Anda di halaman 1dari 10

204/2011 sz. TRVNY a nemzeti kisebbsgi nyelvek hasznlatrl 2011. jnius 28. mely ltal mdosul s kiegszl a Tt.

184/1999 sz. s 318/2009 sz., a nemzeti kisebbsgi nyelvek hasznlatrl szl trvnye s tovbbi trvnyek A Szlovk Kztrsasg Nemzeti Tancsa a Szlovk Kztrsasg Alkotmnybl s a Szlovk Kztrsasg szmra ktelez rvny nemzetkzi egyezmnyekbl kiindulva, tiszteletben tartva a Szlovk Kztrsasg nemzeti kisebbsgekhez llampolgrai alapvet jogainak s szabadsgjogainak vdelmt s fejlesztst, tartoz

figyelembe vve a nemzeti kisebbsgek nyelvnek hasznlatt szablyoz eddigi trvnyeket, elismerve s rtkelve a Szlovk Kztrsasg nemzeti kisebbsgekhez tartoz llampolgrai anyanyelvnek jelentsgt, mint az llam kulturlis gazdagsgnak egyik jelt, szem eltt tartva az integrld Eurpai Kzssg felttelei kztt egy demokratikus, tolerns s prosperl trsadalom kialakulst, tudatostva azt a tnyt, hogy a Szlovk Kztrsasg llamnyelve a szlovk nyelv, s a Szlovk Kztrsasg nemzeti kisebbsghez tartoz llampolgrai nyelvnek hasznlatt kvnatos trvnyben rgzteni az albbi trvnyt alkotta: 1 (1) A Szlovk Kztrsasg nemzeti kisebbsghez tartoz llampolgrnak az llamnyelv hasznlata mellett1) joga van a nemzeti kisebbsg nyelvt (a tovbbiakban a kisebbsgi nyelvet) is hasznlni. E trvny clja, hogy a Szlovk Kztrsasg szmra ktelez rvny nemzetkzi egyezmnyekhez s kln trvnyekhez2) kapcsoldva rgztse a kisebbsgi nyelv hivatali rintkezsben s az ebben a trvnyben szablyozott egyb terleteken val hasznlatnak szablyait. (2) Kisebbsgi nyelven e trvny alkalmazsban a Szlovk Kztrsasg terletn a nemzeti kisebbsghez tartoz llampolgrai ltal hagyomnyosan hasznlt kodifiklt vagy standardizlt nyelvet kell rteni, amely klnbzik az llamnyelvtl; kisebbsgi nyelv a bolgr nyelv, a cseh nyelv, a horvt nyelv, a magyar nyelv, a nmet nyelv, a lengyel nyelv, a roma nyelv, a ruszin nyelv s az ukrn nyelv.

