Anda di halaman 1dari 10

Laporan Lpldemlologl keracunan Makanan

1 | a g e

PENGENALAN KERACUNAN MAKANAN
Keracunan makanan adalah penyakit yang berlaku akibat memakan makanan yang
tercemar.Makanan dikatakan tercemar jika ia mengandungi sesuatu benda atau bahan yang tidak
seharusnya berada didalamnya.
3 JENIS PENCEMARAN MAKANAN UTAMA
O IOLOGIKAL bakteria ,Iungi ( kulat dan yis ) dan virus
O IZIKAL- benda atau bahan asing seperti rumput,cebisan kaca,paku dan lain-lain
O KIMIA racun serangga,racun rumpai,bahan pencuci kimia,aditiI makanan seperti
pengawet yang berlebihan.

PUNCA-PUNCA KERACUNAN MAKANAN
Punca utama keracunan makanan adalah dengan memakan makanan atau meminum minuman
yang :
O Mengandungi toksik atau racun semulajadi seperti sesetengah jenis
kulat,cendawan,makanan laut ( shellIish ) dan sebagainya.
O Tercemar oleh kuman yang berbahaya
O Tercemar oleh bahan-bahan kimia
O Tercemar oleh bahan-bahan atau benda asing

TANDA-TANDA DAN GEJALA
Gejala yang dialami berbeza dari seorang ke seorang yang lain bergantung kepada :
O Jenis racun atau jenis bakteria
Laporan Lpldemlologl keracunan Makanan


2 | a g e

O Jumlah racun atau bakteria yang termakan
O Umur seseorang
O Ketahanan seseorang
iasanya tanda-tanda dan gejala mulai timbul beberapa jam selepas memakan makanan yang
tercemar atau beberapa hari kemudiannya.
TANDA-TANDA DAN GEJALA KERACUNAN
O Loya dan muntah
O Memulas dan sakit perut
O Kadangkala demam dan dehidrasi
O Cirit birit

MENGAPA IA ERLAKU?
PENGENDALI MAKANAN
Tidak mengamalkan kebersihan diri ketika menyedia,menghidang dan menjual makanan
Mengamalkan kelakuan atau amalan buruk seperti merokok,berbual-bual,bersin kearah
makanan ,meludah merata-rata semasa menyedia dan menjual makanan.
Tidak mengendahkan kebersihan persekitaran luar dan dalam premis makanan
Membiarkan makanan terdedah kepada serangga/haiwan lain dan pencemaran Iizikal
Menggalakkan amalan pelanggan mengambil sendiri makanan tanpa kawalan` atau layan
diri oleh pelanggan.


Laporan Lpldemlologl keracunan Makanan


3 | a g e


AGAIMANA PENGGUNA OLEH MENGELAKKAN KERACUNAN MAKANAN?
Keracunan makanan dapat dielakkan apabila pengguna secara bijak menuntut hak-hak mereka
untuk:
O Memilih makanan yang dijual oleh pengendali makanan yang mengamalkan kebersihan
diri dan persekitaran
O Tidak pergi ke premis makanan yang kotor dan tidak mematuhi peraturan kebersihan
O Melaporkan kepada Pejabat Kesihatan / Pihak erkuasa Tempatan tentang pengendali
makanan yang tidak mematuhi peraturan kebersihan makanan.
O Tidak menggunakan atau memakan makanan dalam tin atau paket jika :
tin kemek atau berkarat
paket bocor
gelembung
rosak dalam apa jua bentuk
tamat tempoh penggunaanLaporan Lpldemlologl keracunan Makanan


4 | a g e


LANGKAH LANGKAH PENCEGAHAN
Cara yang paling baik dan berkesan untuk mencegah kejadian keracunan makanan adalah dengan
melindungi makanan dari tercemar dan mengawasi punca-punca pencemaran seperti:
1- Manusia ( pengendali makanan )
O Mengelakkan amalan buruk seperti merokok,mengorek hidung dan telinga serta
menggaru kepala atau bahagian bahagian lain pada badan semasa mengendalikan
makanan.
O Sentiasa mengamalkan kebersihan dan kesihatan diri supaya tidak menjadi punca
jangkitan kepada orang lain.
O Membasuh tangan secara teliti terutama selepas ke tandas,memegang bahan
mentah,mengangkut sampah sarap atau sisa makanan
O Menjaga kebersihan persekitaran di dalam dan luar premis
O Memastikan peralatan yang rosak,sumbing atau retak tidak digunakan lagi
O Sentiasa tutup makanan yang dihidang
O Tidak menyediakan makanan terlalu awal.

2- ahan mentah
O ahan bahan mentah terutamanya daging atau hasilnya harus disimpan pada suhu
yang rendah ( 4C )
O ahan mentah harus disimpan berasingan daripada makanan yang sudah dimasak
dan sedia untuk dimakan.ini dapat mengelakkan pencemaran silang dari bahan
mentah ke makanan yang sedia dimakan
Laporan Lpldemlologl keracunan Makanan


3 | a g e

O Gunakan peralatan seperti pisau dan papan memotong ( chopping board ) yang
berasingan untuk mengelakkan pencemaran silang.
O Cuci bahan mentah dengan teliti untuk mengeluarkan kekotoran atau bendasing
pada permukaannya.
O asuh tangan secara teliti setelah memegang bahan mentah seperti daging mentah
sebelum mengendali makanan yang sedia dimakan seperti kuih muih dan salad.

3- Serangga dan haiwan
O Makhluk perosak seperti lalat,lipas,tikus burung dan binatang peliharaan adalah
pembawa habuk,kekotoran dan bakteria
O Kawalan serangga dan haiwan ini akan membantu mengurangkan pencemaran
makanan secara berkesan
4- ekalan air
O Jika air yang digunakan tidak diperolehi secara langsung dari sumber utama (
contohnya dari tangki yang terdedah atau menggunakan sambungan paip getah )
pencemaran boleh berlaku melalui bocoran ini.
5- Sisa dan bahan buangan
O ahan buangan yang mengandungi makanan yang sedang mereput,sisa kulit
kupasan dan bahan organik yang menjadi sumber bakteria hidup dan membiak
dengan mudah
O ekas sisa dan sampah sarap yang terdedah atau melimpah akan menarik
perhatian haiwan dan serangga perosak seperti tikus,burung,lalat dan lipas.


Laporan Lpldemlologl keracunan Makanan


6 | a g e

PENYAMPAIAN DATA DAN STATISTIK :
Rajah 1 :
0
20
40
60
80
100
120
2003 2006 2007 2008 2009 2010
8
I
L


k
L
S
1AnUN
Graf Ium|ah kes keracunan Makanan d| Daerah
k|nta pada 1ahun 200S h|ngga 2010
umlah esaklL


erdasarkan rajah 1 diatas, graI bar jelas menunjukkan jumlah kes keracunan makanan
dilaporkan di Daerah Kinta pada tahun 2005 hingga 2010.Sepanjang tempoh 6 tahun ini,jumlah
kes keracunan makanan yang berlaku dikalangan penduduk Daerah Kinta dilihat tidak seimbang
dan mempunyai statistik penghidap yang berbeza pada setiap tahun.
Jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan berlaku di Daerah Kinta sebanyak 537
kes.Daripada jumlah tersebut,jumlah kes yang paling tinggi berlaku di Daerah Kinta pada tahun
2006 iaitu sebanyak 100 kes.ermula pada tahun 2005,jumlah kes yang dilaporkan adalah
sebanyak 74 kes yang kemudiannya meningkat secara drastik pada tahun 2006 sebanyak 100 kes
dilaporkan.Secara peratusannya peningkatan ini adalah sebanyak 26.


Laporan Lpldemlologl keracunan Makanan


7 | a g e


Namun, pada tahun 2007 hingga tahun 2009, berlaku penurunan dalam jumlah kes yang
dilaporkan. Ini terbukti apabila pada tahun 2007, sebanyak 96 kes berlaku dan kemudiannya
menurun kepada 91 kes pada tahun 2008. Jumlah kes yang dilaporkan terus menurun pada tahun
2009 iaitu sebanyak 83 kes. Sepanjang tempoh penurunan tersebut, sebanyak 17 kes atau 17
telah menurun. Keadaan ini mungkin berpunca daripada kawalan pencegahan dan rawatan yang
diberikan sepanjang tempoh amat berkesan dan bersiIat menyeluruh.
Keadaan ini tidak berkekalan kerana pada tahun 2010, jumlahnya meningkat kembali
menjadi 93 kes atau sebanyak 10 meningkat berbanding tahun sebelumnya. Keadaan ini amat
membimbangkan dan langkah pencegahan telah dilakukan dalam mengawal keadaan ini daripada
terus meningkat.

Rajah 2 :
7 7
6 6 6
7
6
9
10
11
10
8
0
2
4
6
8
10
12
- L8 M 8L MLl D- DL CCS SL1 Ck1 -Cv ulS
8
|
|


k
e
s
8ULAN
Graf Ium|ah kes keracunan Makanan d| Daerah
k|nta Meng|kut 8u|an Ianuar| n|ngga D|sember
pada 1ahun 2010
umlah esaklL

Laporan Lpldemlologl keracunan Makanan


8 | a g e


GraI bar menunjukkan jumlah kes keracunan makanan yang dilaporkan di Daerah Kinta
pada tahun 2010. Jumlah ini diperolehi mengikut bulan. Sepanjang tahun 2010, jumlah kes yang
paling tinggi yang dicatatkan adalah pada bulan Oktober iaitu sebanyak 11 kes.
ermula pada bulan Januari, jumlah kes yang dilaporkan adalah sebanyak 7 kes.
ilangan ini adalah sama dengan jumlah kes yang dilaporkan pada bulan ebruari iaitu juga
sebanyak 7 kes.
Sepanjang bulan Mac hingga Mei, jumlah kes yang dilaporkan adalah mendatar iaitu
sebanyak 6 kes sahaja. Pada bulan Jun pula, bilangan ini meningkat kembali kepada 7 kes.
Seterusnya, graI bar menunjukkan berlakunya peningkatan yang drastik dalam kes keracunan
makanan. Keadaan ini berterusan selama 4 bulan bermula pada bulan Julai iaitu sebanyak 6 kes.
Jumlah kes yang dilaporkan terus meningkat kepada 11 kes menjelang bulan Oktober.
Akibat daripada keadaan ini, pihak kawalan dan pencegahan rebakan kes keracunan
makanan bertindak dalam kadar yang segera dan hasilnya, berlaku penurunan dalam kes
keracunan makanan pada bulan November dan Disember masing masing 10 kes dan 8 kes.

Laporan Lpldemlologl keracunan Makanan


9 | a g ePERINCANGAN
Kes keracunan makanan adalah perlu dipandang serius.Oleh itu, langkah pencegahan
perlu diambil segera dalam mengekang masalah ini. Gerakan pencegahan perlu diselaraskan bagi
menjayakan program pencegahan keracunana makanan ini.
Data data penduduk sekitar dan kes keracunan makanan amat perlu dititikberatkan
kerana data ini akan menyusun dan melicinkan strategi dalam mengurangkan jumlah kes di
Daerah Kinta. Pemantauan yang kerap dan pengambilan data yang berkesan mampu mengekang
disamping memberi inIo berkaitan keracunan makanan kepada orang awam atau masyarakat
sekeliling daerah Kinta.
Sekiranya berlaku rebakan penyakit ini, masyarakat yang berada pada kawasan sekeliling
itu perlu diperiksa melalui simptom- simptom yang ditunjukkan . Hal ini kerana keracunan
makanan boleh membawa kesan yang lebih serius.Pemantauan yang kerap di premis-premis
makanan dan mengenakan tindakan tegas adalah perlu untuk memastikan kes keracunan
makanan dapat dikurangkan.


RUMUSAN
Secara keseluruhannya,kes keracunan makanan ini haruslah dititikberatkan dari segi
penyediaan makanan di premis-premis dan bahan mentah yang digunakan bagi memastikan
makanan yang disediakan untuk pelanggan adalah bersih dari sebarang kuman dan selamat untuk
dimakan. Jika keadaan ini tidak dikawal,ia akan mengakibatkan berlaku peningkatan dalam
jumlah pesakit yang menghidap keracunan makanan dan akan mengakibatkan aktiviti harian
dan masyarakat sekeliling terganggu. Oleh itu, cegahlah kes ini dari awal dan sekiranya boleh,
capailah sasaran dalam mengurangkan angka pesakit menjadi siIar.
Laporan Lpldemlologl keracunan Makanan


10 | a g e


RUJUKAN
Nota Pembentangan Syarahan Keracunan Makanan` oleh Mohd HariII, Pejabat
Kesihatan Daerah Pasir Puteh, Kelantan.
Kawalan kes Keracunan Makanan aizah binti Mohamad
Data Kes Keracunan Makanan 2005-2010 oleh En.N.Devarajah A/L S.Nadarajah, Pejabat
Kesihatan Daerah Kinta
www.medicine.ukm.my/Keracunan Makanan dan Pencegahan