Anda di halaman 1dari 25

SOAL-SOAL OLIMPIADE MATEMATIKA DAN PENYELESAIANNYA

1. Buktikanuntuksetiap bilanganreal a, b berlaku a

2

Bukti:

(a

b

)

2

0

2

a

2 ab b

+

2

0

2

a

+

b

2

+

b

2

2 ab

2 ab !

2. Buktikanuntuksetiap bilanganreal a, b dengan a 0 dan b 0 berlaku

a + b ≥ ab ! 2
a +
b ≥
ab !
2

Bukti:

( a
(
a

Catatan :

) b 2 ≥ Bentuk
)
b
2 ≥
Bentuk
0 € a 2 ab + b ≥ 0 € a a + b ≥
0
a
2
ab
+
b
0
a
a +
b ≥
ab dikenal sebagai
2

+

b

2

≥ 0 € a a + b ≥ ab dikenal sebagai 2 + b ≥ 2

a + b ≥ ab 2
a + b
ab
2

AM GM dimana AM singkatan Arithmetic Mean

sedangkan GM singkatan Geometric Mean.

3. Buktikanuntuksetiap bilanganpositifa, b, c dan d berlaku

Bukti:

a + b + c + 4 d ≥ abcd ! 4
a
+
b
+
c
+
4
d ≥
abcd !
4
a + b c + d + a + b + c + d ≥
a + b
c
+ d
+
a
+ b
+
c
+
d
≥ ab
+ cd
2
= 2
ab cd
=
abcd
4
2
2

4. Buktikanuntuksetiap bilanganreal a, b dan c dengan a 0, b 0 dan c 0 berlaku

a + b + c ≥ 3 abc 3
a +
b
+
c ≥
3 abc
3

Bukti:

a + b + 3 3 Misal c = x € a + b +
a
+ b
+
3
3
Misal
c =
x
a
+
b
+
c
=
3
x dan
abc
=
y
abc
=
y
3
a + b
c
+
x
+
a
+ b
+
c
+
x
a
+
b
c
+
Maka
2
x
3
= 2
ab cx
=
4 abcx
=
4
y x
4 2
2
2
3 x +
4
3
4
3
Karena a + b + c = 3 x maka
x ≥
y x
x
y x
x
y
4

5. Buktikanuntuksetiap bilanganpositifa, b, c berlaku (b + c ) (c + a ) (a + b ) 8abc ! Bukti:

b + c ≥ bc 2 c + a ≥ ca 2 a + b
b
+ c
≥ bc
2
c + a
≥ ca
2
a + b
≥ ab
2

(1)

( 2)

( 3)

Jika (1)x (2)x (3)maka didapat:

b + c

2

c

+

a

2

a + 2 2 2 ≥ a b c 2 b
a +
2
2
2
a b c
2
b

= abc

6. Jika a bilanganpositif,buktikanbahwa a +

1

0 !

a

 

Bukti:

1 a a
1
a
a

2

0

a

2

+

1

0

a

+

1

2

 