2 A kisebbsg nyelvnek hasznlata a hivatalos rintkezsben (1) Ha a Szlovk Kztrsasg nemzeti kisebbsghez tartoz, adott teleplsen lland lakhellyel rendelkez llampolgrai kt egymst kvet npszmlls szerint a telepls lakossgnak legalbb 15%-t alkotjk, e kzsgben a hivatali rintkezs sorn joguk van a kisebbsgi nyelvet hasznlni. (2) Az (1) bekezds szerinti teleplsek jegyzkt s a teleplsek (1) bekezds szerinti kisebbsgi nyelv megjellsnek jegyzkt a Szlovk Kztrsasg kormnya rendeletben llaptja meg. (3) A Szlovk Kztrsasg nemzeti kisebbsghez tartoz llampolgrnak az (1) bekezds szerinti teleplsen2a joga van a helyi llamigazgatsi szervvel, a terleti nkormnyzati szervvel s a terleti nkormnyzati szerv ltal alaptott jogi szemllyel (a tovbbiakban kzigazgatsi szerv) folytatott szbeli s rsbeli rintkezs sorn, ideszmtva az rsbeli httranyagokat s bizonytkokat, a kisebbsg nyelvn kommuniklni, s a kzigazgatsi szerv a kisebbsg nyelvn rt beadvnyra az llamnyelv mellett kisebbsgi nyelven is ad vlaszt a kzokiratok killtsnak kivtelvel, mikzben ez a kivtel nem rinti a (4) s (5) bekezdsek szerinti kzokiratokat. Ktsg felmerlse esetn a kzigazgatsi szerv vlasznak llamnyelv szvege a mrvad. A kzigazgatsi szerv adekvt mdon megteremti az els mondat szerinti jogok rvnyeslsnek feltteleit, mikzben meghatrozhat egy idszakot az gyek kisebbsgi nyelv intzsre. A kzigazgatsi szerv lthat helyen biztostja a kisebbsgi nyelv hasznlatnak lehetsgrl szl tjkoztatst a kzigazgatsi szerv szkhelyn. (4) Az (1) bekezds szerinti teleplsen a kzigazgatsi szerv kzigazgatsi eljrs3) sorn hozott hatrozatt kisebbsgi nyelv beadvnnyal kezdd eljrs esetn vagy krsre az llamnyelvi mellett kisebbsgi nyelv, hiteles tiratban is kiadja. Ktsg esetn a kzigazgatsi szerv hatrozatnak llamnyelv szvege a mrvad. (5) Az (1) bekezds szerinti teleplsen a szletsi anyaknyvi kivonatot, hzassgi anyaknyvi kivonatot, halotti anyaknyvi kivonatot, engedlyeket, jogostvnyokat, igazolsokat, nyilatkozatokat s rendelkezseket krsre ktnyelven is kiadjk, mgpedig llamnyelven s a kisebbsg nyelvn. Ktsg esetn a kzokirat llamnyelv szvege a mrvad. (6) Az (1) bekezds szerinti teleplsen a kzigazgatsi szerv pleten elhelyezett megnevezst az llamnyelv3aa) mellett kisebbsgi nyelven is feltntetik. (7) Az (1) bekezds szerinti teleplsen a kzigazgatsi szerv sajt hatskrben kiadott rlapokat krsre ktnyelven is rendelkezsre bocstja, mgpedig llamnyelven s a kisebbsg nyelvn. (8) A Szlovk Kztrsasg nemzeti kisebbsghez tartoz llampolgrai azon teleplsen, amely nem teljesti az (1) bekezdsben foglalt feltteleket, szbeli kommunikci sorn hasznlhatjk a kisebbsg nyelvt, ha azzal a kzigazgatsi szerv s az eljrs rsztvevi egyetrtenek. (9) A cseh nyelv hivatali rintkezsben trtn hasznlatt kln trvny3a) szablyozza.

3 (1) A 2. (1) bekezds szerinti teleplsen a kzigazgatsi szerv tancskozsa kisebbsgi nyelven is folyhat, ha azzal valamennyi jelenlev egyetrt. (2) A 2. (1) bekezds szerinti teleplsen a kzsg kpvisel-testletnek tagja jogosult e szerv tancskozsain a kisebbsgi nyelvet is hasznlni. A kzsg kpviseltestleti tancskozsnak tbbi rsztvevje akkor hasznlhatja a kisebbsgi nyelvet, ha azzal a kzsg kpvisel-testletnek minden jelenlv tagja s a kzsg polgrmestere egyetrt. A tolmcsolst a kzsg biztostja. (3) A 2. (1) bekezds szerinti kzsgben a krnika kisebbsgi nyelven is vezethet. (4) A hivatali gyvitelt, klnsen a jegyzknyveket, hatrozatokat, statisztikkat, nyilvntartsokat, mrlegeket, a nyilvnossgnak sznt informcikat s az egyhzak, illetve vallsi kzssgek nyilvnossgnak sznt gyvitelt, az anyaknyvvezetsen kvl, a 2. (1) bekezds szerinti teleplsen az llamnyelv mellett3aa) kisebbsgi nyelven is lehet vezetni. 4 A kisebbsgi nyelv megjellsek (1) A 2. (1) bekezds szerinti teleplsen annak llamnyelv elnevezse mellett a kzsg kisebbsgi nyelv megjellst is feltntetik, mgpedig a telepls kezdett s vgt jelz kzti jelztblkon, a kzigazgatsi szerv pletein vagy a kisebbsg nyelvn kiadott hatrozatokon, amennyiben ez a megjells fel van sorolva a 2. (2) bekezds szerinti kormnyrendeletben. (2) A telepls kisebbsgi megjellst tartalmaz kzti jelztblkat a 2. (1) bekezds szerinti teleplsen a kzsg nevt mindig llamnyelven feltntet kzti jelztbla alatt helyezik el. A Szlovk Kztrsasg Belgyminisztriuma ltalnosan ktelez jogszabllyal meghatrozza a teleplseket a nemzeti kisebbsgek nyelvn tjkoztat cllal megjell, a telepls nevt tartalmaz kzti jelztbltl eltr kzti jelztblt. (3) A telepls kisebbsgi nyelv megjellst a 2. (1) bekezds szerinti teleplsen fel lehet tntetni a vastllomsok, autbuszllomsok, repltr s kikt megjelllsnl is. A telepls kisebbsgi nyelv megjellst az llamnyelv elnevezs alatt kell megjelenteni egyforma vagy kisebb bettpussal. (4) A 2. (1) bekezds szerinti telepls sajt terletn az utcaneveket s ms helyi fldrajzi jellseket kisebbsgi nyelven is feltntetheti. (5) Szakmai publikcikban, sajtban s a tmegkommunikci ms eszkzeiben, illetve a kzigazgatsi szervek hivatali tevkenysgben, amennyiben hasznljk a kisebbsgi nyelvet, a standardizlt fldrajzi elnevezsek mellett3b) fel lehet tntetni a fldrajzi objektumok kisebbsgi nyelvben meghonosodott s hasznlt megjellst a kisebbsg nyelvn is.

(6) A 2. (1) bekezds szerinti teleplsen a Szlovk Kztrsasg llampolgrainak letnek, egszsgnek, biztonsgnak vagy vagyonnak fenyegetettsgt rint informcikat a nyilvnossg szmra elrhet helyeken az llamnyelv mellett3aa) kisebbsgi nyelven is feltntetik. Minden feliratot s a nyilvnossg tjkoztatsra sznt hirdetmnyt, klnsen az rusthelyeken, sportltestmnyekben, vendgltipari egysgekben, az utcn, az t mellett s felett, az autbuszllomsokon s vastllomsokon, fel lehet tntetni a kisebbsg nyelvn is. (7) A sremlkeken, az emlkmveken s az emlktblkon a feliratokat az llamnyelv mellett3aa) kisebbsgi nyelven is fel lehet tntetni. (8) A 2. (1) bekezds szerinti teleplsen a kzigazgatsi szerv sajt hatskrben krsre az llamnyelv mellett3aa) kisebbsgi nyelven is biztostja a tjkoztatst az ltalnosan ktelez jogszablyokrl. A 2. (1) bekezds szerinti telepls sajt hatskrben kiadott ltalnosan ktelez rendeleteit az llamnyelv szveg mellett kisebbsgi nyelven is kiadhatja; ebben az esetben az llamnyelv szveg a mrvad. 4a Helyi npszavazs a telepls megjellsnek mdostsrl (1) A 2. (1) bekezds szerinti telepls lakosainak szavazsval hatrozhat a teleplsnek a Szlovk Kztrsasg kormnynak rendeletben meghatrozott kisebbsgi nyelv megjellse mdostsrl. (2) A telepls megjellsnek mdostsrl szl helyi npszavazsra kln trvny vonatkozik.3c) 5 (1) A kisebbsgi nyelv brsg eltti s ms terleteken val hasznlatnak jogt kln trvnyek is szablyozzk2). (2) A 2. (1) bekezds nem vonatkozik a kisdedv intzmnyekben foly nevelsre, az alapiskolra, a kzpiskolkra s a kultrra. A kisebbsgi nyelvnek e terleteken val hasznlatt kln trvnyek szablyozzk.4) (3) A Szlovk Kztrsasg nemzeti kisebbsghez tartoz llampolgra a 2. (1) bekezds szerinti teleplsen az egszsggyi ltestmnyek s szocilis szolgltat ltestmnyek, illetve a szocilis jogi gyermekvdelmi s szocilis gondnoksgi ltestmnyek szemlyzetvel folytatott kommunikci sorn hasznlhatja a kisebbsgi nyelvet. Az elz mondat szerinti egszsggyi ltestmny vagy szocilis szolgltat ltestmny, illetve szocilis jogi gyermekvdelmi s szocilis gondnoksgi ltestmny lehetv teszi a kisebbsgi nyelv e trvny s kln trvnyek szerinti hasznlatt, amennyiben az adott ltestmny felttelei azt megengedik. 5a A nyilvnossg tjkoztatsa kisebbsgi nyelven

