Anda di halaman 1dari 12

Arahan: Jawab semua soalan dan pilih jawapan yang paling tepat 1.

Antara berikut alatan tangan yang manakah digunakan untuk mengetuk paku kecil ? A. B. C. D. Gandin getah Tukul Warrington Tukul kuku kambing Sepana boleh laras

Soalan 2 berdasarkan pernyataan berikut: Merupakan rujukan dan panduan penggunaan, pemasangan, dan penyenggaraan sesuatu peralatan. 2. Antara berikut perkara yang manakah benar tentang pernyataan di atas ? A. B. C. D. Buku Rujukan Kad Kerja Manual Buku Idea

3.

Apakah nama alatan tangan yang ditunjukkan di atas ? A. B. C. D. Gergaji tangan Gergaji puting Gergaji kecil Gergaji besi

4.

Antara berikut alatan tangan yang manakah tidak digunakan untuk mengukur dan menanda ? A. B. C. D. Sesiku L Pembaris keluli Pisau penanda Gergaji putting

5.

Apakah nama bahagian komponen yang dilabelkan dengan huruf P dalam rajah di atas ? A. B. C. D. Anod Katod Ketod Stom

6.

Rajah di atas menunjukkan litar A. B. C. D. skematik bergambar bersimbol bersambung

7.

Apakah kegunaan alatan tangan yang ditunjukkan di atas ? A. B. C. D. Memotong wayar atau dawai Menjalur dan memotong wayar Mengetat atau melonggarkan skru Menebuk lubang pada papan

8.

Antara berikut bahagian bangunan yang manakah boleh diselenggara sendiri ? I. II. III. IV. A. B. C. D. Cermin tingkap Engsel pintu Penghawa dingin Kerangka tingkap I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

9.

Pilih pernyataan yang benar tentang alat tangan di atas. A. B. C. D. Digunakan untuk membuka dan memasang skru dan nat Sesuai digunakan untuk memegang benda kecil Rahang alat ini boleh dilaraskan Sesuai untuk kerja kayu

10

Antara berikut, yang manakah sesuai untuk membuka dan memasang skru di atas?

11

Antara berikut, yang manakah komponen gear?

12.

Apakah fungsi utama komponen di atas pada model yang bergerak? A. B. C. D. Mencantikkan kit model Memudahkan kit model bergerak Membekalkan tenaga pada kit model Menyambung dan memutuskan arus elektrik

13.

Apakah fungsi alat di atas? A. B. C. D. Mengukur bahan Memotong logam Menanda pemukaan logam Membuat lubang pemandu skru

14.

Pilih alat tangan yang sesuai digunakan untuk memotong kepingan logam.

15.

Apakah kegunaan alatan Gandin Getah ? A. B. C. D. Mengetuk paku Mengukur logam Membuat kemasan Membentuk kepingan logam

16.

Antara berikut, yang manakah contoh bahan kitar semula? A. B. C. D. Skru Kertas las Papan lapis Tin minuman

17.

Apakah aktiviti yang sedang dilakukan dalam rajah di atas? A. B. C. D. Meratakan permukaan kayu Melicinkan permukaan kayu Mengecat permukaan kayu Menampal kertas hiasan pada permukaan projek

18.

Simbol di atas adalah mewakili komponen A. B. C. D. Buzer Perintang Perintang boleh laras Diod pemancar cahaya

19.

Apakah fungsi X pada kit model kereta? A. B. C. D. Menggerakkan gear pada kit model Menyambung dan menggerakkan roda Menyambung dan memutuskan arus elektrik Menukar kelajuan dan arah pergerakan kit model

20.

Bagaimanakah model boleh dipasang dengan mudah? A. B. C. D. Memasang model dengan merujuk Memasang model dengan merujuk Memasang model dengan merujuk Memasang model dengan merujuk pada manual alatan pada manual keselamatan pada manual pemasangan pada manual penyenggaraan

21.

Antara berikut, yang manakah boleh diselesaikan dengan reka cipta? A. B. C. D. Masalah lapar di dalam kelas Masalah malas membuat kerja rumah Masalah alat tulis bersepah di atas Meja Masalah tidak membawa duit ke Sekolah

22.

Mengapakah kita perlu membuat persembahan projek yang telah siap kepada kawan-kawan? A. B. C. D. Menjual projek kepada kawan Menunjukkan kepandaian kita Mempamerkan projek yang kita buat Mengenal pasti kelemahan projek dan membaikinya

23.

Bagaimanakah anda boleh membina projek dengan bersistematik dan teratur? A. B. C. D. Menggunakan alatan tangan yang Tajam Menggunakan bahan yang baik Ahli kumpulan yang ramai Berpandukan kad kerja

24.

Antara berikut, yang manakah Merupakan komponen elektronik? i. ii. iii. iv. A. B. C. D. Diod Gear Kapasitor Perintang tetap i,ii,iii i,iii,iv i,ii,iv ii,iii,i

25.

Apakah nama komponen di atas? A. B. C. D. Transisitor Perintang tetap Perintang boleh laras Diod pemancar cahaya

26

Apakah unit yang digunakan untuk mengukur nilai perintang? A. B. C. D. Amp Watt Ump Ohm

27.

Rajah di atas menunjukkan satu litar eleltronik. Apakah nama litar di atas? A. B. C. D. Litar bergambar Litar skematik Litar elektronik Litar elektrik

28.

Bilakah alat di atas perlu digunakan? A. B. C. D. Apabila hendak menjalur wayar Apabila hendak mengukur wayar Apabila hendak memasang kaki komponen Apabila hendak membengkokkan kaki komponen

29.

Gred kertas las ditentukan mengikut A. B. panjang lebar C. D. kekasaran besar

30.

Apakah yang akan berlaku sekiranya satu cabang rosak pada litar selari? A. B. C. D. Arus tidak mengalir Arus mengalir dengan lebih cepat Arus mengalir melalui cabang yang lain Arus mengalir pada kadar yang perlahan (30 markah)

Bahagian B 1. Padankan alatan tangan yang sesuai digunakan untuk membuka dan memasang pengikat di sebelah

(5 markah)

2.

Tuliskan fungsi komponen kot model kereta di bawah

(10 markah)

3.

Tandakan bagi pernyataan yang betul dan X bagi pernyataan yang salah.

1 Gandin getah digunakan untuk mengetuk paku. 2 Alatan tangan dibiarkan di atas lantai selepas digunakan. 3 Lipatan logam hendaklah diketuk menggunakan tukul besi. 4 Kemalangan yang berlaku tidak perlu dilaporkan kepada guru. 5 Permukaan kayu boleh digosok dengan kertas las.

(5 markah)

4.

Pilih jawapan yang paling sesuai untuk menamakan komponen elektronik di bawah Buzer Perintang boleh laras Diod pemancar cahaya Transistor Perintang tetap Wayar Suis Mentol Bateri

(10 markah)

5.

Padankan komponen elektronik berikut dengan simbolnya.

(10 marah)

--KERTAS SOALAN TAMAT--