Anda di halaman 1dari 1

SI KABAYAN KA KEBON

HIji waktu, si kabayan dititah ku mitohana ka kebon jeung neangan kadaharan. Si kabayan indit we ka kebon. Geus nepi ka kebon, si kabayan luak lieuk ningali ka ditu kadieu. Pas kabeneran ningali ka luhur. aya sora anu ngahiung siga kapal. Si kabayan heran ai pek teh sora odeng. Dina jero hate si kabayan nyarios naha eta sato teh sorana siga kapal? bari ngahuleng. Bakat ku panasaran, si kabayan nutur keun eta odeng nepi ka sarangna nu aya di luhureun tangkal mahoni gede. Si kabayan tuluy tanggah bari ningalikeun ka eta odeng. Ari geus cangkel mah tuluy kasarean si kabayan teh Pas geus hudang si Kabayan reuwaseun dimana urang sare? ceuk dina jero hatena. Pas geus sadar, si kabayan hudang tuluy balik ka imah na. Barang nepi ka imah si kabayan di tanya ku mitohana balik timana maneh teh kabayan? ceuk mitohana rada ngambek apanan balik ti kebon si kabayan nembalan geuning teu mawa nanaon ti kebon teh? Si kabayan tuluy nyarita sakabehna . Mitohana teh ngabejaan lamun ka kebon deui tuluy ningali odeng, sengeut we buntutna tuluy bawa sayangna ceuk mitohana nya atuh ke deui mah! tembal si Kabayan Isukanana si Kabayan indit deui ka kebon. Ayeuna mah ningali peucang keur sare na handapen tangkal mahoni gede. Si Kabayan inget ceuk mitohana kamari. si Kabayan nyengeut korek api tuluy kanu daunkeun. Ku si Kabayan di seungeutkeun kana buntut sakadang peucang. Tangtu we atuh eta peucang ngorejat bakat ku reuwas jeung panaseun. sukuna najong kena ka si Kabayan. Si kabayan labuh bari tiguling ari peucang na mah ngaberebet lumpat. Si Kabayan kapaksa balik deui ka imahna. Barang nepi ka imah ditanya deui ku mitohana. Pas si Kabayan nyarita tangtu mitohana keuheuleun. atuh ari peucang mah tong di seungeut buntutna tapi di ala dagingna Ti saprak eta si Kabayan embung ngeun amun dititah ka kebon deui. Kapokeun bisi loba dicarekan.