Anda di halaman 1dari 32

JABATAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

CIRI-CIRI KANAK-KANAK PEMULIHAN DAN PERANAN SERTA TANGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHAS

HOTEL NAZA PULAU PINANG


DISAMPAIKAN OLEH PN.FAUZIYAH BT JAMALUDIN SK. PENDITA ZAABA TAPAH ROAD

SIAPA DIA KANAK-KANAK PEMULIHAN?

kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa.

-AE TANSLEY DAN R.CULLIFORD-

kanak-kanak pemulihan ialah kanak-kanak yang kurang taakul, kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara-perkara yang agak abstrak.

-M.FCLOUGH-

kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi, yang sederhana dan di bawah paras sederhana. Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang terlalu lemah (mentally retarded).

-SHARIFAH RAHMAH ALI-

EMOSI DAN TINGKAHLAKU

SOSIAL

KESIHATAN

KESEDIAAN BELAJAR

PENGAMATAN

EMOSI DAN TINGKAHLAKU

1. Perasaan rendah diri 2. Perasaan risau 3. Sedih / hiba / duka 4. Cepat bosan / jemu terhadap pelajaran 5. Takut dengan perkara baru 6. Degil, tidak patuh arahan 7. Pasif 8. Malas

SOSIAL

1. Gelisah - selalu bergerak di dalam darjah dan mengganggu kawan. 2. Lemah/kurang interaksi dengan rakan. 3. Gemar menghisap jari atau menggigit kuku. 4. Selalu tidak hadir ke sekolah dengan pelbagai alasan. 5. Selalu menangis - enggan masuk kelas. 6. Hyper aktif

KESIHATAN

1. Lemah tubuh badan serta kurang zat makanan. 2. Tumbesaran tubuh badan tak seimbang. 3. Tumpuan perhatian terhad- masalah penglihatan. 4. Lemah gerakan moto-kasar dan halus. 5. Kesihatan terganggu - seperti selalu sakit, sakit terlalu lama dan teruk. 6. Kurang menjaga kebersihan diri .

KESEDIAAN BELAJAR

1. Belum bersedia untuk belajar. 2. Kurang perbendaharaan kata. 3. Lemah pemahaman. 4. Kurang keyakinan diri dan rangsangan. 5. Kurang matang IQ tidak seimbang dengan umur hayat.

PENGAMATAN

1. Tidak kenal perbezaan bentuk, saiz, warna dan turutan. 2. Lemah pendengaran bunyi dan rentak. 3. Keliru konsep ruang dan mencari arah. 4. Lambat mengkelas benda. 5. Kesukaran menghubungkaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru. 6. Tidak dapat menyelesaikan masalah.

PENGAMATAN

7. 8. 9. 10. 11.

Sukar ambil bahagian dalam permainan, tidak faham undang-undang. Tidak kreatif. Lemah pergerakan dan perbuatan. Lemah daya pemikiran. Tidak boleh ingat kembali.

KENALPASTI MURID
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Perbincangan dengan guru kelas/mata pelajaran Rekod-rekod prestasi Rekod kesihatan Kerja-kerja harian murid Laporan Adab Belajar ( LAB ) Pemerhatian Punca-punca lain

ADAKAH

ANDA
MEMPUNYAI MURID-MURID YANG ADA CIRI-CIRI TERSEBUT ?

PERANAN GURU PEMULIHAN KHAS


Sebagai Penilai Khidmat Bantu Preskriptif Perhubungan Pengajar TUGASAN

Peranan Sebagai Penilai


1. Menyedia dan menjalankan ujian saringan untuk mengenalpasti murid. murid yang memerlukan pemulihan khas 2. Menyedia dan menjalankan ujian diagnostik untuk mengenalpasti masalah pembelajaran. 3. Menyedia dan menjalankan penilaian berterusan dan merekodkannya.

Preskriptiff
1. Merancang, menyelia dan melaksana program individu bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran tertentu. 2. Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan di mana keadaan memerlukan.

Pengajar
1. Mengajar dan membantu murid yang lambat dan menghadapi masalah menguasai kemahiran asas 3M. 2. Mengajar bersama-sama guru mata pelajaran sebagai team teaching / guru pendamping sekiranya perlu.

Khidmat Bantu

1. Membantu guru-guru merancang dan membuat penambahbaikkan aktiviti dan bahan-bahan p & p. 2. Membimbing guru-guru melaksanakan teknik dan kaedah mengajar murid-murid yang menghadapi masalah 3M.

Perhubungan
1. Berbincang dengan ibu bapa atau penjaga untuk mendapatkan maklumat dan latar belakang murid. 2. Mengajukan cadangan-cadangan kepada ibu bapa bagaimana mereka boleh membantu demi kepentingan pembelajaran anak-anak mereka.

TANGGUNGJAWAB GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS

1.

Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari tahun 2 hingga 6. Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid tahun 2 hingga 3. (Tahap 1)

TANGGUNGJAWAB GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS

Membantu guru-guru mata pelajaran dalam hal: 2.1 2.2 2.3 2.4 Mengenalpasti murid-murid yang memerlukan program pemulihan. Merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti serta bahan-bahan pemulihan. Mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan khas. Mengajar sebagai guru pendamping untuk membantu guru mata pelajaran asas sekiranya keadaan memerlukan.

TANGGUNGJAWAB GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS

3.

Berjumpa dan berbincang dengan guru, ibu bapa, penjaga, doktor, pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang boleh membantu untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tingkah laku, kesihatan dan lain-lain keterangan mengenai latarbelakang murid-murid.

TANGGUNGJAWAB GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS

4. Melaksanakan penilaian dan merekodkannya secara berterusan untuk mengetahui prestasi murid-murid yang mengikuti kelas pemulihan khas. Isi-isi rekod hendaklah mengandungi: 4.1 Laporan prestasi murid. 4.2 Latar belakang murid. 4.3 Laporan kesihatan murid. 4.4 Maklumat temubual dan rujukan.

TANGGUNGJAWAB GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS

5.

Menyediakan fail diri bagi murid pemulihan khas. Fail diri murid mengandungi: 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Borang Pencalonan Borang latarbelakang murid Borang pengumpulan maklumat Ujian Saringan dan Diagnostik Lembaran kerja Hasil penilaian yang telah dijalankan. Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan murid.

TANGGUNGJAWAB GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS

6.

Membentuk jawatankuasa Program Pemulihan Khas serta menjadi ahli jawatankuasa kurikulum sekolah. Mengadakan bengkel di peringkat sekolah atau daerah di mana keadaan memerlukan. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kebajikan murid pemulihan di sekolah.

7.

8.

Jika kita menyayangi orang lain Tuhan akan menyayangi kita...

TAMAT