Anda di halaman 1dari 10

4/16/2008

CORAK KETIDAKPASTIAN ARAH

Copyright 2007 © Benny Lee 82

CORAK KETIDAKPASTIAN ARAH

DOJI
Corak
i) Corak ketidakpastian arah
ii) Tidak mempunyai badan. Harga Tutup = Harga Buka
iii) Kepanjangan ekor-ekor kakililin boleh berbeza
iv) Jika tren harga sebelumnya menaik, lantunan harga menurun lebih cenderung
Jika tren harga sebelumnya menurun, lantunan harga menaik lebih cenderung

Doji Gravestone Doji Dragonfly Doji

Copyright 2007 © Benny Lee 83

1
4/16/2008

CORAK KETIDAKPASTIAN ARAH

?
Doji

Copyright 2007 © Benny Lee 84

CORAK KETIDAKPASTIAN ARAH


11. DOJI – Apa akan terjadi pada arah harga selepas
Doji dibentuk?

Copyright 2007 © Benny Lee 85

2
4/16/2008

CORAK KETIDAKPASTIAN ARAH


11. DOJI

Copyright 2007 © Benny Lee 86

CORAK KETIDAKPASTIAN ARAH


11. DOJI – Apa akan terjadi pada arah harga selepas
Doji dibentuk?

Copyright 2007 © Benny Lee 87

3
4/16/2008

CORAK KETIDAKPASTIAN ARAH


11. DOJI

Copyright 2007 © Benny Lee 88

CORAK KETIDAKPASTIAN ARAH

DOJI

12. Bullish Harami Cross 13. Bearish Harami Cross

14. Bullish Doji Star 15. Bearish Doji Star


Copyright 2007 © Benny Lee 89

4
4/16/2008

CORAK SAMBUNGAN ARAH

Copyright 2007 © Benny Lee 90

CORAK SAMBUNGAN ARAH

16. RISING WINDOW – Corak sambungan arah ke atas


Corak
i) Corak sambungan harga arah ke atas menggunakan 2 kakililin
ii) Jurang harga keatas terbentuk (Harga rendah kini lebih tinggi daripada harga
tinggi sebelumnya)
iii) Harga tutup hendaklah dekat dengan harga tinggi

Harga tutup dekat Pengesahan


dengan harga Harga tutup tidak
(Harga Tinggi)
tinggi dekat dengan
harga tinggi

Tahap Pembatalan JURANG HARGA


(Harga Rendah) JURANG HARGA

Bukan Rising
Window
Copyright 2007 © Benny Lee 91

5
4/16/2008

CORAK SAMBUNGAN ARAH

16. RISING WINDOW – Corak sambungan arah ke atas


Tahap Pengesahan

Tahap Pembatalan

Copyright 2007 © Benny Lee 92

CORAK SAMBUNGAN ARAH

16. RISING WINDOW – Corak sambungan arah ke atas

Disahkan

Tahap Pengesahan

Tahap Pembatalan

Copyright 2007 © Benny Lee 93

6
4/16/2008

CORAK SAMBUNGAN ARAH

16. RISING WINDOW – Corak sambungan arah ke atas

Harga tutup
tidak dekat
dengan harga
tinggi
Jurang harga

BUKAN RISING
WINDOW

Copyright 2007 © Benny Lee 94

CORAK SAMBUNGAN ARAH

16. RISING WINDOW – Corak sambungan arah ke atas

Jurang Harga

Copyright 2007 © Benny Lee 95

7
4/16/2008

CORAK SAMBUNGAN ARAH

17. FALLING WINDOW – Corak sambungan arah ke bawah


Corak
i) Corak sambungan harga ke bawah menggunakan 2 kakililin
ii) Jurang harga ke bawah dibentuk. Harga tinggi kini lebih rendah daripada
harga rendah sebelumnya
iii) Harga tutup hendaklah dekat dengan harga rendah

Bukan Falling Window

JURANG HARGA
Tahap Pembatalan JURANG HARGA
(Harga tinggi)

Harga tutup
tidak dekat
Harga tutup dekat dengan harga
dengan harga Tahap Pengesahan rendah
rendah Copyright 2007 © Benny Lee 96

CORAK SAMBUNGAN ARAH

17. FALLING WINDOW – Corak sambungan arah ke bawah

BUKAN Jurang harga

FALLING
WINDOW Harga tutup tidak
dekat dengan harga
rendah

Copyright 2007 © Benny Lee 97

8
4/16/2008

CORAK SAMBUNGAN ARAH

17. FALLING WINDOW – Corak sambungan arah ke bawah

Jurang Harga

Copyright 2007 © Benny Lee 98

CORAK SAMBUNGAN ARAH

17. FALLING WINDOW – Corak sambungan arah ke bawah

Jurang Harga
Tahap Pembatalan

Tahap Pengesahan

Copyright 2007 © Benny Lee 99

9
4/16/2008

CORAK SAMBUNGAN ARAH

17. FALLING WINDOW – Corak sambungan arah ke bawah

Tahap Pembatalan

Disahkan
Tahap
Pengesahan

Copyright 2007 © Benny Lee 100

10