Anda di halaman 1dari 10

SULIT 3756/2

Skema Jawapan Kertas 2


Set 3

Bahagian A

Jawapan No.1

a)
Jurnal Am
Tarikh Butir Debit Kredit
RM RM
2005
April 1 Tunai 1 350
Kenderaan 33 750
Lengkapan 20 400
Stok 38 100
Bank 3 750
Modal 89 850

( Aset, Liabiliti dan Modal pada tarikh ini.) 93 600 93 600

April 23 Lengkapan 510 1/2


Perabot Kiara Sdn. Bhd 510 1/2

( Membeli rak pameran secara kredit)

Jurnal Belian
Tarikh Butir JUMLAH (RM)
2005
April 3 i-Kame Sdn. Bhd 5 100 ½
18 Mikon Sdn. Bhd 2 700 ½
30 Akaun Belian 7 800 ½

Jurnal Jualan
Tarikh Butir JUMLAH(RM)
2005
April 9 Kelab Fotografi SMKTMAA 5 400 ½
12 Kelab Fotografi SMKTMAA 135 ½
30 Akaun Jualan 5 535 ½

Jurnal Pulangan Belian


Tarikh Butir JUMLAH(RM)
2005
April 20 i-Kame Sdn. Bhd 276 ½
30 Akaun Pulangan Belian 276 ½

(5 markah)

Learning To Score JPN Perak halaman 1


SULIT 3756/2

Buku Tunai
Tarikh Butir Dis Tunai Bank Tarikh Butir Dis Tunai Bank
2005 RM RM RM 2005 RM RM RM
April April
1 Baki b/b 1 350 1 Baki b/b 3 750
24 Kelab 3 150 15 Ambilan 270
Fotografi
SMKTMAA
25 Jualan 1 600 22 i-Kame 2 700
Sdn. Bhd
27 Mikon Sdn 135 2 565
Bhd
30 Sewa 800
30 Baki h/b 6 665 Baki h/b 2 680
2 950 9 815 135 2 950 9 815
Mei 1 Baki b/b 2 680 Mei 1 Baki b/b 6 665
( 4 ½ markah)

b) Catatan Lejar
Akaun Stok
Tarikh Butir RM Tarikh Butir RM
2005 2005
April 1 Baki b/b 38 100 ½ April 30 Baki h/b 38 100
38 100 38 100
Mei 1 38 100

Akaun Kenderaan
Tarikh Butir RM Tarikh Butir RM
2005 2005
April 1 Baki b/b 33 750 ½ April 30 Baki h/b 33 750
33 750 33 750
Mei 1 Baki b/b 33 750

Akaun Lengkapan
Tarikh Butir RM Tarikh Butir RM
2005 2005
April 1 Baki b/b 20 400 ½ April 30 Baki h/b 20 910
23 Perabot Kiara Sdn. 510 ½
Bhd
20 910 20 910
Mei 1 Baki b/b 20 910

Learning To Score JPN Perak halaman 2


SULIT 3756/2

Akaun Modal
Tarikh Butir RM Tarikh Butir RM
2005 2005
April Baki h/b 89 850 ½ April 1 Baki b/b 89 850
30
89 850 89 850
Mei 1 Baki b/b 89 850

Mikon Sdn. Bhd


Tarikh Butir RM Tarikh Butir RM
2005 2005
April Bank 2 565 ½ April 18 Belian 2 700 ½
27
Diskaun Diterima 135 ½
2 700 2 700

i-Kame Sdn. Bhd


Tarikh Butir RM Tarikh Butir RM
2005 2005
April 20 Pulangan belian 276 ½ April 3 Belian 5 100 ½
22 Bank 2 700 ½
30 Baki h/b 2 124 ½
5 100 5 100
Mei 1 Baki b/b 2 124

Perabot Kiara Sdn. Bhd


Tarikh Butir RM Tarikh Butir RM
2005 2005
April 30 Baki h/b 510 April 23 Lengkapan 510 ½
510 510
Mei 1 Baki b/b 510

Akaun Belian
Tarikh Butir RM Tarikh Butir RM
2005 2005
April 30 Pelbagai Pemiutang 7 800 ½ April 30 Baki h/b 7 800
7 800 7 800
Mei 1 Baki b/b 7 800

Learning To Score JPN Perak halaman 3


SULIT 3756/2

Kelab Fotografi SMKTMAA


Tarikh Butir RM Tarikh Butir RM
2005 2005
April 9 Jualan 5 400 ½ April 24 Bank 3 150 ½
12 Jualan 135 ½ 30 Baki h/b 2 385
5 535 5 535
Mei 1 Baki b/b 2 385

Akaun Jualan
Tarikh Butir RM Tarikh Butir RM
2005 2005
April 30 Baki h/b 7 135 April 25 Tunai 1 600 ½
30 Pelbagai 5 535 ½
Penghutang
7 135 7 135
Mei 1 Baki b/b 7 135

Akaun Pulangan Belian


Tarikh Butir RM Tarikh Butir RM
2005 2005
April 30 Baki h/b 276 April 30 Pelbagai 276 ½
Pemiutang
276 276
Mei 1 Baki b/b 276

Akaun Ambilan
Tarikh Butir RM Tarikh Butir RM
2005 2005
April 15 Tunai 270 ½ April 30 Baki h/b 270
270 270
Mei 1 Baki b/b 270