a

a

 
a b + ≥ 2 ! b a Bukti: a b ( 2 2 2
a
b
+
2
!
b
a
Bukti:
a
b
(
2
2
2
a
b
)
0
a
+
b
2
ab
+
2
b
a
1
!
2
Bukti:
Karena a dan b positifdan a +b =1 maka :
1
1
(1)
a
1
1
(
2)
b
1
1
a
+
b
1
Jika (1)+(2)maka
+
2
2
a
+
b
2
ab
1
2
ab
ab
a
b
ab
2
a
b
c
d
+
≥ 2
(1)
dan
+
2
(
2)
b
a
d
c
Jika (1)+(2)didapat:
a
b
c
d
a
d
c
b
+
+
+
4
+
+
+
4
b
a
d
c
b
c
d
a
2
2
2
2
a cd
+
abd
+
abc
+
b cd
4
(ac
+
bd
) (ab
+
cd
)
4
abcd
abcd
2
x
1
!
4
1 +
x
2
Bukti:
2
x
(
2
)
2
4
2
4
2
x
1
0
x
2
x
+
1
0
x
+
1
2
x
2
4
1
+
x
2
x
+ 2
2
!
2
x
+ 1
Bukti:
(
2 )
2
4
4
2
2
2
4(
2
1)
x
0
x
+
4
x
+
4
4
x
+
4
x
+
x
+
2
(
)
2
x
+ 2
(
2
2
)
2
2
2
x
+
2
2
x
+
1
x
+
2
2
x
+
1
2
2
x
+ 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 +
+
+
1
+
+
+
1
+
+
+
+
1
+
+
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
3
4
2004
2005
Jawab :
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
n n
(
+
1)
+
(
n
+
1
)
+
n
n n
(
+
2
n
+
1)
+
(
n
+
2
n
+
1)
+
n
1 +
+
=
=
2
2
2
2
2
n
(
n + 1
)
n ( n 1)
+
(
n n +
(
1))

7. Jika a dan b sembarangbilangan, buktikanbahwa

8. Jika a, b bilanganpositifdan a +b =1 maka ab

9. Jika a, b, c , d bilanganpositif, maka buktikan (ac + bd )(ab + cd ) 4 abcd ! Bukti:

10. Untuksetiap bilangan real x, buktikanbahwa

11. Untuksetiap bilangan real x, buktikanbahwa

12. Hitunglahnilaidari:

3 ) 2 4 2 ( 2 2 n + 2 n + 3 n
3
)
2
4
2
(
2
2
n
+
2
n
+
3
n
+
2
n
+
1
n
+
n
+
1
n
+
n
+
1
1
1
=
=
=
=
1 +
=
1 +
(
)
2
2
2
2
n ( n 1)
+
(
n ( n 1)
+
)
n
+
n
n
+
n
n ( n 1)
+
1
1
=
1 +
n
n
+
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Jadi
1 +
+
+
1
+
+
+
1
+
+
+
+
1
+
+
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
3
4
2004
2005
1
1
1
1
1
1
1
1
=
1 +
+
1
+
+
1
+
+
+
1
+
1
2
2
3
3
4
2004
2005
1
2004
2004
(
=
1
+
1
+
1
+
+
1
)
+
1
=
2004
+
= 2004
2005
2005
2005
2
2
2
13. Diketahuia, b, c, d dan e adalah bilangan real. Jika a+b+c+d+e=19 dan
tentukannilaimaksimumz !
Jawab :
a
+ b
+ c
+ d
(
2
2
19 e
)
=
(
a
+
b
+
c
+
d
)
2
2
2
2
2
361
38
e
+
e
=
a
+
b
+
c
+
d
+
2
ab
+
2
ac
+
2
ad
+
2
bc
+
2
bd
+
2
cd
2
2
361
38
e
+
e
=
99
e
+
2
ab
+
2
ac
+
2
ad
+
2
bc
+
2
bd
+
2
cd
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
361
38
e
+
e
99
e
+
a
+
b
+
a
+
c
+
a
+
d
+
b
+
c
+
b
+
d
+
c
+
d
2
2
2
2
2
361
38
e
+
e
99
e
+
99
e
+
99
e
+
99
e
2
2
361
38
e
+
e
396 4
e
2
5
e
38
e
35
0
38
2144
38
+
2144
Denganrumusabc didapat
e
10
10
38 + 2144
Jadi nilaimaksimume =
10

14. Jika 1+2+3+4+….+n= aaa, Jawab :

+

maka tentukan nilai n dan aaa !

1

+

2

aaa

n

2

(

n

+

=

+

3

+

111

1)

=

xa

+

=

( n 1)

n

=

2

(3 ) 37

xa x

(3 ) 37

xa x

n

n n

(

Inimerupakanperkalianberurutan. Jadi a =6 dan n =36

+

1)

=

( 6

xa x

) 37

15. Jika aabb = ( xy ) Jawab :

2 maka tentukannilaidaria, b, x dan y !

