Anda di halaman 1dari 8

Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bina Insan Guru)

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran BINA INSAN GURU ( BIG ) Fasa III (Character Building forTeachers ) WAJ3114 3 Kredit ( Kredit Terkumpul ) 10 Jam Bahasa Melayu Tiada Ketiga 1. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan 2. Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti. 3. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya. 4. Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. 5. Merancang, melaksana, memimpin program, berkerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan. 6. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial.

Berkuakuasa mulai Januari 2007(Dikemaskini pada 15 Disember 2009)

Sinopsis

Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang, mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang, etiket sosial dan protokol, pengucapan awam, kesantunan berbahasa, kemahiran mendengar secara efektif, tertib di meja makan, pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian

This course aims to nature the awereness of the importance of public service. Student are exposed to the skill of planning, organising,and attending workshops. The aspect which is given emphasises are social etictiquette, protocol, public speaking, speaking skills, effective listening , table ettiquette, managing official ceremonies and dressing code .

Berkuakuasa mulai Januari 2007(Dikemaskini pada 15 Disember 2009)

Tajuk 1. Bengkel Merancang, mengendali dan menghadiri bengkel Tajuk Bengkel. Etiket Sosial dan Protokol - Pengucapan Awam - Kesantunan Berbahasa - Kemahiran mendengar secara efektif. - Tertib di meja makan - Pengendalian majlis rasmi (susun atur tempat kedudukan, pengacaraan, sambutan tetamu) - Etika berpakaian Amali

Kandungan

Jam 3

Merancang, mengendali dan menghadiri bengkel berkaitan tajuk-tajuk berikut dan menyediakan satu catatan reflektif mengenainya. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan. Berjiwa merdeka dan perkasa Membina kemahiran pengurusan dan perubahan diri. Kerohanian dan akhlak keguruan Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi kendiri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru

Menghayati nilai, etika dan akhlak keguruan. Pembangunan insan guru yang seimbang. Berilmu, beramal dan berbakti

Menghayati konsep kerja sebagai ibadah dan hidup berbakti. Berakauntabiliti dan amanah.

Menunjukkan kepekaan dan bertindak balas secara positif kepada realiti persekitaran. Menunjukkan kemahiran dalam pengurusan hubungan dengan komuniti pendidikan dan pihak berkaitan. Menunjukkan komitmen dalam

Berkuakuasa mulai Januari 2007(Dikemaskini pada 15 Disember 2009)

melaksanakan peranan. Berdaya tahan yang tinggi

Meningkatkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi,rohani dan sosial. Kreatif dan inovatif

Membuat refleksi secara kritikal ke atas pengalaman, kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan. 7

2. Aktiviti Kemasyarakatan Jenis Khidmat Kemasyarakatan. khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan, hospital, rumah anak yatim, pusat penjagaan warga emas) bantuan bencana (banjir, kebakaran, benca alam)

Amali Merancang dan melaksanakan salah satu daripada jenis aktiviti kemasyarakatan yang ditetapkan dengan mengaplikasikan kemahiran, sikap dan perlakuan. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan. Berjiwa merdeka dan perkasa. Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan. Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Kerohanian dan akhlak keguruan. Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan. Membina pemikiran positif dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan. Menghayati nilai, etika dan akhlak keguruan. Berilmu, beramal dan berbakti. Membina kemahiran pengurusan diri

gotong royong (membersihkan tanah perkuburan, rumah ibadat, pusat-pusat komuniti, dan khidmat kebajikan). Khidmat Pendidikan Kepada Komuniti. kelas tambahan klinik subjek/ bimbingan

Berkuakuasa mulai Januari 2007(Dikemaskini pada 15 Disember 2009)

pembelajaran. kem motivasi dan kerjaya kempen kesedaran pendidikan.

dan kumpulan.

Mengamalkan semangat berpasukan, kerjasama dan tanggungjawab. Menghayati konsep kerja sebagai ibadah. Berakauntabiliti dan amanah.

Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan. Menunjukkan kepekaan dan bertindak balas secara positif kepada realiti persekitaran. Menunjukkan kemahiran dalam pengurusan hubungan dengan komuniti pendidikan dan pihak berkaitan. Menunjukkan komitmen dalam melaksanakan peranan. Kreatif dan inovatif.

Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan. Berupaya berfikir secara kritikal, analitikal dan kreatif dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti. Berupaya berfikir secara reflektif dalam nilai kelemahan dan kekuatan diri untuk melakukan penambahbaikan.

Catatan: Guru pelatih perlu mengikuti aktiviti yang berbeza dalam ketiga-tiga siri khidmat masyarakat yang dikendalikan mengikut semester dan mesti terlibat dalam keduadua jenis aktiviti kemasyarakatan

Berkuakuasa mulai Januari 2007(Dikemaskini pada 15 Disember 2009)

Jumlah

10

Berkuakuasa mulai Januari 2007(Dikemaskini pada 15 Disember 2009)

Pentaksiran dan Penilaian Rujukan Asas

100% berdasarkan kerja kursus Abdul Rahman Bin Ahmad (1992). Bimbingan dan Kaunseling dari perspektif Islam. Human Resource Enterprise: Sri Kembangan, Selangor. Bahagian Pendidikan Guru (2000). Etika Pelajar Pendidikan Guru. Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. Hisham Altalib (1994). Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam. Media Dakwah: Jakarta. Holland, J.L, (1973). Making vocational choices. New Jersey: Printice Hall, Inc. West Edie (1994). 201 icebreakers: New York:McGraw Hill. Steven, J. Stein (2001). The EQ edge. Canada: Multi-Health Systems Inc.

Rujukan Tambahan

Mohd. Nashuha Jamidin dan rakan-rakan (1996). Kemahiran berfikir dan belajar. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd: Shah Alam Mohd Taib Haji Hassan, Dato Haji (1993). Panduan hidup seorang Islam. Percetakan Watan: Kuala Lumpur. Mustapha Haji Daud (1995). Budi bahasa dalam tamadun Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Mustafa Haji Daud (1994). Pengurusan Islam. Utusan Publications: Kuala Lumpur. Mokhtar bin Mohd Tohar ( 2006 ), Protokol dan Etiket Dalam Pengacaraan Majlis, Institut Tadbiran Awam Negara Malaysia. Rashid Haji Mohamad (2000). Bimbingan dan Kaunseling. Education Malaysia Sdn.Bhd: Petaling jaya. Pearson

Mohd Haji Mohd Tohar.Ahmad Fauzi bin M Basri ( 2005 ) Protokol di Malausia-Tradisi dan Amalan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Spart-Langer, Simmon dan Pasch (1992). Reflective Pedagogical Thinking : How can we promote and measure it? Journal of Teacher Education.
Berkuakuasa mulai Januari 2007(Dikemaskini pada 15 Disember 2009)

Berkuakuasa mulai Januari 2007(Dikemaskini pada 15 Disember 2009)