KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN SATU

MINGGU 11 – 12 (19/3/12) (30/3/12)

TEMA/TAJUK SAINS HAYAT 1.Benda hidup & Bukan benda hidup 1.1

STANDARD KANDUNGAN Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup. 1.1.1

STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan,bernafas, bergerak, membesar dan membiak. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

STANDARD PRESTASI

CATATAN

B1D1E1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup B2D1E1 Mengenal pasti keperluan benda hidup untuk bernafas,bergerak,membesar dan membiak B5D1E1 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,TMK, penulisan atau lisan tentang ciri benda hidup dan benda bukan hidup B1D2E1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata,telinga,hidung,mulut,lidah,ta ngan dan kaki B2D2E1 Memperihalkan tentang fungsi bahagian-bahagian tubuh manusia B3D1E1 Menerangkan kepentingan bahagian tubuh manusia STANDARD PRESTASI B5D2E1 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,TMK, penulisan atau lisan tentang bahagian dan fungsi tubuh manusia CATATAN

1.1.2

1.1.3

Murid boleh: 13 (02/4/12) (06/4/12) 2.Manusia 2.1 Memahami bahagian dan fungsi tubuh manusia. 2.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata, telinga, hidung, mulut, lidah, tangan dan kaki. Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian tubuh manusia.

2.1.2

MINGGU

TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 2.1.3

STANDARD PEMBELAJARAN Men jelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK. Penulisan atau Lisan.

Murid boleh: 14 (09/4/12) 2.Manusia 2.2 Menghargai bahagian tubuh kita. 2.2.1 Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang. B6D1E1 Menghargai bahagian tubuh

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful