Anda di halaman 1dari 4

ANUNT 10.

09-2011 TRIPOD
1.

Studentii din anul 3 care au efectuat stagiul de practica prin programul TRIPOD si nu au adus documentele necesare incheierii acestei activitati vor fi declarati respinsi, urmand sa repete anul III pentru a reface stagiul de practica de 12 saptamani intr-o perioada care va fi stabilita de decanat (odata cu studentii anului III curent). Studentii cuprinsi in cadrul proiectului TRIPOD care au depus documentele necesare vor fi evaluati de catre o comisie din facultate , cate o comisie pentru fiecare program de studiu, astfel: Comisia 1 (ELA), Comisia 2 (TST), Comisia 3 (RST), Comisia 4 (MON) Comisia 5 (CTI), Comisia 6 (IMG). Din comisiile de evaluare vor face parte cadre didactice din facultate care au participat la organizarea acestui stagiu de practica si tutori invitati.

2.

3. Pentru fiecare specializare din cadrul facultatii se acorda premii pe baza unor criterii cum ar fi: rezultate profesionale /competente practice deosebite de natura tehnica si/sau manageriala, propuneri facute de parteneul de practica.
4.

Premiile au urmatorul cuantum: P1=1500 Ron, P1=1000 Ron, P1=700 Ron; numarul de premii va fi stabilit in functie de bugetul disponibil pentru aceasta. O estimare ar fi ca numarul de premii sa fie undeva intre 10 si 15 % din totalul de studenti participanti. Comisiile se reunesc in zilele de 13 si 14 sept la ora 9,30 sala A401. Evaluarea studentilor din cadrul TRIPOD care considera ca indeplinesc criteriile de mai sus, fiind eligibili

5.

pentru propunerile de premiere sunt rugati sa se programeze in una dintre aceste zile la evaluarea finala, trimitand pana luni 11 sept 2011 la ora 14,00 un email pe adresa maneadrian@hotmail.com cu subiectul evaluare finala precizandu-se numele studentului, grupa, specializarea si locul unde a efectuat stagiul de practica . Deasemenea este necesara alegerea uneia dintre zilele 13 sau 14 sept in care in care doresc sa se prezinte pentru a face o programare. Exemplu: Popescu Mihai ,Grupa 434B, MON, Infineon, 14 sept. Evaluarea efectiva se face prin discutii cu studentul in jurul raportului de practica fiind necesare precizari privind specificitatea activitatii studentului in contextul criteriilor enuntate. Timpul de evaluare nu va depasi 10-15 minute/ student.
6.

Studentii care se considera neeligibili pentru premiere vor fi evaluati numai dupa documentele predate (caiet/raport de practica) tinand seama de propunerile partenerului de practica de catre acelesi comisii. Nu va fi necesara sustinerea raportului de practica in fata comisiei de evaluare. Pentru studentii din aceasta categorie nu va fi necesara inscrierea la evaluarea finala, punctajul finnd stabilit prin examinarea documentelor de practica NONTRIPOD Studentii care au facut practica pe baza unui contract individual (care NU fac parte din proiectul TRIPOD) sau sunt angajati la firme de profil, vor aduce caietul de practica si raportul de practica (raportul in format .ppt) in perioada 26-30 Septembrie 2011 in sala A 401 intre orele 10.00-14.00. Nu este necesara sustinerea raportului de practica, documentele putand fi predate si prin delegati. In afara caietului si a raportului de practica, studentii din aceasta

1.

categorie vor aduce o adeverinta conform modelului de mai jos: ADEVERINTA DE PRACTICA Inregistrata cu nr. .. din data Eliberat de unitatea partenera de practica .... cu sediul in ., tel. .., fax pentru studentul practicant . , domiciliat in localitatea ., str. .., nr. , jud. , posesor a CI seria .., nr. .., eliberata de ., la data de ., student la Univ. Politehnica Bucuresti, Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, anul 3, seria , grupa Perioada stagiului de practica: Practicantul a efectuat un stagiu de practica in cadrul unitatii gazda in perioada 14 iunie2sept. cate 6h/zi, totalizand un numar 330h efective de activitate practica. Locul de desfasurare a practicii ..., Tutorele desemnat de unitatea partenera (nume, functie, tel, email) .. Aprecierea activitatii studentului practicant de catre tutore: Criteriu Calificativ (FB, B, S, NS)*

Respectarea normelor de disciplina si organizare a muncii, a orarului de lucru Indeplinirea sarcinilor de munca Abilitatea de a aplica in practica cunostintele teoretice Modul de interactiune cu ceilalti membrii ai colectivului *FB - foarte bine, B - bine, S - satisfacator, NS - nesatisfacator Alte observatii . Reprezentant legal al unitatii organizatoare de practica, (semantura si stampila) Tutore,

2. Studentii din aceasta categorie care nu isi predau documentele in timpul stabilit vor fi considerati respinsi la aceasta activitate cu consicintele care rezulta.

DECANATUL