Anda di halaman 1dari 3

KANDUNGAN AKADEMIK (AKTA, DASAR, SLOGAN, BADAN) PENDIDIKAN MORAL SPM BIL NILAI AKTA/DASAR/SLOGAN 1.

1 Kepercayaan kepada Tuhan 1.2 Amanah Akta Pencegahan Rasuah 1997 Slogan Bersih, Cekap dan Amanah (BCA) Kempen Kepimpinan Melalui Teladan 1983 Borang Aku Janji 2002 Akta Rahsia Rasmi 1972 1.3 Harga diri 1.4 Bertanggungjawab 1.5 Hemah tinggi Dasar Pembangunan Nasional 1991 Dasar Kebudayaan Kebangsaan 1.6 Toleransi Rancangan Pembangunan Lima Tahun Dasar Pembangunan Nasional 1991 Dasar Kebudayaan Kebangsaan Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971 Dasar Ekonomi Baru (DEB) 1970-1990 Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT) 1.7 Berdikari

PIHAK Badan Pencegah Rasuah (BPR) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

Kelab Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)

FELDA Unit Perancangan Ekonomi Negara (UPEN) Kementerian Kesihatan Malaysia Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) Sistem Kehakiman di Malaysia Mahkamah Juvana / Kanak-Kanak Mahkamah Persekutuan Mahkamah Rayuan Mahkamah Tinggi Mahkamah Seksyen Mahkamah Majistret FELDA

1.8 1.9 1.10

Kerajinan Kasih sayang Keadilan

Kempen Derma Organ Kempen Cintai Sungai Seksyen 376 Kanun Keseksaan Rancangan Malaysia (ke-8) Program Perumahan Rakyat Projek Perumahan Desa Kepada Orang Asli

Riang

1.11 1.12 2.1 2.2 2.3 Rasional Kesederhanaan Kasih sayang terhadap keluarga Hormat dan taat kepada anggota keluarga Mengekalkan tradisi kekeluargaan Kempen "Kurang Gula Lebih Sihat Falsafah Pendidikan Kebangsaan Konsep "Rumahku, Syurgaku

Kementerian Dalam Negeri

2.4 3.1 3.2 3.3 3.4

Tanggungjawab terhadap keluarga Menyayangi dan menghargai alam sekitar Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar Kemapanan alam sekitar Peka terhadap isu-isu alam sekitar

Dasar Hutan Kebangsaan 1978 Akta Perikanan 1985 Akta Perhutanan Negara 1984 Akta Perhutanan Kebangsaan 1993 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Laporan Penilaian Kesan Alam Sekitar Kempen Cintai Alam Sekitar Program Hijaukan Bumi Peraturan Kualiti Alam Sekitar 1988 Minyak Kelapa Sawit Mentah 1977 Kenderaan Bermotor (Kawalan Pelepasan Asap) 1977 Udara Bersih 1978 Peraturan Kumbahan dan EfluenEfluen Perindustrian 1979 Peraturan Buangan Berjadual 1985 Kawalan Kepekatan Plumbum dalam Gasolin Motor 1985 Peraturan Pembakaran Terbuka 2000 Penilaian Kesan Alam Sekitar (PKAS / EIA) Hari Bumi 22 April Penubuhan Taman Laut Program Amalan Hijau

Muzium Negara Arkib Negara Kelab Kebudayaan Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Kementerian Pelancongan Jabatan Kebajikan Masyarakat Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) Jabatan Perikanan Jabatan Perhutanan / Landskap Negara Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Majlis Perbandaran Tempatan Jabatan Alam Sekitar (JAS) Sahabat Alam Malaysia World Wildlife Fund for Nature (WWF) Greenpeace Persatuan Alam Sekitar Jabatan Pengaliran dan Saliran (JPS) Kelab Pencinta Alam Sekitar

5.2 Menghormati hak wanita

4.1 4.2 4.3

Cinta akan negara Taat setia kepada raja dan negara Sanggup berkorban untuk negara

5.1

Melindungi hak kanak-kanak

Perintah Penilaian Kesan Alam Sekitar 1987 Akta Kemudahan Pengolahan dan Pelupusan Buangan Terjadual Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984 Enakmen Perlombongan 1962 Kem Kesedaran Alam Sekitar Konsep 1 Malaysia Program Latihan Khidmat Negara Koridor Pembangunan Ekonomi Koridor Raya Multimedia (MSC) Rukun Negara Citrawarna Malaysia Pesta Senirama Sukaneka Kempen Belilah Barangan Buatan Malaysia Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1978 Deklarasi Hak Asasi Kanak-Kanak 1989 Akta Kanak-Kanak 2001 Anugerah Tunas Jaya Kebangsaan Anugerah Kanak-Kanak Khas Terbaik Kebangsaan Dasar Wanita Negara 1989 Akta Perlindungan Wanita

