Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 4

Mata Pelajaran Tahun Bilangan Murid Tarikh Masa Tema Tajuk Bidang Pembelajaran Fokus Utama

: Bahasa Melayu : 4 Gemilang : 25 Orang : 19 April 2011 : 1020 pagi hingga 1120 pagi : Keajaiban Alam : Komet

1.2

Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 iii) Memberikan respons yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan.
:

Fokus Sampingan

5.2

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca.

10.1

Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 2 ii) Membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang kohesif dengan ayat informatif.

Hasil Pembelajaran A.

:Di akhir sesi pembelajaran ini ,murid-murid akan dapat: -

Menguasai isi kandungan

1. Menjelaskan isi penting sekurang-kurangnya 4 daripada 5 berkaitan dengan kejadian komet . 2.. Menulis 4 ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang kohesif dengan ayat informatif berkaitan kejadian komet. 3. Memberi respon secara bertatasusila terhadap soalan yang dikemukakan berkaitan dengan komet.

B.

Membina Kemahiran Saintifik berfikir dan Strategi Berfikir.

1. Mendefinisikan maksud komet dan membuat perkaitan dengan isi penting berdasarkan sifat dan pergerakan komet.
C. Mengamalkan Sikap Saintifik dan Nilai Murni

1. Melibatkan diri secara aktif dalam perbincangan dan mengamalkan sikap bekerjasama dalam mencari isi penting berkaitan isi kandungan pelajaran. Bahan Bantu Mengajar : Klip Video,Gambar bulan dan matahari,Lembaran kerja, buku teks komputer riba.
: Murid pernah melihat komet melalui rancangan national

Pengetahuan Sedia Ada

geografik dan membaca artikal tentang komet daripada pelbagai bahan.


Sistem Bahasa : Kata bilangan Pengisian kurikulum :

a. Ilmu b. Nilai Murni

: Astronomi, Kajian Tempatan, Sains : Bekerjasama, kesyukuran

c. Kemahiran Bernilai Tambah : i. ii. iii. Kecerdasan Pelbagai: Verbal Lingusitik, Intrapersonal, Interpersonal Kemahiran Berfikir : meneliti,menjana idea,mengenalpasti,menghubungkait Kemahiran Belajar Belajar Cara Belajar: Membaca, mencatat, menulis

Fasa Mencungkil idea (5 minit )

Isi kandungan Kad imbasan dan video klip tentang komet

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru -Menunjukkan kad imbasan bulan , matahari dan komet lalu bersoal jawab lisan untuk mencungkil idea murid. -Menyuruh murid meramal objek lain yang terdapat di sistem suria selain matahari dan bulan. - Menayangkan Klip video tentang komet. -Menjelaskan objek tersebut secara kelas dan mengaitkannya dengan sistem suria. -Murid membuat ramalan dan menjelaskan objek lain yang terdapat dalam sistem suria -Murid meneliti objek yang terdapat dalam klip video. -Murid membuat perkaitan objek dalam klip video dengan tajuk pelajaran hari ini. Nilai Aktiviti Murid -Murid menyatakan objek yang terdapat dalam kad imbasan a)matahari b)bulan c)komet

Nota Kaedah Soaljawab POE

Kemahiran Befikir -Meneliti -Menghubungkait

Kecerdasan Pelbagai: -Verbal linguistik

-Kesyukuran -Menghargai

Menstruktur semula 20 minit

Teks dalam bentuk temuramah bertajuk Komet (Rujuk Lampiran)

-Murid diarahkan untuk membaca teks secara individu dengan perlahan -Guru meminta murid melakukan simulasi dialog temuramah secara

-Murid mengikut arahan guru.

Kaedah Simulasi Sumbang saran Bimbingan rakan sebaya

Murid melakukan simulasi dialog temuramah yang telah disediakan

Kemahiran Berfikir -Meneliti -Mengenalpasti

Fasa

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru bergilir-gilir untuk mengenalpasti isi kandungan petikan tersebut. Aktiviti Murid -sumbang saran dalam kumpulan untuk menyatakan isi-isi penting berkaitan komet dan menyenaraikannya.

