SASARAN KERJA TAHUNAN BIMBINGAN DAN KAUNSELINGSJK( C ) YUK CHYUN, PJ

SASARAN KERJA TAHUNAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SJK ( C ) YUK CHYUN, PETALING JAYA.
BAHAGIAN 1 – PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) BI L 1. RINGKASAN AKTIVITI/PROJ EK MENYEDIAKAN RANCANGAN DAN AKTIVITI UNTUK SATU TAHUN PETUNJUK PRESTASI/PIAWAI i. Rancangan Tahunan ii. Rancangan Bulanan Piawaian : Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun Mengadakan diskusi setiap kali program akan dilaksanakan MENGURUS DAN i. Mengendalikan MENTADBIR urusan panitia PERKHIDMATAN – seperti surat BIMBINGAN DAN menyurat, KAUNSELING laporan kes, buku log harian, mensyuarat jabatan dan luar jabatan. - System fail - Keceraian bilik ii. Melakukan tugastugas yang diarah oleh Ketua Jabatan yang berkaitan dengan Bimbingan dan Kaunseling mengikut kesesuaian. KUALITI Disertai oleh semua ahli panitia Bimbingan dan Kaunseling MASA KUALIT I 300 jam (10%) KOS RM200

2.

Dilakukan oleh semua ahli panitia Bimbingan dan Kaunseling

500 jam (10%)

RM1500

1

PERKHIDMATAN PENGEMBANAN AKADEMIK ( Program Maju Diri) (Program Transisi) i. Pemilihan matapelajaran elektif dan pemilihan jurusan • Sijil terbuka VOKASIONAL & KERJAYA i. PJ Piawaian : Fail sulit Folder Kabinet berkunci Borang aktiviti 3. Kemudahan belajar • • • • Motivasi Pengurusan masa Teknik mengambil nota Teknik belajar (Program Transisi) Tahun 1 RM1800 ( Program Maju Diri) Tahap 2: Tahun4 Tahun5 Tahun 6 280 jam (18%) ii. Persediaan Menghadapi peperiksaan iv. Teknik menjawab soalan • Bergantung kepada matapelajaran iii.SASARAN KERJA TAHUNAN BIMBINGAN DAN KAUNSELINGSJK( C ) YUK CHYUN. Inventori kerjaya • Ujian Minat • Ujian Nilai 2 .

Klien luar Piawaian : • • • • Buku Log Rekod Laporan Sesi Kabinet berkunci Semua murid RM200 5. Klien dirujuk iii. Pameran dan Ceramah kerjaya FIZIKAL & SEKSUAL • Perkembangan diri dan keremajaan PSIKOSOSIAL • Orientasi pelajar baru Sepanj ang Tahun (20%) 4. Klien sukarela iv. PERKHIDMATAN PENCEGAHAN i. Data pelajar bermasalah • Masalah keluarga • Masalah pembelajaran • Masalah tingkahlaku Pelajar Tertentu Ikut keperlu an (10%) RM2800 3 . • Money Check List iii.SASARAN KERJA TAHUNAN BIMBINGAN DAN KAUNSELINGSJK( C ) YUK CHYUN. Mendapatkan klien daripada guru dispilin / ketua jabatan ii. MENGENDALIKA N SESI KAUNSELING i. Soal selidik untuk mengesan masalah pelajar ii. Mengesan masalah pelajar. PJ • Ujian Personaliti • Ujian Kerjaya ii.

 Dan lain-lain yang bersesuaian vii Demonstrasi  Merotan  Penghargaan/penya mpaian sijil viii Tayangan gambar/Pameran  Anti Dadah 4 .Ceramah/bengkel/foru m/ kuiz  Ceramah Agama  Ceramah HIV/AIDS  Forum remaja  Kuiz pencegahan dadah vi Lawatan-lawatan  Pusat pemulihan akhlak. v. ved dan lainlain (ikut keperluan) iv Taklimat/outreach/ Brosur/bulletin/risalah/ Buku skrap-berkaitan Pencegahan merokok.  Rumah anak-anak yatim.  Rumah orang tua. PJ • Masalah emosi • Masalah ketagihan/seks.  Pusat Serenti. rokok.  Penjara. Kesihatan diri dan Rangkaian bantuan jika memerlukan.SASARAN KERJA TAHUNAN BIMBINGAN DAN KAUNSELINGSJK( C ) YUK CHYUN.

