Anda di halaman 1dari 10

DISEDIAKAN OLEH: MOHD ZAIRY FIRDAUS BIN MOHD ASRI M. ALHAM B. M.

AMIN MOHD ASRI BIN ABDUL RAHMAN 4 PISMP RBT

Konsep Kesepaduan Gabungan beberapa kemahiran atau aspek-aspek perkembangan fizikal kanak-kanak. Konsep gabung jalin Tumpuan seimbang antara akademik, kesihatan, kemahiran fizikal, kestabilan emosi, sosialisasi nilai dan perhubungan positif Konsep intergrasi Mencantum strategi yang terbaik, menarik, sesuai dan berkesan.

PENGGABUNGJALINAN

Kemahiran asas : mendengar. melihat. bercakap. membaca mengira. menulis. melukis

Proses menggabungkan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan satu pelajaran yang integratif dan menyeluruh.

OBJEKTIF PENGGABUNGJALINAN Penguasaan pelbagai kemahiran dalam sesuatu masa pengajaran dan pembelajaran. Meningkatkan keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Menarik lebih minat pelajar kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Menjadikan proses pengajaran dan pembelaran lebih bermakna kepada murid-murid. Memberi ruang dan peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan murid-murid secara seimbang dan menyeluruh.

Penggabungjalinan pelbgai kemahiran dalam satu mata pelajaran.

Pengabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain.

JENIS-JENIS PENGGABUNGJA LINAN

Penggabungjalinan kemahiran merentas kurikulum.

Penggabungjalinan Pelbagai Kemahiran dalam Satu Mata Pelajaran Melibatkan kemahiran lisan atau pertuturan, membaca, menulis, mengira, melukis, mewarna dan lain-lain.

Kemahiran ini boleh dibahagikan kepada 2 kategori : Kemahiran fokus. ~ Suatu kemahiran utama yang hendak disampaikan sebagai yang terdapat dalam objektif pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran sampingan. ~ Kemahiran yang digabungjalinkan dipilih berdasarkan kaitannya dengan kemahiran memfokus.

Langkah-langkah perlaksanaan Meneliti - kenal pasti kemahiran fokus dan sampingan terlibat. sediakan keperluan bahan2 yang diperlukan

tetapkan susunan / tertib kedudukan kemahiran pastikan keutamaan -kemahiran fokus & kemahiran sampingan.

Penggabungjalinan Kemahiran daripada Mata Pelajaran Lain Contoh pendidikan Jasmani Perlu wujud penggabugjalinan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain bagi meningkatkan kemahiran murid.

Penggabungjalinan Kemahiran Merentas Kurikulum

Melibatkan kemahiran2 : Kemahiran belajar untuk belajar. Kemahiran berfikir secara kreatif & kritis. Kemahiran menyelesaikan masalah. Kemahiran pelbagai kecerdasan. Kemahiran generik.

Sebagai pengukuhan kepada kemahiran yg telah diperoleh Kemahiran sampingan yg terdpt dlm penggabungjalinan dpt membantu penguasaan kemahiran fokus sbg yg dikehendaki dlm objektif P&P. Murid2 berpeluang utk menyepadukan kemahiran2 yg perlu dlm kehidupan. Penggabungjalinan berkeupayaan menimbulkan suasana pembelajaran yg menarik & mengelakkan kebosanan. Menggalakkan proses pertumbuhan & perkembangan murid2 secara seimbang, harmonis dan bersepadu.