Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Harian Prasekolah 2011

MINGGU : 03 MASA RUTIN (BM) 0730-0740 (10MINIT) PERBUALAN PAGI 0740-0800 (20 MINIT) TUNJANG TARIKH/HARI: 18.01.2010/ISNIN TEMA:Diri Saya SUB.TEMA :Emosi saya KESEPADUAN

STANDARD AKTIVITI PEMBELAJARAN Berbaris mengikut kumpulan masing-masing,Menyanyi lagu kebangsaan dan lagu kebesaran negeri. Mencatat kehadiran murid, Memberi salam kepada guru.,Membaca kalendar dan cuaca.

BAHAN/ABM

KOMUNIKASI (BM)

BM 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebuatan yang betul. BM 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebuatan yang betul. BM 3.1.3 Menyebut huruf secara rawak.

1.Berbual dengan murid tentang: - kepentingan menjaga kebersihan diri - amalan menjaga kebersihan diri 2.Menyanyi lagu ,Anggota badan saya dengan iringan cd. 1.Menyanyikan lagu abjad A,B,C. 2. Mengenal bentuk huruf,menyebut nama huruf secara rawak ,mengikut urutan ,huruf besar dan Huruf vokal. 3.Mengenal bentuk huruf,menyebut nama huruf dan menulis huruf o. 4.Mengaitkan huruf dengan bentuk-bentuk Di sekeliling. 5.Latihan menulis bentuk huruf.

PSE3.2.1 Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan bimbingan. PSE 2.2.2 Menunjukkan semangat dan sifat positif . ST 2.1.6 Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran. KTI 2.1.9 Menyanyi lagu mengikut tempo. PSE 2.2.2 Menunjukkan semangat dan sifat positif .

Cd lagu

0800 0830 ( 30 MINIT )

B.MALAYSIA (MODUL TERAS)

Kad huruf Carta huruf Cd lagu

0830-0900 (30 MINIT)

B.MALAYSIA (MODUL TERAS)

BM 4.2.4 Menulis huruf kecil dengan cara yang betul. BM1.1.2 Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan. BM2.2.3 Bersoal jawa berdasarkan tema, minat dan situasi semasa. BM3.6.1 Membaca frasa dengan bimbingan. Berbaris mencuci tangan

0900-0940 (40 MINIT) MODUL BERTEMA (BM)

1.Memdengar cerita dan memberi gerak balas yang sesuai seperti senyum, marah, takut, dan sedih. 2.Melakonkan mimik muka mengikut emosi berdasarkan gambar. 3. Membaca perkataan/frasa yang ditunjukkan. 4. Memadankan frasa dengan gambar yang diberi.

Carta bergambar Gambar situasi Kad bacaan Lembaran kerja

dan mengambil makanan.

Napiah Muhamad: SK Iboi/ Pelanduk, Sarawak/2011

Rancangan Harian Prasekolah 2011


0940-1010 (30 MINIT) REHAT Doa makan untuk murid beragama Islam dan mengucapkan terima kasih kepada PPM. Gosok gigi selepas makan. Bermain alat mainan,menonton televisyen,membaca buku, 1.Talk about various types of emotion. 2.Sing the alphabet song. 3.Children read flash cards with simple words. Eg: happy, angry, sad, scared. 4.Children read the simple sentences with guidance. Eg; - I am happy. - He is sad. 5. Match the pictures to the words and draw the emotional faces. PSE 2.2 Membina semangat dan sikap yang positif.

1010-1050 (40 MINIT)

MODUL BERTEMA (BI)

1050 1120 (30 MINIT)

BI (MODUL TERAS)

BI1.9.2 Use simple sentences to carry out a conversation: Eg: to express feeling and emotion. BI3.1.6 Name letters of the alphabet. BI3.2.2 Read simple words. BI4.1.1 Draw lines, circle and pattern using gross motor and fine motor movements. BI 1.2.5 Listen to and repeat greetings. BI 1.5.1 Listen to and recite nursery rhymes and action songs.

Song charts Flash cards Pictures Work sheet

1.Teacher sings the good morning song and shows the words using flash card. 2.Pupils repeat and practice the song in circle. 3.One child goes to the centre and the whole class sings and greets him or her. 4.Repeat with other pupils.

PSE 2.3 Membina keyakinan untuk berkomunikasi. KTI 2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi.

Cd good morning song Cd Player. Word card

1120 -1130 (10 MINIT)

Refleksi

Murid: Guru:

Menyata apa yang telah dibelajari. Mempamerkan hasil kerja murid. Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri. Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman. Membuat penilaian tingkah laku murid. Membuat penilaian pengetahuan murid. Mengingatkan kanak-kanak menghabiskan tugasan di rumah.

Napiah Muhamad: SK Iboi/ Pelanduk, Sarawak/2011