Anda di halaman 1dari 14

MS : 1

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PRISTANAMATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Ampangan Menjadi Pusat Pendidikan Vokasional dan Kemahiran Yang Gemilang Menjelang Tahun 2013

VISI PANITIA

Sekolah Menengah Teknik Ampangan tempat pertama keseluruhan SMT bagi Mata Pelajaran Bahasa Melayu Peperiksaan SPM.

MISI PANITIA
1. Menyediakan pendidikan yang terbaik kepada semua murid agar dapat mengaplikasikan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan dalam kehidupan seharian.
2. Membentuk insan yang mempunyai ciri-ciri keperibadian dan sahsiah yang baik
3. Meningkatkan kemahiran fizikal dan mental murid ke tahap optimum
TARGET PENCAPAIAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2012

TAHUN
PEPERIKSAAN
BIL.
CLN
GRED KEPUTUSAN
%
LULUS
GPMP
SEMUA MURD LULUS SEKURANG-KURANGNYA C PEPERKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
2012 SEMUA MURD LULUS DENGAN 50% MURD LULUS KEPUJAN BTARGET PENCAPAIAN SEGAK 2012

TAHUN
PEPERIKSAAN
BIL.
CLN
GRED KEPUTUSAN
%
LULUS
GPMP
SEGAK KAL PERTAMA - SEMUA MURD LULUS
2012 SEGAK KAL KEDUA - SEMUA MURD LULUS SEKURANG-KURANGNYA BMS : 2
ANALISIS PERSEKITARAN "SWOT"

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Semua guru Pendidikan jasmani dan Pendidikan Kesihatan adalah guru
yang berpengalaman luas.
W1. Terdapat murid-murid yang kurang menyukai aktiviti Pendidikan Jasmani
samada kurang berminat untuk bersukan ataupun melakukan aktiviti
padang.

S2. Murid-murid tahun 5 dan 6 telah berpengalaman melakukan SEGAK dan
dilatih dengan pelbagai kemahiran mengikut aras yang berbeza

W2. Pelajar mempuyai tanggapan bahawa mata pelajaran Pendidikan Jasmani
dan Pendidikan Kesihatan tidak penting untuk peperiksaan.
S3. Majoriti pelajar mudah mempelajari pelajaran Pendidikan Jasmani dan
Pendidikan Kesihatan kerana menyukainya selain pengalaman sediada.

W3. Kekurangan alatan yang secukupnya mengikut piawaian yang dicadangkan.
S4.S5
Setiap Tunjang dan kemahiran Psikomotor dirancang dan dilaksanakan
dengan teliti.


Pelbagai kemudahan untuk menarik minat murid seperti BBM dan ABM
yang mampu menarik minat murid dan mudah difahami.
W4W5
Pertentangan penumpuan iaitu kesibukan bermesyuarat , tugas-tugas
perkeranian, melaksanakan program di peringkat sekolah / jabatan / daerah
dengan tugas mengajar di dalam kelas dan di luar kelas.

Murid tidak berminat dengan Pendidikan kesihatan kerana kurang
memberikan keseronokan

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Tempoh waktu pengajaran di sekolah adalah mencukupi. T1. Murid-murid selalu terlupa membawa baju sukan

O2. Murid murid mempunyai pengalaman sediada yang baik T2. Murid cenderung untuk bersembang sesama rakan sewaktu pengajaran dan
pembelajaran berlangsung.

O3. Persekitaran dan kemudahan sekolah masih ditambah dari semasa ke
semasa untuk ditambah baik
T3. Masa perhimpunan pagi yang diambil terlalu lama sehingga waktu yang
sepatutnya tidak dapat dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan.MS : 3
PENJANAAN ISU-ISU STRATEGIK

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANSENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran "SWOT (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah :

1. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka
2. Kemahiran guru sangat dituntut bagi menarik minat murid untuk menyukai Matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan kesihatan.
3. Selain melatih murid dalam kegiatan sukan guru juga perlu mengajar Pendidikan Kesihatan agar dapat mewujudkan keseimbangan dari segi Jasmani, emosi dan
sahsiah murid.
4. Pengajaran perlu dirancang dengan baik agar murid sentiasa bersedia untuk sesuatu yang baru dan segar. Daripada pengalaman yang lalu sebahagian guru
mengajar mengikut kemahuan murid tetapi tidak mengikut Rancangan yang disusuk Panitia pendidikan jasmani.
5. Murid murid tidak berminat belajar mata pelajaran Pendidikan Kesihatan berbanding Pendidikan Jasmani perlu diberi penerangan yang secukupnya mengenai
kepentingan Gaya Hidup Sihat melalui aktiviti luar dan pembelajaran dalam kelas.

MS : 4
STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

ISU STRATEGIK
MATLAMAT
STRATEGIK
OBJEKTIF KPI
TOV
2008
SASARAN
2009
STRATEGI
1.
Sikap pelajar yang memberi
kesan besar terhadap prestasi
mereka

Meningkatkan
pencapaian
cemerlang pelajar
dalam Mata
Pelajaran PJPK
Pada tahun 2009 GPMP
yang diperoleh adalah
lebih baik berbanding
tahun-tahun
sebelumnya.
GPMP bagi
Mata
Pelajaran
Bahasa
Melayu.

Pencapaian
GPMP 6.24
Peperiksaan
Akhir Tahun
Tingkatan 4.
GPMP 3.40
Dalam
Peperiksaan SPM

Program sihat
sepanjang hayat

Ceramah dan bengkel
mengenai kesihatan

2.
Kemahiran guru sangat dituntut
bagi menarik minat murid untuk
menyukai Matapelajaran
Pendidikan kesihatan.

Meluaskan
pengetahuan
pelajar tentang isu
semasa.
Pada tahun 2009,
kemahiran penulisan dan
berbahasa semakin
matang.
Peratusan
keberkesanan
langkah
pembaikan
berkenaan.
25% pelajar
kurang
pengetahuan
tentang isu
semasa.
Bilangan pelajar
cetek
pengetahuan
berkurangan
kepada 10%
sahaja.

Program Akhbar
dalam pembelajaran.

Program NLAM.
3.
Selain melatih murid dalam
kegiatan sukan guru juga perlu
mengajar Pendidikan Kesihatan
agar dapat mewujudkan
keseimbangan dari segi Jasmani,
emosi dan sahsiah murid
Pengajaran perlu
dirancang dengan
baik agar murid
sentiasa bersedia
untuk sesuatu
yang baru dan
segar..

Pada tahun 2009,
langkah-langkah
pembaikan terhadap
sikap pelajar dapat
dilaksanakan oleh
panitia.
Peratusan
keberkesanan
langkah
pembaikan
berkenaan.
30% pelajar
mempunyai
masalah
sikap negatif
terhadap
pelajaran
Bilangan pelajar
bermasalah
berkurangan
kepada 10%
sahaja.

Bulan Bahasa Melayu.

Pertemuan pelajar
bermasalah dengan
kaunselor sekolah.

MS : 5


4 Ujian SEGAK sukar dijalankan
kerana kekangan masa.

Mewujudkan satu
data yang dapat
menentukan
analisis
kecergasan murid
tahun 4,5 dan 6.

MS : 6
PERANCANGAN TAKTIKAL TAHUN 2012

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


ISU -ISU STRATEGIK

1. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka
2. Kemahiran guru sangat dituntut bagi menarik minat murid untuk menyukai Mata pelajaran Pendidikan kesihatan.
3. Selain melatih murid dalam kegiatan sukan guru juga perlu mengajar Pendidikan Kesihatan agar dapat mewujudkan keseimbangan dari segi Jasmani, emosi dan
sahsiah murid.
4. Ujian SEGAK sukar dilaksanakan kerana kekangan masa.


MATLAMAT STRATEGIK :

Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam Mata Pelajaran PJPK, Meluaskan pengetahuan pelajar tentang isu semasa, Pengajaran perlu dirancang dengan baik agar
murid sentiasa bersedia untuk sesuatu yang baru dan segar dan Mewujudkan satu data yang dapat menentukan analisis kecergasan murid tahun 4,5 dan 6.

