Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Harian Prasekolah 2011

MINGGU : 04 MASA RUTIN (BM) 0730-0740 (10 MINIT) TARIKH/HARI: 25.01.2010/ISNIN TUNJANG STANDARD PEMBELAJARAN Berbaris mengikut kumpulan masing-masing. Menyanyi lagu kebangsaan dan lagu kebesaran negeri. Mencatat kehadiran murid. Memberi salam kepada guru. Membaca kalendar dan cuaca. B.M 2.1.3 Berbual dgn.menggunakan ayat yg.mudah dgn.sebutan yg.betul. B.M 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. BM 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebuatan yang betul. BM 3.1.3 Menyebut huruf secara rawak. B.MALAYSIA (MODUL TERAS) BM 4.2.4 Menulis huruf kecil dengan cara yang betul. AKTIVITI TEMA: Diri Saya SUB.TEMA : Keluarga Saya KESEPADUAN BAHAN/ABM

PERBUALAN PAGI 0740-0800 (20 MINIT)

KOMUNIKASI (BM)

1.Bersoal jawab mengenai gambar keluarga. 2.Bercerita mengenai keluarga sendiri. 3.Menyanyi lagu,Sayang Keluarga.

KTI 2.1.9 Menyanyi lagu mengikut tempo.

Gambar Cd lagu

0800 0830 ( 30 MINIT )

B.MALAYSIA (MODUL TERAS)

0830-0900 (30 MINIT)

1.Menyanyikan lagu abjad A,B,C. 2. Mengenal bentuk huruf,menyebut nama huruf secara rawak ,mengikut urutan ,huruf besar dan Huruf vokal. 3.Mengenal bentuk huruf,menyebut nama huruf dan menulis huruf o. 4.Mengaitkan huruf dengan bentukbentuk di sekeliling. 5.Latihan menulis bentuk huruf. 1.Berbual mengenai latarbelakan ahli keluarga murid. 2.Membatang suku kata dengan betul. Cth. Ba + pa ,I + bu,a + bang dll. 3.Memadankan gambar ahli keluarga dengan kad perkataan. 4.Mencantum gambar keluarga yang telah

PSE 2.2.2 Menunjukkan semangat dan sifat positif . ST 2.1.6 Memerhati dan mengenal bentuk-bentuk di persekitaran.

Kad huruf Carta huruf Cd lagu

0900-0940 (40 MINIT)

MODUL BERTEMA (BM)

B.M 3.7.2 Membaca ayat tunggal yg.mudah dgn sebutan yg.betul. B.M 4.2.6 Menyalin perkataan dgn cara yg.betul

PSE3.2.1 Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan bimbingan.

Gambar Kad perkataan Kad sukukata Lembaran kerja

Napiah Muhamad: SK Iboi/ Pelanduk, Sarawak/2011

Rancangan Harian Prasekolah 2011


digunting. Berbaris mencuci tangan dan mengambil makanan. Doa makan untuk murid beragama Islam dan mengucapkan terima kasih kepada PPM. Gosok gigi selepas makan. Bermain alat mainan,menonton televisyen,membaca buku,

0940-1010 (30 MINIT)

REHAT

MASA 1010-1050 (40 MINIT)

TUNJANG MODUL BERTEMA (BI)

STANDARD PEMBELAJARAN BI 1.3.1 Talk about familiar things and experiences with guidance. BI 3.1.1 Recognise letters of the alphabet by their shapes

AKTIVITI 1.Show the family picture and named the Family members,father,mother,sister. 2.Read aloud and identify the member of family. 3.Listen to the song and sing: I have father I have mother Happy-happy family I have brother I have sister Happy-happy family 1.Read aloud and identify the part of the body. Hand,fingers,knee and leg 2.Sing a song and make action. e.g. If youre happy and you know it

KESEPADUAN PSE 2.3 Membina keyakinan untuk berkomunikasi. KTI 2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi. PSE 2.3 Membina keyakinan untuk berkomunikasi. KTI 2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi.

BAHAN/ABM Family picture Flash Chart worksheet

1050 1120 (30 MINIT)

BI (MODUL TERAS)

BI 1.5.1 Listen to and recite nursery rhymes and action songs.

Cd if youre happy and you know it. Cd Player. Song chart

1120 -1130 (10 MINIT)

Refleksi

Murid:

Menyata apa yang telah dibelajari. Mempamerkan hasil kerja murid. Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri. Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman.

Napiah Muhamad: SK Iboi/ Pelanduk, Sarawak/2011

Rancangan Harian Prasekolah 2011


Guru: Membuat penilaian tingkah laku murid. Membuat penilaian pengetahuan murid. Mengingatkan kanak-kanak menghabiskan tugasan di rumah.

Napiah Muhamad: SK Iboi/ Pelanduk, Sarawak/2011