Anda di halaman 1dari 8

4541/2

Kimia
Kertas 2
2005 JABATAN PELAJARAN PERAK
2 ½ jam
LEARNING TO SCORE 2005

KIMIA

Kertas 2 Set 3

Peraturan Pemarkahan Dan Jawapan


LEARNING TO SCORE − KIMIA SPM 2005 KERTAS 2 SET3

Jawapan
1 (a)(i) C – atom 3 betul - 2m
CO2 – molekul 2 betul - 1m
CaCO3 – ion 1 betul - 2m 2

(ii) 0.5 x 6.02 x 1023 x 2 = 6.02 x 1023 1+1

(b)(i) C + O2 Æ CO2 1

(ii) Gas mengeruhkan air kapur 1

(iii) Bil mol = 2 / 12 = 0.167 1


Isipadu gas = 0.167 x 24 = 4 dm3 1
1
(c) Gas karbon dioksida dilarutkan di dalam air
1

Jumlah 11

2(a) (i) 2.8.8.1 1

(ii) Kumpulan 1, kala 4 1

(b) (i) J2K 1


(ii) sebatian ion 1

(c) (i)
+ _

J L

1+1

(ii) Larut dalam air / takat didih tinggi/ takat lebur tinggi / konduksi elektrik 1
dalam keadaan lebur atau akueus

(d)(i) J dan N 1
(ii) Masing-masing mempunyai satu elektron valens 1

(e) Atom M mempunyai susunan elektron 2.8.8 1


Susunan ini ialah susunan oktet yang stabil// setiap petala telah
dipenuhi elektron.

Jumlah 10

Halaman 2
LEARNING TO SCORE − KIMIA SPM 2005 KERTAS 2 SET3

3 a. Tenaga kimia kepada tenaga elektrik 1

b. Membolehkan pertukaran ion antara larutan zink sulfat dan larutan 1


kuprum(II) sulfat bagi melengkapkan litar

c Kuprum 1

d(i) Tanda pada rajah (Zink Æ kuprum ) 1

(ii) Zink lebih elektropositif berbanding kuprum dalam siri elektrokimia 1

e(i) Menjadi nipis // Jisim rod zink berkurang 1

(ii) Pengenapan logam berwarna perang / menebal / jisim bertambah 1

f. Pengoksidaan 1

g Zn + Cu2+ Zn2+ + Cu 1

h Bacaan bertambah 1

Jumlah 10

4(a)(i) C2H5OH + 2[O] Æ CH3COOH + H2O 1

(ii) Asid etanoik / asid asetik 1

H O
(iii)
H C C OH 1

(iv) Karboksil 1

b)(i) Pembuakan / tabung uji berasa panas / pita magnesium semakin kecil 1+1

(ii) Mg + 2CH3COOH Æ (CH3COO)2Mg + H2 1

(iii) Pengesteran 1

Jumlah 8

5(a)
termometer bikar logam
air
pengadang 2
pelita berisi etanol

(b) karbon dioksida dan air 1

(c)(i) Haba yang dibebaskan = mc θ


= 250 x 4.2 x 30
1
= 31500 J
1

Halaman 3
LEARNING TO SCORE − KIMIA SPM 2005 KERTAS 2 SET3

(ii) Bil. mol etanol = 6.50 = 0.14 1


46
1
(iii) Haba pembakaran = 31500 = 225000 J mol-1 = 225 kJ mol-1 1
0.14

Bilangan atom karbon per molekul butanol lebih tinggi 1

Jumlah 9

6(a)(i) Pita magnesium perlu digosokkan dengan kertas pasir. 1

(ii) - warna biru semakin puda/muda


- tabung uji menjadi panas. [Tolak: suhu meningkat]
- pepejal/enapan perang terbentu. [tolak: mendakan]
- Gelembung gas kelihatan.
[mana-mana dua] 1+1
(b)(i) ion kuprum(II) / kuprum sulfat
(ii) 0 Î +2 1
(iii) Mg Æ Mg2+ + 2e 1
1
(c)(i) Mg + CuSO4 Î MgSO4 + Cu
1
(ii) 24 g Mg menghasilkan 64 g Cu
maka 8 g Mg manghasilkan 8 x 64 = 21.33 g 1
24
(d) 1
mendak putih. 1
Tidak larut dalam larutan ammonia berlebihan
(e) 1
Hidrogen
Jumlah 12

1(a)(i) Perubahan takat lebbur apabila menuruni kumpulan

- takat lebur semakin berkurang apabila menuruni Kumpulan 1 1


Apabila menuruni kumpulan 1
- Day tarikan nukleus terhadap elektron valens semakin lemah
- Ikatan (logam) antara atom atom logam semakin lemah 1
- semakin berkurang tenaga haba diperlukan untuk melemahkan ikatan
antara atom-atom logam semasa lebur 1 [4]

(ii) Perubahan saiz atom 1


- Saiz atom semakin bertambah apabila menuruni Kumpulan 1
- Nombor proton bertambah maka bilangan elektron turut bertambah 1
- Apabila menuruni kumpulan lebih banyak petala diperlukan untuk
menempati elektron 1
- Susunan elektron : atom Li 2.1 ; atom Na 2.8.1 ; atom K 2.8.8.1
- Bilangan petala berisi elektron bertambah maka saiz atom bertambah 1 [4]

(b) - Susunan elektron : atom Li 2.1 ; atom Na 2.8.1 ; atom K 2.8.8.1 1


- Semua atom unsur Kumpulan 1 mempunyai 1 elektron valens

Halaman 4
LEARNING TO SCORE − KIMIA SPM 2005 KERTAS 2 SET3

- Semasa bertindak balas, setiap atom logam alkali akan mlepas 1


1 elektron valens
- untuk mencapai susunan elektron yang stabil susunan oktet yang 1
stabil
- ion bercas +1 terbentuk 1
1 [5]

(c) Perubahan kereaktifan unsur-unsur Kumpulan 1

- kereaktifan bertambah apabila menuruni kumpulan 1


- Apabila menuruni kumpulan saiz atom bertambah / jarak elektron 1
valens tunggal semakin jauh daripada nukleus / jejari atom bertambah 1
- tarikan nukleus terhadap elektron valens semakin lemah 1
- elektron valens semakin senang dilepaskan

Pemerhatian tindak balas Li, Na dan K dengan air

Litium – Litium bergerak perlahan-lahan dipermukaan air 1

Natrium – Natrium bergerak cepat #dalam bentuk ‘sfera’ # dipermukaan 1


Air mengeluarkan bunyi ‘hiss’/desiran

Kalium – Kalium bergerak sangat cepat dan terbakar dengan nyalaan 1 [7]
ungu

Jumlah 20
2.(a) 1. Sebagai mangkin / meningkatkan kadar penguraian hidrogen
peroksida.
2. merendahkan tenaga pengaktifan tindak balas
3. frekuensi perlanggaran berkesan bertambah
4. kadar tindak balas bertambah [4]

(b) mangan(IV) oksida / kuprum(II) oksida [1]

(c) 2H2O2 Æ 2H2O + O2 [1]

(d) bil mol asid hidrochloric acid = 100 x 0.05


1000
= 0.005
3
Isipadu gas oksigen = ½ x 0.0025 x 24 dm [3]
3 3
= 0.03 dm or 30 cm
(e) 1. meningkatkan suhu
2. gunakan kepekatan hidrogen peroksida yang lebih tinggi

Halaman 5
LEARNING TO SCORE − KIMIA SPM 2005 KERTAS 2 SET3

Eksperimen :

buret

Larutan
hydrogen
peroksida

1. Masukkan [ 10-100 cm3 ] hidrogen peroksida 0.05 mol dm-3 ke


dalam kelalang kon
2. goncang kelalang kon
3. gas oksigen yang dibebaskan disukat dengan buret /silinder
penyukat
4. catatkan masa untuk mengutip 50 cm3 gas oksigen
5. ulangi eksperimen dengan menggunakan hidrogen peroksida
6 i. sama isipadu
ii sama kepekatan
7. pada suhu lebih tinggi
8 Keputusan : Masa yang diambil dalam eksperimen 2 lebih singkat
8\9. kesimpulan : semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar tindak
balas

Faktor kepekatan

5. ulangi eksperimen dengan menggunakan hidrogen peroksida


6 i. sama isipadu
ii sama suhu
7. kepekatan hiidrogen peroksida 0.10 mol dm-3
8 Keputusan : Masa yang diambil dalam eksperimen 2 lebih singkat
9. kesimpulan : semakin tinggi kepekatan, semakin tinggi kadar [11]
tindak balas

