Anda di halaman 1dari 7

LEARNING TO SCORE-KIMIA SPM 2005-SKEMA KERTAS 2 SET 1

Jawapan Soalan Struktur

Jawapan :

Jawapan
1 (a) bilangan proton dalam suatu atom 1

(b) 2.8.8.1 1

(c) 18 1

(d) 17 1

(e)(i) 2Mg + O2 Æ 2MgO 1

(ii) Rajah seperti dalam buku teks – label ; rajah berfungsi 2

(iii) bil mol Mg = 0.083 1


0.083 mol Mg Æ 0.083 MgO 1
Jisim MgO = 0.083 x 40 = 3.32 g 1

Jumlah 10
2(a) Cu2+ , H+ , SO4-2 , OH- 1

(b) Terkakis / jisim berkurang 1

(c)(i) gas oksigen 1


(ii) Logam kuprum 1

(d)(i) 4OH- Æ 2H2O + O2 + 4e 1


(ii) Cu + 2e Æ Cu 1

(e)(i) Elektrolit Sel A : Warna biru tidak berubah 1


Elektrolit Sel B : Warna biru bertukar menjadi tidak berwarna 1
(ii) Sel A : Kadar pengionan kuprum menjadi ion kuprum di anod 1
sama dengan kadar penyahcasan ion kuprum kepada logam
kuprum di katod

Sel B : ion kuprum yang berwarna biru di dalam larutan dinyahcaskan 1


menjadi logam kuprum di katod

(f) Penurunan 1

Jumlah 11

Halaman 2
LEARNING TO SCORE-KIMIA SPM 2005-SKEMA KERTAS 2 SET 1

3(a) Pensulfonan 1
Peneutralan 1

(b) Natrium lauril sulfat 1

(c) Air yang mengandungi kepekatan ion magnesium dan ion kalsium yang
tinggi
Hidrofobik Hidrofilik

2
CH3 (CH2)10 COO Na

(d) Air yang mengandungi kepekatan ion magnesium dan ion kalsium yang 1
tinggi

(e) Sabun tidak berkesan dalam air liat 1


kerana sabun akan membentuk kekat dalam air liat 1

(f) Pewarna dan pewangi 2

Jumlah 10

4(a) 25 = 0.83 cm3 s-1 2


30

(b) Mg + 2H+ Æ Mg2+ + H2 1

(c) (i) Eksp Q – asid etanoik ialah asid lemah, kepekatan ion H+ rendah 1
(ii) Eksp R – asid sulfurik ialah asid dwibes, kepekatan ion H+ dua kali 1
ganda (lebih tinggi)
(iii) kepekatan ion H+ tinggi tinggi menyebabkan frekuensi perlanggaran
antara atom magnesium dan ion H+ lebih tinggi
Frekuensi perlanggaran berkesan bertambah Æ kadar tindak balas 2
bertambah

(d) Masukkan kayu uji menyala ke tabung uji berisi gas itu, bunyi ‘pop’ 2
terhasil.

(e) bil mol asid hidroklorik asid = 20 x 1.0 = 0.02


1000 2
Jisim magnesium = ½ x 0.02 x 24 g
= 0.24 g

Jumlah 11

Halaman 3
LEARNING TO SCORE-KIMIA SPM 2005-SKEMA KERTAS 2 SET 1

5(a) Sebatian yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja 1

(b) Titiskan beberapa titik larutan kalium manganat(VII) berasid / air bromin 1
ke dalam tabung uji yang mengandungi heksana / heksena dan
digoncang.
Pemerhatian : Heksena : Warna ungu/perang dilunturkan 1
Heksana : Warna ungu / perang kekal 1

(c) Heksana : % C = [72/86 ] x 100 = 83.7% 1


Heksena : % C = [72/84 ] x 100 = 85.7% 1

(d) (i) Heksana 1


(ii) Peratus karbonnya rendah 1

Jumlah 8

6 (a) (i) Polistirena / plastik 1


(ii) Kurang / tidak menyerap haba 1

(b) Ag+ + Cl- Æ AgCl 1

(c) Supaya haba tersebar ke seluruh campuran 1

(d) Q = 100 x 4.2 x 7 = 2940 J 1

(e) Bilangan mol = 0.2 x 50 = 0.01 mol 1


1000

∆H = 2940 J 2.940kJ 1
0.01 mol 0.01 mol

= -294000 Jmol-1 -294.0 KJmol-1 1

(f)

