Anda di halaman 1dari 3

Tng cng ty thnh an

cng ha x hi ch ngha vit nam

c.t.c.p.x.l thnh an 96 S: ..

c lp T do Hnh phc Nng, ngy thng nm 2009

n xin ng k nhn thu


Knh gi: Cng ty TNHH mt thnh vin Dt kim ng Xun
Cng ty C phn Xy lp Thnh An 96 l n v thi cng xy lp chuyn ngnh, thuc Tng cng ty Thnh An (Binh on 11_B Quc Phng). Hot ng trn a bn c nc vi chc nng xy dng cc cng trnh dn dng, cng nghip, giao thng, thy in, thy li, trm bin p, ng dy ti in trung, h th, thi cng no vt v san lp mt bng, kinh doanh vt liu xy dng, Cng ty c i ng cn b qun l k thut, cng nhn lnh ngh tch ly c nhiu kinh nghim hot ng trn th trng xy dng. Cng ty nhn thu xy lp nhiu d n, cng trnh ln trn c nc nh: Nh qun l iu hnh 7 tng ca Ban QLDA Thy in 3; Bnh vin 211; khu th mi M nh I; Khu th mi Php Vn; ng H Ch Minh; Quc l I; ng tun tra bin gii; chn sng v bn cp tu o C T; thy in Sng Tranh; Nh sinh vin i hc Quc Gia_TP H Ch Minh; nh khch qun on 3; nh l on 144; nh xng cng ty may 28; cng ty may 32; cng ty Loteco; nh my TALENT ¨ v nhiu d n khc trn a bn c nc. c bit cng ty C phn Xy lp Thnh An 96 thi cng cho Cng ty TNHH mt thnh vin Dt kim ng Xun mt s cng trnh nh: Gi thu s 11- Xy dng Nh qun l hnh chnh ti 524_Minh Khai H Ni; Gi thu s 16: Ci to nh may 3 tng Xy mi nh n ca kho ph liu ti 250 Minh Khai- H Ni m bo cht lng v tin . Trong cng trnh Nh hnh chnh c B Xy Dng v Cng on Xy dng Vit Nam tng Huy chng vng cht lng cao cng trnh sn phm xy dng Vit Nam nm 2005. Cng ty C phn xy lp Thnh An 96 c bit Cng ty TNHH mt thnh vin Dt kim ng Xun chun b u t xy dng hng mc cng trnh: Nh n ca thuc D n nh my may sn phm Dt kim cht lng cao. Vi kh nng v t chc nhn lc, ti chnh v thit b my mc hin c, vi b dy kinh nghim trong thi cng xy lp. Cng ty C phn Xy lp Thnh An 96 xt thy iu kin thi cng cng trnh trn Cng ty C phn Xy lp Thnh An 96 knh ngh vi Cng ty TNHH mt thnh vin Dt kim ng Xun cho php chng ti c nhn thu thi cng cng trnh trn. Chng ti xin cam kt s thi cng cng trnh t cht lng k thut, tin theo ng quy nh, p ng tt cc yu cu ca Ch u t v lnh o cc cp.

Xin chn thnh cm n!

Gim c cng ty
Ni nhn - Nh trn - Lu VT, phng KT-KH Tng cng ty thnh an cng ha x hi ch ngha vit nam

c.t.c.p.x.l thnh an 96 S: ..

c lp T do Hnh phc Nng, ngy thng nm 2009

n xin ng k nhn thu


Knh gi: Tng cng ty Xng du Qun i
Cng ty C phn Xy lp Thnh An 96 l n v thi cng xy lp chuyn ngnh, thuc Tng cng ty Thnh An (Binh on 11_B Quc Phng). Hot ng trn a bn c nc vi chc nng xy dng cc cng trnh dn dng, cng nghip, giao thng, thy in, thy li, trm bin p, ng dy ti in trung, h th, thi cng no vt v san lp mt bng, kinh doanh vt liu xy dng, Cng ty c i ng cn b qun l k thut, cng nhn lnh ngh tch ly c nhiu kinh nghim hot ng trn th trng xy dng. Cng ty nhn thu xy lp nhiu d n, cng trnh ln trn c nc nh: Nh qun l iu hnh 7 tng ca Ban QLDA Thy in 3; Bnh vin 211; khu th mi M nh I; Khu th mi Php Vn; ng H Ch Minh; Quc l I; ng tun tra bin gii; chn sng v bn cp tu o C T; thy in Sng Tranh; Nh sinh vin i hc Quc Gia_TP H Ch Minh; nh khch qun on 3; nh l on 144; nh xng cng ty may 28; cng ty may 32; cng ty Loteco; nh my TALENT ¨ v nhiu d n khc trn a bn c nc. c bit cng ty C phn Xy lp Thnh An 96 thi cng nhiu cng trnh xng du nh: mng i b; tng bao b kho xng du K99; mng i b, tng bao b kho xng du K14; kho xng du 190; kho xng du KA1; kho xng du KA2; kho xng du H182; kho xng du 671 c ch u t nh gi cao v cht lng v tin thi cng. Cng ty C phn xy lp Thnh An 96 c bit Tng cng ty Xng du Qun i chun b u t xy dng cng trnh: Ci to nng cp tng sc cha kho xng du K99. Vi kh nng v t chc nhn lc, ti chnh v thit b my mc hin c, vi b dy kinh nghim trong thi cng xy lp. Cng ty C phn Xy lp Thnh An 96 xt thy iu kin thi cng cng trnh trn Cng ty C phn Xy lp Thnh An 96 knh ngh vi Tng Cng ty Xng du Qun i cho php chng ti c nhn thu thi cng cng trnh

trn. Chng ti xin cam kt s thi cng cng trnh t cht lng k thut, tin theo ng quy nh, p ng tt cc yu cu ca Ch u t v lnh o cc cp. Xin chn thnh cm n!

Gim c cng ty
Ni nhn - Nh trn - Lu VT, phng KT-KH