PEMANDU Angkatan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Angkatan Tentera Malaysia (ATM) Kementerian Pertahanan Malaysia Jabatan Pertahanan Awam (JPA) Kementerian Dalam Negeri

Jabatan Kebajikan Masyarakat Angkatan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Jabatan Perubatan dan Kesihatan Pasukan Pelindung Kanak-Kanak Jabatan Pendidikan Negeri Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) Jabatan Hal Ehwal Wanita (HAWA) Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Pertubuhan Tindakan Wanita Islam (PERTIWI) Perkumpulan Wanita (WI) Majlis Kebangsaan PertubuhanPertubuhan Wanita (MCWO) Majlis Penasihat Kebangsaan Mengenai Integrasi Wanita Dalam Pembangunan (NACIWID) Kesatuan Sekerja (KS) Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) Kementerian Sumber Manusia (KSM) Jabatan Perhubungan Perusahaan (JPP) Jabatan Sumber Tenaga Manusia Mahkamah Perusahaan Pejabat Perhubungan Industri Kumpulan Wang Pembangunan Sumber Manusia (KWPSM) Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Rumah Insaniah Dr. Siti Hasmah (RIDSH)

5.3

Melindungi hak pekerja

Akta Kerja 1955 Akta Perusahaan 1967 Akta Perhubungan Industri 1967 Akta Penggajian Kanak-Kanak dan Orang Muda 1966 Akta Cuti Mingguan 1950 Akta Pampasan Kerja 1952

5.4

Menghormati berupaya

hak

golongan

kurang

5.5

Melindungi hak pengguna

Hak Orang Kurang Upaya (OKU) 1975 Hak semula jadi untuk dihormati sebagai manusia Hak asasi terhadap kehidupan yang normal Hak untuk tinggal bersama keluarga Anugerah OKU Cemerlang Kempen "Inflasi Sifar Sasaran Kita Akta Perlindungan Pengguna 1999 Akta Kawalan Harga 1946 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta Timbang dan Sukat 1972 Akta Perihal Dagangan 1972 Akta Sewa Beli 1967 Akta Hak Cipta 1987 Akta Jualan Langsung 1993 Dasar Pengguna Negara (DPN) 2002

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) Tribunal Tuntutan Pengguna (TTP) Jabatan Kastam Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) Pertubuhan Pengguna Antarabangsa (CI) Consumer Association of Penang (CAP) Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN) Majlis Hal Ehwal Pengguna Kebangsaan (MHEPK)

6.1

Mematuhi peraturan dan undang-undang

6.2 6.3 6.4

Kebebasan bersuara Kebebasan beragama Penglibatan negara diri dalam pembangunan

Akta Mahkamah Juvana 1947 Akta Dadah Berbahaya 1952, 1988 Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 (ISA) Akta Cukai Pendapatan Akta Pencegahan Penyeludupan Undang-Undang Siber Akta Tandatangan Digital 1997 Akta Jenayah Komputer 1997 Akta Teleperubatan 1997 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 Enakmen Jenayah Syariah Ops Sikap Undang-undang Laut Antarabangsa Konvesyen Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu (PBB) Mengenai Undang-Undang Laut 1982 Akta Zon Ekonomi Ekslusif 1984 Akta Pelantar Benua 1966 Akta Hasutan 1948 Pindaan 1970 pindaan Perlembagaan 1971 Perlembagaan Malaysia (Perkara 11 (1) , 3 (1)) Akta Pendidikan 1996

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) Jabatan Keselamatan Jalan Raya (JKJR) Kementerian Pengangkutan Jalan Raya

6.5

Sikap keterbukaan

7.1

Hidup bersama secara aman

7.2 7.3

Saling membantu dan bekerjasama Saling menghormati antara negara

Dasar Pembangunan Nasional 1991 Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar Bahasa Kebangsaan Wawasan 2020 Undang-Undang Laut Antarabangsa Dasar Berkecuali Konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) Deklarasi Harare 1991

Pandu Puteri Puteri Islam Persatuan Pengakap Kadet Remaja Sekolah Persatuan St. John Ambulans Malaysia Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (PBSM) Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM) Kelab Rotary / Lion / Interact / Kiwanis Yayasan Salam Mercy Malaysia Rukun Tetangga Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA) Masalah Pendatang Asing Tanpa Izin Angkatan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Mahkamah Jabatan Imigresen Kementerian Luar Negeri Kedutaan Rukun Tetangga Jabatan Perpaduan Negara

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) Majlis Keselamatan Konmanwel Persidangan Ketua-Ketua Negara Konmanwel (CHOGM) Pertubuhan Negara-Negara Islam (OIC) Pertubuhan Negara-Negara Berkecuali (NAM) Mahkamah Keadilan Antarabangsa Pertubuhan Negara-Negara Serantau Asia Tenggara (ASEAN) Agensi Bantuan Pembangunan Seberang Laut (ODA)

SMJK CHUNG CHENG 2011

02/09/2011 3