Ag+ + Cl-
2
-1
∆H = 294 kJ mol
AgCl

Jumlah 10

Halaman 4
LEARNING TO SCORE-KIMIA SPM 2005-SKEMA KERTAS 2 SET 1

JAWAPAN SOALAN ESEI


BAHAGIAN B
Ikatan ion
1(a)(i) 2Q + R2 Æ 2 QR 1
(ii) Pepejal putih ialah sebatian ion QR mengandungi zarah-zarah ion. 1
(iii) -Dalam keadaan pepejal , ion-ion disusun dalam keadaan tetap dan
tidak bergerak maka tidak dapat mengalirkan arus elektrik.
-Apabila dileburkan atau dilarutkan dalam air, ion-ion dapat bebas
bergerak dan dapat mengalirkan arus elektrik. 3

Atom unsur P mempunyai susunan elektron 2.6


(b) Terdapat dua petala terisi elektron , maka unsur P terletak dalam kala
2. 3
Atom unsur P mempunyai 6 elektron valens , maka unsur P terletak
dalam Kumpulan 16
Unsur P berada dalam Kumpulan 16 , Kala 2

Ikatan antara P dan Q


(c)(i) -Atom Q ialah atom logam mempunyai 1 elektron valens
-Atom P ialah atom bukan logam mempunyai 6 elektron valens
-Atom Q melepaskan 1 elektron valens itu untuk mencapai susunan
elektron yang stabil ( 2.8)
-Ion positif , Q + terbentuk. 7
-Atom P menerima 2 elektron daripada dua atom Q untuk mencapai
susunan stabil (2.8) .
-Ion negatif , P 2- terbentuk.
-Ion-ion yang berlawanan cas , Q + dan P 2 – menarik satu sama lain
kerana -kewujudan daya tarikan elektrostatik yang kuat.
-Ikatan ion terbentuk dalam sebatian ion Q2P.

Ikatan antara R dengan R


(ii) -Atom R mempunyai 7 elektron valens
-Setiap atom R kekurangan satu elektron untuk mencapai susunan
stabil. 5
-Setiap atom R akan menyumbangkan satu elektron untuk perkongsian.
-Dua atom R berkongsi satu pasangan elektron .
-Kedua-dua atom R dapat mencapai susunan elektron yang stabil .
-Ikatan kovalen terbentuk dalam sebatian R2.

Jumlah 20

Halaman 5
LEARNING TO SCORE-KIMIA SPM 2005-SKEMA KERTAS 2 SET 1

2(a) Huraian penukaran


[kaedah] – 2 markah
[pemerhatian] – 1 markah
[ujian pengesahan ] – 1 markah
[setengah persamaan] – 1 markah

contoh jawapan
-Ion ferum(III) boleh ditukarkan kepada ion ferum(II)
1 Butiran zink ditambahkan ke dalam larutan ferum(II) sulfat dan 1
larutan dipanaskan.
2 Warna kuning bertukar kepada warna hijau. 1
3 Larutan natrium hidroksida ditambahkan ke dalam larutan. 1
4 Mendakan perang mengesahkan ion ferum(III) terbentuk 1
5 Fe3+ Î Fe2+ 1

• Ion bromida boleh ditukarkan kepada bromin


6 Larutan kalium manganat(VII) berasid dititiskan ke dalam larutan 1
kalium bromida dalam sebuah tabung uji.
7 Warna ungu kalium manganat(VII) dinyahwarnakan / Larutan kalium 1
bromida bertukar daripada takberwarna ke waran kuning/kuning
perang.
8 Cecair tetraklorometana ditambahkan ke dalam tabung uji. 1
9 Lapisan bawah berwarna kuing/kuning perang mengesahkan 1
bromin terhasil.
10 2Br–- Br2 + 2e– 1
(b)(i)