(1) A nyilvnossg tjkoztatsra sznt, a helyi rdi vagy egyb technikai berendezsek ltal kzztett hirdetmnyeket 2. (1) bekezds szerinti teleplsen az llamnyelv mellett kisebbsgi nyelven3aa) is kzz lehet tenni. (2) A 2. (1) bekezds szerinti telepls a hivatali hirdettbln, a kzsg weboldaln s a kiadott idszaki kiadvnyban5) megjelent fontos informcikat az llamnyelv mellett kisebbsgi nyelven is kzzteszi, mgpedig: a) ltrehozsnak mdjt s a telepls nkormnyzati szerveinek jogkreit, b) azoknak a jogszablyoknak, utastsoknak, tmutatknak, rtelmez rendelkezseknek ttekintst, amelyek alapjn a kzsg eljr s dntst hoz, vagy amelyek a termszetes szemlyek s jogi szemlyek kzsghez fzd jogait s ktelessgeit szablyozzk, c) az informciszerzs lehetsgnek helyt, idejt s mdjt, tovbb informcikat arrl, hogy a termszetes szemlyek s jogi szemlyek hol nyjthatnak be krelmet, javaslatot, indtvnyt, panaszt vagy ms beadvnyt, d) annak az eljrsnak a lerst, amelyet a kzsgnek be kell tartania minden krelem, javaslat s ms beadvny intzse sorn, belertve a betartand hatridket is, e) a kzsg ltal az egyes eljrsi cselekmnyek s eljr szervek eljrsa utn beszedend eljrsi illetkek6) djszabst, s az informcikhoz val hozzfrs biztostsa utn jr trtsi illetkek djszabst. f) a kzssgi eszkzkkel val gazdlkodssal s a kzsg vagyonval val rendelkezssel kapcsolatos informcikat. (3) A nyilvnossg szmra kszlt kulturlis cl alkalmi nyomtatvnyokat, galrik, mzeumok, knyvtrak katalgusait, mozik, sznhzak, koncertek s egyb kulturlis rendezvnyek programjait a 2. (1) bekezds szerinti teleplsen ki lehet adni kisebbsgi nyelven is, mikzben az alapinformcikat fel kell tntetni llamnyelven is. 5b A Szlovk Kztrsasg nemzeti kisebbsghez tartoz llampolgrainak joguk van a Szlovk Rdi s Televzi kzvettsvel informcikat terjeszteni s fogadni kisebbsgi nyelven. A regionlis s helyi televzis programszolgltatsok vagy rdis programszolgltatsok sugrzsa kisebbsgi nyelven kln trvnyben meghatrozott felttelek mellett valsul meg.7) 6 2009. 9. 1-tl hatlyon kvl helyezve a Tt. 318/2009 sz. jogszablya ltal. 7

(1) A kzigazgatsi szerv s alkalmazottai a hivatali rintkezsben az llamnyelvet ktelesek hasznlni, e trvny s ms trvnyek ltal meghatrozott felttelek mellett a kisebbsgi nyelvet is hasznljk. A kzigazgatsi szerv s alkalmazottai nem ktelesek a kisebbsgi nyelvet ismerni. (2) A 2. (1) bekezds szerinti teleplsen a kzigazgatsi szerv kteles az e trvnyben s ms trvnyekben rgztett kisebbsgi nyelvhasznlat feltteleit megteremteni.4) (3) A 2. (1) bekezds szerinti teleplsen a kzsgi rendrsgen szolglati rintkezsben hasznlni lehet az llamnyelvtrvny mellett a kisebbsgi nyelvet is, amennyiben a jelenlvk azzal egyetrtenek.
(4) Amennyiben a Szlovk Kztrsasg fegyveres erinek, a fegyveres rendvdelmi testleteknek s ms fegyveres testleteknek s a Tzolt- s Mentszolglatnak, valamint a kzsgi rendrsgnek a tagjai brjk a kisebbsgi nyelvet, a 2. (1) bekezds szerinti teleplsen hasznlhatjk a kisebbsg nyelvt a Szlovk Kztrsasg nemzeti kisebbsghez tartoz llampolgraival trtn kommunikciban.

