PEJABAT PELAJARAN DAERAH KULAI 459-0461 JALAN KENANGA 29/13 INDAHPURA, INSTRUMEN PEMANTAUAN PELAKSANAAN AKTIVITI KOKURIKULUM NAMA

PEGAWAI PEMANTAU : ___________________________ MAKLUMAT AKTIVITI NAMA AKTIVITI PERINGKAT TEMPAT PENGLIBATAN MURID : __________________________ : __________________________ : __________________________ : MELAYU L P CINA L P TARIKH ANJURAN JUMLAH GURU : : : ________________________ ________________________ ________________________ BIL. MURID INDIA LAIN-LAIN L P L P JAWATAN PEMANTAU : _______________________

JUMLAH L P

JUMLAH BESAR MAKLUMAN : 0 = Tiada Maklumat , 1 = Ada Maklumat Tetapi Kurang Lengkap , 2 = Maklumat Lengkap Dan Jelas *(tandakan 1 dalam ruangan yang betul) SKOR 0 1 2 BIL ASPEK ULASAN PEMANTAU 1.0 1.1. PENGURUSAN (14 markah) a) Takwim b) Punca Kuasa c) Surat Panggilan Mesyuarat d) Perlantikan Ahli Jawatankuasa Kerja e) Spesifikasi Tugas f) Kertas Kerja (Matlamat / Obj / AJK / Perbelanjaan / Sasaran / Tentatif) g) Minit Mesyuarat 1.2. PERSIAPAN AWAL (16 markah) a) Pentas, Kerusi, Meja dsb b) Promosi / Siaraya c) Paparan Maklumat / Back Drop / Banner d) Surat Makluman / Kebenaran Ibubapa e) Surat / Kad Jemputan f) Buku Program / Pamplet g) Hadiah / Cenderamata h) Sijil Penghargaan / Penyertaan 1.3. PERLAKSANAAN (14 markah) a) Urusetia b) Jemputan / Sambutan / Protokol c) Juruacara Majlis / Pertandingan / Pembaca Doa / Penjaga Masa d) Pengurusan Teknikal e) Kawalan Keselamatan f ) Pengelola Peserta g) Kebersihan

Tidak Mematuhi sepenuhnya garis panduan yang telah ditetapkan. Pengurusan di tahap yang sederhana dan perlu ditingkatkan.4. PERALATAN (4 markah) a) PA Sistem b) Peralatan . DOKUMEN PELAKSANAAN (12 markah) a) Borang Penghakiman b) Borang Pendaftaran c) Rekod Kehadiran Guru d) Laporan Aktiviti / Keputusan e) Laporan Post Mortem f ) Rekod Kehadiran Murid Dalam Aktiviti JUMLAH MARKAH 2.Peralatan Lain Berkaian Dengan Aktiviti 1.5. Telah berjaya menguruskan dengan baik Telah berjaya menguruskan dengan cemerlang ULASAN KESELURUHAN PEMANTAU Pencapaian Keseluruhan : Kekuatan : Peluang : Kelemahan : Ancaman : __________________________ ( Tanda Tangan Pemantau ) Nama : Jawatan Tarikh : : _______________________________ ( Tanda Tangan Pentadbir Sekolah ) Nama : Jawatan Tarikh : : .1.0 JUMLAH BESAR 0 0 0 0 PERATUS PENCAPAIAN 0 20 40 60 80 HINGGA 19 HINGGA 39 HINGGA 59 HINGGA 79 HINGGA 100 : : : : : : : 0 / 60 x 100 = 0 Gagal mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan.

.

0 0 0 0 1 2 .

3.!07-0..3.

3. $.8.7.

!039. ./8.!74248.7.7.9  !#$! 2.91 3908:.%039.8 07:8 0.

.7.5.$.7.:2. .9. !.3.

745...

:2..3.9.3307 / $:7.

5.7.9.0-03. 0 $:7.3-:-.

3 1 ::!747.2./025:9..

!..2509 ./.

2.3.7.9. $!03..03/07.

!03079. ..3  !#$ 2.7. &7:809.025:9. .3.

2-:9.3.$.

:7:..8.!74944 ..7..

3/3.!079.3.

.!02-..4..

.3 .7. 47. 0 .3  !#% 2.!08079.2.9. / !03:7:8.3080.3 .9.3%03..3 !07.3:7: / .47.8.3 1 !0304. !$8902 .3!03/.39.9..9  &!$ 2.39.3.303.307. #04/0.!03../7. .!07. .9.2.7. ...19.3!03. 0-078.547.7.

3!48947902 1 #04/0.3 0 .547.05:9:8..3:7/.9 &# &$#  !#%&$!! .29./7.

9..785./909./.  .3 &$$&#&!%& !03.3 !0:.5..-07.3/:.785.3080:7:.202.9:.3-.3 %/.-07.9.9:80503:3.../909.390.3.0207.5.390.380/07.5...3.3.3  !03:7:8.5..02.3 .203:7:8.3/9.3 %0.3507:/93.3/:.  %0.3/03.203:7:8.3 0:.3/03.3.

3 ************************** %.3/.. .9.3 3.7 .%.3 %./-7$04.2. .3 %..3.2.3!02.9.%.3!039.3/.3.39..: .002.7 ******************************* %.. .2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful