SEKOLAH RENDAH ARAB (JAIM) MERLIMAU PASIR KM 26, JALAN BATU GAJAH, 77300 MERLIMAU,MELAKA TEL/FAX: 06-263

4891 EMEL: mct1002@ppdjasin.edu.my

Ruj :SRAMP / Tarikh : 4 Januari 2011 Kepada : PN ROSNA BINTI ARSHAD Sek Ren Arab (JAIM) Merlimau Pasir. Tuan/Puan, PELANTIKAN PENTAKSIR SEKOLAH BAGI GURU KSSR TAHUN 1 2011 Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Adalah dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik sebagai PENTAKSIR SEKOLAH untuk melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia KSSR Tahun 1 di sekolah ini berkuatkuasa Januari hingga November 2011. 3. Jadual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Perkara Pelaksanaan PBS Mengumpul dan memasukan skor pencapaian murid ke dalam aplikasi SPPBS

Tarikh Januari - November Sepanjang Tahun

4. Dengan pelantikan ini diharapkan tuan/puan dapat melaksanakan tugas dengan sebaiknya mengikut panduan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

SEKOLAH RENDAH ARAB (JAIM) MERLIMAU PASIR KM 26, JALAN BATU GAJAH, 77300 MERLIMAU,MELAKA TEL/FAX: 06-263 4891 EMEL: mct1002@ppdjasin.edu.my

Ruj :SRAMP / Tarikh : 4 Januari 2011 Kepada : PN JAMALIAH BINTI DUASA Sek Ren Arab (JAIM) Merlimau Pasir. Tuan/Puan, PELANTIKAN PENTAKSIR SEKOLAH BAGI GURU KSSR TAHUN 1 2011 Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Adalah dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik sebagai PENTAKSIR SEKOLAH untuk melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia KSSR Tahun 1 di sekolah ini berkuatkuasa Januari hingga November 2011. 4. Jadual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Perkara Pelaksanaan PBS Mengumpul dan memasukan skor pencapaian murid ke dalam aplikasi SPPBS

Tarikh Januari - November Sepanjang Tahun

4. Dengan pelantikan ini diharapkan tuan/puan dapat melaksanakan tugas dengan sebaiknya mengikut panduan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

SEKOLAH RENDAH ARAB (JAIM) MERLIMAU PASIR KM 26, JALAN BATU GAJAH, 77300 MERLIMAU,MELAKA TEL/FAX: 06-263 4891 EMEL: mct1002@ppdjasin.edu.my

Ruj :SRAMP / Tarikh : 4 Januari 2011 Kepada : PN NORIDA BINTI OTHMAN Sek Ren Arab (JAIM) Merlimau Pasir. Tuan/Puan, PELANTIKAN PENTAKSIR SEKOLAH BAGI GURU KSSR TAHUN 1 2011 Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Adalah dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik sebagai PENTAKSIR SEKOLAH untuk melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia KSSR Tahun 1 di sekolah ini berkuatkuasa Januari hingga November 2011. 5. Jadual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Perkara Pelaksanaan PBS Mengumpul dan memasukan skor pencapaian murid ke dalam aplikasi SPPBS

Tarikh Januari - November Sepanjang Tahun

4. Dengan pelantikan ini diharapkan tuan/puan dapat melaksanakan tugas dengan sebaiknya mengikut panduan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

SEKOLAH RENDAH ARAB (JAIM) MERLIMAU PASIR KM 26, JALAN BATU GAJAH, 77300 MERLIMAU,MELAKA TEL/FAX: 06-263 4891 EMEL: mct1002@ppdjasin.edu.my

Ruj :SRAMP / Tarikh : 4 Januari 2011 Kepada : PN NORAZIAN BINTI RAHMAN Sek Ren Arab (JAIM) Merlimau Pasir. Tuan/Puan, PELANTIKAN PENTAKSIR SEKOLAH BAGI GURU KSSR TAHUN 1 2011 Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Adalah dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik sebagai PENTAKSIR SEKOLAH untuk melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris KSSR Tahun 1 di sekolah ini berkuatkuasa Januari hingga November 2011. 6. Jadual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Perkara Pelaksanaan PBS Mengumpul dan memasukan skor pencapaian murid ke dalam aplikasi SPPBS

Tarikh Januari - November Sepanjang Tahun

4. Dengan pelantikan ini diharapkan tuan/puan dapat melaksanakan tugas dengan sebaiknya mengikut panduan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

SEKOLAH RENDAH ARAB (JAIM) MERLIMAU PASIR KM 26, JALAN BATU GAJAH, 77300 MERLIMAU,MELAKA TEL/FAX: 06-263 4891 EMEL: mct1002@ppdjasin.edu.my

Ruj :SRAMP / Tarikh : 4 Januari 2011 Kepada : PN KHAIRUN NISA BINTI HAMDAN Sek Ren Arab (JAIM) Merlimau Pasir. Tuan/Puan, PELANTIKAN PENTAKSIR SEKOLAH BAGI GURU KSSR TAHUN 1 2011 Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Adalah dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik sebagai PENTAKSIR SEKOLAH untuk melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dan Dunia Sains & Teknologi KSSR Tahun 1 di sekolah ini berkuatkuasa Januari hingga November 2011. 7. Jadual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Perkara Pelaksanaan PBS Mengumpul dan memasukan skor pencapaian murid ke dalam aplikasi SPPBS

Tarikh Januari - November Sepanjang Tahun

4. Dengan pelantikan ini diharapkan tuan/puan dapat melaksanakan tugas dengan sebaiknya mengikut panduan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

SEKOLAH RENDAH ARAB (JAIM) MERLIMAU PASIR KM 26, JALAN BATU GAJAH, 77300 MERLIMAU,MELAKA TEL/FAX: 06-263 4891 EMEL: mct1002@ppdjasin.edu.my

Ruj :SRAMP / Tarikh : 4 Januari 2011 Kepada : PN NURUL HIDAYAH BINTI ZULKIFLE Sek Ren Arab (JAIM) Merlimau Pasir. Tuan/Puan, PELANTIKAN PENTAKSIR SEKOLAH BAGI GURU KSSR TAHUN 1 2011 Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Adalah dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik sebagai PENTAKSIR SEKOLAH untuk melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Matematik KSSR Tahun 1 di sekolah ini berkuatkuasa Januari hingga November 2011. 8. Jadual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Perkara Pelaksanaan PBS Mengumpul dan memasukan skor pencapaian murid ke dalam aplikasi SPPBS

Tarikh Januari - November Sepanjang Tahun

4. Dengan pelantikan ini diharapkan tuan/puan dapat melaksanakan tugas dengan sebaiknya mengikut panduan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

SEKOLAH RENDAH ARAB (JAIM) MERLIMAU PASIR KM 26, JALAN BATU GAJAH, 77300 MERLIMAU,MELAKA TEL/FAX: 06-263 4891 EMEL: mct1002@ppdjasin.edu.my

Ruj :SRAMP / Tarikh : 4 Januari 2011 Kepada : PN SITI ZUBAIDAH BINTI HUSIN Sek Ren Arab (JAIM) Merlimau Pasir. Tuan/Puan, PELANTIKAN PENTAKSIR SEKOLAH BAGI GURU KSSR TAHUN 1 2011 Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Adalah dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik sebagai PENTAKSIR SEKOLAH untuk melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Bahasa Arab KSSR Tahun 1 di sekolah ini berkuatkuasa Januari hingga November 2011. 9. Jadual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Perkara Pelaksanaan PBS Mengumpul dan memasukan skor pencapaian murid ke dalam aplikasi SPPBS

Tarikh Januari - November Sepanjang Tahun

4. Dengan pelantikan ini diharapkan tuan/puan dapat melaksanakan tugas dengan sebaiknya mengikut panduan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

SEKOLAH RENDAH ARAB (JAIM) MERLIMAU PASIR KM 26, JALAN BATU GAJAH, 77300 MERLIMAU,MELAKA TEL/FAX: 06-263 4891 EMEL: mct1002@ppdjasin.edu.my

Ruj :SRAMP / Tarikh : 4 Januari 2011 Kepada : CIK NURKAMAYANA BINTI MD TAIB Sek Ren Arab (JAIM) Merlimau Pasir. Tuan/Puan, PELANTIKAN PENTAKSIR SEKOLAH BAGI GURU KSSR TAHUN 1 2011 Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Adalah dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik sebagai PENTAKSIR SEKOLAH untuk melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Dunia Seni Visual KSSR Tahun 1 di sekolah ini berkuatkuasa Januari hingga November 2011. 10. Jadual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Perkara Pelaksanaan PBS Mengumpul dan memasukan skor pencapaian murid ke dalam aplikasi SPPBS

Tarikh Januari - November Sepanjang Tahun

4. Dengan pelantikan ini diharapkan tuan/puan dapat melaksanakan tugas dengan sebaiknya mengikut panduan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

SEKOLAH RENDAH ARAB (JAIM) MERLIMAU PASIR KM 26, JALAN BATU GAJAH, 77300 MERLIMAU,MELAKA TEL/FAX: 06-263 4891 EMEL: mct1002@ppdjasin.edu.my

Ruj :SRAMP / Tarikh : 4 Januari 2011 Kepada : EN ABDUL JALIL BIN HUSIN Sek Ren Arab (JAIM) Merlimau Pasir. Tuan/Puan, PELANTIKAN PENTAKSIR SEKOLAH BAGI GURU KSSR TAHUN 1 2011 Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Adalah dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik sebagai PENTAKSIR SEKOLAH untuk melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Dunia Seni Visual KSSR Tahun 1 di sekolah ini berkuatkuasa Januari hingga November 2011. 11. Jadual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Perkara Pelaksanaan PBS Mengumpul dan memasukan skor pencapaian murid ke dalam aplikasi SPPBS

Tarikh Januari - November Sepanjang Tahun

4. Dengan pelantikan ini diharapkan tuan/puan dapat melaksanakan tugas dengan sebaiknya mengikut panduan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

SEKOLAH RENDAH ARAB (JAIM) MERLIMAU PASIR KM 26, JALAN BATU GAJAH, 77300 MERLIMAU,MELAKA TEL/FAX: 06-263 4891 EMEL: mct1002@ppdjasin.edu.my

Ruj :SRAMP / Tarikh : 4 Januari 2011 Kepada : EN MOHD SHAHRIR BIN MOHD SABAR Sek Ren Arab (JAIM) Merlimau Pasir. Tuan/Puan, PELANTIKAN PENTAKSIR SEKOLAH BAGI GURU KSSR TAHUN 1 2011 Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Adalah dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik sebagai PENTAKSIR SEKOLAH untuk melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Pend. Jasmani & Pend Kesihatan KSSR Tahun 1 di sekolah ini berkuatkuasa Januari hingga November 2011. 12. Jadual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Perkara Pelaksanaan PBS Mengumpul dan memasukan skor pencapaian murid ke dalam aplikasi SPPBS

Tarikh Januari - November Sepanjang Tahun

4. Dengan pelantikan ini diharapkan tuan/puan dapat melaksanakan tugas dengan sebaiknya mengikut panduan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

SEKOLAH RENDAH ARAB (JAIM) MERLIMAU PASIR KM 26, JALAN BATU GAJAH, 77300 MERLIMAU,MELAKA TEL/FAX: 06-263 4891 EMEL: mct1002@ppdjasin.edu.my

Ruj :SRAMP / Tarikh : 4 Januari 2011 Kepada : TN HJ MOHD HATTA BIN ABU BAKAR Sek Ren Arab (JAIM) Merlimau Pasir. Tuan/Puan, PELANTIKAN PENTAKSIR SEKOLAH BAGI GURU KSSR TAHUN 1 2011 Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Adalah dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik sebagai PENTAKSIR SEKOLAH untuk melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Pend. Jasmani & Pend. Kesihatan KSSR Tahun 1 di sekolah ini berkuatkuasa Januari hingga November 2011. 13. Jadual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Perkara Pelaksanaan PBS Mengumpul dan memasukan skor pencapaian murid ke dalam aplikasi SPPBS

Tarikh Januari - November Sepanjang Tahun

4. Dengan pelantikan ini diharapkan tuan/puan dapat melaksanakan tugas dengan sebaiknya mengikut panduan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful