Anda di halaman 1dari 6

Govindas e-Nieuwsbrief 2011 / december / pagina 1

GOVINDAS NIEUWSBRIEF
DECember 2011
door Purna Tattva dasa

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Vedisch Cultureel Centrum Govinda Amerikalei 184 2000 Antwerpen

03-237 00 37 www.govinda.be antwerpen@pamho.net

Prettige feesten voor iedereen

Ons kerstverhaal betreft een voorval tussen Swami Jezus en de farizeer-schriftgeleerde Nicodemus over waarachtige spiritualiteit en de wortel van alle kwaad onwetendheid. Onwetendheid is de grondoorzaak van al het lijden in de wereld. Srila Prabhupada liet de volgende tekst op de voorpagina van het Back to Godhead tijdschrift plaatsen Kennis is als licht en onwetendheid is als duisternis. Waar licht is kan geen duisternis zijn. Het kerstfeest, net als het Indiase divali festival is een lichtfeest en symboliseert de overwinning van het goede over het kwade. Nicodemus de farizeer was, in tegenstelling tot de meeste farizeers, onder de indruk geraakt van de zuivere oprechtheid waarmee Jezus zijn boodschap verkondigde en hij was een van de weinige onder hen die Jezus een warm hart toedroeg. s Avonds in de schemering ging Nicodemus, zonder door de andere farizeers gezien te worden en zijn goede reputatie onder hen niet te verliezen, naar Jezus toe om de twijfel waarmee hij zat met hem te bespreken. Hij vertelde Jezus dat hij moest bekennen onder de indruk te zijn van zijn oprechtheid en manier van prediken, maar dat hij op de een of andere manier de diepere betekenis ervan niet kon begrijpen. Jezus antwoordde hem dat dit kwam omdat hij nog niet was wedergeboren. Nicodemus keek verwonderd en zei: Wedergeboren! Je kunt van mij toch niet verwachten dat ik zal terugkeren in de baarmoeder van mijn moeder. Jezus antwoordde hierop dat hij ermee bedoelde dat Nicodemus moest begrijpen dat datgene wat uit stof geboren is, stof is en naar de stof zal terugkeren maar dat wat vanuit de geest geboren is, geest is en daarom naar de geest zal terugkeren.

