Anda di halaman 1dari 32

SULIT

02/1

Bahasa

Melayu

Kertas 1

Ogos

2008

1 jam

02/1

j2e

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2008

BAHASA MELAYU

Kertas 1

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2

Jawab semua soalan.

3

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, ieitu A, B, C dan D. Bagi

setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. kertas jawapan objektif yang disediakan.

Hitamkan jawapan anda pada

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak.

0211 @ 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

[Lihat sebelah

SULIT

SULIT

Soalan 1 - 7

2

j2e

Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih jawapan yang paling sesuai.

1 Kejadian banjir kilat dan tanah runtuh semakin

A giat

B lebat

C selalu

D kerap

2 Planetarium Negara mengadakan pameran yang lebih interaktif pengembaraan dari bumi ke angkasa.

A berkonsepkan

B berlandaskan

C berpandukan

D bermotifkan

berlaku sejak belakangan ini.

_

3

Tingkap bilik di rumah usang itu ditiup angin pada waktu malam.

dan menimbulkan suasana seram apabila

A

berdesir-desir

B

berderik-derik

C

berdetak-detak

o

berderap-derap

4

Angkasawan Negara Dr. Sheikh Muzaffar Shukur _-:--_:-- menyaksikan keindahan alam ciptaan Allah apabila menerokai angkasa lepas.

A

terkejut

B

terpukau

c

tergamam

D

tercengang

02/1 © 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

SULIT

SULIT

3

j2e

5 Rakyat Melaka gembira atas Bendahara Melaka.

A

terlantik

B

lantikan

C

pelantikan

D

perlantikan

Tun Perak menyandang jawatan

6

Kerjasama

kalangan negara membangun belum tercapai

sepenuhnya.

A

dengan

B

dalam

Cantara

 

D

di

7

Deretan rumah di hujung kampung itu

akibat ditiup angin kencang

malam

tadi.

A

tumbang

B rebah

C roboh

D robek

Soalan 8 -14

Ayat-ayat yang berikut

mungkin betul dan mungkin salah.

Jika terdapat kesalahan, kesalahan itu

te/ah ditandakan dengan A, B atau C dan jika tiada kesalahan te/ah ditandakan dengan

D.

Pilih jawapan yang

paling sesuai.

8 Mutiara asli sukar diperolehi. Oleh itu, mutiara diternak dengan memasukkan induk mutiara

ABC

yang cantik dan bulat ke dalam tiram-tiram terpilih secara saintifik. Tiada kesalahan.

D

9 Rambutnya yang kejur itu dipotong pendek supaya tampak lebih kemas dan tampan.

ABC

Tiada kesalahan.

D

02/1 © 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

[Lihat sebelah

SULIT

SUUT

4

10 Baihaqi suka bermain dengan rakan-rakannya QLwaktu petang.

ABC

Tiada kesalahan.

D

j2e

11 Saini berhasrat menimba pengalaman berkarya daripada penulis veteran itu.

ABC

Tiada kesalahan.

D

12

Anugerah kecemerlangan yang diberikan oleh pengetua adalah untuk Asyraf, pelajar contoh

ABC

 

sekolah itu. Tiada kesalahan.

D

13

Institusi pengajian tinggi setempat perlu berusaha untuk memperbanyakkan kegiatan

A

B

kebudayaan supaya pelajarnya peka akan keistimewaan warisan bangsa. Tiada kesalahan.

 

C

D

14

Sambutan Jubli Emas pemerintahan KDYMM Tuanku Sultan Kedah akan diadakan secara

A

B

besar-besaran di perkarangan Istana Anak Bukit. Tiada kesalahan.

Soalan 15 - 17

C

D

Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul.

15

I

Batu-batan di tepi pantai itu pecah akibat tamparan ombak yang begitu kuat.

II

Isu penyelewengan wang itu memberi tamparan yang hebat kepada pengarah itu.

syarikat

III

Tamparan ayahnya masih teras a lagi walaupun peristiwa itu telah enam tahun berlalu.

IV

Tamparan pemain bola sepak itu telah berjaya mencecah jaring untuk gol pendahuluan pasukannya.

A

I dan II sahaja

B

I, II dan III sahaja

C

II, III dan IV sahaja

D

I, III dan IV sahaja

0211 ©2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

SULIT

SULIT

5

j2e

16

I

Elia mengebas tuala yang berhabuk itu sebelum menyidainya.

II

Nenek mengurut kakinya yang mengebas itu kerana telah lama duduk bersila.

III

"Oh, rupa-rupanya kamulah yang selalu mengebas buah rambutan aku!", sergah Pak Abu kepada budak-budak nakal itu.

IV

Para peniaga diingatkan agar tidak mengebas keuntungan secara berlebihan semasa musim perayaan.

A

I, II dan III sahaja

B

II, III dan IV sahaja

C

II, dan IV sahaja

D

I, dan III sahaja

17

Belon yang berwarna-warni itu dapat menarik perhatian adik sehingga meredakan tangisannya.

 

/I

Dengan penuh berhati-hati Munir menarik jala itu ke atas tebing sambil mengharapkan rezeki yang lumayan pada hari itu.

/II

Acara menarik tali merupakan acara kemuncak pada hari kejohanan olahraga sekolah itu.

IV

Dengan rela hati Encik Rozi menarik diri daripada dicalonkan untuk memegang jawatan penting dalam syarikat itu.