Jumlah 20

3(a)(i) - larutan ammonia adalah alkali lemah dan larutan natrium hidaroksida 1
adalah alkali kuat
- larutan ammonia bercarai separa lengkap dalam air manakala 1
larutan natrium hidaroksida bercarai lengkap dalam air
- kepekatan ion hidroksida dalam larutan ammonia lebih rendah 1
daripada kepekatan ion hidroksida dalam larutan natrium hidroksida
- lebih rendah kepekatan ion hidroksida lebih rendah nilai pH 1 [4]

(ii) - 1 mol asid sulfurik mengion menghasilkan 2 mol ion hidrogen dalam 1
air / 1 mol asid sulfurik bertindak balas dengan 2 mol ion hidroksida
- H2SO4 Æ 2H+ + SO42- 1
- 1 mol asid hidroklorik mengion menghasilkan 1 mol ion hidrogen 1
dalam air / 1 mol asid hidroklorik bertindak balas dengan 1 mol ion
hidroksida
- HCl Æ H+ + Cl- 1 [4]

Halaman 6
LEARNING TO SCORE − KIMIA SPM 2005 KERTAS 2 SET3

(b)(i) Larutan piawai ialah larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat 1

(ii) M1V1 = M2V2

1 x V1 = 0.1 x 100 1

V1 = 0.1 x 100 = 10.0 cm3 1 [2]


1

Penyediaan larutan piawai

(iii) Radas : silinder penyukat. kelalang volumetrik bersenggat 100 cm3 , 1


corong turas
Bahan : larutan natrium hidroksida 1.0 mol dm-3 , air suling 1

- sukat 10 cm3 larutan natrium hidroksida 1.0 mol dm-3 1


- dengan silinder penyukat 1
- masukkan larutan ini ke dalam kelalang volumetrik bersenggat 1
100 cm3
- bilas silinder penyukat dan corong turas dengan sedikit air suling, 1
- masukkan semua air basuh ke dalam kelalang volumetrik 1
- air suling ditambah dengan berhati-hati sehingga meniskus larutan 1
berada pada tanda senggatan 100 cm3
- kelalang volumetrik digoncang dengan perlahan-lahan 1 [9]

Jumlah 20

4(a) i. garam / menyerap air daripada bahan makanan , bakteria sukar


membiak [2]

ii gula / larutan gula yang pekat menyerap air daripada


mikroorganisma [2]
dan membunuhnya

iii cuka / mikroorganisma tidak dapat hidup dalam medium berasid [2]

iv rempah / melindungi makanan dengan menghalang pembiakan [2]


/ membunuh mikroorganisma
Pilih mana-mana 3 [6markah]

(b) kegunaan ubat anti depresen


- merawat pesakit yang mengalami kebimbangan dan ketegangan
berterusan
- kemurungan
- mudah panik
- tidur dengan nyenyak
- Pesakit akan lebih tenang
- kurangkan aktiviti sisitem saraf Pilih mana-mana 2

contoh barbiturate dan trankuilizer [4]

Halaman 7
LEARNING TO SCORE − KIMIA SPM 2005 KERTAS 2 SET3

(c) Membuat baja – ammonium nitrat dan ammonium fosfat [ 2]


Menghasilkan asid nitrik – proses Ostwald untuk membuat bahan
letupan [2]
Membuat bahan penyejuk - gas amonia sebagai bahan penyejuk [2]
Dalam industri petroleum, gas ammonia digunakan untuk meneutralkan
hasil sampingan berasid yang terhasil semasa proses penyulingan [2]
Pilih mana-mana 2

1. tidak terurai /tidak terbiodegradasi/ kekal selamanya [ 4]


(d) 2. sisa plastik menyekat aliran air
3. Banyak tanah perlu disediakan untuk pembuangan sampah
4. Apabila barang plastik dibakar, gas beracun terbebas
5. Gas-gas oksida nitrogen / oksida sulfur menyebabkan hujan asid
6. Pembebasan terlalu anyak gas karbon dioksida mengakibat kesan
rumah hijau
7 Barang plastik dimakan olah haiwan akuatik menyebabkan kematian

Pilih mana-mana 6 [ 6]

Jumlah 20

Halaman 8