Govindas e-Nieuwsbrief 2011 / december / pagina 2

Nicodemus bezoekt Jezus in de nacht

M.a.w. Jezus zei hem eigenlijk: Je bent een groot geleerde en hebt als geestelijk leider veel aanzien bij het Joodse volk maar je mist het waarachtige, spirituele onderscheidingsvermogen dat bij die verheven positie past. Je bent zelfs de elementaire basiskennis van het spirituele leven nog niet meester want je weet geen onderscheid te maken tussen het stoffelijke en het geestelijke, tussen het tijdelijke en het eeuwige, tussen de illusie en de werkelijkheid, tussen lichaam en ziel. Spiritueel gezien ben je eigenlijk nog niet eens geboren. Je bent nog niet bevrijd van het verhullende effect van de baarmoeder, van moeder natuur. Om die reden kun je mijn onderricht niet volledig begrijpen. Eenmaal in de geest wedergeboren zullen je spirituele ogen geopend worden en kan jij de werkelijkheid gaan zien zoals die is. In India worden de priesters, de brahmanen, al vele duizenden jaren dvijas genoemd, de tweemaal geborene. Zij beseffen dat de eerste geboorte, de geboorte is van het stoffelijke lichaam uit de moederschoot. De tweede geboorte houdt echter in dat de persoon begrepen heeft dat hij een eeuwige spirituele ziel is, verheven boven het stoffelijke lichaam. Zij beseffen ook dat alle levende wezens eeuwige zielen zijn, los van de levensvorm waarin zij verblijven. Wat dus telt, zoals Jezus Nicodemus leerde, is dat de hoeveelheid kennis of boekenkennis relatief is maar dat spirituele realisatie absoluut essentieel is. Srila Prabhupada, de stichter van de Hare Krishna beweging botste ook eens tegen het spirituele onbegrip van een Russische intellectueel op, professor Kotofsky genaamd. Hij kon of wilde maar niet begrijpen dat er een wezenlijk verschil is tussen stof en geest en dat daarom al het leven, ook dat van dieren en planten bezield is. De mensen hebben de neiging om elkaar met allerlei titels en rangen te behangen. In deze tijd dienen wij die titels, rangen en standen echter voorzichtig te relativeren. Srila Prabhupada stelde dat iemand pas echt wijs en intelligent is als hij een onderscheid weet te maken tussen het stoffelijke en het geestelijke, tussen de ziel en het lichaam. Men kan de mens leren kennen aan de manier waarop men eet en feest. In de Bhagavad-gita 5.18 zegt Heer Krishna: Door zijn kennis ziet de nederige wijze met gelijkgezinde blik dat de ziel in elk lichaam gelijk is. Zowel de ziel in het lichaam van een geleerde en zachtmoedige priester, in een koe, olifant of hond, of in iemand die honden eet. Werkelijke naastenliefde is wetenschap en is gebaseerd op de hiervoor besproken spirituele intelligentie. Het houdt liefde in voor al wat leeft, ongeacht de uiterlijke vorm. Het is om die reden dat waarachtige spirituele en religieuze tradities de nadruk leggen op geweldloosheid, barmhartigheid, mededogen en naastenliefde. Heer Caitanya leerde de mensen dat de universele visie en spirituele liefde voor God en alle zielen, voor iedereen zeer gemakkelijk te ontwikkelen is door het chanten van Gods namen. Dit proces is volgens de geschriften het meest plezierend voor de Heer en verzekert een goede toekomst voor de wereld en voor ons zelf. Mensenbroeders en zusters aller volkeren, moeder koe, broeder kip, zuster haas, schaap, kalkoen en konijn, broeder struik en zuster kerstboom wij wensen ook u prettige en levendige feesten toe. Laten wij zorgen dat we met zijn allen, met goede betrouwbare banden, in onze Lord van start gaan want, 2012 Will Be a Goodyear Godyear!

2011

2012
Een gelukkig Nieuwjaar namens het tempelbestuur. Hare Krishna

Govindas e-Nieuwsbrief 2011 / december / pagina 3

SRIMATI RADHARANI EN HEER KRISHNA

door Vrindaranya-priya dasa

Srila Prabhodananda Sarasvati Thakura, een metgezel van Sri Caitanya Mahaprabhu beschrijft voor ons hoe groot de invloed van Srimati Radharani op Krishna wel is. Haar invloed op Krishna is zo groot dat zodra Krishna Radharani ziet Zijn fluit gewoon uit Zijn handen glipt. De wereld staat bij wijze van spreken stil. Doordat Krishna zich zo intens aangetrokken voelt tot Radharani heeft hij zelfs niet door dat ook Zijn kroon van Zijn hoofd valt. Radharani bezit zulke mooie kwaliteiten en eigenschappen waardoor Zij erin slaagt Krishna's gedachten op hol te brengen zodat hij enkel nog maar oog heeft voor haar. Een andere naam van Radharani is Hare wat betekent "het innerlijke liefdesvermogen van God" of ook anders omschreven als "Zij die Heer Krishna's hart verovert door hem onder te dompelen in haar liefde" Net daarom wordt Krishna dan ook zo blij als wij 'Hare... Hare...' zingen omdat we dan Zijn geliefde Radha aanroepen. Op dezelfde manier word ook Radharani zeer blij als wij 'Krishna... Krishna...' zingen omdat we dan Haar geliefde Krishna aanroepen. Het chanten van de Maha-mantra kan dan voor ons soms wel een hele inspanning zijn, maar er zijnzovele mogelijkheden om ons aan op te trekken en meer gemotiveerd te chanten. Wetende dat we zowel Radharani als Heer Krishna zeer blij maken als we Hun namen chanten is alweer een motivatie om met meer liefde voor Hen de Heilige namen te reciteren. Hoe meer wij trachten om Krishna lief te hebben, des te meer zullen wij ons ook realiseren hoezeer Krishna van ons houdt en ons liefheeft!

Uitnodiging vredeswandeling Antwerpen


Beste toegewijden. Hieronder vindt u een uitnodiging voor wie wil deelnemen aan een vredeswandeling samen met mensen van andere religieuze tradities. In 1961 werd Srila Prabhupada uitgenodigd voor een interreligieuze wereldconferentie in Tokyo, Japan. Voor die gelegenheid schreef hij o.a. deze korte tekst waarin zijn universele en holistische visie op religie wordt weergeven. Het zou heel goed zou zijn als de leiders van de verschillende religies elkaar regelmatig zouden ontmoeten en op die manier een legioen van toegewijden vormen, die samen de grondbeginselen van religie nastreven, om zo een tegenwicht te zijn tegen de degradatie van de hedendaagse samenleving. Van de kant van sommige andere religieuze tradities bestaat er een soortgelijke opvatting. In het decreet De relatie van de Kerk met niet-christelijke religies, spoort de katholieke kerk haar volgelingen aan om in open dialoog te treden met andere godsdiensten. (Vaticaan II; 28/10/65) UITNODIGING VREDESWANDELING ANTWERPEN VOOR WERELDDAG VAN DE VREDE 1-1-2012 Aan de leden van andere kerken en godsdiensten, medewerkers aan de vrede. 1 januari is sinds 1967 voor de katholieke kerk "werelddag voor de vrede". Dat is dus in 2012 voor de 45ste keer Dit jaar is het thema: "jonge mensen opleiden tot vrede en gerechtigheid". Daarom roepen Johan Bonny (bisschop Antwerpen) en Rik Hoet (vicaris van het bisdom) mensen op die zich op de een of andere manier inzetten voor de vrede en voor de opvoeding en vorming van jonge mensen, zich aan te sluiten bij de jaarlijkse vredeswandeling die de Egidius Gemeenschap organiseert met alle mensen van goede wil en van alle religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen. Vertrek op zondag 1 januari 2012 om 17 uur aan het oorlogsmonument van het Stadspark (hoek Rubenslei en Van Eycklei). De tocht gaat naar het Hendrik Conscienceplein, waar een korte plechtigheid plaatsvindt en vredesfeest. Meer info: Tarunyamrita dasi, 03-2162969, E-mail: tarunyamrta@pamho.net

Govindas e-Nieuwsbrief 2011 / december / pagina 4

v.c.c. govinda - mededelingen


OP ZATERDAG 10 DECEMBER 2011
Geeft HH Yadunandana Maharaja de lezing tijdens het programma thuis bij HG Premananda prabhu en moeder Jiyoti : Mechelse Steenweg 223/B1, 2018 Antwerpen (03/2398795). Aanvang: 16 uur, einde rond 19 uur.

ZONDAGSFEEST OP 18 DECEMBER 2011


Bij Sien ( Vraja Kisori), Vloeiende 106, 2950 Kapellen - 03/2971292 of 0472/758510 De lezing wordt gegeven door HG Purna Tattva prabhu - Het programma begint om 16 uur. Bereikbaar met de bus: Vertrek Rooseveltplaats: 14.21u bus nr. 730, reistijd: 21 min. Afstappen aan halte EKEREN VOGELKERSSTR. Vertrek Rooseveltplaats: 15.21u bus nr. 730, reistijd: 21 min. Afstappen aan dezelfde halte. Wandelafstand: 830m. Wanneer je van de bus stapt, steek je meteen de straat over en loopt rechtdoor naar de Lindehoeve. Wanneer je vlak voor de Lindehoeve staat, volg de bocht naar links. Je loopt nu langs de velden op een rood fietspad. Dit rode pad blijf je volgen rondom het veld. De eerste straat die je tegenkomt aan je rechterkant is de Vloeiende. Vertrek Rooseveltplaats: 14.29u bus nr. 650, reistijd: 29 min. Afstappen aan halte KAPELLEN HOOGBOOMSTEENWEG Vertrek Rooseveltplaats: 14.59u bus nr. 650, reistijd: 29 min. Afstappen aan zelfde halte. Vertrek Rooseveltplaats: 15.27u bus nr. 650, reistijd: 29 min. Afstappen aan zelfde halte. Wandelafstand: 1100m. Wanneer je van de bus stapt, steek je meteen de straat over aan de verkeerslichten iets verderop. De straat die je nu voor je ziet, is de Vloeiende. Vanaf je gearriveerd bent, kan je me een sms sturen of opbellen, 0472/758510, en kom ik je ophalen aan de bushalte. Iedereen die wil meehelpen koken of het altaar versieren is welkom en mag ook vroeger komen.

OUDEJAARSFEEST OP zaterdag 31 DECEMBER 2011


Programma bij bhakta Stefaan prabhu, Kerkstraat 60, 2060 Antwerpen. Meer informatie volgt. Bhakta Stefaan verrastte ons met aangenaam nieuws want hij heeft een mooi woonhuis gekocht in de Kerkstraat in Borgerhout-Antwerpen en hij stelt in afwachting van een nieuwe tempel, het gelijkvloers en de kelder beschikbaar voor de Antwerpse Hare Krishna gemeenschap op specifieke dagen, met name voor het zondagfeest. Dus vanaf 8 januari zullen de zondagfeesten doorgaan in de Kerkstraat. Dit neemt niet weg dat er ook huisprogrammas kunnen plaatsvinden van tijd tot tijd, wat fijn is om elkaar te ontmoeten in een persoonlijke sfeer in een andere omgeving. Als eerste activiteit die wel als een inzegening van het huis gezien kan worden, was er op 5 december de GitaJayanti viering. Tezamen met toegewijden uit Zelzate, Stekene, Linker oever en Antwerpen werd de hele Bhagavad-gita gelezen tezamen in het Sanskriet en dan ieder op beurt in zijn eigen taal, waardoor uit Nederlandse, Engelse en Russische kelen de hele Bhagavad-gita in deze nieuwe omgeving de ether inging. Srimad Bhagavad-gita Ki Jaya! Bhakta Stefaan Ki jaya!

NAMA HATTA ANTWERPEN

Kromme Elleboogstraat 9 - 2000 Antwerpen 03-2318471, E-mail: krishnapriyadd@yahoo.com

Elke dinsdag vanaf 17 uur zingen we bhajan-liederen. Daarna chanten we een rondje maha-mantras op de mala en dan is er een voordracht, meestal uit de Bhagavad-gita. Na afloop is er een vegetarische maaltijd - Iedereen is van harte welkom op onze programmas!

Govindas e-Nieuwsbrief 2011 / december / pagina 5

Doordenkertjes
Toegewijde dienst...
(door Bhakta Philip)
Te bon-vivant voor toegewijde dienst. Te neerslachtig voor toegewijde dienst. Te regenachtig voor toegewijde dienst. Te bezet voor toegewijde dienst. Bezeten van toegewijde dienst. Tevreden door toegewijde dienst. Te zwak voor toegewijde dienst. Te onhandig voor toegewijde dienst. Te artistiek voor toegewijde dienst. Te sceptisch voor toegewijde dienst. Te zelfgericht voor toegewijde dienst. Te verlicht voor toegewijde dienst. Te gepensioneerd voor toegewijde dienst. Te esoterisch voor toegewijde dienst. Te lui voor toegewijde dienst.

Uit de Vegetarische Keuken Bewerking: Madhava dasa


De toegewijden van Heer Krishna hebben dit gerecht naar Sri Caitanya Mahaprabhu genoemd, de incarnatie van Krishna die op aarde verscheen om de mensen het chanten van de Hare Krishna mantra te leren. Hij werd ook wel Gauranga (de goudkleurige) genoemd, vanwege Zijn prachtige huidskleur. Combineer dit gerecht met een groenteschotel en wat capatis en u hebt een zeer goede maaltijd.