A

I dan II sahaja

B

I, II dan IV sahaja

C

II, III dan IV sahaja

D

I, II, III dan IV

Soalan 18 - 21

Bahagian

penggunaan bahasa atau mung kin juga tidak.

ayat-ayat

yang

bergaris

dalam

yang

berikut

mung kin

mengandungi

kesalahan

Tandakan sama ada A, B, atau C jika ayat itu mengandungi kesalahan dan tandakan D jika tiada kesalahan.

18 Rama-rama yang cantik itu berterbangan mengeliling kudup bunga mawar.

A terbang keliling kudup bunga mawar.

B terbang mengelilingi kudup bunga mawar.

C berterbangan mengelilingi kudup bunga mawar.

D berterbangan mengeliling kudup bunga mawar.

02/1 © 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

------------

~----

---------­

[Lihat sebelah

SULIT

SULIT

6

j2e

19 Pertandingan Bahas Bahasa Melayu Antarabangsa yang diadakan di Pusat Dagangan Dunia Putra amat hebat sungguh hingga para penonton tidak berganjak.

A

amat terhebat

8

amat sungguh hebat

C

teramat hebat sungguh

D

amat hebat sungguh

20 Surat khabar lama itu saya akan ikatkan dengan tali sebelum dihantar ke pusat kitar semula.

A

akan diikatkan oleh saya

8

diikatkan akan saya

C

akan saya ikatkan

D

saya akan ikatkan

21 Yang turut berada di Dusat Delancaran kaDal angkasa pada hari itu ialah seluruh ahli keluarga dan kawan baiknya.

A

Turut pergi di pusat pelancaran kapal angkasa

8

Turut bersama di pusat pelancaran kapal angkasa

C

Yang turut pergi di pusat pelancaran kapal angkasa

D

Yang turut berada di pusat pelancaran kapal angkasa

Soalan 22 - 24

Pi/ih ayat yang mempunyai maksud yang sarna atau maksud yang paling harnpir dengan ayat yang

dicetak tebal.

22

Untuk rneninggikan rnutu pengeluaran hasil pertanian, pengetahuan bioteknologi

diperlukan.

A

Untuk meninggikan pengeluaran pertanian, hendaklah menggunakan pengetahuan bioteknologi.

8

Pengetahuan bioteknologi diperlukan bagi meningkatkan mutu pengeluaran hasil pertanian.

C

Petani perlulah memiliki pengetahuan bioteknologi untuk meningkatkan pengeluaran pertanian mereka.

D

Mutu pengeluaran hasil pertanian semakin meningkat kerana pengetahuan bioteknologi digunakan.

02/1 © 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

SULIT

-----------

SULIT

7

j2e

23

Nenek

itu berkata, "Wahai pemuda yang balk hati, terima kasih kerana sudi membantu

nenek

yang tidak berdaya ini".

A

Pemuda yang baik itu berharap agar nenek yang tidak berdaya itu mengucapkan terima kasih kepadanya kerana kesudiannya menerima bantuan.

B

Nenek mengharapkan pemuda yang baik hati itu akan berterima kasih kerana membantu dirinya yang tidak berdaya.

e

Dengan rasa terharu nenek itu mengucapkan terima kasih kerana kesudian pemuda itu membantunya yang tidak berdaya.

D

Nenek itu mengalu-alukan kesudian pemuda itu kerana hendak membantu dirinya yang tidak berdaya.

24 Beberapa kempen dan promosi telah dilancarkan untuk menarik pelancong asing ke Langkawi sempena pameran LIMA 07.

A

Dalam usaha menarik pelancong asing ke Langkawi sempena LIMA 07, beberapa kempen dan promosi telah diadakan.

B

Usaha berkempen dan berpromosi penting untuk pelancong ke Langkawi sempena LIMA 07.

e

Pelancong asing memang berminat terhadap beberapa kempen dan promosi di Langkawi sempena LIMA 07.

D

Untuk menarik pelancong asing ke Langkawi sempena LIMA 07, kita perlu berusaha bersungguh-sungguh.

Soalan 25 - 27

Pilih ayat-ayat yang betul.

25

I

Ana sebaik-baik sahabat yang pernah kukenali.

II

Tokoh usahawan termasyhur sekali itu meninggal dunia semalam.

III

Bila malam menjelang, hati Mak Esah sentiasa tidak tenteram.

IV

Adik menghalakan pandanqannya ke arah tasik sarnbil mengimbau kenangan silam.

A

I dan II sahaja

B

I dan III sahaja

e

I dan IV sahaja

D

II, III dan IV sahaja

0211 ©2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

[Lihat sebelah

SULIT

SULIT

8

26 Saya terus berjumpa Cikgu Fazli di bilik guru selepas diminta berbuat demikian.

I

j2e

II Ikan lumba-Iumba mampu mengesan sesuatu objek berdasarkan pada gema yang dipancarkan ke dalam air.

III Setiap pembangunan di negara kita perlulah dirancang dengan teliti dengan mengambil kira kepentingan alam sekitar.

IV Ayah bukan sahaja sanggup berkorban wang ringgit malahan bekerja lebih masa untuk menyara hidup kami sekeluarga.

A I dan II sahaja

B III dan IV sahaja

C I, II dan III sahaja

D I, III dan IV sahaja

I

27 Mereka sengaja sembunyikan perkara itu daripada pengetahuan Haris.

II Ruang dapur itu dikemaskan oleh saya selepas selesai memasak sebelum ke pejabat.

