Anda di halaman 1dari 6

Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup 2011 Tahun : 4 Anggerik Tempat : Bilik Kemahiran Hidup pagi Bidang : Rekabentuk dan

teknologi Unit : Baik Pulih dan Penyenggaraan Tajuk : Penyenggaraan Alatan Tangan Objektif :
1. Mengenal pasti 3 bahan pembersih. 2. Mengenal pasti 3 agen pembersih.

Tarikh : 17 Oktober Bilangan Pelajar : 33 orang Masa : 10.20 pagi 11.20

3. Membersihkan 3 jenis alatan tangan. 4. Meminyak 3 alatan tangan untuk tujuan perlindungan dan pelinciran. 5. Menyimpan 5 alatan tangan. Bahan Bantu Mengajar : 1. Video klip 2. Alatan tangan 3. Roda selenggara 4. Bahan dan agen pembersih 5. Kad kerja 6. Buku teks halaman 64 hingga 66 Nilai-nilai Murni : 1. Kerjasama 2. Kebersihan 3. Berhati-hati

Kemahiran Bernilai Tambah : 1. Kemahiran berfikir 2. Pembelajaran Kontekstual Pengetahuan Sedia Ada :
1. Murid di jangka pernah menggunakan alatan tangan. 2. Murid di jangka pernah melihat bahan dan agen pembersih di

rumah. Langkah Keselamatan : 1. Tingkap dibuka semasa kelas berlangsung. 2. Kipas telah dipasang semasa kelas berlangsung. 3. Murid dibekalkan sarung tangan.

SESI PENGAJARAN: Mas a Isi Pelajaran Kefahaman/Kemahira n Pelajar Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Memberi salam. Memastikan kelengkapan murid berada dalam keadaan lengkap (murid membawa buku teks dan buku tulis). 1 minit Set Induksi Pentadbiran Set Induksi Pengajaran dan Pembelajaran Pengetahuan sedia ada : Murid di jangka pernah melihat dan menggunakan alatan tangan di rumah. Guru memaparkan satu video mengenai alatan tangan yang tidak diselenggara atau tidak dijaga. Guru bertanyakan kepada murid mengenai jenis alatan tangan, kerosakan alatan tangan dan cara menyelenggara alatan tangan. Guru bertanyakan perbezaan antara bahan dan agen pembersih kepada murid. Guru membetulkan kefahaman murid. Guru menayangkan slaid Powerpoint mengenai bahan dan agen pembersih. Bahan pembersih kerosin, turpetin, spirit metil. Agen pembersih serbuk pencuci, cecair pencuci dan sabun. BBM : Bahan dan agen pembersih. Video mengenai kerosakan alatan tangan.

Catatan

10 minit

Penyampaian isi pertama : Bahan dan agen pembersih.

Pengetahuan sedia ada : Murid di jangka pernah melihat bahan dan agen pembersih.

Guru melakukan demostrasi membersihkan dan meminyak alatan tangan. Membuang kotoran menggunakan berus dawai. 15 minit Penyampaian isi kedua : Membersih alatan tangan. Meminyak alatan tangan. Menyimpan alatan. Pengetahuan sedia ada : Murid di jangka pernah melihat dan menggunakan alatan tangan di rumah. Membersihkan alatan tangan menggunakan kain@kertas las. Meminyak alatan tangan. Rendam berus di dalam spirit metil. Cuci berus dengan air bersih. Menyimpan alatan. BBM : Alatan tangan, minyak, spirit metil, Roda selenggara

15 minit

Amali : Murid melakukan amali membersih dan meminyak alatan tangan.

Murid menjalankan aktiviti membersih dan meminyak alatan tangan berdasarkan kad kerja yang diberikan. Murid boleh merujuk kepada BBM Roda Selenggara

Nilai-nilai murni : Berhati-hati Kebersihan BBM : Roda Selenggara, kad kerja

10 minit

Lembaran Kerja :

Guru memberikan lembaran kerja dan murid menyiapkan di dalam bilik Kemahiran Hidup.

BBM : Roda Selenggara, Lembaran kerja

5 minit

Murid diperlihatkan video oleh guru. Rumusan : Murid dibimbing membuat keputusan.

BBM : Video mengenai kesudahan video yang pertama.

Lembaran Kerja

UNIT 5 : BAIK PULIH DAN PENYENGGARAAN Nama : ____________________ Kelas : ____________ Tarikh : ______________

Tuliskan cara-cara membersihkan dan menyengara alatan tangan di bawah .

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________