Anda di halaman 1dari 1

NAMA :___________________________________

KELAS:___________________________________
Isi tempat kosong bagi lagu berikut.
TARIAN INANG

bangsa

menari

Tari

sepanjang

Mari kita menari , kita __________________,


__________________ inanglah inang, rentaknya inang.
Seni budaya __________________ , budaya bangsa,
Hidup suburlah masa, ___________________ masa

NAIK KERETAPI

bersama

gembira

bunyinya
Aa

roda

Cus cus cus keretapi,


Cus cus cus cus ____________________,
Laju-laju ke depan,
____________________ sekali

Tar tar tar bunyi ____________________,


Pon pon pon bunyi _______________________,
Saya sangat _____________________,
_______________________ kawan-kawan

hebat

keretapi