5. Menilai program latihan

Menilai keperluan latihan


Satu program latihan yang berjaya harus bermula dengan menilai keperluan latihan. Dalam erti kata lain, organisasi mesti mempunyai beberapa idea apa yang pekerja perlu tahuuntuk menjalankan tugas mereka. 1. Analisis organisasi 2. Analisis tugas 3. Analisis orang 4. Analisis demografi

Latihan Objektif ditubuhkan


Langkah kedua dalam program latihan yang berjaya ditubuhkan objektif latihan. seperti yang dinyatakan sebelum ini, ia adalah penting bahawa objektif tertentu dan yang dikaitkan dengan hasil diukur. Objektif latihan adalah penting dalam panduan reka bentuk program latihan dan pemilihanteknik-teknik latihan dan strategi.tambahan pula, penekanan kepada mewujudkan objektif latihan yang khusus dan diukur adalah penting terutamanya di akhirnya menilaikeberkesanan program latihan (Kraiger, Ford, & Salas, 1993 ; Kraiger & Jung, 1997).

BIBLIOGRAFI
INTRODUCTION TO INDUSTRIAL/ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY FOURTH EDITION BY RONALD E. RIGGIO