Anda di halaman 1dari 4

LEARNING TO SCORE – KIMIA SPM 2005 – SKEMA KERTAS 3 SET 1

SKEMA JAWAPAN

No. soalan Jawapan Markah

1(a) [Dapat menyatakan perubahan warna dengan betul]


Contoh jawapan :
- Merah jambu kepada tidak berwarna 3
- Merah kepada tidak berwarna 2
- Merah // tidak berwarna 1

1(b) [Dapat menghitung isipadu asid hidroklorik dengan betul]


Contoh jawapan :
-25.20 cm3 3
- 25.2 cm3 2
- 25 1

1(c) [Dapat menghitung kepekatan asid dengan betul]


Contoh jawapan :
HCl + NaOH → NaCl + H2O
M1 V1 = M2 V2
M1 (50) = (0.2) (25)
M1 = (0.2) (25)
50
= 0.1 mol dm-3 3
Catatan :
- tidak menyertakan persamaan kimia yang betul 2
- memberi nilai kepekatan asid kurang dari 0.2 mol dm-3 1

1(d)(i) [Dapat mengkelaskan jenis asid dengan betul]


Contoh jawapan :
- asid etanoik, asid hidroklorik, asid nitrik 3
Catatan :
- memberi mana-mana dua dari jawapan di atas 2
- memberi satu jawapan di atas 1

1(d)(ii) [Dapat mengkelaskan jenis asid dengan betul]


Contoh jawapan :
- asid karbonik, asid sulfurik 3
Catatan :
- memberi mana-mana satu dari jawapan di atas 2
- memberi formula kimia bagi mana-mana satu asid di atas
dengan betul 1

1(e) [Dapat menyatakan senarai pemboleh ubah dimanipulasikan dan


bergerakan balas]
Contoh jawapan :
- pemboleh ubah dimanipulasikan – jenis asid monobes
- pemboleh ubah bergerak balas - nilai pH 3

Halaman 2
LEARNING TO SCORE – KIMIA SPM 2005 – SKEMA KERTAS 3 SET 1

Catatan :
- Dapat menyatakan mana-mana pemboleh ubah dengan
betul 2
- Dapat menyatakan mana-mana pemboleh ubah secara
tidak lengkap 1

2(a) [ Dapat menyatakan hipotesis dengan betul ]


Contoh jawapan :
1. Ion Ferum(II) dapat dioksidakan kepada ion Ferum (III) oleh
air klorin. 3
2. Ion Ferum(II) dapat dtukarkan kepada ion Ferum (III) oleh /
air klorin 2
3. Ion ferum dioksidakan 1

2(b) [ Dapat menyatakan semua pembolehubah dengan betul ]


Contoh jawapan :
1. Pembolehubah dimanipulasikan : Jenis reagen/ bahan uji
( air klorin dan air bromin )
2. Pembolehubah bergerakbalas : Hasil tindak balas/
Perubahan warna larutan ferum(II) sulfat
3. Pembolehubah dimalarkan : Ion ferum (II)/ Larutan ferum(II)
sulfat 3
/
[ Dapat menyatakan mana-mana dua pembolehubah dengan betul] 2
/
[ Dapat menyatakan mana-mana satu pembolehubah dengan betul] 1

2( c)(i) [ Dapat menyatakan inferens dengan betul ]


Contoh jawapan :
- Sebagai agen pengoksidaan 3

2( c)(ii) [ Dapat mengkelaskan ion ferum(II) dan air klorin dengan betul
Contoh jawapan :
1. Bahan yang dioksidakan – Ion ferum (II)
2. Bahan yang diturunkan – air klorin
3

2( c)(iii) [ Dapat menyatakan perkaitan dengan betul ]


Contoh jawapan :
Ion ferum(II)/ larutan ferum(II) sulfat telah dioksidakan kepada ion
ferum (III) oleh air klorin manakala air klorin telah diturunkan
kepada ion klorida oleh ion ferum(II) 3

2(d)(i) [ Dapat menuliskan persamaan ion dengan betul ]


Contoh jawapan :

2Fe2+ + Cl2 2Fe3+ + 2Cl – 3

2(d)(ii) [ Dapat meramalkan hasil dengan betul ]

Halaman 3
LEARNING TO SCORE – KIMIA SPM 2005 – SKEMA KERTAS 3 SET 1

Contoh jawapan :
Ion ferum(III) dan ion klorida 3

3(a) [ Dapat menyatakan tujuan eksperimen dengan betul ]


Contoh jawapan :
- Mengasingkan pewarna daripada bahan makanan 3/
- Mengekstrakkan pewarna daripada bahan makanan 3

3(b) [Dapat menyatakan hipotesis dengan betul ]


Contoh jawapan :
- Pewarna-pewarna yang berbeza dalam makanan boleh
diasingkan pada kedudukan yang berbeza di atas kertas
kromatografi / turas 3
- Pewarna-pewarna yang berbeza dalam makanan boleh
diasingkan pada gelang berwarna yang berbeza di atas /
kertas kromatografi / turas. 3

3( c) [ Dapat menyenaraikan bahan dan radas secukupnya ]


Contoh jawapan :
- Bahan – cecair etanol tulen, jus oren, air sirap, larutan
pelbagai jenis gula-gula berwarna dalam etanol.
- Radas – gunting, bikar, kertas turas, tiub kapilari 3

3(d) [ Dapat menyenaraikan prosedur eksperimen dengan betul ]


Contoh jawapan :

1. Satu jalur selebar 1cm dipotong dari bahagian tengah


sehelai kertas turas.
2. Bahagian jalur yang telah dipotong tadi dilipatkan.
3. Setitik larutan pekat gula-gula berwarna dalam etanol
diletakkan di tengah-tengah kertas turas pada titik R
(ditengah-tengah kertas turas) dengan menggunakan tiub
kapilari yang halus
4. Titik R pada kertas turas dibiarkan kering.
5. langkah 3 dan 4 diulangi beberapa kali.
6. Kertas turas itu diletakkan di atas sebuah bikar yang berisi
cecair etanol tulen sebagai pelarut. Hujung jalur kertas
turas dicelupkan ke dalam cecair etanol tulen.
7. Radas dibiarkan selama 30 minit.
8. Kemudian, kertas turas dikeluarkan dan dibiarkan kering di
atas meja.
9. Kertas turas itu diperhatikan dan pemerhatian dicatatkan. 3

10. Langkah 1 hingga 9 diulangi dengan menggantikan larutan


gula-gula berwarna yang lain, jus oren dan air sirap secara
bergilir-gilir.

Halaman 4
LEARNING TO SCORE – KIMIA SPM 2005 – SKEMA KERTAS 3 SET 1

3(e) [ Dapat membina jadual pemerhatian dengan betul ]

Bahan makanan berwarna Jalur/ gelang berwarna yang


diperolehi // Pemerhatian
Larutan gula-gula berwarna
hijau
Larutan gula-gula berwarna
biru
Jus oren
Air sirap 3

[ Dapat menulis Perancangan Eksperimen dengan kemas dan


teratur mengikut skema ] 2

Halaman 5