Anda di halaman 1dari 20

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

TEMA 5:

EKONOMI NEGARA

Tema ini membolehkan murid mengetahui dan menghargai pelbagai jenis sumber dan kegunaannya di negara kita. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat memperkukuhkan pemahaman tentang pelbagai sektor ekonomi dan lokasi utama kegiatan ekonomi negara. Tema ini juga dapat menyedarkan murid tentang sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pendapatan dan pembangunan negara. Selain itu, murid perlu memahami pelbagai implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar.

13

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

TEMA 5 OBJEKTIF

: :

EKONOMI NEGARA 1. Mengetahui pelbagai sumber semula jadi dan kegunaannya.

2. Mengetahui pelbagai sektor ekonomi dan lokasinya di Malaysia. 3. Mengetahui dan menghargai sumbangan kegiatan ekonomi terhadap peluang pekerjaan, pendapatan dan pembangunan negara. 4. Memahami implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. TEMA/TOPIK 5. EKONOMI NEGARA 5.1 Sumber Semula jadi dan Kegunaannya a. Jenis sumber i. Sumber mineral petroleum gas asli arang batu emas bijih timah ii. Sumber hutan balak herba rotan buluh kayu bakau 1. Menyenaraikan jenis-jenis sumber yang terdapat di negara kita. 2. Menyenaraikan sumber mineral. 3. Menyenaraikan sumber hutan. 4. Menyenaraikan sumber laut. Menghargai sumber semula jadi negara kita. Berbangga dan bersyukur dengan wujudnya pelbagai sumber yang terdapat di negara kita. 1. Membincangkan jenis-jenis sumber berdasarkan gambar atau sumber sebenar. 2. Mengelaskan hasil sumber mengikut jenisnya. 3. Membandingkan dan membezakan dua jenis sumber yang terdapat di negara kita dengan menggunakan pengurusan grafik. HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

14

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

TEMA/TOPIK iii. Sumber laut ikan udang sotong ketam siput mutiara tumbuhan laut b. Hasil dan kegunaan sumber i. Sumber mineral bahan api sumber tenaga perhiasan Hasil hutan bahan binaan perabot ubat-ubatan kraf tangan

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

4. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat berkenaan jenis-jenis sumber.

1. Menamakan produk yang dihasilkan daripada pelbagai jenis sumber. 2. Menyatakan kegunaan sesuatu sumber . 3. Menyenaraikan langkahlangkah penggunaan sumber secara optimum. 4. Meramalkan sumber alternatif jika kehabisan sumber.

Menyedari perlunya berjimatcermat dalam penggunaan sumber. Menyedari perlunya menggunakan sumber dengan berhemah.

1. Membuat carta bergambar tentang produk yang berasaskan sumber semula jadi. 2. Membuat simulasi tentang kepentingan sumber kepada manusia. 3. Membincangkan kepelbagaian penggunaan sumber semula jadi pada masa akan datang.

ii

iii Hasil laut sumber protein perhiasan ubat-ubatan

15

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI 4. Menghasilkan buku skrap dengan mengumpulkan dan mengelaskan gambargambar mengikut jenis sumber semula jadi dan menyatakan kegunaannya. 5. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang hasil dan kegunaan sumber.

5.2 Kegiatan Ekonomi dan Lokasi a. Perindustrian i. Jenis industri industri pemprosesan industri berat industri ringan industri desa 1. Menyatakan jenis industri di negara kita. 2. Menyenaraikan jenis industri di negara kita dan contoh bagi setiap jenis industri. 3. Menamakan kawasan perindustrian dan jenis industri yang terdapat di kawasan tersebut. Menyedari bahawa kepelbagaian industri telah meningkatkan ekonomi negara. Berbangga dengan barangan buatan Malaysia. 1. Membuat peta minda jenis industri di negara kita. 2. Melengkapkan rajah pengurusan grafik jenis industri, contoh serta produk yang dihasilkan. 3. Melabelkan lokasi kawasan perindustrian pada peta Malaysia.

