PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GERKO UNIT BERUNIFORM – TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH Semester:.

TIGA
Minggu 1 2 3 4 5 Tajuk Sejarah Unit Beruniform Sejarah Unit Beruniform Sejarah Unit Beruniform Struktur dan Organisasi Struktur dan Organisasi Struktur dan Organisasi • • • • • • • • • 8 Perlembagaan TKRS Perlembagaan TKRS Pengurusan dan Pentadbiran Pengurusan dan Pentadbiran Pengurusan dan Pentadbiran Disiplin dan Kerohanian Disiplin dan Kerohanian Disiplin dan Kerohanian Kandungan Pengenalan Sejarah penubuhan KRS Sejarah penubuhan TKRS Matlamat dan tujuan penubuhan Bidang aktiviti bersepadu Keahlian dan pendaftaran Kawasan kegiatan Jawatankuasa Nama dan alamat berdaftar Pengertian logo Pengertian Bendera Keahlian Lagu Pakaian dan peralatan rasmi Struktur keanggotaan Kenaikan pangkat Kewangan Pengurusan dan gaya diri Pendidikan moral - ahli bukan beragama Islam Kisah Nabi SAW, sirah dan doa

Tahun:...........
Cadangan Aktiviti (jam) Kuliah Amali 1 1 1 1 1 1

6

7

Perlembagaan TKRS

1


• • • • • • •

1

9

1

10 11 12

1 1 1

13

1 1

14


15

1

1

.... EMPAT Minggu 1 2 3 4 5 6 Tajuk Asas Pertolongan Cemas Asas Pertolongan Cemas Asas Pertolongan Cemas Kawat Kaki Kawat Kaki Kawat Kaki • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Kandungan Prinsip asas pertolongan cemas Pembebatan dan pembalutan Pemulihan dan pernafasan Kawat statik Kawat berjalan Memberi hormat Kawat formasi Menaikkan bendera Perhimpunan rasmi Pelajaran di lapangan Pelajaran dalam kelas Buku sila Bunga geti Tindih kasih Simpul manuk Simpul balak Ikatan seraya Ikatan serong Ikatan silang gunting Analisis kurikulum TKRS Tahun:.. Cadangan Aktiviti (jam) Kuliah Amali 1 1 1 1 1 1 √ √ √ √ √ √ √ √ 7 8 Istiadat TKRS 1 Istiadat TKRS Kemahiran Simpulan dan Ikatan Kemahiran Simpulan dan Ikatan Kemahiran Simpulan dan Ikatan Kemahiran Simpulan dan Ikatan Orientasi Kurikulum UB di Sekolah Rendah Orientasi Kurikulum UB di Sekolah Rendah Orientasi Kurikulum UB di Sekolah Rendah 1 1 9 10 1 √ 11 1 √ 12 1 √ 13 1 14 • Perancangan aktiviti TKRS sekolah rendah Merancang skim latihan 1 15 • 1 2 ..GERKO UNIT BERUNIFORM – TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH Semester:.....

...PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GERKO UNIT BERUNIFORM – TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH Semester:.. LIMA Minggu Tajuk Kandungan Tahun:... Cadangan Aktiviti (jam) Kuliah Amali Kemahiran Kraf Perkhemahan 1 • • • Mengapa perlu gejet dalam perkhemahan Apa yang perlu dibuat sebelum membuat gejet Apa yang perlu dibuat semasa melaksanakan projek Jenis-jenis gajet Jenis-jenis kraf perkhemahan Ikhtiar hidup di hutan Kehabisan makanan Kemalangan / kecederaan semasa aktiviti Mengelak atau mengawal hidupan liar Pengangkutan air dan darat Prinsip asas perkhemahan Etika perkhemahan Susun atur khemah Keselamatan perkhemahan Adat resam kaum di Malaysia Perayaan kaum di Malaysia Persembahan kebudayaan Komunikasi Teknik perjalanan 1 2 Kemahiran Kraf Perkhemahan Ikhtiar hidup • • • • • 1 √ 1 √ 3 Ikhtiar hidup 4 • • 1 √ 5 Pengurusan dan Persiapan Perkhemahan Pengurusan dan Persiapan Perkhemahan Kebudayaan • • • • • • 1 6 1 √ 1 7 8 Kebudayaan • • • 1 √ 9 Pengembaraan 1 √ 3 .....

10 11 12 13 14 Pengembaraan Ketahanan diri Ketahanan diri Ketahanan diri Khidmat komuniti Khidmat komuniti • • • • • • Pengendalian kompas Asas kebombaan Asas keusahawanan Alam sekitar Gotong royong Lawatan dan ziarah 1 √ √ √ √ √ 1 1 1 1 1 15 √ 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times