Pemulihan tingkahlaku PEMULIHAN Semua  Perokok murid  Dadah  Gengsterisme  Vandalisme  Kebersihan diri  Kebersihan sekolah ii Pemulihan Nilai/Sikap  Kecelaruan personality (guy/lesbian)  Pergaulan bebas  Ponteng sekolah/kelas  Tidak buat kerja rumah  Tidak hormat guru iii Pemulihan Akademik  Linus  Bimbingan matapelajaran (lemah)  Buta huruf Februar y Jun ( 10%) RM1200 5 .SASARAN KERJA TAHUNAN BIMBINGAN DAN KAUNSELINGSJK( C ) YUK CHYUN. PERKHIDMATAN i. PJ   Anti Merokok HIV/AIDS ix Kursus/Latihan  Jati diri  Kepimpinan x Pertandingan  SLAD (Skim Lencana Anti Dadah) xi Ujian Diri Piawaian: i Borang aktiviti ii Mesti bekerjasama dengan ADK dan Polis Daerah 6.

PJ iv Fizikal  Obesiti  Terlalu kurus  Nutrion (Pengambilan makanan) v Emosi  Kemurungan  Tekanan belajar  Insomnia (sukar tidur/kuat tidur)  Masalah pemakanan  Dan lain-lain ikut keperluan Piawaian: -Borang penilaian -Borang pemantauan 7. PERKHIDMATAN i Akademik INTERVENSI & Lawatan ke Murid MEDIATOR Tahun 5 &6 SM/Pameran melanjutkan pelajaran (kerjasama dengan SM)  Pameran akademik & kerjaya  Buku skrap/poster/bulletin tentang aktiviti bimbingan dan kaunseling  Tayangan slide/VCD  Kem motivasi  Kempen kesejahteraan mental  Kempen kesihatan/ceramah kesihatan  Kons ii Konsultasi iii Mediator iv Rangkaian hubungan luar April RM 500 Oktober (20%) 6 .SASARAN KERJA TAHUNAN BIMBINGAN DAN KAUNSELINGSJK( C ) YUK CHYUN.

8. Piawaian: i Berbentuk Semua murid Sepanja ng Tahun 12% RM200 9. PENYELIDIKAN DAN PENILAIAN i menjalankan penyelidikan secara individu 1 kali setahun ii menjalankan penyelidikan secara berkumpulan – 1 kali setahun Piawaian: i kajian tindakan/kajian conventional (bergantung kepada kesesuaian kajian) ii pendokumenan iii penyebaran dapatan kajian i menjalankan khidmat latihan kepada kakitangan/warga sekolah atau warga pendidikan di daerah yang berkaitan dengan kaunseling dan psikologi. ii memberi khidmat Bantu dalam latihan kepada jawatankuasa latihan di sekolah atau daerah yang berkaitan dengan kaunseling dan psikologi. PJ Piawaian: Kerjasama dengan Hospital. PERKHIDMATAN LATIHAN (PERKEMBANGA N STAF) Semua staf Sekuran RM7800 di sekolah gkurangn ya 7 kali setahun 7 . Polis Daerah. ADK. NGO dan lainlain.SASARAN KERJA TAHUNAN BIMBINGAN DAN KAUNSELINGSJK( C ) YUK CHYUN.

SASARAN KERJA TAHUNAN BIMBINGAN DAN KAUNSELINGSJK( C ) YUK CHYUN. PJ seminar/worksyop ii Bimbingan kelompok iii Konsultasi BAHAGIAN II – KAJIAN SEMULA SASARAN KERJA TAHUNAN PERTENGAHAN TAHUN 1. Aktiviti/Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti /projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) BI L RINGKASAN AKTIVITI/PROJ EK (Senaraikan Aktiviti Projek) Program bersepadu sekolah Sihat (Green School) PETUNJUK PRESTASI/PIAW AI KUANTITI KUALIT MASA I KOS 1 Menyatupadukan Semua dan warga memperkakaskan sekolah semua aktiviti yang berkaitan dengan “sekolah sihat”dengan tujuan membentuk warga sekolah yang seimbang dari segi jasmani 500jam 20 % Sepanja RM120 ng tahun 0 8 .

PJ . 9 . Segala kelemahan yang terdapat dalam perkhidmatan kami akan kami baiki .emosi dan intelek.SASARAN KERJA TAHUNAN BIMBINGAN DAN KAUNSELINGSJK( C ) YUK CHYUN. Kami sentiasa bersedia member perkhidmatan yang bermutu kepada pihak sekolah. Laporan / Ulasan oleh PYD Semua program yang dijalankan pada tahun ini telah mendapat sokongan yang kuat dari pihak pentadbir dan guru-guru yang lain. Aktiviti/Projek Yang Digugurkan (PTD hendaklah menyenaraikan aktiviti/projek yang digugurkan setelah berbincang dengan PPP) BIL Tiada AKTIVITI/PROJEK BAHAGIAN III – LAPORAN DAN ULASAN KESELURUHAN PENCAPAIAN SASARAN KERJA TAHUNAN DI AKHIR TAHUN OLEH PYD DAN PPP 1. 2.rohani.

Laporan / Ulasan oleh PPP Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh: _______________________ _____________________ Tarikh: 10 .SASARAN KERJA TAHUNAN BIMBINGAN DAN KAUNSELINGSJK( C ) YUK CHYUN. PJ 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful