Anda di halaman 1dari 1

Cari perkataan tersembunyi mengenai isu isu sukan dan permainan di sekolah.

Q W S E M A N G A T H G F D B

M A Z T N S A Q A W Q M D A W

E S C Y B U S W S E D N D Q P

N D V U C K D E D R F M U W E

G F B I X A F R F T I V A E N

H G N O Z N G T G N G B H R G

O H M P A N H Y T U H N A T A

R J M A K A N O N I U F N Y D

M K T K Q P N U J K I H V U I

A L R L D I R I K O A J B I L

T O O M B J T O L P C H S O N

I P T L A T I H A N B J X P L

K M I N Y D I I O P L K V L K

L M E N C E D E R A K A N I T

N K P E R L I N D U N G A N M

Perkataan yang perlu dicari :


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MENGHORMATI MENCEDERAKAN SEMANGAT SUKAN BADMINTON PENGADIL LATIHAN PERLINDUNGAN