Tindak balas penurunan ialah tindak balas dimana elektron diterima 1


Agen penurunan ialah bahan yang menderma elektron semasa tindak 1
(ii) balas

-logam bertindak sebagai agen penurunan


1 Atom natrium mempunyai susunan elektron 2.8.1. 1
2 natrium akan menderma satu elektron valens 1
3 untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. 1
4 Na Na+ + e– 1

- bukan logam bertindak sebagai agen pengoksidaan


5 Atom klorin mempunyai susunan elektron 2.8.7 1
6 Atom klorin perlu menerima satu elektron // molekul klorin perlu 1
menerima dua elektron
7 untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil.
1
8 Cl + e- Î Cl– // Cl2 + 2e- Î 2Cl– 1

20
Jumlah

Halaman 6
LEARNING TO SCORE-KIMIA SPM 2005-SKEMA KERTAS 2 SET 1

BAHAGIAN C
3(a)

1 logam dengan asid – Mg + 2HCl Æ MgCl 2 + H2 1


2 Karbonat logam dengan asid - MgCO3 +2 HCl Æ MgCl 2+ CO2 + H2 O 1
3 Bes dengan asid - CuO + H2 SO Æ CuSO4 + H2 O 1
4 Alkali dengan asid – NaOH + HCl Æ NaCl + H2 O 1
[ mana-mana contoh yang sesuai ]
Jumlah 4
3(b)

1 MgO + 2HNO3 Æ Mg(NO3) 2 + H2 O / mana-mana bahan yang sesuai 1


2 50 cm3 asid nitrik dipanaskan dalam sebuah bikar 1
3 MgO berlebihan dilarutkan dalam asid nitrik 1
4 sedikit demi sedikit sehingga serbuk taklarut lagi / tepu 1
5 larutan dituras 1
6 Hasil turasan dipanaskan dalam mangkuk pijar sehingga 1/3 isipadu untuk
mendapatkan larutan tepu 1
7 Larutan tepu dibiarkan menyejuk pada suhu bilik sehingga 1
8 hablur garam magnesium nitrat terbentuk 1
Jumlah 8
3(c)

1 ion karbonat 1
2 tindak balas dengan asid mengeruhkan air kapur 1
3 ion sulfat 1
4 tindak balas dengan HCl + BaCl2 + Ba(NO3 mendakan putih terhasil 1
5 Ion klorida 1
6 tindak balas dengan HNO(ak) + AgNO3 (ak) mendakan putih larut dalam larutan
ammonia berlebihan 1
7 ion nitrat 1
8 tindak balas dengan H2 SO4 + FeSO4 + H4 SO4 pekat cincin perang terbentuk 1
Jumlah 8
Jumlah 20
4(a)

1 mempunyai kumpulan berfungsi yang sama 1


2 mempunyai sifat kimia yang sama 1
3 diwakili oleh satu formula am 1
Jumlah 3
4(b)

1 Cn H 2n+2 1
2 Cn H 2n 1

Jumlah 2

Halaman 7
LEARNING TO SCORE-KIMIA SPM 2005-SKEMA KERTAS 2 SET 1

4(c)

1 sesuatu sebatian yang mempunyai formula molekul yang sama tetapi 1


formula struktur yang berlainan
Tunjukkan 4 daripada 5 isomer yang wujud 4
Jumlah 5
4(d)

1 Proses I – Penapaian 1
2 Proses II – Pengoksidaan 1

* Rajah proses penapaian dengan yis + larutan glukosa 3


* campuran dibiarkan 1 atau 2 hari 1
* Rajah penyulingan hasil penapaian lengkap dilabel 2
* Penerangan
* persamaan tindak balas C6 H12 O 6 Æ 2 C2 H5 OH + 2 CO2 1
yis
* hasil penyulingan terhasil pada suhu 78 C dan berupa cecair tanpa warna 1

Jumlah 10
Jumlah 20

Halaman 8