Anda di halaman 1dari 1

PEKA Kimia

Borang Skor Individu


Borang Skor Individu
SEKOLAH
NO. PUSAT
ANGKA GILIRAN
TAHUN

NAMA

:________________________________________
TINGKATAN : ________________________________________
NO. KP
: ________________________________________

PERKARA YANG DITAKSIR


Menjalankan
Mengumpul &
Penyiasatan/
Merekod Data
Eksperimen

Merancang
Eksperimen

Mentafsir &
Membuat
Kesimpulan

Sikap Saintifik & Nilai


Murni
SKOR

PP4

PP3

PP2

PP1

SKOR

PP3

PP2

PP1

SKOR

PP3

PP2

PP1

SKOR

PP4

PP3

PP2

PP1

SKOR

PP5

PP4

PP3

PP2

PP1

Instrumen

Bil Tarikh

: SMK ABC, 12345


: AA001
: ________________________
: 2010/ 2011

JUMLAH 3 SKOR
YANG TERTINGGI
GRED
Tandatangan Pentaksir
.
(
)

PEKA Kimia