III Kebanyakan pengusaha gerai makanan hanya pentingkan keuntungan tanpa pedulikan kebersihan dan kualiti makanan.

IV Nurul Huda memasakkan ibunya lauk-pauk yang enak setiap kali pulang ke rumah ibunya di kampung.

A IV sahaja

B I dan II sahaja

C II dan IV sahaja

D I, II dan III sahaja

Soalan 28 - 30

Pilih peribahasa atau maksud peribahasa yang paling sesuai bagi pernyataan-pernyataan yang berikut.

28 Berjagung-jagung dahulu sebelum menanti padi masak

Peribahasa di atas bermaksud

A membuat pekerjaan secara sambillewa.

B membuat sesuatu pekerjaan biarlah hingga mencapai kejayaan.

C membuat pekerjaan sambilan sementara menanti pekerjaan tetap.

D membuat sesuatu pekerjaan yang kelihatan sukar, tetapi sebenarnya mudah.

0211 © 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

SULIT

SULIT

9

j2e

29 Pergaduhan yang berlaku antara puak di Sudan itu telah menyebabkan rakyat yang tidak berdosa menderita.

Situasi

di atas dikatakan sebagai

A

rusa ditembak, kijang yang kena

B

menang jadi arang, kalah jadi abu

C

gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah

o

orang lain yang makan nangka, orang lain yang kena getahnya

30 Akila ingin berhijrah ke bandar untuk mencari kehidupan yang lebih baik selepas kehilangan kedua-dua ibu bapanya dalam tragedi tersebut. Peribahasa yang sesuai dengan hasrat Akila ialah

A

batu yang berqolek tidak akan mengumpullumut

B

untung sabut timbul, untung batu tenggelam

C

lain padang, lain belalang

o

lain lubuk, lain ikannya

0211 ©2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

[Lihat sebelah

SULIT

SUUT

Soalan 31 hingga soalan 35

10

j2e

Baca petikan di bawah dengan toliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Hatta adapun akan raja perempuan isteri Raja Bersiung itu, sangatlah ia menaruh percintaan di dalam hatinya kalau-kalau habis mati sekalian di dalam isi istana atau rosak binasa dengan sebab perangai suaminya itu. Maka dipanggil empat orang dayang disuruh pergi kepada menteri keempat itu mengatakan takut rosak sekalian isi istana. Maka kata menteri keempat, "Baiklah, jika raja perempuan itu suka masuk campur dengan kira-kira kami ini, maka selamatlah sekalian isi istana itu. Hanya yang kami hendak bunuh Raja Bersiung sahaja."

Maka sembah dayang-dayang tentulah diikut oleh raja perempuan."

itu, "Muafakat yang semacam

manusia datuk kehendaki itu

Maka kata menteri keempat, "Hendaklah dengan sampaikan sembah kami pada ke bawah duli raja perempuan. Hendaklah segala bedil meriam itu isi ubat sahaja, jangan bubuh peluru. Nescaya tiadalah rosak kami sekalian dan rakyat."

Setelah demikian kata menteri keempat didengarlah oleh dayang itu, maka ia pun bermohon pulang menghadap raja perempuan sembahkan sekalian itu. Maka sukalah raja perempuan. Maka disuruh panggil penghulu di dalam kota menitahkan sekalian kehendak itu. Maka sembah penghulu kedua, "Bagaimana bicara tuanku maka bolehlah patik hamba tua muafakat pada sekalian yang di dalam kota ini suruh mengerjakan bagaimana titah duli tuanku."

Hatta maka menteri keempat pun setelah datanglah segala rakyatnya dengan siap alat senjatanya, maka ia pun berbahagilah empat ketumbukan kota raja itu kepada masing-masing sukunya dengan alat senjata terlalu banyak. Setelah sudah siap maka tunggal panji-panji berkibaranlah serta disuruhnya palu gendang perang menaikkan berani hati yang takut. Maka dilanggarlah serta dengan tempik soraknya terlalu gemuruh berdahanam bunyinya. Maka datanglah empat ketumbukan pada empat penjuru kota itu, sekali datang semuanya itu.

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada prosa, Raja Bersiung, Anak Bumi Tercinta, Tingkatan 3, Dewan Bahasa dan Pustaka)

31 Apakah yang akan dilakukan oleh menteri keempat terhadap Raja Bersiung?

A Mengusir Raja Bersiunq

B Membunuh Raja Bersiung

C Menangkap Raja Bersiung

D Menangkap dan memenjarakan Raja Bersiung

02/1 © 2008 Hak Cipta PKPSM Neqeri Kedah

SUUT

SULIT

11

j2e

32 Persoalan utama yang terdapat dalam petikan ini ialah

A pemuafakatan untuk menghapuskan kezaliman.

B kezaliman dibalas dengan kezaliman.

C kezaliman yang melampaui batas.

D kasih sayang sesama manusia.

33 Berdasarkan petikan, sikap yang terdapat pada raja perempuan ialah

A

mudah marah.

B

mudah putus asa.

C

enggan bekerjasama.

D

cinta akan kedamaian.

34 petikan di atas, latar masyarakatnya ialah masyarakat

Dalam

A

bandar.

B

istana.

C

kampung.

o

kayangan.