Karena ( xy )

Berartibb =00, 11, 44, 55, 66 atau 99 Bilangankuadratbila dibagi4 sisanya 0 (untukgenap)atau 1 (untukganjil) Bilangan habis dibagi 4 jika 2 angka terakhirhabis dibagi 4, jadi bb =44 aabb =aa44 =11 x a04 maka a =7 aabb =7744= 88 Sehingga a =7, b =4, x =8 dan y =8

2 adalah bilangan kuadrat maka angka satuannya 0, 1, 4, 5, 6 atau 9.

2

2

+ e

2

= 99

1 3 3 3 3 2 2 16. Buktikanbahwa: 1 + 2 + 3 +
1
3
3
3
3
2
2
16. Buktikanbahwa:
1
+
2
+
3
+
+ n
=
n n +
(
1
)
=
4
Bukti:
Dibuktikandenganinduksimatematika.
1
3
2
Untukn =1 maka
1
=
.1(1 1)
+
benar
2
3
3
3
3
Misaluntukn =k benarmaka
1
+
2
+
3
+
+ k
=
3
3
3
3
3
Untukn =k +1 maka 1 + 2
+ 3
+
+ k + ( k + 1)
1
2
3
=
k k
(
+
1)
+
(
k
+
1)
2
1
(
)
2
2
=
k +
1
k
+
k
+
4
1
1
2
2
=
(
k +
1) (
k
+
4
k
+
4)
4
1
2
2
=
(
k +
1) (
k
+
2)
4
1
=
( k
+
1
)(
k
+
2
)
2
2
1 n ( n + 1) 2 1 2 k k + ( 1) 2
1
n ( n +
1)
2
1
2
k k +
(
1)
2

2

17. Jika 2004 Jawab :

+

= A

2

3

+

3

3

+

n

3

1)

n

1

2

(

n n

1

2

2

+

+

+

3

n

1)

2

B

n

dimanaA dan B bilanganasli, maka tentukannilaiA dan B !

1

1)

3

+

3

n

=

n ( n 1)

+

1

2

1

2

2 2 2 n 1 .2003.2004 2
2
2
2
n
1
.2003.2004
2

n ( n 1)

+

(

n

2

1)

2

2

2

2

3

2

2

1

3

(

=

1

(

2

3

n =

2004 =

=

(1002.2005) (1002.2003)

.2004.2005

Jadi A =1002.2005dan B =1002.2003

18. Jika A = 1 Jawab :

3

2

3

+ 3

3

4

3

+ 5

3

6

3

+

(

1

=

=

3

3

2

+

1 2

+

3

+

3

3

+

3

+

3

3

+

+

2

2005

+

3

3

)

2( 2

3

2.2 (1

3

+

3

3

3

+

+

)

2005

(

1003 ( 2005

1

2

.2005.2006

2

1003 ( 2005

1003

2

2

2

2

1

16( .1002.1003)

2

2

=

=

=

= 1003 .4009

( 4.501) )

2

2004 )

2

( 2005 2004)( 2005 2004)

+

+ 2005

3

, maka tentukannilaiA !

2

2

3

+ 2004 )

+

3

3

3

+

3

+ 1002 )

19.

a

1

, a , a

2

3

,

,

a

n

adalahbilangancacah

+ a

tentukannilaidari

a + a

1

2

+ a

3

+

yang berbeda. Jika 2

n

!

Jawab :

2005 11111010101

2005

a 1

=

2

+

a

=

2

2

+

10

a

3

+

+

2

9

+

+

2

8

a

n

+

=

2

7

+

10

+

2

6

9

+

+

0

8

+

+

2

7

4

+

+

6

0

+

+

4

2

+

2

+

2

0

+

+

0

0

2

46

=

a

1

+

2

a

2

+

2

a

3

+

+

2

a

n

=

2005 maka

20. Diketahuix, y, z dan t adalah bilanganreal yang tidak nol dan memenuhipersamaan :

x

+

y

+

z

=

t

(1)

1

+

1

+

1

=

1

( 2)

x

y

z

t

x

3

+

y

3

+

z

3

= 1000

3

(3)

Tentukannilaidarix +y +z +t Jawab :

1

+

1

+

1

=

xy

+

xz

+

yz

=

1

 

+

   

xy

x

 

y

z

 

xyz

 

t

(

x

+

y

+

z

)

3

=

3

x

+

3

y

+

3

z

+

3

(

x

+

y

+

)

(

3

3

3

3

xyz

   

t

=

x

+

y

+

z

+

3 t .

t

3 xyz

3

x

+

y

3

+

z

3

=

t

3

=

1000

3

t

=

1000

x

+

y

+

z

+

t

=

t

+

t

=

2 t

=

2000

 

xz

z xy

+

x

+

yz

xz

+

xyz

=

t

yz

)

3

xyz

e 21. Suatu fungsidinyatakansebagai f ( x ) = . x e + e 1
e
21. Suatu fungsidinyatakansebagai f
(
x
) =
.
x
e
+
e
1
2
2004
Tentukannilaidari
f (
)
+ f
(
)
+
+ f
(
)
2005
2005
2005
Jawab :
x
1
x
x
1
x
e
e
e
+
e
e
+
e
+
e
e
f x
(
)
+
f
(1
x
)
=
+
=
x
1
x
x
1
x
x
1
x
e
+
e
e
+ e
e e
+
e
e
+
e
e
+
e
1
2004
f
(
)
+ f
(
) =
1
2005
2005
2
2003
f
(
)
+ f
(
) =
1
2005
2005
1002
1003
f
(
)
+ f
(
) =
1
2005
2005

+

=1002

=

x 1 x 2 e e + e + e e x 1 x 2
x
1
x
2 e e
+
e
+
e
e
x
1
x
2 e e
+
e
+
e
e

= 1

22.

Diketahuia dan b adalahbilanganreal yang memenuhisyarat :

i.

ii.

a

b

3

3

3

3

2

ab = a b =

2

44

8

Tentukannilai a + b ! Jawab :

(

b

2

2

(

a ab

3

b

3

3

2

a b

=

=

44

8

3

2

a

3

3

3

2

ab

3

a b

2

)

)

2

2

=

=

8

44

2

2

6

a +

(

2

a

+

 

6

a

 

6

4

a b

2

+

9

2

a b

4

=

1936

b

6

6

2

a b

4

+

9

4

a b

2

=

64

3

4

a b

2

+

3

2

a b

4

+

b

6

=

2000

b

2

)

3

=

2000

2

a

+

b

2

=

+

3 2000
3
2000

=

3
3

10 2

23. Tentukanbanyaknyabilanganyang terdiridari4 digitangka abcd sehingga memenuhipersamaanabcd +1 =(ac +1)(bd +1) ! Jawab :

abcd +1 =(ac +1)(bd +1) 1000a +100b +10c +d +1 =(10a +c +1)(10b+d +1) =100ab +10ad +10a +10bc +cd +c +10b +d +1 990a +90b +9c - 100ab - 10ad - 10bc – cd =0 (900a – 100ab) +(90a – 10ad) +(90b – 10 bc) +9c – cd =0 100a (9 – b) +10a (9 – d) +10b (9 – c) +c (9 – d) =0 Jadi : b =d =c =9 a =1, 2, 3, …., 9 Sehingga bilangan-bilanganitu: 1999,2999,3999,…., 9999

3 4 5 2005 24. Tentukannilaidari + + + + 1 2 3 2003 1
3
4
5
2005
24. Tentukannilaidari
+
+
+
+
1
2
3
2003
1 2
x x
2
2 3 2
x x
3 4 2
x x
2003 2004 2
x
x
Jawab :
k
+ 2
a
b
a k
(
+
1)
kb
(
a
b k
)
+
a
=
=
=
k
k
k
k
k
k
.(
k
+
1).2
2 .
k
2 .(
k +
1)
k
(
k +
1).2
k k +
(
1).2
jadia – b =1 karena a =2 maka b =1
2
1
2
1
2
1
2 1
(
=
+
+
+
2003
k
k
1
1
2
2
2003
2003
2 . k
2 .(
k +
1)
2 .1
2 .2
2 .2
2 .3
2
.2003
2
.2004
1
k = 1
=
1
2003
2
.2004

25.

2

Jika x dan y bilangan asli yang memenuhipersamaan xy +x +y =71 dan x y + xy

tentukannilai x + y ! Jawab :

Misal xy =a dan x +y =b maka :

a +b =71

2

2

xy +x +y =71

a =71 – b …

(1)

2

x

y + xy

2

= 880

xy(x+y) =880

ab =880 …. (2)

Dari(1)dan (2)didapat:

i.

ii.

2

b =55 dan a =16 maka x + y

2

2

= (

2

b =16 dan a =55 maka x + y

x + y

= (

)

2

x + y

2

xy =

)

2

2

55

xy =

2

16

2.16 2993

=

2

2.55 146

=

2

= 880 maka

26. Tentukannilai

A

2 dimanaA adalahjumlahdarinilaimutlaksemua akar-akarpersamaan:

x =

91 19 + 91 19 + 91 19 + 9 19 +
91
19 +
91
19 +
91
19 +
9
19 +

x

Jawab :

91 2 x = 19 + € x 19 x 91 0 = x 19
91
2
x
=
19
+
x
19
x
91 0
=
x
19
± 383
x
=
1.2
2
19
+
383
19
383
19
+
383
383
19
A =
+
=
+
=
383
2
2
2
2

2

A = 383

 

1

2

2

2

3
3

n

+

2

n

+

1

+

3
3

n

1

+

3
3

n

2

n

+

1

27. Didefinisikan

f ( n ) =

nilai dari f(1)+f(3)+f(5)+…. +f(999999) ! Jawab :

untuksemua n bilanganasli. Tentukan

3 3 ( )( ) 1 x y 3 3 2 2 x y =
3
3
(
)(
)
1
x
y
3
3
2
2
x
y
=
=
x
3
y
x
+
3
xy
+
3
y
=
3
2
x
+
xy
+
3
2
3
y
x
y
Misal:
2
2
2
x
=
n
+
2
n
+
1
=
(
n
+
1)
x
=
n
+
1
2
2
2
y
=
n
2
n
+
1
=
(
n
1)
x
=
n
1
2
2
xy
= (
n
+
1)(
n
1)
=
n
1
xy
=
n
1
3
1
x
3 y
f ( n ) =
=
3
2
x
3
xy
+
3
2
+
y
x
y
3
3
3
3
n
+
1
n
1
n
+
1
n
1
f ( n ) =
=
f(1)+f(3)+f(5)+…. +f(999999)
(
n
+
1)
(
n
1)
2
3
(
3
(
3
(
3
(
3
3
)
= (
2
+
4
+
6
+
8
+
+
1000000
999999
2
0 + 100 =
=
50
2
3
4
5
28. Carilah3 bilanganasli x, y, z dimana z < y
Jawab :
< x < 2004 dan memenuhipersamaan x + y
=
z
!
3
5
4
x
=
z
y

Misal z

=

a dan y

z =

y =

=

5

6

a maka x

3

=

= 256

a

25

a

24

=

a –1 harus bilangan pangkat 3 seperti 1, 8, 27 dsb.

Misala =2 maka x =

8 3 2 2 1 5 2 = 32 6 2 = 64
8 3
2
2
1
5
2
=
32
6
2
=
64

a

24

(

a

1)

x

=

29. Tunjukkanbahwauntuksetiap bilanganasli n berlaku 121 25 + 1900

n

n

n

2000!

Jawab :

2000=125 x 16

a

a 1
a
1

8 3

( 4)

n

selaluhabis digai

n n Gunakanteori a b habis dibagia – b n n n n n n
n
n
Gunakanteori a
b
habis dibagia – b
n
n
n
n
n
n
121 n
25 + 1900 ( 4)
= 1900 n
25
+ 121 ( 4)
habis dibagi 16
habis dibagi 16
habis dibagi 125
n
n
n
n
Jadi 121
25
+ 1900
( 4)
habis dibagi 125
habis dibagi 125 x 16 =2000

30. Buktikanbahwa1998+1999x

Bukti:

2

2004 habis dibagi 7 !

1998+1999x 2

2004 =(7n +3) +(7n +4) x (7 +1) 668

Kita lihatsatuannya: 3 +4 x 1 668 =3+4=7

31.

Jadi 1998+1999x

2

2004

habis dibagi7

Tentukan3 bilanganasli x, y, z sehingga

Jawab :

3

x

+

y

3

3

x

+

3

z

=

(

x

+

)(

y x

2

xy

+

2

y

)

(

x

+

)(

z x

2

xz

+

2

z

)

3

x

+

y

3

2006

=

3

x

+

3

z

2005

Karena 2006dan 2005relatifprima,maka diantarafaktor-faktorpembilangdan penyebutharus ada yang sama.

32.

33.

x

x

2

xy

+

y

2

=

x

2

xz

+

2

z

2

2

y

z

=

xy xz

 

(

y

)(

z y

+

z

)

=

x y

(

z

)

x

=

y

+

z

x

+

y

=

2006

y

+ z

+

y

=

2006

x

+

z

2005

y

+ z

+

z

2005

2

2

y

z

+

+

z

y

=

=

2006

2005

y

=

669

dan z

=

668

sehingga x

=

y

+

Tentukanrumusuntuk (1x1!) + ( 2 x 2!) + (3 x 3!) + Jawab :

+

1 1!

2 2!

=

1!

x x

=

[(

1

[(

+

1

2

+

)

x

1

)

]

2!

x

]

(1 1!)

x

=

(1 2!)

x

( 2 1!) (1 1!)

x

x

=

2! 1!

=

(3 2!) (1 2!)

x

x

=

3! 2!

( n x n !) !

z

=

1337

3 x 3! 4! 3! = dst (1 1!) ( 2 2!) x + x
3
x
3! 4! 3!
=
dst
(1 1!) ( 2 2!)
x
+
x
+
(3 3!)
x
+
+
(
n x n
!)
=
( 2! 1!) (3! 2!) ( 4! 3!)
+
+
+
+
((
n
+
1)! !)
n
=
1! (
+
n
+
1)!
=
(
n
+
1)! 1!
=
(
n
+
1)! 1
1
1
1
1
1
1
Diketahui
a = 1
+
+
+
dimana a relatifprimadengan b. Tunjukkanbahwa
b
2
3
4
5
6
1336
a
adalahkelipatandari2005!
Jawab :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
+
+
+
=
(1
+
+
+
+
) 2(
+
+
+
)
2
3
4
5
6
1336
2
3
1336
2
3
1336
1
1
1
1
1
1
=
(1
+
+
+
+
)
(1
+
+
+
+
)
2
3
1336
2
3
668
1
1
1
=
+
+
+
669
670
1336
1
1
1
1
1
1
=
+
+
+
+
+
+
669
1336)
670
1335
1002
1003
1336 669
+
1335 670
+
1003 1002
+
=
+
+
+
669.1336
670.1335
1002.1003
2005
2005
2005
=
+
+
+
669.1336
670.1335
1002.1003
1
1
1
=
2005(
+
+
+
)
669.1336
670.1335 1002.1003

Jadi kelipatan2005.

x =

34. Jika

Jawab :

+

x =

2

2 +

3

x

3

2 +

3

2 +

3 maka tentukannilaix !

2 +

3

x

2

x

2

x

3

=

0

(

x

3)(

x +

35. Diketahui a =

1

2

1

+

2

2

3

+

3

2

5

+

+

1002

2

2003

dan b =

1)

1

=

2

3

0

+

2

2

5

+

x =

3

2

7

+

Tunjukkanbilanganbulatterdekat daria – b !