7a A Szlovk Kztrsasg emberi jogokrt s nemzeti kisebbsgekrt felels kormnyalelnknek jogkre 1) A Szlovk Kztrsasg emberi jogokrt s nemzeti kisebbsgekrt felels kormnyalelnke (a tovbbiakban csak kormnyalelnk) szakmai s mdszertani segtsget nyjt a kzigazgatsi szerveknek s a rendvdelmi s mentszolglati testleteknek ezen trvny vgrehajtsa sorn. (2) A kormnyalelnk ktvente egyszer jelentst nyjt be a Szlovk Kztrsasg kormnynak a kisebbsgek nyelvhasznlatnak llsrl a Szlovk Kztrsasg terletn. Az els mondat szerinti jelentssel kapcsolatban, annak benyjtsa eltt llst foglal a Kormny Emberi Jogi, Nemzeti Kisebbsgi s Nemek Egyenlsgi Tancsa. (3) A (2) bekezds szerinti clbl a kormnyalelnk jogosult a kzigazgatsi szervektl informcikat s rsbeli httranyagokat krni a hatskrkbe tartoz terleteken rvnyesl kisebbsgi nyelvhasznlatrl. (4) A kormny alelnke a (2) bekezds szerinti els jelentst 2012. december 31-ig nyjtja be. 7b Kzigazgatsi szablysrtsek (1) A kisebbsgi nyelvhasznlat terletn kzigazgatsi szablysrtst kvet el az a kzigazgatsi szerv, amely a 2. (1) bekezds szerinti teleplsen: a) nem teszi lehetv a Szlovk Kztrsasg nemzeti kisebbsghez tartoz llampolgrnak a kisebbsg nyelvn trtn kommunikcit a szbeli s rsbeli rintkezs sorn vagy errl a lehetsgrl nem tjkoztatja (2. (3) bekezds),

b) a Szlovk Kztrsasg nemzeti kisebbsghez tartoz llampolgrnak krsre nem adja ki a kisebbsg nyelvn a hatrozat hiteles tiratt s a szletsi anyaknyvi kivonatot, hzassgi anyaknyvi kivonatot, halotti anyaknyvi kivonatot (2. (4) s (5) bekezdsek), c) nem biztostja szkhelynek pletn annak kisebbsgi nyelv megjellst (2. (6) bekezds), d) krsre nem bocstja rendelkezsre a sajt hatskrben kiadott rlapot a kisebbsg nyelvn is (2. (7) bekezds), e) nem biztostja terletn, sajt hatskrben a telepls kisebbsgi nyelv megjellst a 4. (1) bekezdsben meghatrozott esetekben, f) nem biztostja a 4. (6) bekezds els mondata szerinti informcikat, feliratokat s hirdetmnyeket sajt hatskrben, g) krsre nem biztostja a tjkoztatst az ltalnosan ktelez jogszablyokrl kisebbsgi nyelven is (4. (8) bekezds), h) nem nyjt informcikat s rsbeli anyagokat a kormnyalelnknek a 7.a (3) bekezds szerint. (2) A kisebbsgi nyelvhasznlat terletn kzigazgatsi szablysrtst kvet el az a jogi szemly vagy termszetes szemly vllalkoz, aki a 4. (6) bekezds szerinti feliratot vagy hirdetmnyt nem tnteti fel a kisebbsg nyelvn is, amennyiben a Szlovk Kztrsasg llampolgrainak letnek, egszsgnek, biztonsgnak vagy vagyonnak fenyegetettsgt rint informcikat tartalmaz feliratrl vagy hirdetmnyrl van sz. (3) Az (1) s (2) bekezdsek szerinti szablysrtseket a Szlovk Kztrsasg Kormnyhivatala (a tovbbiakban hivatal) trgyalja meg, amelynek nevben ezt a hatskrt a kormnyalelnk hajtja vgre. (4) Amennyiben a hivatal olyan ktelessgszegst llapt meg, amely az (1) s (2) bekezdsek szerinti kzigazgatsi szablysrts s az rsbeli figyelmeztetsben meghatrozott hatrid leteltt kveten sem trtnik meg a megllaptott hinyossgok kijavtsa, a hivatal 50 eurtl 2500 eurig terjed brsgot szabhat ki. A brsgot kiszab eljrsra a kzigazgatsi eljrsrl szl ltalnos jogszably vonatkozik.9) (5) A brsg megllaptsnl figyelembe veszik a szablysrts slyossgt, kvetkezmnyeit, az elkvets krlmnyeit, a jogellenes cselekmny ismtlst s idtartamt. Brsgot a hivatal szablysrtsrl val tudomsszerzsnek napjtl szmtott egy ven bell, legksbb azonban az elkvets napjtl szmtott kt ven bell lehet kiszabni. (6) A jelen trvny szerint kiszabott brsgok az llami kltsgvets bevteleit kpezik.

Kzs, tmeneti s zr rendelkezsek

7c (1) A 2. (1) bekezdsben a kt egymst kvet npszmllson azon npszmllsokat kell rteni, amelyek eredmnyeit 2011. jlius 1. utn hirdetik ki. (2) A 2. (1) bekezds rendelkezsei nem vonatkoznak azokra a teleplsekre, amelyek a Szlovk Kztrsasgnak a 2011. jlius 1-ig rvnyes s hatlyos, 2. (2) bekezds szerinti kormnyrendeletben vannak meghatrozva, mikzben ezek a teleplsek akkor vesztik el jogukat a nemzeti kisebbsg nyelvnek hasznlatra, ha a 2011. jlius 1-je utni, egymst kvet hrom npszmlls eredmnyei alapjn a Szlovk Kztrsasg adott teleplsn lland lakhellyel rendelkez, nemzeti kisebbsghez tartoz llampolgrai egyszer sem alkotjk a kzsg lakossgnak 15%-t. (3) A 2. (5) bekezds rendelkezsei szerint a ktnyelv szletsi anyaknyvi kivonatok, hzassgi anyaknyvi kivonatok, halotti anyaknyvi kivonatok, engedlyek, jogostvnyok, igazolsok, nyilatkozatok s rendelkezsek kiadst 2012. jnius 30-a utn lehet krni. (4) A 2. (6) bekezds rendelkezseit nem alkalmazzk, ha a kzigazgatsi szerv kisebbsgi nyelv megjellse megegyezik az llamnyelv elnevezssel. (5) A 4. (1)-(3) bekezdsek rendelkezseit nem alkalmazzk, ha a telepls kisebbsg nyelv megjellse megegyezik az llamnyelv elnevezssel. 7d A kzigazgatsi szervek 2012. jnius 30-ig ktelesek vgrehajtani az intzkedseket a 2. (4)(7) bekezdsek s a 4. (1) bekezds rendelkezseinek biztostsra. 8 Hatlyt veszti a Szlovk Kztrsasg Nemzeti Tancsnak 270/1995 sz., a Szlovk Kztrsasg llamnyelvrl szl trvnynek 10.-a. 8a Hatlyt veszti a Szlovk Kztrsasg Nemzeti Tancsnak 318/2009 sz. trvnye ltal mdostott, a kzsgek nemzeti kisebbsgek nyelvn trtn megjellsrl szl, 191/1994 sz. trvnye. 9 A 184/1999 sz. trvny 1999. szeptember 1-jn lp hatlyba. A 318/2009 sz. trvny 2009. szeptember 1-jn lp hatlyba. A 204/2011 sz. trvny 2011. jlius 1-jn lp hatlyba.

Richard Sulk s.k. Iveta Radiov s.k.

_____________________________________________________ 1)

A Szlovk Kztrsasg Nemzeti Tancsa 270/1995. sz., a Szlovk Kztrsasg llamnyelvrl szl trvnynek 1. (4) bekezdse. Pldul: Kisebbsgvdelmi keretegyezmny (A Szlovk Kztrsasg Klgyminisztriumnak 160/1998 sz. hirdetmnye), A regionlis vagy kisebbsgi nyelvek eurpai kartja (A Szlovk Kztrsasg Klgyminisztriumnak 588/2001 sz. hirdetmnye), a polgri perrendtartsrl szl 99/1963 sz. trvny 18., a bnteteljrsrl szl trvny 2., a vallsi meggyzds szabadsgrl s az egyhzak s a vallsi kzssgek jogllsrl szl 308/1991 sz. trvny 5. (1) bekezds e) pontja, a Szlovk Kztrsasg Nemzeti Tancsa a Szlovk Kztrsasg Alkotmnybrsgnak felptsrl, az alkotmnybrsgi eljrsrl s az alkotmnybrk jogllsrl szl 38/1993 sz, trvnynek 23., a Szlovk Kztrsasg Nemzeti Tancsnak a 13/2006 sz. trvnnyel mdostott, az utnvrl s a csaldi nvrl szl 300/1993. sz. trvnynek 2. (1) bekezdse, a Szlovk Kztrsasg Nemzeti Tancsa tbbszr mdostott, anyaknyvekrl szl 154/1994 sz. trvnynek 16., 19. (3) s (4) bekezdse, az idszaki s alkalmi kiadvnyoknak, valamint az audiovizulis mvek msolatainak kteles pldnyairl szl 212/1997 sz. trvny 2. (8) bekezdse, az informcikhoz val szabad hozzfrsrl s egyb trvnyek mdostsrl s kiegsztsrl szl 211/2000 sz. trvny (az informcik szabadsgrl szl trvny) 6. (5) bekezdse, a Szlovk Rdirl s Televzirl s egyb trvnyek mdostsrl s kiegsztsrl szl 532/2010 sz. trvny 5. (1) bekezdsnek g) pontja.

2)

A Szlovk Nemzeti Tancs tbbszr mdostott, kzsgek rendszerrl szl 369/1990 sz. trvnynek 1. (1) bekezdse. A Szlovk Nemzeti Tancs tbbszr mdostott, a Szlovk Kztrsasg fvrosrl, Pozsonyrl szl 377/1990 sz. trvnynek 1a. (2) bekezdse. A Szlovk Nemzeti Tancs tbbszr mdostott, Kassa vrosrl szl 401/1990 sz. trvnynek 2. (2) bekezdse.
3)

2a)

Pldul a tbbszr mdostott, kzigazgatsi eljrsrl szl 71/1967 sz. trvny (kzigazgatsi rendtarts), a tbbszr mdostott, a terletrendezsi tervrl s az ptsi rendtartsrl szl 50/1976 sz. trvny (ptsi trvny), a Szlovk Nemzeti Tancs tbbszr mdostott, szablysrtsekrl szl 372/1990 sz. trvnye, a tbbszr mdostott iparzsi vllalkozsrl szl 455/1991 sz. trvny (iparzsi trvny).

A Szlovk Kztrsasg Nemzeti Tancsa tbbszr mdostott, a Szlovk Kztrsasg llamnyelvrl szl 270/1995 sz. trvnynek 3.-a.
3aa) 3b)

3a)

A Szlovk Kztrsasg Nemzeti Tancsnak tbbszr mdostott 270/1995 sz. trvnye.

A Szlovk Kztrsasg Nemzeti Tancsa tbbszr mdostott, a geodzirl s kartogrfirl szl 215/1995 sz. trvnynek 18. .
3c)

A Szlovk Nemzeti Tancs tbbszr mdostott, a kzsgek rendszerrl szl 369/1990 sz. trvnynek 11.a -a.

Pldul a tbbszr mdostott, oktatsgyi llamigazgatsrl s iskolai nkormnyzatokrl, valamint egyb trvnyek kiegsztsrl s mdostsrl szl 596/2003 sz. trvny, a tbbszr mdostott, nevelsrl s oktatsrl, valamint egyb trvnyek kiegsztsrl s mdostsrl szl 245/2008 sz. trvny (kzoktatsi trvny) 11. (2) bekezdse.
5)

4)

Az idszakos sajtrl, hrgynksgekrl s egyb trvnyek mdostsrl s kiegsztsrl szl 167/2008 sz. trvny (sajttrvny) 2. (1) bekezdse.

6)

A Szlovk Kztrsasg Nemzeti Tancsnak tbbszr mdostott, kzigazgatsi illetkekrl szl 145/1995 sz. trvnye. Pldul a Szlovk Rdirl s Televzirl s egyb trvnyek mdostsrl s kiegsztsrl szl 532/2010 sz. trvny, a programszolgltatsok digitlis sugrzsrl, a digitlis tvitel ltal trtn egyb tartalmi szolgltatsok nyjtsrl, s az egyes trvnyek mdostsrl s kiegsztsrl szl 220/2007 sz. trvny (digitlis sugrzsrl szl trvny).

7)

8)

A 403/2010 sz. trvnnyel mdostott, a kormnyzati tevkenysg szervezetrl s a kzponti llamigazgats szervezetrl szl 575/2001 sz. trvny. A tbbszr mdostott 71/1967 sz. trvny.

9)