Anda di halaman 1dari 2

LEARNING TO SCORE − KIMIA SPM KERTAS 3 SET

Jawapan dan Peraturan Pemarkahan

Soalan 1
(a)

[KK0501 Memerhati ]
(b) Air kapur menjadi keruh [ KK0509 Mendefinasi secara operasi ]
(c) Pemanasan karbonat logam menghasilkan logam oksida dan gas karbon dioksida
[ KK0504 Membuat inferens ]
(d)
Unsur logam Unsur bukan logam
Magnesium Karbon
Zink oksigen
Plumbum
[ KK0502 Mengelas ]

Soalan 2

(a) Lebih tinggi jumlah luas permukaan zink yang digunakan, lebih tinggi kadar tindak
balas. [ KK0511 Membuat hipotesis ]
(b) Pembolehubah dimanipulasikan : Jumlah luas permukaan
Pembolehubah bergerak balas : Masa mengumpul gas/Isipadu gas / kadar tindak
balas
Pembolehubah yang dimalarkan : suhu, jisim zink, kepekatan dan isipadu asid
hidroklorik, suhu.
[ KK0510 Mengawal pemboleh ubah ]
(c) 20 cm3 [ KK0503 Mengukur menggunakan nombor ]

[ KK0506 Berkomunikasi ]

Halaman 1
LEARNING TO SCORE − KIMIA SPM KERTAS 3 SET

(i) kadar pada minit kedua = (31/3) = 10.33 cm3/min [ KK0508 Mentafsir data ]
(ii) lebih tinggi [ KK0505 Meramal ]

(d) Kadar tindak balas dalam eksperimen II adalah lebih tinggi kerana jumlah luas
permukaan zink untuk bertindak balas adalah lebih besar dalam bentuk serbuk
berbanding bentuk keranjang
[ KK0507 Menggunakan perubahan ruang dan masa ]

Soalan 3
i) Tujuan eksperimen
Menentukan kereaktifan logam litium, natrium, dan kalium. [3 markah]

ii) Pernyataan hipostesis


Logam kalium adalah paling reaktif, diikuti dengan logam natrium dan seterusnya
logam litium. / Kereaktifan secara menaik : litium , natrium dan kalium [ atau
sebaliknya] [3 markah]

iii) Senarai bahan dan alat radas


Logam kalium, natrium, litium, kertas turas, pisau, forsep, jubin putih, besen dan air.
[3 markah]

iv) Prosedur
1. Dengan menggunakan forsep, sekeping logam litium dikeluarkan dari
bekas paraffin ke atas jubin putih.
2. Sekeping logam litium dihiris dengan pisau sebesar sebutir beras.
3. Logam litium kemudian dikeringkan dengan kertas turas.
4. Seterusnya, logam litium yang kering dimasukkan ke dalam besen yang
telah dipenuhi dengan air. Pemerhatian dicatatkan.
5. Langkah-langkah di atas diulangi dengan logam natrium dan logam kalium.
[3 markah]

v) Penjadual data
Logam Pemerhatian
Litium Bergerak perlahan di atas permukaan air, mengeluarkan bunyi
‘hiss’.
Natrium Bergerak pantas di atas permukaan air dengan mengeluarkan
bunyi ‘hiss’.
Kalium Bergerak sangat pantas di atas permukaan air dengan nyalaan
ungu.

[3 markah]

Markah Kecemerlangan [2 markah]

2 Markah – Mempamerkan semua perkara (i) hingga (V) dan semua perkara skor 3.
1 Markah – Mempamerkan semua perkara (i) hingga (V) dan semua perkara minimum skor
1.

Halaman 2