BIL PROGRAM / PROJEK
GURU
PENYELARAS
TEMPOH KOS / SUMBER OUTPUT (HASIL) KPI
PELAN
KONTIGENSI
1 Program Murni BahasaEn. Razali bin Talib

Mac hingga Ogos
2009
RM 500.00
Peruntukan Sekolah
Peningkatan prestasi
pencapaian mata
pelajaran Bahasa
Melayu.
GPMP bagi Bahasa
Melayu menuju ke
arah 3.40 atau lebih
baik lagi.
Mewujudkan jadual
khas untuk pelajar.
2 Program Skor AEn. Mohd Nor Azmi
bin Buyung
April, Julai 2009 RM 600.00
Peruntukan Sekolah
Peningkatan prestasi
pencapaian mata
pelajaran Bahasa
Melayu.
GPMP bagi Bahasa
Melayu menuju ke
arah 3.40 atau lebih
baik lagi.
Mewujudkan jadual
khas untuk pelajar.
3 Ceramah dan Bengkel
Teknik Menjawab
Bahasa Melayu.
Cik Noremah bte
Toeman
Julai 2009. RM 340.00
Kewangan sekolah.
Peningkatan prestasi
pencapaian mata
pelajaran Bahasa
Melayu.
GPMP bagi Bahasa
Melayu menuju ke
arah 3.40 atau lebih
baik lagi.
Pelaksanaan
ceramah dan
bengkel teknik
menjawab soalan
menjawab Bahasa
Melayu yang
berkesan.
MS : 7
PERANCANGAN OPERASI

MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU


PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Program Murni Bahasa

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap lemah dalam menjawab soalan Bahasa Melayu
berformat SPM.

Objektif : Pelajar mendapat sekurang-kurangnya pencapaian gred lulus.

Tempoh / Tarikh : Mac hingga Ogos 2009.

Kumpulan Sasaran : 60 orang pelajar vokasional (pelajar yang gagal Bahasa Melayu dalam peperiksaan
akhir tahun Tingkatan 4 )LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
STATUS PERLAKSANAAN
(Dicatat Untuk Tujuan Penyeliaan Program)
1. Perbincangan dan Penyediaan Kertas Kerja. Sila tentukan nama guru 1 hari
2. Pemilihan Pelajar. 3 hari
3. Penyusunan Jadual. 1 minggu
4. Penyediaan Bahan 1 minggu
5. Perlaksanaan Program Mac hingga Ogos
2008

6. Laporan Perlaksanaan Seminggu selepas
tamat program

MS : 8
PELAN OPERASI : 2


Nama Projek / Program : Program Skor A.

Rasional : Bilangan pelajar mendapat A dalam mata palajaran Bahasa Melayu meningkat.

Objektif : Pelajar-pelajar dapat meningkatkan prestasi dalam ujian dan peperiksaan.

Tempoh / Tarikh : Sekali dalam bulan April 2009
Sekali dalam bulan Julai 2009

Kumpulan Sasaran : 60 orang pelajar Tingkatan 5 yang berpotensi mendapat pencapaian A.LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
STATUS PERLAKSANAAN
(Dicatat Untuk Tujuan Penyeliaan Program)
1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja. Sila tentukan nama guru 1 hari
2. Pemilihan pelajar 2 hari
3. Penyusunan jadual dan penyediaan bahan 3 hari
4. Perlaksanaan program April ( 1 kali )
Julai ( 1 kali )

5. Laporan Perlaksanaan Seminggu selepas
perlaksanaan
program


MS : 9
PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Ceramah Teknik dan Bengkel Menjawab Soalan Bahasa Melayu

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab
soalan Bahasa Melayu berasaskan SPM.

Objektif : Meningkatkan lagi kemahiran menjawab soalan SPM dengan cemerlang.

Tempoh / Tarikh : 2 kali dalam bulan Julai.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 5LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
STATUS PERLAKSANAAN
(Dicatat Untuk Tujuan Penyeliaan Program)
1. Perbincangan dan Penyediaan Kertas Kerja Sila tentukan nama guru 1 hari
2. Urusan Peruntukan Kewangan 1 hari
3. Surat Mesyuarat (Penceramah Luar) 1 minggu
4. Pengesahan kehadiran penceramah luar 1 minggu
5. Persediaan Perlaksanaan Ceramah

O Alat Siaraya , Persediaan Tempat
O Pengurusan Bahan
O Kawalan Pelajar
O Urusan Jamuan
O Pengacara2 hari sebelum tarikh
perlaksanaan

6. Laporan Perlaksanaan Seminggu selepas
perlaksanaan
program.


MS : 10
PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : Akhbar dalam Pembelajaran dan Pembengkelan ADaP

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai isu semasa

Objektif : 1. Pelajar dapat meningkatkan minat membaca yang berterusan.
2. Pelajar mempunyai pengetahuan yang luas tentang pelbagai isu.