Jawab :

a

b =

=

=

=

(

1

2

1

1

2

1

+

+

2

2

3

2

2

+

3

3

2

1

5

2

3

1

1002

2

+

2005

(1

1002

1002

2

2005

+

+

+

=

+

3

2

5

1002

2

2003

2

2

5

)

+

(

1

2

3

+

+

2

2

5

+

3

2

7

1002

2

2003

+

+

1001

2

2003

1002

2

2005

)

1002

2

2005

1

+

1

+

+ 1)

1002 ( 2005 1002 )

=

1002

.1003

501

2005 2005

3 yang memenuhi.

+

1002

2

2005

36. Diketahuia, b, c, d, e dan f adalah bilanganreal. Jika

a c

=

=

b d

e = 64

f maka tentukan

2 3 5 a 2 4 c c e + e 2 2 3 5
2
3
5
a
2 4
c
c e
+
e
2
2
3
5
b
d
4
d f
+
f
Jawab :
a
=
64
a
=
64
b
b
c
=
64
c
=
64
d
d
e
=
64
e
=
64
f
f
2
3
2
2
3
5
a
2 c
4
c e
+
e
5( 64 ) .64
b
d
4( 64 ) .64
d
f
+
( 64 )
f
=
2
2
3
2
2
3
5
b
d
4
d f
+
f
5
b d
4
d f
+
f
3
2
2
3
64 (5
b
d
4
d f
+
f
)
3
=
=
64
=
512
2
2
3
5
b d
4
d f
+
f
2004
1
37. Diketahui
A
=
. TentukannilaiA !
1
+
2
+
3
+
+
k
k =
1
Jawab :
k ( k
+
1)
1
+
2
+
3
+
+
k
=
2
2004
2004
2004
1
2
2
2
=
=
1
+
2
+
3
+
+
k
k k
(
+
1)
k
k
+
1
k =
1
k =
1
k = 1
2
2
2
2
2
2
2
2
2 4008
=
+
+
+
+
=
2
=
1
2
2
3
3
4
2004
2005
2005
2005

38. Jika

f x

(

)

+

2

f

1

=

3

x dan x

π

0

maka tentukanpenyelesaian untukf(x)=f(-x) !

 

x

Jawab :

 
 

f

(

x

)

+

2

f

(

1

) = 3

x

(1)

 

1

f ( )

+

x

2

f x

(

)

=

3

(

2)

 

x

 

x

1 Jika f ( ) dihilangka n maka f x ( ) = x 2
1
Jika
f ( )
dihilangka n maka f x
(
) =
x
2
2
2
x
2
x
f
(
x
)
=
f
(
x
)
=
x
x
2 2 x x x = ± 2
2
2
x
x
x =
±
2

39. Tentukannilaidari x + y jika diketahui

3

3

x

+

y

+

x

y

= 19

dan

2

x

+

xy

y

=

60

!

Jawab :

Misalx +y =a dan

x

x = b

y

maka :

x

x

+

2

y

+

+

y

xy

y

=

= 19

60

a

+ b = 19 atau a

= 19 – b ……(1)

 

x

(

x

+

y

)

=

60

ab

=

60

(

2)

y

Dari(1)dan (2)didapat:

i. b =4 dan a =15 maka x +y =15 dan x =4y sehingga x =12 dan y =3 jadi x + y

3

3

3

ii. b=15dan a =4 maka x +y =4 dan x =15ysehingga x =15/4dan y =¼jadi x + y

x + y + xy = 11 40. Tentukanpenyelesaian(x,y,z)darisistem persamaan: y + z + yz
x
+ y
+
xy
=
11
40. Tentukanpenyelesaian(x,y,z)darisistem persamaan:
y
+
z
+
yz
=
14
z
+ x
+
zx
=
19
Jawab :
11
x
x