Anda di halaman 1dari 16

4/16/2008

PENGURUSAN RISIKO DAN


TEKNIK PENGELUARAN DARI
PASARAN

Copyright 2007 © Benny Lee 140

PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN


PENGURUSAN RISIKO

• JUALBELI ADALAH SENANG JIKA HANYA DILAKUKAN DI ATAS KERTAS.

• WANG BOLEH MEMPENGARUHI EMOSI PELABUR.

• PELABUR HARUS MENERIMA RISIKO KEHILANGAN WANG SEBELUM


MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUL MEMBELI. CUBA BAYANGKAN JUALBELI
TANPA WANG. IA DAPAT MENOLONG MENYEDIAKAN EMOSI.

• MESTI MEMPUNYAI TEKNIK PENGURUSAN RISIKO YANG BAIK.

• MESTI MEMPUNYAI MODAL PELABURAN YANG MENCUKUPI.

• JANGAN SEKALI MEMBELI LEBIH DARIPADA YANG ANDA MAMPU.

• KURANGKAN KEKALAHAN WANG DENGAN MELAKSANAKAN TAHAP


KEKALAHAN MAKSIMA YANG DITENTUKAN (STOP LOSS). INI HANYA BOLEH
DILAKUKAN JIKA PELABUR SUDAH DAPAT TERIMA RISIKO KEHILANGAN
WANG SEBELUM MEMBUAT KEPUTUSAN MEMBELI.

Copyright 2007 © Benny Lee 141

1
4/16/2008

PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN


PENGURUSAN RISIKO
1. MENGGUNAKAN TAHAP PEMBATALAN KAKILILIN SEBAGAI
TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA (STOP LOSS)

Keluar dari posisi jika harga turun satu


titik lebih daripada tahap kekalahan
maksima

PENGIRAAN RISIKO
Harga pengesahan untul membeli = 1.06
Harga kekalahan maksima = 0.99 Tahap Pengesahan
Risiko = $0.07 (7%)

Tahap kekalahan maksima

Copyright 2007 © Benny Lee 142

PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN


PENGURUSAN RISIKO
1. MENGGUNAKAN TAHAP PEMBATALAN KAKILILIN SEBAGAI
TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA (STOP LOSS)

Tahap Pengesahan
PENGIRAAN RISIKO
Harga pengesahan untul membeli = 0.805
Harga kekalahan maksima = 0.760
Risiko = $0.045 (5.6%) Tahap kekalahan maksima

Copyright 2007 © Benny Lee 143

2
4/16/2008

PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN


PENGURUSAN RISIKO

2. MENGGUNAKAN PETUNJUK AVERAGE TRUE RANGE (ATR) SEBAGAI


TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA (STOP LOSS). ATR SEBENARNYA IALAH
HARGA PURATA YANG MENGGUNAKAN PENGIRAAN LAIN.
Lazimnya, harga tutup sebelumnya menggantikan harga rendah kini,
jika harga tutup sebelumnya lebih rendah daripada harga rendah kini
dan/atau
harga tutup sebelumnya menggantikan harga tinggi kini, jika harga
tutup sebelumnya lebih rendah dari harga rendah kini

Bacaan Bacaan
Bacaan true true
true range range
range

Average True Range ialah purata bacaan True Range


Copyright 2007 © Benny Lee 144

PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN


PENGURUSAN RISIKO
2. MENGGUNAKAN ATR SEBAGAI TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA

RISIKO = ATR UNTUK 3 HARI

PENGIRAAN RISIKO
Harga Pengesahan membeli = $0.98 Tahap Pengesahan
Risk = $0.06 (6.1%)
Harga Kekalahan maksima = $0.92

0.06

Copyright 2007 © Benny Lee 145

3
4/16/2008

PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN


PENGURUSAN RISIKO
2. MENGGUNAKAN ATR SEBAGAI TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA

Tahap Pengesahan Membeli =


0.235
Tahap kekalahan maksima
menggunakan ATR 0.235 - 0.015
= 0.22 Tahap Pembatalan 0.215

0.015

Copyright 2007 © Benny Lee 146

PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN


PENGURUSAN RISIKO
2. MENGGUNAKAN ATR SEBAGAI TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA

Disahkan
0.235

Copyright 2007 © Benny Lee 147

4
4/16/2008

PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN


PENGURUSAN RISIKO

Jika Risiko menggunakan ATR lebih rendah daripada tahap pembatalan


kakililin, gunakan ATR sebagai tahap kekalahan maksima (stop loss)

Jika Risiki ATR lebih tinggi daripada tahap pembatalan kakililin, gunakan
tahap pembatalan kakililin sebagai tahap kekalahan maksima (stop loss)

Copyright 2007 © Benny Lee 148

PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN


TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI

1. GUNAKAN ATR SEBAGAI TANDA PENGELUARAN


HARGA TUTUP – ATR untuk tanda keluar dari posisi

ATAU

2. GUNAKAN CORAK LANTUNAN ARAH KAKILILIN

Copyright 2007 © Benny Lee 149

5
4/16/2008

PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN


PERTIMBANGAN SELANJUT SEBELUM MEMBELI

PERTIMBANGAN SELANJUT :

• TENTUKAN NISBAH POTENSI KEUNTUNGAN KEPADA RISIKO

JIKA, NISBAH POTENSI KEUNTUNGAN KEPADA RISIKO IALAH 3:1,


KEPUTUSAN YANG DIBUAT UNTUK MEMBELI DIANGGAP BAIK

POTENSI KEUNTUNGAN BOLEH DITENTUKAN OLEH PARAS


HALANGAN ATAU SOKONGAN DARI:
I) GARIS TREN (DALAM SALURAN ATAU MELINTANG)
II) PURATA BERALIH
III) NISBAH FIBONACCI

Copyright 2007 © Benny Lee 150

PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN


TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI

Bullish Harami berada di atas paras


sokongan EMA40,
Stochastic menunjukkan keadaan
terlebih jual dan garis %K melintangi
garis %D

Copyright 2007 © Benny Lee 151

6
4/16/2008

PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN


TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI

Harga tidak berada atas paras


sokongan saluran tren keatas

Copyright 2007 © Benny Lee 152

PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN


TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI

Paras halangan melintang (2.53)

Pengesahan ($2.32)

Tahap Pembatalan ($2.26)


ATR = 0.06 Harga pegesahan pembatalan = $2.25
Tahap Kekalahan
maksima ATR 2.33 –
0.06 = 2.27
Harga keluar = 2.26

GUNAKAN ATR SEBAGAI TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA


Copyright 2007 © Benny Lee 153

7
4/16/2008

PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN


TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI

Harga beli = $2.33


Harga Kekalahan maksima = $2.26
Risiko = $0.07

Harga beli = $2.33


Paras Potensi keuntungan = $2.53
Potential Keuntungan = $0.20

Nisbah Potensi Keuntungan kepada Risiko = 3 : 1

Copyright 2007 © Benny Lee 154

PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN


TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI

Paras Halangan

Harga tutup + ATR

Harga tutup 2.33


Tahap
- ATR Kekalahan
maksima
(2.26)

Copyright 2007 © Benny Lee 155

8
4/16/2008

PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN


TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI

Paras Halangan

2.33
Harga
Kekalahan
maksima ($2.26)

Jangan turun harga


pengeluaran jika ATR menurun.

Copyright 2007 © Benny Lee 156

PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN


TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI

2.49

Paras Halangan

2.33

Copyright 2007 © Benny Lee 157

9
4/16/2008

PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN


SAIZ PEMBELIAN
PEGURUSAN WANG
RISIKO MAKSIMA SEBANYAK 2% DARI JUMLAH MODAL PELABURAN
JIKA NISBAH POTENSI KEUNTUNGAN KEPADA RISIKO ADALAH KECIL
DAN TIDAK BANYAK PETUNJUK TEKNIKAL YANG DAPAT MENYOKONG
CORAK KAKILILIN, ANDA MUNGKIN HENDAK MENGAMBIL RISIKO
SEBANYAK 1% SAHAJA

CONTOH :
JUMLAH MODAL PELABURAN (A) = $100, 000
BERAPA BANYAK WANG YANG BOLEH DILABURKAN DALAM SESUATU
KAUNTER JIKA TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA UNTUK KAUNTER TERSEBUT
IALAH (B) 5% ?

RISIKO MAKSIMA (2% (C) DARI 100,000) = $2,000

JADI, 5% = $2,000
WANG YANG DAPAT DILABURKAN = $2,000 / 5 X 100 = $ 40,000
Copyright 2007 © Benny Lee 158

PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN


SAIZ PEMBELIAN
PEGURUSAN WANG
POSITION SIZE =
A = JUMLAH MODAL PELABURAN
B = RISIKO MAKSIMA MODAL % AxB
C
C = TAHAP RISIKO MAKSIMA PEMBELIAN
(STOP LOSS) %

CONTOH 1 :
Jumlah Modal = $150,000
Risiko Maksima Modal = 2%
Tahap Risiko Maksima Pembelian = 4%
Saiz Pembelian = 2 x 150,000 / 4 = $75,000

CONTOH 2 :
Jumlah Modal = $50,000
Risiko Maksima Modal = 3%
Tahap Risiko Maksima Pembelian = 5%
Saiz Pembelian = 3 x 50,000 / 5 = $30,000
Copyright 2007 © Benny Lee 159

10
4/16/2008

CARA DAN LANGKAH


PENGUNAAN – KAJIAN KES

Copyright 2007 © Benny Lee 160

CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN

LANGKAH-LANGKAH
• Kenal pasti corak kakililin dan tahap
pengesahan/pembatalan
• Gunakan Petunjuk Teknikal lain untuk analisis lebih
berkesan (tren, paras sokongan dan halangan, paras
terlebihbeli dan terlebihjual)
• Kenal pasti Risiko
• Tentukan Nisbah Potensi Keuntungan kepada Risiko
• Tentukan saiz pembelian
• Beli jika dapat pengesahan harga
• Tunggu untuk keluar/jual dengan petunjuk pengeluaran
Copyright 2007 © Benny Lee 161

11
4/16/2008

CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN


1. Kenal pasti corak kakililin dan tahap pengesahan/pembatalan

Bullish Harami Cross

Tahap Pengesahan = 0.80 ,


Harga beli =0.805

Tahap Pembatalan 0.765,


Harga pembatalan = 0.760

Copyright 2007 © Benny Lee 162

CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN

2. Gunakan Petunjuk Teknikal lain untuk analisis lebih berkesan

Harga breada atas paras


sokongan garis trend ke atas

Stochastic menunjukkan paras terlebih jual dan %K melintangi %D

Copyright 2007 © Benny Lee 163

12
4/16/2008

CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN

3. Kenal pasti Risiko

Harga beli = 0.805


Tahap Pengesahan = 0.80
ATR = 0.03
Harga beli = 0.805
Harga Pegesahan ATR = 0.775
Harga pegesahan ATR = 0.770

Harga Pembatalan kakililin = 0.76

ATR = 0.03

Risiko (Tahap Kekalahan Maksima = $0.77 (4.4%)


Copyright 2007 © Benny Lee 164

CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN

4. Tentukan Nisbah Potensi Keuntungan kepada Risiko

Paras Halangan Melintang = $0.89

Harga beli = 0.805

Purata aliran melintang, tidak dapat menentukan paras


sokongan/halangan.

Risiko = 0.805 – 0.770 (0.035, 4.3%), Potensi Keuntungan = 0.89 – 0.805


(0.085) Nisbah potensi keuntungan kepada risiko = lebih daripada 2:1
Copyright 2007 © Benny Lee 165

13
4/16/2008

CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN

5. Tentukan saiz pembelian

Jumlah Modal (A) = $100,000

Risiko Maksima Modal (B) = 2%

Tahap Risiko Maksima Pembelian (C) = 4.3%

Saiz Pembelian = 2 x 100,000 / 4.3 = $46,500

Copyright 2007 © Benny Lee 166

CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN

6. Beli jika dapat pengesahan harga

Paras Potensi Keuntungan

0.805
Tahap Pengesahan

Tahap Kekalahan maksima

Copyright 2007 © Benny Lee 167

14
4/16/2008

CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN

7. Tunggu untuk keluar/jual dengan petunjuk pengeluaran

Paras Potensi Keuntungan

Tahap Pengesahan Engulfing Bear

Engulfing Bear
0.805

Copyright 2007 © Benny Lee 168

CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN

7. Tunggu untuk keluar/jual dengan petunjuk pengeluaran

1.05

Harga jatuh lebih daripada paras harga


tutup – ATR(3) pada harga 1.06

KELUAR DARI POSISI PADA


HARGA 1.05

Paras Potensi Keuntungan

Tahap Pengesahan
Engulfing Bear

Engulfing bear dibatalkan


0.805

KEUNTUNGAN 25%

Copyright 2007 © Benny Lee 169

15
4/16/2008

SEKIAN
TERIMA KASIH

E-MEL: benny@thenextview.com

16