16

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

TEMA/TOPIK ii. Kawasan perindustrian Shah Alam Perai Pasir Gudang Peramu Tanjung Malim Nilai Likas Miri b. Pertanian i. Penanaman padi di Dataran Kedah, Delta Kelantan dan Tanjung Karang kelapa sawit di Jengka, Labis, Trolak dan Sibu getah di Muar dan Tenom sayur-sayuran di Cameron Highlands dan Kundasang nanas di Pontian

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI 4. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang jenis industri. 5. Menyediakan folio bagi satu jenis industri.

1. Menyatakan jenis kegiatan pertanian di negara kita. 2. Menamakan aktiviti pertanian dan lokasinya. 3. Menyenaraikan hasil yang diperoleh daripada kegiatan pertanian. 4. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian.

Bersyukur dengan wujudnya pelbagai kegiatan pertanian yang menyumbang ke arah perkembangan ekonomi negara. Berbangga kerana negara kita mempunyai pelbagai kawasan yang sesuai untuk kegiatan pertanian. Menghargai hasil keluaran pertanian negara.

1. Membuat peta minda tentang kegiatan pertanian. 2. Melabelkan kawasan kegiatan pertanian pada peta Malaysia. 3. Menghasilkan buku skrap tentang hasil kegiatan pertanian. 4. Meramalkan makanan alternatif berasaskan pertanian untuk penduduk Malaysia pada masa akan datang.

17

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

TEMA/TOPIK ii. Penternakan lembu tenusu di Kluang ayam di Manjung iii. Perikanan akuakultur di Bukit Merah dan Kukup pusat perikanan seperti Kuantan, Kuala Perlis, Chendering, Besut, Tok Bali c. Perhutanan i. Pembalakan cengal merbau nyatuh keruing seraya meranti ii Kawasan pembalakan Bukit Tinggi, Janda Baik Pahang Kemaman Trengganu Segamat Johor Ranau Sri Aman Kapit

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI 5. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang faktor-faktor yang memperngaruhi kegiatan pertanian. 6. Membuat lawatan ke kawasan pertanian yang berhampiran dan melaporkan kegiatan pertanian yang terdapat di tempat tersebut.

1. Menamakan jenis-jenis kayu balak yang terdapat di negara kita. 2. Menyenaraikan kegunaan daripada hasil pembalakan. 3. Menyenaraikan kawasan pembalakan di negara kita.

Bersyukur kerana negara kita kaya dengan hasil hutan. Menghargai kepelbagaian hasil hutan yang terdapat di negara kita. Berbangga kerana hutan negara kita kaya dengan pelbagai jenis pokok.

1. Melabelkan kawasan kegiatan perhutanan pada peta Malaysia. 2. Membincangkan hasil-hasil pembalakan yang terdapat di negara kita. 3. Membuat peta minda tentang kegunaan hasil pembalakan.

18

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI 4. Mengumpulkan gambar dan membincangkan kegiatan pembalakan.

d. Perlombongan Sumber mineral dan lokasi petroleum dan gas asli di perairan Terengganu, perairan Pantai Barat Sabah, dan perairan Sarawak arang batu di Mukah Balingian, Silantek, Merit Pila, Maliau Basin. emas di Raub, Rusila , Tebedu dan Mamut bijih timah di Lembah Kinta. i. 1. Menamakan lokasi perlombongan mineral di negara kita. 2. Menyenaraikan mineral yang dilombong di darat dan di dasar laut. 3. Menyenaraikan pusat pemprosesan petroleum dan gas asli. . Menghargai sumber alam sebagai anugerah Tuhan. Bersyukur dengan adanya sumber mineral di negara kita. Bersyukur kerana pelbagai kegiatan ekonomi dapat menyumbang kepada hasil negara. 2. Membuat pengurusan grafik bergambar tentang sumber mineral. 3. Menghasilkan buku skrap daripada gambar-gambar aktiviti perlombongan sumber mineral. 4. Membuat ramalan sekiranya negara kita kehabisan sumber mineral. 1. Melukis dan melabelkan lokasi perlombongan mineral di negara kita.

19

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

ii. Lokasi pusat pemprosesan petroleum dan gas asli Kerteh Bintulu Miri 5.3 Sumbangan Kegiatan Ekonomi a. Kepentingan kegiatan ekonomi i. Menyediakan peluang pekerjaan sektor awam sektor swasta ii. Menambahkan pendapatan negara iii. Kemajuan pembangunan negara. 1. Menyatakan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi. 2. Menyatakan bagaimana kegiatan ekonomi dapat menambahkan hasil pendapatan negara. 3. Menjelaskan kegiatan ekonomi yang memberikan sumbangan kepada pembangunan negara. Berbangga kerana terdapat pelbagai kegiatan ekonomi di negara kita. Bersyukur dengan wujudnya pelbagai peluang pekerjaan. Bersyukur kerana pelbagai kegiatan ekonomi dapat menyumbang kepada pendapatan negara. 1. Membuat simulasi tentang jenis pekerjaan dalam sektor awam dan swasta. 2. Menghasilkan buku skrap tentang pelbagai jenis pekerjaan mengikut kegiatan ekonomi di negara kita. 3. Membuat peta minda sumbangan kegiatan ekonomi kepada kemajuan negara. 4. Membuat lawatan ke kawasan kegiatan ekonomi yang berhampiran serta melaporkan aktiviti dan sumbangannya.

20

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN 4. Menghuraikan pembangunan sesuatu kawasan berdasarkan kegiatan ekonomi.

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI 5. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang pelbagai jenis kegiatan ekonomi.

5.4 Implikasi Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar a. Kesan i. Perubahan landskap akibat perlombongan pembalakan pembinaan pertanian ii. Pencemaran udara darat air bunyi 1. Menyatakan punca berlakunya pencemaran akibat daripada kegiatan ekonomi. 2. Menyenaraikan perubahan landskap akibat daripada kegiatan ekonomi. 3. Menghubungkaitkan kesan pencemaran terhadap tumbuhan, hidupan laut, haiwan dan manusia. 4. Menjelaskan implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Menyedari pentingnya menjaga alam sekitar. Menghargai khazanah alam. Menjaga alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama. Menghargai kewujudan pelbagai flora dan fauna. 2. Meneliti lirik lagu atau puisi yang bertemakan alam sekitar. Membincangkan jenis dan kesan pencemaran dalam lagu tersebut. 3. Mengumpulkan keratan akhbar dan mencatatkan isiisi penting tentang pencemaran. 4. Menyediakan folio berkaitan pencemaran atau kepupusan flora dan fauna akibat kegiatan ekomoni. 1. Membuat simulasi tentang kegiatan ekonomi yang memberi implikasi terhadap alam sekitar.

iii. Kepupusan flora fauna

21

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

5. Menghuraikan aktiviti ekonomi yang menyebabkan kepupusan flora dan fauna. 6. Meramalkan akibat daripada kepupusan sumber terhadap kegiatan ekonomi. b. Cara mengatasi i. pemeliharaan ii. pemuliharaan

1. Menyatakan langkahlangkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 2. Menyatakan langkahlangkah pemeliharaan dan pemuliharaan dalam setiap kegiatan ekonomi.

Menyedari bahawa penjagaan alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama.

1. Melukis poster/slogan bertemakan Menjaga Alam Sekitar. 2. Mereka cipta barangan dengan menggunakan bahan terbuang. 3. Melakar Bandar Impian di kawasan bekas tanah lombong. 4. Membuat peta minda bagi menunjukkan langkahlangkah pemeliharaan dan pemuliharaan dalam setiap kegiatan ekonomi.

22

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

TEMA 6 : KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA Tema ini membolehkan murid memahami usaha ke arah kemerdekaan negara dan seterusnya ke arah pembentukan Malaysia. Melalui pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengenali tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa bersejarah tersebut. Tema ini juga membolehkan murid mengetahui kekayaan warisan sejarah dan warisan kesenian Malaysia. Seterusnya murid dapat memahami bahawa keamanan dan kemakmuran ekonomi telah membawa kepada kesejahteraan hidup rakyat dan kejayaan cemerlang Malaysia.

23

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

TEMA 6
OBJEKTIF

:
:

KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA


1. 2. 3. Mengenali perkembangan sejarah kemerdekaan dan pembentukan Malaysia Menghargai warisan sejarah dan kesenian negara kita Memahami bahawa kemajuan dan kejayaan negara adalah usaha yang berterusan

TEMA/TOPIK 6. KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 6.1. Kemerdekaan Malaysia a. Ke arah kemerdekaan i. Kerjasama antara kaum bahasa kebebasan beragama dan kepercayaan budaya ii. Pilihan raya pilihan raya 1955 iii. Tokoh-tokoh dalam rombongan kemerdekaan 1956 wakil Raja-raja Melayu terdiri

HASIL P EMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

1. Menyatakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara 2. Menjelaskan peranan bahasa Melayu dalam mewujudkan kerjasama antara kaum di Malaysia 3. Menjelaskan kebebasan beragama dan kepercayaan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia

Berbangga menjadi rakyat Malaysia Bersyukur dengan amalan demokrasi yang diamalkan di negara kita Menghormati amalan dan kepercayaan setiap kaum

1. Menyenaraikan bahasa dan dialek yang digunakan oleh pelbagai kaum di Malaysia 2. Mengumpulkan maklumat tentang sambutan perayaan agama. 3. Membut simulasi proses pilihan raya.

24

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

TEMA/TOPIK daripada Dato Haji Abdul Wahab bin Haji Aziz (Perak), Dato Nik Ahmad Kamil Hj Nik Mahmud (Kelantan), Dato Muhammad Seth bin Mohammad Said (Johor), Abdul Aziz bin Hj Abdul Majid (Selangor) wakil Parti Perikatan terdiri daripada Tunku Abdul Rahman Putra, Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Tun Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman, Tun H.S. Lee

HASIL P EMBELAJARAN 5. Menjelaskan budaya kaumkaum di Malaysia 6. Menjelaskan kepentingan pilihan raya 1955 7. Menyenaraikan tokoh yang menyertai rombongan mendapatkan kemerdekaan 8. Menghuraikan peristiwa ke arah kemerdekaan mengikut kronologi

UNSUR PATRIOTISME Menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan

CONTOH AKTIVITI 4. Mengumpulkan dan menulis biodata tokoh-tokoh yang terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan.

25

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

TEMA/TOPIK b. Pengisytiharan kemerdekaan i. Pengisytiharan tarikh kemerdekaan di Bandar Hilir, Melaka ii. Penurunan Bendera Union Jack di Padang Kelab Selangor iii. Pengisytiharan kemerdekaan di Stadium Merdeka iv. Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Dato Onn bin Jaafar Tunku Abdul Rahman Putra Al Haj Tun Abdul Razak bin Dato Hussein Tun Tan Cheng Lock Tun Sambanthan

HASIL P EMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI 1. Menyanyi dan menghayati seni kata lagu Tanggal 31

1. Menyatakan tarikh dan tempat perisytiharan kemerdekaan 2. Menghuraikan peristiwa perisytiharan kemerdekaan 3. Menyenaraikan tokoh yang terlibat dengan perjuangan kemerdekaan 4. Biodata Tunku Abdul Rahman sebagai Bapa Kemerdekaan

Bersyukur dan berbangga dengan kemerdekaan negara Menyemaikan semangat cinta akan negara Menghargai jasa tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan

2. Melakonkan aksi perisytiharan kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj 3. Menghasilkan carta kronologi ke arah perisytiharan kemerdekaan 4. Mendapatkan maklumat daripada sedutan tayangan filem yang berkaitan dengan kemerdekaan 5. Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan tokoh-tokoh kemerdekaan 6. Mendapatkan biodata Tunku Abdul Rahman sebagai bapa kemerdekaan.

26

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

TEMA/TOPIK 6.2 Pembentukan Malaysia a. Latar belakang i. Idea pembentukan Malaysia tujuan ii. Gagasan awal Persekutuan Tanah Melayu Singapura Brunei Sabah Sarawak iii. Tokoh yang terlibat Tunku Abdul Rahman Tun Fuad Stephens Temenggong Jugah Anak Barieng Tun Datu Mustapha bin Datu Harun Lee Kuan Yew

HASIL P EMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

1. Menyatakan tokoh pencetus idea pembentukan Malaysia 2. Menyatakan negeri dalam gagasan awal pembentukan Malaysia. 3. Menjelaskan tujuan gagasan awal pembentukan Malaysia 4. Menyenaraikan tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia

Berbangga dengan kegigihan tokoh dalam memperjuangkan penubuhan Malaysia Menyemaikan semangat integrasi nasional Menyemaikan semangat cinta akan negara

1. Melakukan aktiviti main peranan, cetusan idea tentang pembentukan Malaysia 2. Melabelkan negeri yang terlibat dalam gagasan awal pembentukan Malaysia pada peta Asia Tenggara 3. Membuat laporan tentang pembentukan Malaysia 4. Membina pengurusan grafik tentang tujuan gagasan awal Malaysia

27

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

TEMA/TOPIK b. Perjanjian Malaysia i. Perjanjian Malaysia pada 16 September 1963 Persekutuan Tanah Melayu Sabah Sarawak Singapura ii. Keanggotaan Malaysia selepas 9 Ogos 1965 Persekutuan Tanah Melayu Sarawak Sabah

HASIL P EMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

1. Menyatakan tarikh pembentukan Malaysia 2. Menyenaraikan anggota yang menyertai pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 3. Menyenaraikan anggota yang menyertai Malaysia selepas 9 Ogos 1965 4. Menjelaskan peristiwa pembentukan Malaysia secara kronologi.

Menyemaikan semangat cinta akan negara Bersyukur dengan pembentukan Malaysia

1. Menyanyikan lagu-lagu patriotik 2. Menghasilkan carta negara-negara yang menganggotai Malaysia pada 16 September 1963 dan 9 Ogos 1965 3. Menyatakan faedah menganggotai Malaysia dengan menggunakan teknik Theory of Constraint (TOC) 4. Menyediakan rajah kronologi peristiwa pembentukan Malaysia hingga Ogos 1965.

28

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

TEMA/TOPIK 6.3 Warisan Negara a. Warisan sejarah

HASIL P EMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

i. Bangunan-bangunan lama pemeliharaan dan pemuliharaan 2. Menjelaskan usahausaha pemeliharaan dan Bangunan pemuliharaan bangunanSultan Abdul bangunan bersejarah Samad Bangunan 3. Menyatakan jenis sumber Stadhuys sejarah ii. Sumber sejarah 4. Menyenaraikan penemuan dokumen yang dijadikan sumber artifak sejarah 5. Menghuraikan kepentingan sumber sejarah

1. Menyenaraikan bangunan yang menjadi warisan kebanggaan negara

Menghargai bahan peninggalan sejarah Berbangga dengan sumber sejarah yang ada Berbangga dengan kekayaan warisan sejarah negara kita Bersama bertanggungjawab memelihara warisan sejarah.

1. Menceritakan nilai estetika bangunan dari aspek sejarah 2. Melabelkan lokasi bangunanbangunan bersejarah pada peta Malaysia 3. Melawat bangunanbangunan bersejarah setempat 4. Membuat replika batu bersurat, dokumen atau artifak yang menjadi sumber sejarah

29

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

TEMA/TOPIK b. Warisan kesenian i. Bidang muzik drama seni kraf seni bina seni tari permainan seni mempertahankan diri

HASIL P EMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

1. Menamakan bidang-bidang seni yang menjadi warisan negara 2. Menyenaraikan cara mengekalkan warisan kesenian 3. Menyenaraikan langkah memperkenalkan warisan kesenian 4. Menjelaskan kepentingan warisan kesenian kepada masyarakat

Berbangga dengan kepelbagaian kesenian pelbagai kaum Menghargai seni warisan silam Berbangga dengan nilai estetika warisan kesenian negara

1. Mengadakan persembahan muzik tradisional 2. Melakukan main peranan dalam pementasan wayang kulit atau bangsawan 3. Menghasilkan seni kraf tangan yang mudah 4. Melakar seni bina rumahrumah tradisional yang terdapat di Malaysia 5. Menonton dan mencatatkan jenis-jenis tarian tradisional yang terdapat dalam tayangan video 6. Mempersembahkan tarian tradisional berdasarkan tayangan video 7. Mengadakan pertandingan permainan tradisional

30

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

TEMA/TOPIK 6.4 Malaysia dan Kejayaannya

HASIL P EMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

a. Kesejahteraan negara 1. Menyatakan perkara-perkara i. Amalan yang membawa kepada demokrasi kesejahteraan negara. kebebasan 2. Menyatakan maksud bersuara demokrasi kebebasan beragama 3. Menghuraikan kepentingan kebebasan mengekalkan amalan memilih demokrasi kerajaan ii. Perkongsian kuasa kerajaan pusat kerajaan negeri iii. Perpaduan kaum kerjasama toleransi persefahaman 4. Menjelaskan kepentingan mengadakan pilihan raya 5. Menghuraikan proses pilihan raya yang dilaksanakan di negara kita 6. Menamakan ketua kerajaan peringkat pusat dan negeri 7. Menyatakan bidang kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri 8. Menjelaskan langkahlangkah mewujudkan dan mengekalkan perpaduan negara

Bersyukur dengan kesejahteraan negara Berbangga dengan amalan demokrasi

1. Mengadakan perbahasan ala parlimen 2. Menghasilkan pengurusan grafik kuasa-kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri 3. Melakukan simulasi pilihan raya 4. Aplikasi Theory of Constraint (TOC) dalam penyelesaian masalah jika tiada perpaduan.

Menghargai sumbangan rakyat dalam mewujudkan perpaduan kaum

31

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

TEMA/TOPIK b. Kemakmuran ekonomi i. Pengeluaran negara perindustrian cari gali petroleum pertanian ii. Telekomunikasi Koridor Raya Multimedia iii. Perhubungan dan pengangkutan KLIA lebuh raya pelabuhan kereta api

HASIL P EMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

1. Menyatakankan usahausaha yang boleh meningkatkan kemakmuran ekonomi 2. Menamakan kegiatan ekonomi yang mendatangkan pendapatan negara 3. Menyatakan kepentingan telekomunikasi dalam kemakmuran negara. 4. Menyatakan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan untuk meningkatkan perkhidmatan perhubungan dan pengangkutan

Bersyukur dan berbangga dengan adanya pelbagai kegiatan ekonomi yang dapat menyediakan pelbagai peluang pekerjaan Menghargai kemudahan perhubungan dan pengangkutan yang disediakan oleh kerajaan

1. Melabelkan kawasan utama peningkatan pembangunan negara. 2. Kajian Masa Depan (KMD) merancang bahan alternatif bagi menjamin pendapatan dan kemakmuran ekonomi negara yang berterusan

Menghargai kemajuan 3. Mengumpulkan gambar teknologi ke arah kemakmuran gambar berkaitan ekonomi negara. peningkatan pembangunan negara. Bersyukur dengan hasil industri yang meningkatkan 4. Mengumpulkan maklumat taraf hidup rakyat dan tentang alat dan fungsi menaikkan nama negara kita telekomunikasi 5. Menghasilkan peta minda tentang jenis-jenis pengangkutan dan sumbangan kepada kemakmuran negara

32