Anda di halaman 1dari 2
BAB Amalan Gaya Hidup (konsep SR) ‘Apa itu Konsep SR? 5R adalah singkatan kepada ‘rethink’ (fikir semula), ‘repair’ (baik pulih), ‘reuse’ (guna semula), ‘recycle’ (kitar semuta) dan ‘reduce’ (kurangkan). Rethink adalah disebabkan oleh tindakan dan aktiviti manusia itu sendiri. Sela a bukan hanya terhad kepada fikir dulu sebelum buang sahaja, malah ki guna hendaklah bertindak untuk mengetahui dan mengambil kira bungkusan prod sama ada boleh dikitar semula, digunakan semula, dibaik pulih jika mengalami kerosal Repair Konsep ‘R’ kedua adalah ‘repair’ ataupun baik pulih di Mans leh diertikan sebagai memeriksa dengan teliti untuk tujuan membaiki atau untuk keadg@n sesuatu alat yang telah rosak Bagi memastikan mengurangkan penggunaan sum jadalafisarankan pengguna membaik pulih kitar semula setelah kerosakan tidak dapat dibaiki sepenuhnya. Oleh itu kita sebagai peng fan sahaja berperanan untuk memastikan dan efektif juga dapat membantu 1n pemBuangan sisa pepejal ke persekitaran sekaligus dapat mengurangkan penggunaan ng kian berkurang disebabkan oleh aktiviti manusia yang tidak terancang. Reduce Konsep Kurang di sini me seperti kayu, petrol ice’ atau dalam bahasa Melayunya adalah mengurangkan. uid mengurangkan penggunaan pelbagai sumber terutamanya sumber asii .apas. Penggunaan sumber asli secara berlebihan dalam aktiviti seharian itan mempertingkatkan pengeluarannya bagi memenuhi permintaan "ernahkah anda terdengar tentang berkongsi kenderaan ke tempat kerja? Semestifiva per Kerajaan Malaysia telah lama menyarankan pengguna-pengguna kenderaan di Mal kenderaan ke tempat kerja atau ke mana sahaja di dalam destinasi yang sama. Carlini Bukan sahaja dapat mengurangkan pelepasan gas beracun ke atmosfera yang dikeluarkan oleh bepg#otor malah ianya dapat membantu mengurangkan jumlah penggunaan petrol dengan ya bukan sahaja menjimatkan malah dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas di Bandar- pengguna di ‘Reuse’ atau guna semula adalah salah satu daripada konsep yang terkandung dalam SR di mana ianya bererti menggunakan semula barangan atau alatan yang terbuang untuk dimanfaatkan menjadi barangan lain seperti menjadikan tayar kenderaan yang telah lusuh atau rosak menjadi pasu bunga ‘ataupun menjadikan botol plastik terbuang menjadi bekas meletak alat tulis. Recycle Mari kita mendalami seba sedikit tentang makna kitar semula. Kitar semula membawa maksud memproses barangan lusuh atau bahan buangan menjadi produk baru. Contohnya surat khabar lama ‘akan menjalani pelbagai peringkat pemprosesan untuk mendapatkan sejumlah kertas putih yang baharu dan sedia untuk digunakan sebagai kertas mahjung, kertas fotokopi dan banyak lagi. Amalan kitar semula ini harus dipraktikkan ke segenap lapisan masyrakat kerana ianya dapat mengurangkan kuantiti bahan buangan, selain menjimatkan kos perbelanjaan untuk membiayal projek pelupusd\bahan buangan.