Alu Gauranga (gegratineerde aardappelen)


Bereidingstijd: INGREDINTEN 3 liter volle melk

1,30 uur

Aantal personen: 6 WERKWIJZE

Herkomst: India

1,5 kg aardappelen 1/2 tl 2 tl 1/2 tl 1 bosje 2 tl 1,5 el asafoetida zeezout zwarte peper verse koriander verse tijm korianderpoeder aardappelschijven

1) Maak panir (verse kaas) van Was de panir goed onder koud stromend water. Wikkel er dan stevig een kaasdoek omheen en pers er het meeste vocht uit. 2) Schil en was en kook ze halfgaar. Snij ze dan in dikke plakken. 3) Meng de volgende kruiden en specerijen:

(uit de pepermolen) (fijngehakt) (fijngehakt) 4) Bedek de bodem van een ingevette ovenschotel met en bestrooi met een deel van de kruidenmix, bedek dit met een laag gekruimelde panir en leg er wat klontjes boter op. Doe zo verder met een tweede en een derde laag van de ingredinten. Strooi er uiteindelijk een dunne laag overheen. 5) Dek de schotel af met een goed passend deksel of met een laag aluminiumfolie. Zet de schotel 45min in de oven op 200C. Tien minuten voor het einde het deksel of de folie verwijderen om zo het gerecht een bruin korstje te geven. kg = kilo min = minuten sec = seconden tl = theelepel el = eetlepel 1 cup = 250 ml vloeistof

melkpoeder

AFKORT INGEN VOOR MAT EN EN GEWICHT EN


ml = milliliter cl = centiliter dl = deciliter cm = centimeter gr = gram 1 cup = 210 gram rijst 1 cup = 180 gram bloem

Govindas e-Nieuwsbrief 2011 / december / pagina 6

S RILA P RABHUPADA

SPREEKT :

Yoga betekent dat we de zintuigen beheersen, en bhakti-yoga dat we de zintuigen zuiveren. Als de zintuigen gezuiverd zijn, zijn ze automatisch beheerst. Je kunt de activiteiten van de zintuigen niet op een kunstmatige manier stoppen. Maar als je de zintuigen zuivert, worden ze er niet alleen van weerhouden zich met onzin in te laten, maar worden ze ook op een positieve manier gebruikt in transcendentale dienst aan de Heer. (Uit De Wetenschap van Zelfrealisatie)

DE VAISHNAVA KALENDER 2011-2012


= nieuwe maan | = volle maan | = christelijke feestdag |
DECEMBER maandag dinsdag woensdag 6 Vasten voor Moksada Ekadasi 7 Vasten breken tussen 08:35 en 09:33 = seculiere feestdag 5 Gita Jayanti (verschijning van de Bhagavad-gita)

zaterdag 10 Katyayani-vrata eindigt volle maan woensdag 14 Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura (verdwijningsdag) (vasten tot de middag) dinsdag 20 Sri Devananda Pandita (verdwijningsdag) woensdag 21 Vasten voor Saphala Ekadasi donderdag 22 Vasten breken tussen 08:48 en 11:16 Sri Mahesa Pandita (verdwijningsdag) Sri Uddharana Datta Thakura (verdwijningsdag) nieuwe maan zondag 25 Sri Locana Dasa Thakura (verschijningsdag) Kerstdag maandag 26 Tweede Kerstdag (feestdag BEL + NL) dinsdag 27 Srila Jiva Gosvami (verdwijningsdag) Sri Jagadisa Pandita (verdwijningsdag) zaterdag 31 Oudejaarsavond

JANUARI

woensdag donderdag zondag

4 Vasten voor Putrada Ekadasi 5 Vasten breken tussen 10:36 en 11:21 Sri Jagadisa Pandita (verdwijningsdag) 8 Sri Krishna Pusya Abhiseka volle maan

Beste lezer, bent u reeds lid van Nama Hatta Antwerpen vzw? Door lid te worden van de tempel helpt u mee aan de verspreiding van het Krishna-bewustzijn. Het verspreiden van het Krishna-bewustzijn is een bittere noodzaak in deze tijd van geestelijke armoede. Lid worden kan door maandelijks minimum 7 Euro over te schrijven op de rekening van Nama Hatta Antwerpen vzw 220-0565486-12, met vermelding: lidmaatschap. U ontvangt dan alle informatieve verzendingen die vanuit het centrum gestuurd worden en gratis het Krishna Bhakti Magazine. Meer informatie over de verschillende categorien van het lidmaatschap vindt u op onze website www.govinda.be Wil u eenmalig een donatie geven dan kan dit via rekening 220-0565486-12 van Nama Hatta Antwerpen vzw, met vermelding: donatie.