Anda di halaman 1dari 6

Perancangan Strategik Jawatankuasa Kebersihan SK Sri Jelok Analisis SWOT Jawatankuasa Kebersihan

KEKUATAN (STRENGTH - S) S1 - Galakkan dan sokongandaripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 - Kebanyakan kemudahan hamper lengkap dan mencukupi S3 - Terdapat Jawatankuasa Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah Dan AJK 3K S4 - Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi. S5 - Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua warga sekolah. PELUANG (0PP0RTUNITIES - O) O1 - Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. O2 - AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah.

KELEMAHAN (WEAKNESS - W ) W1- Banyak kemudahan-kemudahan asas seperti meja dan kerusi telah rosak.

ANCAMAN (TREAT - T) T1 Tahap kesedaran murid-murid terhadap isu kebersihan.

Pelan Strategik Jawatankuasa Kebersihan

Isu

Matlamat Tahap Kebersihan sekolah bawah 80%

Strategi Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80%

Indikator -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. -mengadakan gotongroyong

Pencapaian Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%.

Pelan Taktikal Jawatankuasa Kebersihan Bil Program 1 Objektif Tanggungjawab Tempoh -Guru Besar Sepanjang -PK HEM tahun -AJK 3K -Pekerja Swasta - Guru Besar -PK HEM -AJK 3K Murid Sepanjang tahun Kos/ Sumber TOV Tahap keceriaan mencapai 80% Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan mencapai 60% ETR Tahap keceriaan mencapai 85% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan meningkat sehingga 65% Indikator Pencapaian Peratus keceriaan sekolah tercapai. Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat. Tahap kebersihan dan keceriaan meningkat.

Kebersihan dan Meningkatkan Keceriaan Sekolah tahap keceriaan sekolah. Pertandingan Keceriaan Kelas Menjadikan kelas lebih ceria, bersih, kondusif dan menarik.

Tandas Sejahtera Meningkatkan imej, - Guru Besar Sepanjang kebersihan dan PK HEM tahun keceriaan tandas. AJK 3K -Penjaga tandas -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Pekerja Swasta

Gotong-royong Perdana

Membersihkan - Guru Besar persekitaran -PK HEM sekolah dan -AJK 3K kawasan sekolah -PIBG yang berpotensi -Semua guru menjadi tempat -semua murid pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit.

Sepanjang tahun

Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 %

Tahap kebersihan sekolah mencapai 80%

Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang lain.

Pelan Operasi Jawatankuasa Kebersihan NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA Kebersihan dan Keceriaan Sekolah Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. Sepanjang tahun Kawasan sekolah Guru Besar, PK HEM, Semua guru, Pekerja Kontrak sekolah 1. 2. 3. 4. Taklimat program Taklimat pengetua Mesyuarat pembentukan AJK Kerja Pelaksanaan program

-mengenal pasti kawasan yang sesuai. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah.

-aktiviti penanaman pokok dijalankan. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Kos yang terhad Guru Besar, PK HEM, AJK 3K Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah.

NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA

Pertandingan Keceriaan Kelas Menjadikan kelas lebih ceria, menarik dan lebih kondusif. Sepanjang tahun Semua murid/ kelas Guru Besar, PK HEM, Guru Kelas, guru bertugas harian, semua murid 1. Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai 1. Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program 2. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3.1 Pertandingan keceriaan kelas

KEKANGAN

1. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas.

2. Sumber kewangan 3. Vandalisme di dalam kelas. PK HEM, Guru kelas, guru bertugas harian, AJK 3K Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. Tandas Sejahtera Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. Sepanjang tahun Semua warga SK Sri Jelok Guru Besar, PK HEM, AJK 3K, AJK Kebajikan, Guru bertugas harian, semua kaki tangan sekolah, semua murid 1. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. Pelantikan penyelaras program. 1. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerja-kerja keceriaan tandas mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf dua bintang. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. PK HEM, AJK 3K, guru bertugas harian Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari

PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA

PENAMBAHBAIKAN

Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan.

Rumusan Ahli Jawatankuasa Kebersihan SK Sri Jelok Dengan adanya Pelan Strategik, Taktikal dan Operasi yang telah dirancangkan dan seterusnya akan dilaksanakan diperingkat Jawatankuasa Kebersihan SK Sri Jelok akan memantapkan lagi pengurusan HEM ke arah kecemerlangan lagi menyokong serta mendukung segala program dan aktiviti sekolah khususnya dalam melonjakkan prestasi akademik murid ke tahap yang boleh dibanggakan Kerjasama secara berpasukan dalam ahli jawatankuasa akan menentukan kejayaan sesuatu organisasi. Diucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa yang telah berjaya merangka serta merumuskan segala perancangan dan program di bawah Pengurusan HEM bagi satu tujuan iaitu untuk mencapai visi dan misi sekolah.