Anda di halaman 1dari 9

4541/3 4541/3

Kimia
Kertas 3
2006 JABATAN PELAJARAN PERAK
2 ½ jam
LEARNING TO SCORE 2006

KIMIA

Kertas 3 Set 2

Peraturan Pemarkahan dan Jawapan


SKEMA SPM KIM K3 SET 2

1
(a) Natrium dengan air
– bergerak dengan cepat dipermukaan air
- mengeluarkan bunyi ‘hiss’ 3
- kertas litmus merah bertukar biru

Kalium dengan air


- bergerak sangat cergas dengan nyalaan ungu 3
kemerahan
- mengeluarkan bunyi ‘hiss’
- kertas litmus merah bertukar biru

(b) dimanipulasikan - Jenis logam


bergerak balas - kereaktifan tindak balas 3
dimalarkan - saiz logam
(c) Semakin tinggi kereaktif logam semakin cergas tindak balas dengan air 3
(d) (i) Larutan hidroksida logam yang terhasil 3
(d) (ii) 2Li (p) +2 H2O (ce) Æ 2LiOH (ak) + H2(g) 3

2.
(a) [ Dapat menyatakan hipotesis dengan tepat ]
Contoh jawapan :
Semakin tinggi kepekatan asid hidroklorik, semakin rendah nilai pH 3

(b) [ Dapat memberikan sebab mengapa nilai pH semakin tinggi ]


Contoh jawapan : 3
Kepekatan ion H+ dalam larutan asid hidroklorik, semakin berkurang
( rendah )

(c)(i) [ Dapat menentukan nilai isipadu asid yang digunakan ]

Titratan 1 2 3

Bacaan akhir 24.90 49.50 25.70 3

Bacaan awal 0.10 24.90 1.00

Isipadu
larutan asid
hidroklorik 24.80 24.60 24.70
yang
digunakan
(c)(ii) [ Dapat menghitung nilai isipadu purata asid yang digunakan ]
Jawapan : [ tunjukkan langkah pengiraan ] 3
24.70 cm3

(c)(iii) [ Dapat menghitung kepekatan natrium hidroksida dengan tepat ]


Jawapan : [ tunjukkan langkah pengiraan] 3
0.0988 mol dm-3

(c)(iv) [ Dapat meramalkan isipadu yang sesuai ]


Contoh jawapan : 3
Isipadu lebih daripada 24.70cm3

3 Tugasan 1

No Markah
Soalan
Pernyataan masalah 3
3 (i) Adakah getah tervulkan lebih kenyal daripada getah tak tervulkan?
Hipotesis
(ii) Getah tervulkan lebih kenyal daripada getah tak tervulkan 3

Pembolehubah
Pemboleh ubah yang dimanipulasikan : Jenis getah ( getah 3
tervulkan dan taktervulkan
Pemboleh ubah yang bergerak balas : Kekenyalan getah
Pemboleh ubah yang dimalarkan : Saiz jalur getah, jisim
pemberat

Radas
(iii) Pemberat 50 g, kaki retort dengan pemegang retort, klip besar, 3
pembaris meter, benang.
Bahan
Jalur getah tervulkan dan taktervulkan yang sama saiz,

Kaedah
(iv) 1 Dua kepingan getah, iaitu getah tervulkan dan getah taktervulkan 3
yang sama saiz dan panjang disediakan.
2 Panjang getah tervulkan diukur dengan pembaris dan bacaan
dicatatkan.
3 Kepingan getah tervulkan itu kemudian digantung dengan
menggunakan klip besar
4 Satu pemberat 50g digantung di bawah kepingan getah.
5 Pemanjangan getah tervulkan getah disukat dan dicatatkan.
6 Pemberat ditanggalkan dan panjang getah tervulkan itu disukat
semula dan dicatatkan.
7 Langkah 2 hingga 6 diulang dua kali untuk mendapatkan purata
pemanjangan.
8 Langkah 2 hingga 7 diulang dengan menggantikan getah
tervulkan dengan getah tak tervulkan.

(v) Penjadualan data 3


Jenis getah Panjang Panjang apabila Panjang setelah
asal pemberat pemberat
(cm) digantung ditanggalkan
(cm) (cm)
1 2 3 1 2 3
Getah
tervulkan
Getah
taktervulkan
Purata

3 Tugasan 2
Menyatakan tujuan eksperimen dengan tepat

(a) Contoh jawapan: 3

Mengkaji kesan sentuhan logam X dan Y terhadap proses pengaratan


paku besi

Menyatakan tujuan eksperimen dengan kurang tepat

Contoh jawapan:
2
Mengkaji kesan sentuhan logam terhadap proses pengaratan besi

Memberikan idea yang berkaitan

Contoh jawapan: 1

Mengkaji sentuhan logam

Memberikan idea yang tak berkaitan atau tiada respon langsung 0


Penerangan skor
(b) Menyatakan kesemua pembolehubah dengan betul 3

Contoh jawapan:
Pembolehubah dimanipulasi: Logam X, logam Y
Pembolehubah malar: Paku besi atau suhu
Pembolehubah bergerak balas: Pengaratan besi

Menyatakan hanya dua pembolehubah dengan betul 2

Menyatakan hanya satu pembolehubah dengan betul 1


Tidak dapat menyatakan pembolehubah dengan betul atau tiada 0
respon langsung

Penerangan
Menyenaraikan bahan dan alat radas dengan lebih lengkap dan
(c ) sempurna

Contoh jawapan:

Bahan: 20-50 ml Penunjuk fenoltalein, 40-60ml larutan kalium 3


heksasianoferat(III), paku besi, kerajang logam atau pita
logam X dan Y, kertas pasir, agar-agar

Alat radas: 3 Tabung didih

Menyenaraikan bahan dan alat radas dengan lengkap

Contoh jawapan:
2
Bahan: Penunjuk fenolftalein, larutan kalium heksasianoferat, besi,
Logam X dan Y, kertas pasir, agar-agar

Alat radas: Tabung didih


Tidak lengkap menyenaraikan bahan dan alat radas atau salah satu
tidak dinyatakan

Contoh jawapan: 1

Bahan: Fenolftalein, kalium heksasainoferat, paku, logam X dan Y

Alat radas: Tabung didih

ATAU

Contoh jawapan:

Bahan:

Alat radas: Tabung didih

ATAU

Contoh jawapan:

Bahan: Fenolftalein, kalium heksasainoferat, besi, kuprum, zink,


Magnesium, paku

Alat radas:

Tidak menyenaraikan bahan dan radas dengan betul atau Tiada


respon langsung

Contoh jawapan: 0

Bahan: cuka masak, larutan natrium klorida atau sebagainya

Alat radas: Tiub penghantar dan lain-lain

ATAU

Bahan:

Alat radas:
(d)
Penerangan
Menyatakan kesemua kaedah dengan betul, dan tepat
(d)
Contoh jawapan:

1. Sebanyak tiga batang paku besi dibersihkan dengan kertas pasir


2. Dua dari tiga paku besi masing-masing dililitkan dengan kerajang
logam X dan logam Y masing-masing 3
3. Paku besi ,paku besi dililit dengan logam X, paku besi dililit dengan
logam Y dimasukkan ke dalam 3 tabung didih yang berasingan.

4. Kemudian, 50-60 cm3 campuran agar-agar panas dengan larutan


kalium heksasianoferat(III) dan fenoftalein dimasukkan ke dalam
setiap tabung didih
5. Ketiga-tiga tabung didih tersebut ditandakan A, B dan C
masing-masing
6. Susunan radas tersebut dibiarkan selama 1 hari
7. Kemudian pemerhatian pada setiap tabung didih direkodkan

Menyatakan kesemua kaedah dengan betul, tetapi tidak tepat

Contoh jawapan: 2

1. Sebanyak tiga batang paku besi dibersihkan dengan kertas pasir


2. Ketiga-tiga paku besi yang bersih tersebut dimasukkan ke
dalam empat tabung didih yang berasingan
3. Campuran agar-agar panas dengan larutan kalium
heksasianoferat(III) dan fenoftalein dimasukkan ke dalam setiap
tabung didih
4. Susunan radas tersebut dibiarkan untuk beberapa ketika
5. Kemudian pemerhatian pada setiap tabung didih direkodkan

Menyatakan idea bagi kaedah seperti di skor 2 dan 3 di atas

Contoh jawapan:

1. Tiga batang paku dibersihkan dan dililitkan dengan logam lain


2. Paku dimasukkan ke dalam tabung didih
3. Larutan, agar-agar dan fenolftalein di masukkan ke dalam tabung 1
didih
4. Kemudian pemerhatian pada setiap tabung didih direkodkan

Tidak memberikan apa-apa respons 0


(e)

Membina jadual dengan pemerhatian dan jumlah lajur


(e) dan baris dengan tepat 3

Contoh jawapan:
Tabung Pasangan Keamatan Pengaratan Keamatan
didih logam warna paku besi warna
biru tua merah jambu
A Besi sahaja
B Besi + X
C Besi + Y

Membina jadual dengan pemerhatian dan jumlah lajur dan baris 2


dengan tepat tetapi pemerhatian tidak lengkap

Tabung Pasangan
didih logam
A Besi sahaja
B Besi + X
C Besi + Y

ATAU
Setara dengannya

Membina jadual dengan jumlah lajur dan baris dengan tepat tetapi 1
tiada pemerhatian direkodkan

Contoh jawapan:

Tabung
didih
A
B
C
Menyatakan kesimpulan dengan tepat
(f)
Contoh jawapan:

Pengaratan paku besi dipercepatkan apabila bersentuhan dengan logam 3


yang kurang elektropositif daripadanya.
Sebaliknya pengaratan paku besi dicegah apabila bersentuhan dengan
logan yang lebih elektropositif daripadanya.
Menyatakan kesimpulan dengan hampir tepat
Contoh jawapan:
2
Pengaratan besi dipercepatkan atau dicegah apabila bersentuhan
dengan logam yang lebih atau kurang reaktif berbanding dengannya

Memberikan idea berkaitan dengan kesimpulan

Contoh jawapan: 1

Pengaratan besi berlaku bila bersentuh dengan logam kurang reaktif

Menyatakan kesimpulan yang salah atau tiada respons langsung 0


Contoh jawapan

Pengaratan besi berlaku apabila bersentuhan dengan logam yang lebih


elektropositif daripadanya

Pengaratan besi dapat dicegah apabila bersentuhan dengan logam yang


kurang elektropositif daripadanya