Learning To Score JPN Perak halaman 4


SULIT 3756/2

Akaun Diskaun Diterima


Tarikh Butir RM Tarikh Butir RM
2005 2005
April 30 Baki h/b 135 April 30 Pelbagai 135 ½
Pemiutang
135 135
Mei 1 Baki b/b 135

Akaun Sewa
Tarikh Butir RM Tarikh Butir RM
2005 2005
April 30 Bank 800 ½ April 30 Baki h/b 800
800 800
Mei 1 Baki b/b 800

( 12 markah)

c)
Imbangan Duga Pada 31 April 2005 (1/2)

Butir Debit Kredit


RM RM
Tunai 2 680 ½
Bank/ Overdraf 6 665 ½
Stok 38 100 ½
Kenderaan 33 750 ½
Lengkapan 20 910 ½
Modal 89 850 ½
i-Kame Sdn. Bhd 2 124 ½
Perabot Kiara Sdn. Bhd 510 ½
Belian 7 800 ½
Kelab Fotografi SMKTMAA 2 385 ½
Jualan 7 135 ½
Pulangan Belian 276 ½
Ambilan 270 ½
Diskaun diterima 135 ½
Sewa 800 ½

106 695 106 695

( 8 markah)

Learning To Score JPN Perak halaman 5


SULIT 3756/2

Jawapan No.2

[Lihat dalam fail Skema S25]

Learning To Score JPN Perak halaman 6


SULIT 3756/2

Jawapan No.3

Akaun Realisasi
Butir RM Butir RM
Jul1 Perabot 14 000 ½ Jul1 Diskaun diterima 1 630 ½
Alatan Kedai 12 700 ½ Bank 55 500 ½
Stok 27 320 ½ Bank 4 450 ½
Penghutang 4 450 ½
Bank(Belanja realisasi) 900 ½
Modal Arman 1 105 ½
Modal Bidin 1 105 ½
61 580 61 580

(5 markah)

Akaun Modal Arman


Butir RM Butir RM
Jul1 Bank 36 105 ½ Jul1 Baki b/b 35 000 ½
Untung realisasi 1 105 ½
36 105 36 105
(1 ½ markah)

Akaun Modal Bidin


Butir RM Butir RM
Jul1 Bank 21 105 ½ Jul1 Baki b/b 20 000 ½
Untung realisasi 1 105 ½
21 105 21 105
(1 ½ markah)

Akaun Bank
Butir RM Butir RM
Jul1 Baki b/b 9 160 ½ Jul1 Ak. Realisasi 900 ½
Ak.Realisasi 55 500 ½ Pemiutang 11 000 ½
Realisasi 4 450 ½ Modal Arman 36 105 ½
Modal Bidin 21 105 ½
69 110 69 110

( 3 ½ markah)

Learning To Score JPN Perak halaman 7


SULIT 3756/2

Jawapan No.4

a)i Modal dibenarkan: Unit saham x Harga seunit saham ½


= 800 000 x RM1
= RM800 000 1

ii Modal diterbitkan: Bil unit saham diterbitkan x Harga seunit ½


saham
= 400 000 x RM1
= RM400 000 1

iii Dividen interim: Modal diterbitkan x Kadar dividen ½


= RM400 000 x 5%
= RM20 000 1

iv Dividen akhir: Modal diterbitkan x Kadar dividen ½


= RM400 000 x 8%
= RM 32 000 1

b)
Jurnal Am
Butir Debit Kredit
RM RM
Akaun Permohonan 400 000 ½
Akaun Modal Saham Biasa 400 000 ½
(Merekod terbitan saham)

Akaun Bank 400 000 ½


Akaun Permohonan 400 000 ½
(Merekod penerimaan tunai atas terbitan saham)
(8 markah)

Learning To Score JPN Perak halaman 8


SULIT 3756/2

Bahagian B

Jawapan No.5

[Lihat dalam fail Skema S25]

Learning To Score JPN Perak halaman 9


SULIT 3756/2

Jawapan No.6

Kunci Kira-Kira pada 30 September 2004 (1/2)

RM RM
Aset Bukan Semasa Ekuiti Pemilik
Perabot 8 720 ½ Modal 36 260 1 1/2
Alatan Pejabat 16 300 1 +Untung bersih 10 950 2
47 210

Aset Semasa
Stok 18 360 1½ Liabiliti Semasa
Penghutang 11 130 1½ Pemiutang 8 790 1
Tunai 660 1½
Bank 830 1

56 000 56 000
(12 markah)

Nota: Rujuk jalan kerja jika butiran dalam Kunci Kira-kira salah

Jalan Kerja:

i. Perabot = 8720 (1/2)


ii. Alatan Pejabat = 12 300 (1/2) + 4000 (1/2) = 16 300
iii. Stok = 23 150 (1/2)– 4630(1/2) -160(1/2) = 18 360
iv. Penghutang = 6 600(1/2) +5 900(1/2) – 1370(1/2) = 11 130
v. Tunai = 1 200(1/2) – 300(1/2) -240(1/2) = 660
vi. Bank = (420) (1/2) +1250(1/2) = 830
vii. Modal = 32 500(1/2) + 4 000(1/2) – 240(1/2) = 36 260
viii. Pemiutang = 8950(1/2) – 160(1/2) = 8790
ix. Untung bersih = 10 100 (1/2) + 1270 (1/2) – 300 (1/2) – 120 (1/2) = 10 950

Learning To Score JPN Perak halaman 10