Nota Kecerdasan pelbagai

Kemahiran Belajar Cara Belajar -Membaca

Menyatakan isi-isi penting. (rujuk lampiran 1)

-Guru membimbing murid berbincang untuk mengenalpasti isi-isi penting daripada temuramah yang telah dilakonkan. - Guru membuat peneguhan pada isi isi penting yang telah disenaraikan.

-Murid membentangkan dan menyenaraikan isi-isi penting yang telah dikenalpasti. Nilai -Keberanian -Kerjasama -Kesyukuran

Aplikasi idea ( 20 Minit )

Teks dalam bentuk temuramah bertajuk Komet (Rujuk Lampiran) Sistem Bahasa Kata Bilangan a)Semuab)Seluruh c)Sesetengah d)Setengah e)Beratus-ratus f)Seratus

-Guru menunjukkan isi-isi topik dan isi huraian yang telah dikenalpasti di paparan slaid power point.. -Bersoaljawab tentang kata bilangan.

Murid membina ayat topik dan ayat huraian dalam lembaran kerja.

Kaedah Perbincangan Huraian Kemahiran Belajar Cara Belajar:

-Murid membuat ayat daripada kata

-Membaca -Mencatat

bilangan yang diberi. -Menulis -Kumpulan cerdas membina ayat menggunakan kata bilangan, Kemahiran Berfikir -Menjana idea

Fasa

Isi kandungan Melengkapkan lembaran aktiviti pemulihan. (Rujuk lampiran 5)

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru -Guru membimbing murid lemah melengkapkan tugasan. Aktiviti Murid -kumpulan lemah membuat latihan pemulihan dengan memadankan perkataan dan menulis semula perkataan tersebut

Nota -Menghubungkait Nilai -Kerjasama

Refleksi/ Penutup ( 5 Minit )

Rumusan tentang kejadian komet,

Guru mentaksir kefahaman murid dengan soaljawab lisan. Guru meminta setiap kumpulan membuat rumusan mengikut kefahaman masingmasing. Guru memberi peneguhan pada rumusan murid.

Murid berbincang dalam kumpulan untuk menjawab soalan. -Setiap kumpulan membuat rumusan

Kaedah Perbincangan Soaljawab lisan Kemahiran Belajar Cara Belajar:

mengikut kefahaman -Membaca masing-masing. -Mencatat -Menulis -Murid membuat perkaitan antara isi kandungan setiap rumusan yang dibuat. Kemahiran Berfikir -Menjana idea -Menghubungkait Nilai -Kerjasama
Kemahiran berfikir -menjana idea -menilai

Nilai -Kesyukuran

LAMPIRAN 1

Senarai isi- isi topik yang telah dikenal pasti :-

1. Komet adalah satu jirim besar yang terdiri daripada debu dan gas beku.

2. Ciri ciri Komet berkilau ketika menghampiri matahari dan mempunyai ekor yang bercahaya yang terang .

3.

Pergerakkannya sangat laju dan bergerak dalam ruang perjalanan untuk mengelak perlanggaran.

3. Muncul pada waktu malam dengan cahaya yang terang dan boleh juga kelihatan pada siang hari jika cahayanya sangat terang.

4. Ada antaranya muncul semula selepas beribu-ribu tahun seperti Komet Helley yang muncul semula selepas 76 tahun

LAMPIRAN 2

Bina ayat huraian yang lengkap berdasarkan ayat topik yang diberi.

Ayat topik

Ayat huraian

Komet ialah Jirim besar.

Ciri-ciri komet berkilau terang

Komet muncul pada waktu malam dan siang.

Pergerakan Komet sangat laju.

Komet boleh muncul selepas beribu tahun.

LAMPIRAN 3

AKTIVITI PENGAYAAN Bina ayat daripada kata bilangan yang diberikan . a) Semua ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ b) seluruh ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ c) Seratus ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ d) Beratus-ratus ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ e) Sesetengah ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ f) Setengah ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

LAMPIRAN 4

AKTIVITI PEMULIHAN 1. Isikan huruf yang sesuai dan tepat di tempat kosong.

K _

2. Padankan suku kata dibawah supaya menjadi perkataan kemudian tulis semula perkataan Tersebut dalam petak yang disediakan.

Sis

nomi

Ko

tem

Mata

rim

Ji

met

Astro

lau

Ki

hari

KAD IMBASAN