Anda di halaman 1dari 13
CAPITOLUL IV Chimia si metabolismul glucidelor Glucidete sunt compusi polihidroxicarbonilici (aldoze si cetoze) si se impart ‘in monozaharide, oligozaharide si polizaharide, Glucide cu important biologic’ deosebiti sunt riboza, dezoxiriboza, glucoza, galactova, manoza, lactoza, zaharoza, glicogenul 5.a.. in organism ele indeplinese functii variate: energetica, structurala ete, Glucidelealimentare (glicogenul, amidonul, zaharoza, maltoza,lactoza) sunt hidrolizate sub actiunea enzimelor respective (o-amilaza, zaharaza, lactaza simaltaza) pind la monozaharide, care strabatind peretiiintestinului subtire, nnimerese in singe. Acesta le transport& spre ficat, unde sunt depozitate temporar sub forma de glicogen. Ulterior, in functie de solicitare, sunt transportate pe cale sanguina in celulele diferitelor ongane gi esuturi in celule, glucidele pot suferidiferte transformari: a) catabolice sib) anabolice. Principalele ci de catabolizare a glucidelor in organismul viewuitoarelor superioare si inferioare sunt glicoliza, fermentajile, degradarea aerobai si degradarea pe calea pentozofosfata. Glicoliza anaerobi este procesul prin care o molecul de glucozase transforma anaerob in dou molecule de acid lactic. Procesul include 11 etape catalizate de enzimele glicolitice corespunzitoare in urma cdrora se elibereaza 196,46 XJ, cantitate suficienta pentru sinteza a doi moli de ATP. Unele microorganisme au capacitatea de a transforma ghucoza in etanol cu cliberare de bioxid de carbon. Procesul se numeste fermentafie aleoolica si pind a stadiul de formare de acid piruvie se aseamana cu glicoliza. La ineeput acidul piruvic este decarboxilat, iar acetaldehida rezultaté este redus& pana la alcooletilic. Degradarea aerobi a glucozei decurge ca faza anaeroba si fermen alevolica pind la stadiul de avid piruvie care ve decarboxileaza oxida. Di reactie rezult& acetil - CoA, care intra in ciclul citratului. Din degradarea aeroba a unei molecule de glucoza rezulté 38 molecule de ATP cea ce corespunde fa 1111,8KI. Importanta c&ii pentozofostat consta in faptul c& diversi produsi de reactie sau intermediariiciclului pentozofosfat sunt implicatiin procese de biosinteza 4 unor compusi de importanya biologica majord. Astfel, NADPH, este 68 furizorul de hidrogen in procesele de biosinteza a acizilor grasi,a compusilor steroizi etc. Pentozele sunt implicate in biosinteza mononucleotidelorsirespectiv aacizilor nucleici, coenzimelor. Anabolismul glucidic include biosinteza glucozei si biosinteza oligo- gi potizaharidelor. Gluconeogeneza este procesul de biosinteza a glucozei din compusi neglucidici, cum sunt aminoacizii, lactatul, piruvatul, intermediarii ciclului acizilortricarboxilici si decurge prin simpla inversare areactilor glicolitice, Deseori glucoza se formeaza din celelalte hexoze prin procesul de interconversie. Desfagurarea normal a metabolismului glucidic este controlata atit la nivel molecular prin intermediul enzimelor reglatoare, cit sila nivel superior de factorii de reglare cum sunt hormonii, sistemul nervos ete. Starea de echilibrua metabolismului glucidic este indicata de concentratia glucozei in singe (glicemie). in conditii fiziologice ea este cuprinsa intre 3,33 - 5,55 MII Tulburarile metabolismului_glucidie se pot manifesta prin hiperglicemii sau prin hipoglicemii. in patologia metabolismului glucidic sunt intilnite si bolile de depozitare a glicogenului, numite glicogenoce. TEMA 13 Chimia si digestia glucidelor. Metabolismul glicogenului (sinteza, mobilizarea, reglarea). Reactii de identificare a monozelor in lichidele si preparatele biologice Experienta 1. Reactia Trommer. Principiul reactiel. Monozaharidele in mediu alcalin reduc hidroxidul de cupra Cu(OH), cu formare de oxid cupros Cu,0, care se depune sub forma de precipitat rogu-cdrimiziu Mecanismul reactiei este urmatorul: CuSO, + 2 NaOH = Na,SO, + Cu(OH), (de culoare albastra) Glucoza + 2Cu(OH), = Acid gluconic + api + 2CuOH (de culoare galben’) 2CuOH = apa + Cu,0 (rosu-caramiziu). Reactia Trommer poate fi mascati in cazul prezenfei unui exces de Cu(OH),, deoarece in timpul inedlzriiacesta pierde o molecull de apa, trecind in oxid de cupru de culoare neagré: Cu(OH), > CuO + H,O 0 Mod de lucru. in patru eprubete numerotate se introduce cu pipeta cite Iml din solutiile de glucoza, zaharoza, amidon si urina patologica, adiugindu-se apoi hidroxid de sodiu de 10%. Se adauga solufie de sulfat de cupru de 2% pind la aparitia unei suspensii de hidroxid de cupru de cculoare albastra. Partea superioara a eprubetei, pind la care a ajuns nivelul solutiei, este apoi ilzit& cu grija. Apare o culoare galbend care la incdlzirea de mai departe a continutului eprubetei trece in rosu-cardmiziu, dovedind prezenta zaharurilor reducatoare in solutia analizata. Comparati rezultatele reactiei de culoare obtinute si explicati prezenta sau absenta precipitatului rosu-caramiziu, Experienta 2. Reacria Fehling. Princi zaharurilor reducatoare cu licoarea Fehling este acelasi cea cel deseris mai sus pentru reactia Trommet. Licoarea Fehling este o solutie in compozitia cdreia intra sulfatul de cupru, lroxidul de sodiu 5 tartratul dublu de sodiu si potasiu in proporti determinate. ‘Tartratul dublu de sodiu si potasiu menfine hidroxidul de eupru in soluie. De aceea la fierberea licorii Felling nu se poate observa aparita oxidului de cupru de culoare neagra. ‘Mod de lucru. in patru eprubete numerotate se pun cu pipeta cite Im! din solutiilede glueoza, zaharoz, amidon si urind patologiea, adaugindv-se in toate cite Im de licoare Fehling. Continutul eprubetelor se incalzeste pina la fierbere Se noteazi si se explica rezultatele reactieicu licoarea Fehling. Experienta 3. Reacfia Nylander. Principiul reactiei. in prezenta unui zahdr reducdtor, sarea de bi cald este redusii pind la bismut metalic de culoare neagri Mod de lucru, intr-o eprubeta se pune cu pipeta Im! solutie de glucoza si se adaugi Iml solutie Nylander si2 ml de apa distilatS. Amestecul se incdilzeste pina la fierbere. La inceputul fierberii apare un precipitat brun, care trece repede mut la negra Experlenta 4. Reacyla Settwanoff Principiul reaetiei, Cetozele (fructoza), prin inealzire in prezenta acidului clorhidrie sia rezorcinei, coloreaza solutia in rosut-visiniu saw in rosu. Fructoza prin inedlzire in mediu puternic acid pierde trei molecule de apa, ‘ransformindu-se in oximetilfurfurol. Acesta reactioneaza cu rezorcina formind un compus colorat in rosu-viginiu sau rosu, 70