Tempoh / Tarikh : Pertengahan Februari hingga Oktober 2009.
Perbengkelan ADaP ( Utusan Malaysia ) Mac 2009.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 4 dan 5.LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
STATUS PERLAKSANAAN
(Dicatat Untuk Tujuan Penyeliaan Program)
1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja. Sila tentukan nama guru 1 hari
2. Urusan peruntukan kewangan setiap hujung bulan.
3. Surat menyurat ( penceramah ADaP ) 1 minggu
4. Pengesanan kehadiran penceramah ADaP 1 minggu
5. Penyediaan perlaksanaan ceramah / bengkel
O Alat siaraya , persediaan tempat
O Penyusunan bahan
O Kawalan pelajar
O Urusan jamuan
O Pengacara


2 hari sebelum hari
perlaksanaan


6. Laporan perlaksanaan Seminggu selepas
perlaksanaan
program.


MS : 11
PELAN OPERASI : 5

Nama Projek / Program : Program NLAM

Rasional : Tahap membaca dalam kalangan pelajar masih sederhana.

Objektif : 1. Pelajar dapat meningkatkan minat membaca yang berterusan.
2. Pelajar mempunyai pengetahuan yang luas tentang pelbagai isu.

Tempoh / Tarikh : Februari hingga September

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 4 dan 5 .LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
STATUS PERLAKSANAAN
(Dicatat Untuk Tujuan Penyeliaan Program)
1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Sila tentukan nama guru 1 hari
2. Mesyuarat Jawatankuasa Perlaksana

O Agihan Tugas
O Penentuan Tarikh
1 hari
3. Perlaksanaan program 1 hari
4. Pemantauan Februari hingga
September

5. Laporan perlaksanaan Seminggu selepas
program
perlaksanaan

MS : 12
PELAN OPERASI : 6

Nama Projek / Program : Bulan Bahasa Melayu

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana dalam kemahiran berbahasa dan
menulis.

Objektif : Dapat melahirkan pelajar yang berbakat dalam pelbagai bidang bahasa.

Tempoh / Tarikh : Mei 2009

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 4 dan 5.LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
STATUS PERLAKSANAAN
(Dicatat Untuk Tujuan Penyeliaan Program)
1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Sila tentukan nama guru 1 hari
2. Urusan peruntukan kewangan 1 hari

3.

Jadual / aturcara program

O Pertandingan Sudut Bahasa
O Pertandingan Mempamerkan Pantun
O Pertandingan Menulis Esei
O Pertandingan Teka Silang Kata
O Pertandingan Pidato

Peruntukan Hadiah


1 bulan

1 bulan
1 bulan
1 minggu
1 minggu
1 hari

1 minggu

4. Laporan Perlaksanaan Seminggu selepas
perlaksanaan
programMS : 13
PELAN OPERASI : 7

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
STATUS PERLAKSANAAN
(Dicatat Untuk Tujuan Penyeliaan Program)
1. Perbincangan dan Penyediaan Kertas Kerja Sila tentukan nama guru 1 hari
2. Penyusunan Jadual 1 minggu
3. Perlaksanaan Program 3 kali setahun
4. Laporan Perlaksanaan 1 minggu selepas
perlaksanaan
program


Nama Projek / Program : Pertemuan pelajar bermasalah dengan kaunselor sekolah

Rasional : Segelintir pelajar mempunyai masalah sikap.

Objektif : Pelajar mengubah sikap yang kurang produktif terhadap Mata Pelajaran Bahasa
Melayu.

Tempoh / Tarikh : Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali sepanjang tahun 2009

Kumpulan Sasaran : Pelajar yang mencapai markah rendah dalam setiap ujian / peperiksaan
MS : 14
CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2009

MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV
1
Ceramah
kesihatan

2 MNGGU SEGAK

3
BULAN
KECERGASAN
SEKOLAH

4
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN

5 LATHAN SUKAN

6


7
Pertemuan
pelajar
bermasalah
dengan kaunselor