35 Pada akhir cerita, ke manakah Raja Bersiung telah melarikan diri?

A

Ke negeri Pattani

B

Ke negeri Melaka

C

Ke negeri Pahang

o

Ke negeri Pulau Pinang

02/1 ©2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

[Lihat sebelah

SULIT

SULIT

12

Soalan 36 hingga Soalan 40

j2e

Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

NEGERI CINTA

Alam adalah sebahagian daripada kita Alam adalah syurga bumi Cinta kepadanya cinta jutaan bunga-bunga Cinta kepadanya cinta jutaan jiwa manusiawi

Oi sanalah negeri tercantik Negeri terlindung di luar penglihatan Negeri kerinduan, negeri penghijrahan Oari buruan kehidupan yang mencekik

Ini laut kita, lindungilah pencemaran Ini hutan kita, lindungilah dari pemusnahan Ini langit kita, Iindunqilah dari keracunan Ini sungai kita, lindungilah dari pembuangan

Malaysia negeri alam dunia sebelah sini Negeri impian, negeri gemerlapan Lindungilah dari keganasan-keganasan modenisasi Negeri cinta, negeri budaya, negeri perpaduan

NAHMAR JAMIL

(Dipetik daripada antologi Sehijau Warna Daun, Tingkatan 1, Dewan Bahasa dan Pustaka)

36 Rangkap kedua dalam sajak di atas berkaitan dengan

A

negeri yang diidamkan

B

keamanan dalam sebuah negeri

C

negeri yang jauh daripada pandangan

o

keamanan yang dirindukan oleh penyajak

37 Frasa kehidupan yang mencekik dalam sajak di atas bermaksud

A

cabaran hidup

B

kesusahan hidup

C

negeri yang kacau bilau

o

negeri yang musnah

0211 ©2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

SULIT

SULIT

13

j2e

38 Pilih nilai yang terkandung dalam rangkap ketiga sajak ini.

A

kasih sayang

8

kerjasama

C

patriotisme

o

baik hati

Dari buruan kehidupan yang mencekik

39 Unsur gaya bahasa yang terdapat dalam baris di atas ialah

A

sinkof

8

inversi

C

metafora

o

personifikasi

40 Semua penyataan di bawah ialah pengajaran yang terdapat dalam sajak kecuali

A

mempertahan negara daripada ancaman

8

mementingkan kehidupan yang mewah

C

menjaga keindahan alam sekitar

o

mengekalkan perpaduan kaum

KERTAS

02/1 ©2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

SOALAN

TAMAT

SULIT

SULIT

02/2

Bahasa

Melayu

Kertas 2

Ogos

2008

2jam

0212

j2e

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2008

BAHASA MELAYU

Kertas 2

Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Kertas soa/an ini mengandungi empat bahagian: Bahagian A, Bahagian B,

Bahagian C dan Bahagian D.

2 Bahagian A terdiri daripada 2 bahagian: Bahagian A (i) dan Bahagian A

(ii). Anda dikehendaki supaya menjawab kedua-dua bahagian tersebut. Masa yang dicadangkan ia/ah 40 minit.

3 Sahagian S mesti dijawab.

Masa yang dicadangkan ia/ah 25 minit.

4 Bahagian C mempunyai lima pilihan soa/an dan anda dikehendaki supaya menjawab satu soa/an sahaja. Masa yang dicadangkan ia/ah 45 minit.

5 Bahagian 0 mesti dijawab.

Masa yang dicadangkan ia/ah 10 minit.

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak.

02/2 © 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri K~dah

[Lihat sebelah

SULIT

SUUT

2

Sahagian A(i) : Ringkasan

[20 markah]

j2e

Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang perlunya telefon bimbit kepada pengguna pada masa ini. Panjangnya ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan.

Telefon bimbit sebagai media teknologi komunikasi kian berkembang dan menjadi alat keperluan kepada individu. Kepelbagaian fungsinya, menjadikan telefon bimbit menjadi sangat istimewa. Oleh itu, perkhidmatan telefon bimbit mendapat sarnbutan yang baik memandangkan keupayaannya merapatkan jarak sesama manusia serta kemampuannya menghubungkan manusia tanpa mengambil kira faktor pemisah dan waktu.

Sebagai alat telekomunikasi moden, manusia dapat berkomunikasi dengan cepat, meluas dan mudah. Pengiriman dan penerimaan mesej dalam pelbagai bentuk teks, gambar dan bunyi dapat dilakukan melalui telefon bimbit. Permintaan yang tinggi dan populariti yang mendadak dalam kalangan masyarakat, membuatkan harga telefon bimbit menjadi murah dan mampu dimiliki. Pengguna mudah membawanya ke mana-mana. Terdapat kecenderungan yang besar bahawa remaja sering berkomunikasi tentang sesuatu yang bersifat peribadi. Ada juga remaja yang menggunakannya untuk menyertai program televisyen, menghubungi pihak berkuasa untuk melaporkan aktiviti jenayah dan mengganggu ketenteraman orang lain dengan mengirim gambar atau teks porno.

Penuntut institusi pengajian tinggi paling kerap berkomunikasi dengan kawan rapat, rakan sekuliah, kenalan dan ibu bapa. Mereka dapat bertanya khabar dan mengirim ucap selamat. Remaja juga sering membawa dan mendampingi telefon bimbit ke mana-mana sahaja mereka pergi. Terdapat rungutan yang mengatakan bahawa remaja banyak menghabiskan wang pinjaman mereka untuk telefon bimbit. Banyak aktiviti harian mereka seperti janji temu, termasuklah tidur dan bangun ditentukan oleh deringan telefon. Mereka juga banyak mernbuang masa kerana khusyuk berkomunikasi melalui telefon. Sebaliknya, ibu bapa pula membekalkan telefon bimbit kepada anak-anak mereka yang masih bersekolah supaya mereka senang memantau dan mengawasi pergerakan anak-anak.

Kini, telefon bimbit bukan lagi menjadi barangan mewah. Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Suruhanjaya Multimedia Malaysia didapati bahawa pada tahun 2006, bagi setiap 100 orang penduduk, sebanyak 72.8% daripadanya memiliki telefon bimbit. Peratusan ini semakin meningkat dari semasa ke semasa.

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada 'Telefon Bimbit, Keperluan atau Sekadar Aliran Terkini " Dewan Siswa, Jun 2007)

0212 © 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

SULIT

SULIT

3

Sahagian A(ii) : Pemahaman

[10 markah]

j2e

Berdasarkan pelikan Sahagian A(i), jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

1 Berikan maksud rangkai kata khusyuk berkomunikasi.

[2 markah]

2 Apakah

keburukan telefon bimbit kepada remaja?

[4 markah]

3 Pada pendapat anda, apakah kesan sampingan penggunaan telefon bimbit kepada

pengguna?

0212 © Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

[4 markah]

[Lihat Sebelah

SULIT

SULIT

4

Bahagian B

[20 markah]

j2e

Jadua/ di bawah menunjukkan penglibatan juvana da/am jenayah mengikut pecahan umur. Huraikan pendapat anda tentang penglibatan juvana dalam kes jenayah tersebut. Panjangnya huraian anda hendak/ah tidak melebihi 120 patah perkataan.

I

:

I

I

UMUR

1-------,------1

13-15

54

207

---'-

2005

16-18

TANGKAPAN JUMLAH

I

I JUMLAH KES

NEGERI

L------ --'--1

59

431

I

64

483

118

-

721 J

_

j

~_R_L1S

i

KEDAH

I

r--

--------tf--

Ii, -

I

-t-

---+-I------f-------------

+

302

412

404

1253

I

I

466

1717

~ PULAU ~~AN~_~ ~~=

~PULAU~~AN~_~ ~~=

PERAK

~ PULAU ~~AN~_~ ~~= PERAK JUMLAH 3 3 6 I 1129 94 6 1 I I

JUMLAH

336

I

1129

94

61

I

I

416

Perangkaan Penglibatan Juvana dalam kes Jenayah Mengikut Pecahan Umur Tahun

2005

0212 © 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

SULIT

SULIT

5

Sahagian C

[40 markah]

Tulis sebuah karangan tentang satu daripada perkara di bawah.

hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan.

Panjangnya karangan anda

j2e

1 Anda Pengerusi Kelab Rukun Negara di sekolah anda. Dalarn satu perhirnpunan, anda telah dijernput untuk rnernberikan ucapan yang bertajuk "Kepentingan Perpaduan dalarn Kalangan Pelajar".

Sediakan teks ucapan tersebut selengkapnya.

2 Arnalan rnenderrna rnerupakan budaya hidup yang rnulia.

Pada pendapat anda, apakah kepentingan rnenderrna.

3 Rakan anda dari luar negara ingin rnengetahui tentang ternpat-ternpat bersejarah yang terdapat di neqara anda.

Tulis sepucuk surat buat rakan anda.

4 Anda telah berbual dengan rakan anda tentang punca-punca berlakunya pencernaran di negara kita.

Sediakan dialog tersebut selengkapnya.

5 Tulis sebuah cerita berdasarkankan peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang­

renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.

0212 ©Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

[Lihat Sebelah

SULIT

SULIT

6

Sahagian 0

[10 markah]

j2e

Jawapan mestilah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji sama ada di Tingkatan 1 atau Tingkatan 3.

(i)

Meniti Kaca, karya R. Sabarudin R. Abdullah

(ii)

Anak Din Biola, karya Maaruf Mahmud

(iii).

Aku Anak Timur, karya Siti Aminah Hi. Yusuf

(iv)

Limpahan Darah Di Sungai Semur, karya Zakaria Salleh

(v)

Panas Salju, karya Talib Samad

(vi)

Merdeka! Merdeka!, karya A. Rahman Hanafiah

(vii)

Ekspedisi, karya Mohd. Ghazali Tocheh

(viii)

Cerita Seorang Pahlawan, karya Maznan Nordin

Huraikan tiga persoalan yang terdapat dalam novel yang telah anda kaji.

KERTAS SOALAN TAMAT

0212 © 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

SULIT

SULIT

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008

SKEMA BAHASA MELAYU

Kertas 1 dan Kertas 2

02/1 & 02/2 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

SULIT

JAWAPAN KERTAS 1

1 D

11 D

21 D

31 B

2 A

12 D

22 B

32 A

3 B

13 B

23 C

33 D

4 B

14 C

24 A

34 B

5 C

15 B

25 C

35 A

6 B

16 D

26 B

36 A

7 C

17 D

27 A

37 B

8 A

18 C

28 C

38 A

9 D

19 C

29 C

39 D

10 C

20 C

30 B

40 B

02/1 & 02/2 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

SULIT

PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 2

Bahagian A (i)

: 20 markah

I

Perkara yang perlu diberi perhatian

a. Bahasa dinilai secara tanggapan

b. Menandakan kesalahan bahasa seperti penandaan kerangan

c. Peringkatkan markah pelajar ikut kriteria di bawah

Markah Bahasa (10 markah)

Peringkat

Markah

Deskripsi

   

- bahasa baik dan lancar

- menggunakan ayat sendiri

Cemerlang

09

– 10

- kata yang dipilih tepat

- ayat yang gramatis

   

- penanda wacana betul

- Ejaan/ tanda baca betul

   

- bahasa baik dan lancar

- masih menggunakan ayat sendiri

Baik

06

– 08

- kata yang dipilih agak terhad

- ayat masih gramatis

   

- penanda wacana masih sesuai

- kesalahan ejaan/ tanda baca yang minimum

   

- bahasa kurang lancar

Memuaskan

03

– 05

- kesalahan bahasa yang ketara termasuk kesalahan Jean/ tanda baca ATAU

 

- menyalin ayat daripada petikan asal secara terpilih

   

- secara keseluruhannya jawapan menunjukkan

Penguasaan

Minimum

01

– 02

penguasaan bahasa yang lemah

- menyalin secara terus daripada petikan

02/1 & 02/2 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

SULIT

Markah Isi

Bilangan Isi

Markah

5

09

- 10

4

07

– 08

3

05

– 06

2

03

– 04

1

01

- 02

CADANGAN ISI

A(i)

1

Merapatkan jarak sesama manusia

2

Menghubung manusia tanpa mengira faktor pemisah dan waktu

3

Dapat berkomuniksi dengan cepat, meluas dan mudah

4

Mudah dibawa ke mana-mana untuk berkomunikasi

5

Mengirim dan menerima mesej dalam pelbagai bentuk

6

Mahasiswa dapat bertanya khabar dan mengirim ucap selamat

7

Menghubungi pihak berkuasa melaporkan jenayah

8

Memudahkan ibu bapa memantau dan mengawasi pergerakan anak

Bahagian A (ii)

: Soalan Pemahaman

02/1 & 02/2 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

SULIT

Soalan 1

: maksud kata/ rangkai kata (2 markah)

 

Markah

Deskripsi

2

markah

- maksud tepat mengikut konteks dan ayat gramatis

1

markah

- maksud tepat mengikut konteks tapi ayat tidak lengkap

 

- maksud kurang tepat mengikut konteks/ isi tersurat sahaja

- hanya memberikan sebahagian daripada maksud rangkai kata

0

markah

- maksud tidak tepat mengikut konteks

Soalan 2

: soalan pemahaman (4 markah)

 

Markah

Deskripsi

4

markah

- isi cukup serta lengkap dan ayat gramatis

3

markah

- isi cukup serta lengkap tapi ayat kurang gramatis

2

markah

- isi tidak cukup dan kurang lengkap tapi ayat gramatis

1

markah

- isi tidak cukup dan kurang lengkap serta ayat kurang gramatis

0

markah

- isi tidak mengikut tugasan tapi ayat gramatis

 

- isi tidak mengikut tugasan dan ayat tidak gramatis

Soalan 3

: Soalan Pemahaman Kemahiran Berfikir (4 markah)

 

Markah

Deskripsi

4

markah

- isi relevan mengikut tugasan dan ayat gramatis

3

markah

- isi relevan mengikut tugasan tapi ayat kurang gramatis

2

markah

- isi kurang relevan mengikut tugasan tapi ayat gramatis

1

markah

- isi kurang relevan mengikut tugasan dan ayat kurang gramatis

0

markah

- isi tidak tepat tapi ayat gramatis

 

- isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis

Soalan 1 (2 markah)

- ralit/ asyik/ leka berhubung

(2 markah)

- ralit/ asyik/ leka bercakap

(2 markah)

- sibuk/ sedang berhubung/ bercakap (1 markah)

Soalan 2 (4 markah)

02/1 & 02/2 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

SULIT

Keburukan telefon bimbit kepada remaja

- menghabiskan wang pinjaman biasiswa kerana telefon bimbit

- membuang masa kerana asyik berkomunikasi

- mengganggu kenteteraman orang lain

- isi-isi lain yang sesuai

Soalan 3 (4 markah)

Kesan sampingan penggunaan telefon bimbit kepada pengguna

- mudah memecahbelahkan orang lain

- mudah menyebarkan fitnah

- hilang tumpuan terhadap pelajaran

Terima mana-mana 2 isi dan isi-isi lain yang sesuai.

Bahagian B

:

Karangan Berdasarkan Bahasa Rangsangan

02/1 & 02/2 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

SULIT

(20 markah)

Peringkat

 

Markah

Deskripsi

   

- guna kata dan ayat yang gramatis

- kosa kata yang luas dan tepat

16

– 20

- ejaan/ tanda baca betul

 

- idea relevan berdasarkan tugasan

Cemerlang

- kesalahan minimum dalam penggunaan kata

(18 – 20) (16 – 17)

- idea relevan berdasarkan tugasan

- huraian idea luar seperti pendapat, ulasan, cadangan dan kesimpulan sesuai dan berkembang

 

- pengolahan menarik dan berkesan

   

- kata dan ayat masih gramatis

- kosa kata yang tepat

- ejaan/ tanda baca yang minimum

Baik

11

– 15

(13 – 15) (11 – 12)

- kesalahan yang minimum dalam penggunaan kata, frasa dan ayat

- idea masih relevan berdasarkan tugasan

- huraian idea luar seperti pendapat, ulasan, cadangan dan kesimpulan

 

- pengolahan menarik

   

- kata dan ayat kurang gramatis

06

– 10

- kosa kata terhad

 

- kesalahan yang ketara dalam penggunaan kata, frasa dan ayat

Memuaskan

- idea kurang relevan berdasarkan tugasan

(08 – 10) (06 – 07)

- huraian idea luaran seperti pendapat, ulasan, cadangan dan kesimpulan yang terhad

- pengolahan tidak menarik

Penggusaan

Minimum

 

- keseluruhan menggambarkan pengguasaan bahasa

01

– 05

yang tidak cekap

- idea kabur/ tidak berkaitan dengan tugasan

Langkah-langkah memeriksa

1. Hendaklah membaca karangan sepintas lalu terlebih dahulu bagi mendapatkan kesan (impression) daripadanya. Perkara yang perlu diberi perhatian semasa membuat pertimbangan ialah menjawab tugasan, bahasa, kerelevanan idea dan pengolahan. Kemudian, nilai dan tetapkan peringkat karangan berkenaan berdasarkan kriteria penskoran yang disediakan.

02/1 & 02/2 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

SULIT

2. Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk pertimbangkan yang muktamad. Semasa membaca itu, tandakan kesalahan-kesalahan bahasa, tanda baca, ejaan dan isi/ fakta seperti yang berikut:

-------------------- kesalahan bahasa, perkataan dan frasa

/

kesalahan ejaan

//

kesalahan ejaan yang berulang

/ kesalahan ejaan // kesalahan ejaan yang berulang ( ) Isi-isi yang dicadangkan Faktor kesalahan tanda

( )

Isi-isi yang dicadangkan

Faktor

kesalahan tanda bacaan

kesalahan isi/ falta/ idea

- pengaruh rakan sebaya

- kurang perhatian ibu bapa

- pengaruh media

- kurang didikan agama

Langkah

- ibu bapa memantau pergerakan anak

- pihak sekolah mengadakan program ke arah pembentukan disiplin

- kerajaan membendung kemasukan filem luar/ permainan video/ program kartun yang memaparkan unsur ganas

- masyarakat prihatin dan mempunyai sikap kekitaan

- NGO/ aktivis sosial berperanan mengatur program bersifat pendidikan

Terima isi-isi lain yang sesuai.

Bahagian C

Karangan Respons Terbuka (40 markah)

02/1 & 02/2 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

SULIT

Peringkat

 

Markah

Deskripsi

   

- guna kata dan ayat yang gramatis

- kosa kata yang luas dan tepat

- ejaan/ tanda baca betul

- guna pelbagai jenis kata

33

– 40

- idea relavan berdasarkan tugasan berserta dengan contoh-contoh yang sesuai

Cemerlang

(37 – 40) (33 – 36)

- huraian idea luar seperti pendapat, ulasan, cadangan dan kesimpulan sesuai dan berkembang

- pengolahan menarik dan berkesan

 

- pemerengganan yang sesuai dan format menepati kehendak soalan

- guna ungkapan yang mudah seperti peribahasa, pantun, cogan kata dan frasa yang menarik.

   

- guna kata dan ayat yang gramatis

- kosa kata yang luas dan tepat

- ejaan/ tanda baca betul

- guna pelbagai jenis kata

- kesalahan minimum dalam penggunaan kata

25

– 32

- idea relavan berdasarkan tugasan berserta dengan contoh-contoh yang sesuai

Kepujian

(29 – 32) (25 – 28)

- huraian idea luar seperti pendapat, ulasan, cadangan dan kesimpulan sesuai dan berkembang

- pengolahan menarik dan berkesan

- pemerengganan yang sesuai dan format menepati kehendak soalan

- guna ungkapan yang mudah seperti peribahasa, pantun, cogan kata dan frasa yang menarik.

   

- guna kata dan ayat yang gramatis tetapi kesalahan yang minimum

- kosa kata umum tetapi terdapat kesalahan yang

17

– 24

Minimum

Baik

 

- penanda wacana masih sesuai

(21 – 21) (17 – 20)

- idea masih relavan berdasarkan tugasan berserta dengan contoh-contoh yang sesuai

- pengolahan masih menarik dan berkesan

- pemerengganan yang sesuai dan format menepati kehendak soalan

   

- guna pelbagai jenis kata yang terhad

- guna ayat yang mudah tetapi terdapat kesalahan yang minimum

- penanda wacana yang kurang tepat.

Memuaskan

09

(13 – 16)

(09 – 12)

– 16

- kesalahan ejaan/ tanda baca yang ketara

- idea masih relavan/ idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas

- pengolahan kurang menarik

- pemerengganan kurang sesuai dan format kurang tepat/ format bercampur aduk.

Penguasaan

01

– 08

- keseluruhannya menggambarkan pengguasaan

02/1 & 02/2 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

SULIT

   

bahasa yang tidak cekap

- idea kabur/ tidak berkaitan dengan tugas

- cerita lain

minimum

(05 – 08) (01 – 04)

- hafal karangan

Langkah-langkah memeriksa

1. Hendaklah membaca karangan sepintas lalu terlebih dahulu bagi mendapatkan kesan (impression) daripadanya. Perkara yang perlu diberi perhatian semasa membuat pertimbangan ialah menjawab tugasan, bahasa, kerelevanan idea dan pengolahan. Kemudian, nilai dan tetapkan peringkat karangan berkenaan berdasarkan kriteria penskoran yang disediakan.

2. Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk pertimbangkan yang muktamad. Semasa membaca itu, tandakan kesalahan-kesalahan bahasa, tanda baca, ejaan dan isi/ fakta seperti yang berikut:

-------------------- kesalahan bahasa, perkataan dan frasa

/

kesalahan ejaan

//

kesalahan ejaan yang berulang

/ kesalahan ejaan // kesalahan ejaan yang berulang ( ) kesalahan tanda bacaan kesalahan isi/ falta/

( )

kesalahan tanda bacaan

kesalahan isi/ falta/ idea

3. Pemotongan markah untuk ejaan yang salah.

a. ½ markah dipotong bagi setiap ejaan yang salah

b. Pemotongan keseluruhan tidak lebih daripada 2 markah

c. Kesalahan ejaan yang berulang tidak diambil kira

Bahagian C

02/1 & 02/2 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

SULIT

Isi yang dicadangkan

Soalan 1

a Format: Ucapan

b Diharapkan

- Calon dapat menulis teks ucapan tentang kepentingan perpaduan dalam kalangan pelajar

c Kemungkinan calon menulis langkah/ masalah perpaduan atau cara-cara mewujudkan perpaduan --- Maksimum C

Soalan 2

a Format:

b Diharapkan

Tiada

- Calon dapat menulis kepentingan amalan menderma

c Kemungkinan calon menulis cara menderma --- Maksimum C

Soalan 3

a Format:

b Diharapkan

Surat Tidak Rasmi

- Calon dapat menulis tentang tempat bersejarah di Malaysia/ tempat tinggal

c Kemungkinan calon menulis tempat-tempat pelancongan yang lain --- Maksimum C

Soalan 4

a Format:

b Diharapkan

Perbualan/ Dialog

- Calon dapat menulis punca pencemaran

c Kemungkinan calon menulis langkah mengatasi pencemaran Maksimum C

Soalan 5

a Format:

b Diharapkan

Tiada

- Calon dapat menulis sebuah cerita berdasarkan peribahasa

c Kemungkinan calon menghurai maksud peribahasa Maksimum C

Bahagian D

:

Pemahaman Novel (10 markah)

02/1 & 02/2 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

SULIT

Pembahagian markah

PERINCIAN

MARKAH

Isi

06

markah

Bahasa

04

markah

Kriteria Markah Bahasa

Peringkat

Markah

 

Deskripsi

   

-

bahasa baik dan lancar

Cemerlang

04

-

ayat gramatis

-

ejaan dan tanda baca betul

   

-

bahasa maíz baik dan masih lancar

Baik

02 – 03

-

penggunaan ayat gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum

-

kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum

   

-

bahasa tidak cekap

Memuaskan

01

-

ayat tidak gramatis

-

kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara

Markah isi

1. Maksimum

:

3 isi

2. Isi dihuraikan berserta contoh

 

:

2 markah

3. Isi tanpa huraian dan contoh

:

1 markah

1. Jawapan berdasarkan satu daripada novel yang telah dipelajari di Tingkatan 1 dan 3

2. Markah maksimum 10 markah.

3. Berikan 1 markah bagi setiap pernyataan/ isi yang betul

4. Berikan 1 markah bagi huraian atau contoh yang berkaitan

5. Huraian atau contoh tanpa pernyataan/ isi, berikan 0 markah

6. Markah maksimum bagi pernyataan/ isi dan huraian atau contoh 6 markah

7. Markah maksimum bagi bahasa 4 markah.

02/1 & 02/2 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

SULIT

1

Novel Aku Anak Timur, karya Siti Aminah Hj. Yusof

a. Sikap tidak mendengar nasihat akan mendatangkan masalah

 

-

Zarina menghadapi masalah dengan kawan-kawan Nick kerana tidak mendengar nasihat ibu bapanya.

b. Negara sendiri jauh lebih baik daripada negara orang

 

-

Zarina tidak sabar-sabar untuk pulang ke tanah air sendiri walaupun suasana di negara Belanda begitu indah dan mempersonakan.

c. Sanggup bertugas walaupun dihantar ke mana-mana sahaja.

 

-

Bapa Zarina sanggup berada jauh daripada keluarga semata-mata untuk memenuhi kehendak tugas.

2

Novel Merdeka! Merdeka!, karya A. Rahman Hanafiah.

a. Sikap kerjasama dan bersatu padu dalam kalangan rakyat

- Orang-orang Melayu telah berhimpun di luar Hotel Stesen untuk menyatakan pendirian mereka menentang Malayan Union dan menyekat raja-raja menghadiri majlis perasmian penubuhannya.

b. Maruah dan martabat bangsa menjadi teras perjuangan

- Orang-orang Melayu sanggup berkorban demi mempertahankan maruah bangsa dan raja-raja Melayu

c. Semangat patriotik yang tinggi menjamin kesejahteraan negara.

- Semangat patriotik dalam kalangan orang-orang Melayu berjaya menggagalkan pihak Inggeris menubuhkan Malayan Union yang berbentuk penindasan.

02/1 & 02/2 2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah