Anda di halaman 1dari 34

sitisuhaidarazali@yahoo.

com

Oleh : Pn. Siti Suhaida bt. Razali

TAKLIMAT PENYELARASAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH ( KSSR )

PENDIDIKAN KHAS TAHUN 2 - 2012

NEGERI PERAK

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

450 MINIT (SEMINGGU)

____ MINIT (SEMINGGU)

____ MINIT (SEMINGGU)

____ MINIT (SEMINGGU)

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

1. Modul Pengajaran Pengurusan Kehidupan Modul pengajaran mata pelajaran Pengurusan kehidupan diperlukan untuk membantu guru menjalankan pengajaran dengan lebih berkesan.Guru boleh mengubahsuai atau membina modul yang bersesuaian mengikut keperluan. Penglibatan murid yang aktif meningkatkan pencapai prestasi murid

2. Modul Pembelajaran Pengurusan Kehidupan Modul pembelajaran mata pelajaran Pengurusan Kehidupan disediakan untuk kegunaan murid.Modul ini mengandungi lembaran kerja untuk menguji kefahaman dan penguasan murid bagi mencapai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

FOKUS MATA PELAJARAN

Komponen: Pengurusan Diri Bagi murid pendidikan khas,Pengurusan Diri merupakan satu keperluan asas untuk menguasai bidang-bidang kemahiran lain.Perkara ini penting untuk menentukan penguasaan bidang-bidang lain diperoleh dengan lebih lancar dan sempurna.Latihan dan kemahiran perkembangan sosial, hidup berkeluarga, penjagaan diri, perkembangan peribadi dan pengurusan rumahtangga perlu diajar kepada murid Masalah Pembelajaran.Kompenan Pengurusan Diri ini dibina dengan tujuan melatih murid berkemahiran dan mampu hidup berdikari.

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Komponen Pengurusan Diri membolehkan murid dapat : 1. Berdikari dan mampu menjalankan aktiviti seharian mengikut kemampuan diri sendiri. 2. Menyediakan diri menghadapi situasi sebenar 3. Mengamalkan kebersihan dan kesihatan yang baik untuk dirinya serta persekitaran. 4. Mengaplikasi pengetahuan di dalam bilik darjah ke dalam kehidupan sebenar.

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

TAJUK UTAMA PENGURUSAN DIRI

1. URUS DIRI 2. KEBERSIHAN DAN KESIHATAN 3. PENGGUNAAN TANDAS DAN BILIK AIR 4. PENGURUSAN DALAM DAN LUAR BILIK DARJAH 5. PENGURUSAN TEMPAT TINGGAL

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Bara yang digenggam ..


Biar sampai jadi arang..

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

"Kita lahir dengan otak di dalam tengkorak kepala kita. Sehingga tidak peduli semiskin mana pun kita, kita tetap kaya. Kerana tidak akan ada seorang pun yang dapat mencuri otak kita, fikiran kita dan idea kita. Dan apa yang anda fikirkan dalam otak anda jauh lebih berharga daripada emas dan perhiasan."

Taklimat Penyelarasan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSR ) Tahun 2 2012 Negeri Perak

Anda mungkin juga menyukai