Anda di halaman 1dari 5

SKOP DAN SEKUEN PROGRAM KURSUS Minggu : : PISMP Ekosistem and Biodiversiti Kuliah (1 jam) Apakah ekosistem ?

? Bagaimana ekosistem berfungsi? SEMESTER KOD : 2 TAHUN: 2011 KREDIT: 3(2+1) Praktikal (2 jam) Taklimat tentang kerangka praktikal. Persediaan PCK 2: ex-situ Conservation: presentation Persediaan praktikal 1: Rujuk bacaan minggu ke 2 Mengumpul Taklimat KKBI maklumat dari : http://soils. usda.gov/sqi/conc epts/soil_biology Bina jaringan makanan organisma tanah. KKBI mula ISL (1 jam) Ulasan bacaan mingguan Catatan

: SCE3107

Topik dan Kandungan Teori: Ekosistem

M1 20/624/6/11 Ekosistem M2 27/61/7/11

Tutorial (1 jam) Pengenalan kepada Kursus dan Penilaian Kursus Kerja kursus: 60% Peperiksaan: 40%

Jenis-jenis ekosistem Lokasi ekosistem Biodiversiti, Kompleksiti Dan Kestabilan Ekosistem Ujikaji dalam Kurikulum Sekolah Rendah Kajian Kes: Kitar Air Kajian Kes: Kitar Nutrien

Perbandingan antara jenis-jenis ekosistem di Malaysia

Perkhidmatan Ekosistem M3 4/78/7/11 Biodiversiti M4 11/715/7/11 M5 18/722/7/11 Biodiversiti

Kaji jenis kitaran biogeokimia dan kitaran nutrien yang berlainan.

Prak 1: Soil ecosystems - soil biota and food webs PCK 1: Soil Ecosystems and data Collation Perbincangan dan penulisan laporan prak 1

Perbincangan Apakah Biodiversiti? tentang Kenapa Kita Menghargainya? kepelbagaian Konsep Spesies biologi dan kepentingannya Bagaimana Spesies Baru Muncul? Apakah Kepupusan? Perbincangan dan ulasan kritis bacaan minggu ke
1

Perbincangan dan ulasan kritis bacaan minggu ke 4 Mengumpul maklumat tentang spesies terancam

Hantar Prak 1 dan PCK1

Prak 2: When is it a Species? Taxonomy and Keeping

Minggu

Topik dan Kandungan

Kuliah (1 jam) 5

Tutorial (1 jam)

Praktikal (2 jam) Track of Biological Diversity Perbincangan dan penulisan laporan prak 2

ISL (1 jam) di Malaysia dan tindakan mengatasinya. Perbincangan dan persediaan persembahan. Lawat zoo/taman botani maya untuk mengenalpasti julat kepelbagaian hidupan yang wujud. Bincangkan penyebab sesetengah haiwan mengalami kepupusan.

Catatan

Pemuliharaan In-situ

Populasi Semula Jadi Habitat Semula Jadi

M6 25/729/7/11

Pemuliharaan Ex-situ M7 1/85/8/11

Zoos, Akuarium, Taman botani, arboretum Bank benih

M8 8/812/8/11

Kepelbagaian Tumbuhan

Kekayaan Spesies Kesamarataan Spesies Mengukur kepelbagaian spesies Ujikaji dalam kurikulum sekolah rendah

Kaji habitat semulajadi haiwan dan tumbuhan di Malaysia serta kepentingannya kepada manusia. Hutan Hujan Tropika Hutan Paya Bakau Air Tawar/ Air Masin Huraikan peranan zoo, aquaria, taman botani, arboreta dan bank biji benih dalam aktiviti pemuliharaan dengan memberi contoh yang sesuai. PCK 2: ex-situ Conservation: presentation Sediakan persembahan selama 10 minit untuk menerangkan bagaimana kemandirian satu tumbuhan atau
2

Hantar Prak 2

Prak 3: ex-situ Conservation: Zoos / Botanical Gardens

PCK 2: ex-situ Conservation: presentation

Hantar Prak 3 Persembahan PCK2

Minggu

Topik dan Kandungan

Kuliah (1 jam)

M9 15/819/8/11 M10 22/826/6/11 M11 29/82/9/11 M12 5/99/9/11

Kepelbagaian Haiwan

Kekayaan Spesies Kesamarataan Spesies Mengukur Kepelbagaian Spesies Ujikaji dalam Kurikulum Sekolah Rendah

Tutorial (1 jam) haiwan yang diperhatikan dibantu secara pemuliharaan ex situ. Gunakan beberapa imej sebagai ilustrasi persembahan anda. Bina jadual pengelasan tumbuhan dan haiwan.

Praktikal (2 jam)

ISL (1 jam)

Catatan

Prac 4: Measuring and Comparing Species Diversity

Perbincangan dan penulisan laporan prak 4

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH CUTI PERTENGAHAN SEMESTER Memahami Pola Populasi Saiz Populasi Permulaan Faktor Pertumbuhan Populasi Keupayaan Muatan Biodiversiti Tersembunyi Liar Kenalpasti dan bincangkan tentang pola pertambahan populasi di negara yang belum membangun. Prac 5: Understanding Population Trends Perbincangan dan ulasan kritis bacaan minggu ke 11 Hantar Prak 4 KKBI tamat

M13 12/916/9/11 M14 19/923/9/11

Ancaman terhadap Biodiversiti Kepelbagaian Genetik I

Pemburuan Haram HidupanBincangkan tentang ancaman Penyeludupan Hidupan Liarhidupan liar di Malaysia Baca artikel Takungan Gen Trouble in Variasi genetik Paradise . Analisis bagaimana saintis meningkatkan
3

Perbincangan dan penulisan laporan prak 5

Prac 6: Measuring Genetic Diversity

Bincangkan tentang ancaman hidupan liar di dunia. Analisis isu tentang kehilangan kepelbagaian genetik, populasi

Hantar Prak 5

Minggu

Topik dan Kandungan

Kuliah (1 jam)

Tutorial (1 jam) kepelbagaian biologi dalam populasi yang diperkenal semula?

Praktikal (2 jam)

ISL (1 jam) dan spesies.

Catatan

M15 26/930/9/11 Kepelbagaian Genetik II M16 3/107/10/11 Masalah Populasi Kecil Mengukur Kepelbagaian Genetik

PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM Kenapasti jenis alat genetik yang berlainan yang digunakan untuk mengukur kepelbagaian genetik dan menggambarkan kegunaannya dalam penyiasatan kejadian jenayah. Ekologi Akustik Bincangkan Penyelesaian Masalah menggunakan Teknik Molekul tentang teknologi terkini yang Pengumpulan Data digunakan untuk menggunakan Teknik Jarak mengumpul data Jauh dan menjejaki haiwan. Kepatuhan Bincangkan Pemuliharaan dan Masyarakat Pengumpulan tentang isu alam Manusia Biodiversiti sekitar dan Biodiversiti and Kemapanan penyebabnya. Ulangkaji Ulangkaji Perbincangan dan penulisan laporan prak 6 Analisis isu tentang Hantar Prak 6 pemuliharaan kepelbagaian genetik.

M17 10/1014/10/11

M18 17/1021/10/11 M19 24/1028/10/11 M20 31/104/11/11

PCK 3: Acoustic Ecology Carry out investigation on Eavesdropping on Species such as elephants, birds, and whales. Bincangkan bagaimana pemuliharaan dan pembangunan mapan dicapai di peringkat tempatan dan kebangsaan.

Lengkapkan latihan Ekologi Akustik.

Ulangkaji

Minggu M21-M22 7/1118/11/11

Topik dan Kandungan

Kuliah (1 jam)

Tutorial (1 jam) Peperiksaan

Praktikal (2 jam)

ISL (1 jam)

Catatan