Anda di halaman 1dari 14

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL

Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat

: Pendidikan dan Pembangunan Manusia : Pendidikan Khas :1 : 2011/2012 : Ko-Kurikulum dan Rekreasi : KBK 3013/3053 :3 : Tiada

MAKLUMAT PENSYARAH: Nama : Cik Marzaida bt Badaruddin E- mel : marzaida@fskpm.upsi.edu.my No Telefon : 05- 4505094 No Bilik : 3B 19, Bangunan Malim Sarjana

SINOPSIS

Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami asas pergerakan dan jenis-jenis aktiviti kokurikulum dan rekreasi suaian. Kursus ini juga akan menyentuh beberapa aspek peranan mainan, kaedah pengajaran pergerakan dan cara mengendalikan kegiatan rekreasi suaian yang bersesuaian untuk murid khas. This course aims at providing the students an understanding and elementary skills in implementing co- curricular and recreational programs for children with special needs and its implications in planning programs for them.

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat: 1. mengetahui dan menyenaraikan aktiviti kokurikulum dan rekreasi yang sesuai untuk kanak- kanak berkeperluan khas. 2. mengetahui pelbagai kemudahan aktiviti kokurikulum dan rekreasi yang disediakan oleh pelbagai agensi. 3. mengubahsuai, mengurus dan menjalankan aktiviti kokurikulum dan rekreasi mengikut kategori murid berkeperluan khas.

RUJUKAN

George Torkidsen, (2007). Leisure and Management. Routledge: London and New York Ralph. W Smith, (2005). Inclusive and Special Recreation: Opportunities for Persons with Disabilities. McGraw Hill: UK Ab. Alim Abdul Rahman,(2005). Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum. Penerbit Fajar Bakti: Selangor Richard Kraus, (2001). Recreation and Leisure in Modern Society. Jones & Bartlett Publishing: Massachusetts. Simon Bell, (1977). Design for Outdoor Recreation. F&FN SPON, London:UK

RUJUKAN TAMBAHAN KAEDAH PENGAJARAN 1. Kuliah dan Perbincangan 2. Sesi Sumbangsaran 3. Aktiviti Simulasi/ Berkumpulan 4. Demonstrasi 5. Kerja Kursus Melalui: Kajian Lapangan Melalui: 1. 2. 3. Aktiviti Perkhemahan Pembentangan Laporan Aktiviti Laporan Akademik ( Hard Copy ). Yang Dijalankan.

KOM KAEDAH PENERAPAN KI AKTIVITI K/I

KBKM

PBPM

PSK

ETIK

KU

PIM

PETUNJUK: KOM : KBPM : PBPM : PSK ETIK KU : : : Kemahiran Berkomunikasi Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Kemahiran Kerja Berpasukan Etika Profesional Kemahiran Keusahawanan

PENILAIAN PRESTASI PELAJAR : Tugasan Berkumpulan dan Pembentangan Individu : :

100% 70% 30%

PENILAIAN GRED KURSUS UPSI:

Gred A AB+ B BC+ C CD+ D F

Julat Markah 80-100 75-80 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 0-34

Nilai Gred 4.00 3.75 3.50 3.00 2.75 2.50 2.00 1.75 1.50 1.00 0

PENGGREDAN KI SKALA 5 4 3 2 1 KRITERIA Menguasai ciri- ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang. Menguasai ciri- ciri KI berkenaan pada tahap baik. Menguasai ciri- ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan. Menguasai ciri- ciri KI berkenaan pada tahap minimum. Lemah dan perlu dibaiki.

JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU: Minggu 1 Tajuk: Definisi, Konsep dan Latar Belakang Aktiviti Kokurikulum dan Rekreasi Definisi Konsep Objektif/ kepentingan membuat penyesuaian kokurikulum dan rekreasi mengikut kategori murid berkeperluan khas. Jenis- jenis kokurikulum dan rekreasi murid berkeperluan khas.

Hasil Pembelajaran: Mentakrif definisi dan konsep kokurikulum. Mentakrif definisi dan konsep rekreasi. Mentakrif definisi dan konsep kokurikulum dan rekreasi murid berkeperluan khas. Menyenaraikan jenis- jenis kokurikulum dan rekreasi yang sesuai bagi murid berkeperluan khas. Mengenalpasti jenis- jenis penyesuaian yang perlu dibuat terhadap kokurikulum dan rekreasi murid berkeperluan khas

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Presentasi kuliah berbentuk powerpoint dan perbincangan. Sesi soal jawab pada akhir pengajaran. Merujuk kepada nota kuliah Minggu 1.

Kemahiran Insaniah KOM AKTIVITI K/I KBPM PBPM PSK ETIK KU PIM

Rujukan : Lihat Lampiran

Minggu 2

Tajuk: Pengurusan Kokurikulum dan Rekreasi

Cara- cara menguruskan aktiviti kokurikulum dan rekreasi Pekeliling Ikhtisas Peranan guru dan ibubapa di dalam pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan rekreasi

Hasil Pembelajaran: Mengenalpasti tatacara pengendalian aktiviti kokurikulum dan rekreasi. Menjelaskan isi kandungan pekeliling ikhtisas mengenai aktiviti kokurikulum dan rekreasi dengan tepat. Menghuraikan dengan jelas tentang peranan guru dan ibubapa di dalam pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan rekreasi bagi murid berkeperluan khas.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Presentasi kuliah berbentuk powerpoint dan perbincangan. Sesi soal jawab pada akhir pengajaran. Merujuk kepada nota kuliah Minggu 2.

Kemahiran Insaniah

KOM AKTIVITI K/I

KBPM

PBPM

PSK

ETIK

KU

PIM

Rujukan:

Lihat Lampiran

Minggu 3

Tajuk: Sukan Khas

Jenis- jenis sukan yang ditawarkan kepada individu berkeperluan khas di peringkat kebangsaan dan antarabangsa Syarat- syarat menyertai sukan tersebut Peringkat pemilihan

Hasil Pembelajaran: Mengenalpasti berbagai jenis sukan yang ditawarkan kepada individu berkeperluan khas di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Menjelaskan tentang peringkat- peringkat pemilihan atlit bagi sukan khas ini. Membincangkan tentang syarat dan peraturan sukan khas di peringkat kebangsaan dan antarabangsa

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Presentasi kuliah berbentuk powerpoint dan perbincangan. Sesi soal jawab pada akhir pengajaran. Merujuk kepada nota kuliah Minggu 3

Kemahiran Insaniah

KOM AKTIVITI K/I

KBPM

PBPM

PSK

ETIK

KU

PIM

Rujukan:

Lihat Lampiran

Minggu 4

Tajuk: Olahraga

Jenis- jenis sukan olahraga yang ditawarkan kepada individu berkeperluan khas di peringkat kebangsaan dan antarabangsa Syarat- syarat menyertai sukan olahraga tersebut Peringkat pemilihan

Hasil Pembelajaran: Mengenalpasti berbagai jenis sukan olahraga yang ditawarkan kepada individu berkeperluan khas di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Menjelaskan tentang peringkat- peringkat pemilihan atlit bagi sukan olahraga ini. Membincangkan tentang syarat dan peraturan sukan olahraga di peringkat kebangsaan dan antarabangsa

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Presentasi kuliah berbentuk powerpoint dan perbincangan. Sesi soal jawab pada akhir pengajaran. Merujuk kepada nota kuliah Minggu 4

Kemahiran Insaniah

KOM AKTIVITI K/I

KBPM

PBPM

PSK

ETIK

KU

PIM

Rujukan:

Lihat Lampiran

Minggu 5 dan 6

Tajuk: Permainan Murid Berkeperluan Khas

Jenis- jenis permainan murid berkeperluan khas mengikut kategori Peraturan permainan murid berkeperluan khas mengikut kategori Peralatan permainan yang digunakan oleh murid berkeperluan khas mengikut kategori

Hasil Pembelajaran: Menyenaraikan jenis- jenis permainan murid berkeperluan khas mengikut kategori Mengenalpasti peraturan permainan murid berkeperluan khas Mengkategorikan jenis- jenis permainan murid berkeperluan khas mengikut kecacatan.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Presentasi kuliah berbentuk powerpoint dan perbincangan. Sesi soal jawab pada akhir pengajaran. Merujuk kepada nota kuliah Minggu 5 dan 6

Kemahiran Insaniah KOM AKTIVITI K/I KBPM PBPM PSK ETIK KU PIM

Rujukan:

Lihat Lampiran

Minggu 7 Definisi

Perkhemahan

Tatacara pengurusan Pengurusan Kumpulan

Hasil Pembelajaran: Menjelaskan definisi perkhemahan. Menyenaraikan perkhemahan. langkahlangkah keselamatan yang perlu diambil semasa

Membincangkan tentang tatacara pengurusan perkhemahan dengan ahli kumpulan. Menghuraikan dengan jelas peranan dan tanggungjawab ahli kumpulan semasa aktiviti perkhemahan dijalankan.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Presentasi kuliah berbentuk powerpoint dan perbincangan. Sesi soal jawab pada akhir pengajaran. Merujuk kepada nota kuliah Minggu 7.

Kemahiran Insaniah:

KOM AKTIVITI K/I

KBPM

PBPM

PSK

ETIK

KU

PIM

Rujukan:

Lihat Lampiran

Minggu 8,9 dan 10

Tajuk: Latihan Amali

Tatacara pelaksanaan Pengurusan perkhemahan Langkah- langkah pelaksanaan aktiviti perkhemahan

Hasil Pembelajaran: Menyenaraikan draf tatacara aktiviti perkhemahan Mengenalpasti tatacara pelaksanaan aktiviti perkhemahan murid berkeperluan khas. Membincangkan dengan jelas tugas- tugas AJK dan ahli kumpulan perkhemahan Membuat demonstrasi cara- cara pemasangan khemah. Melaksanakan aktiviti perkhemahan murid berkeperluan khas. Membandingkan perbezaan tatacara pengurusan perkhemahan murid biasa dengan murid berkeperluan khas. Menyediakan laporan bertulis mengenai aktiviti perkhemahan yang dijalankan.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Demonstrasi aktiviti. Sesi soal jawab pada akhir pengajaran. Merujuk kepada aktiviti yang dijalankan.

Kemahiran Insaniah:

KOM AKTIVITI K/I

KBPM

PBPM

PSK

ETIK

KU

PIM

Rujukan:

Lihat Lampiran

Minggu 11 dan 12

Tajuk: Jenis- jenis Terapi

Jenis- jenis terapi yang sesuai untuk murid berkeperluan khas. Definisi. Objektif dan kepentingan terapi.

Hasil Pembelajaran: Menjelaskan definisi terapi. Menyenaraikan jenis- jenis terapi yang sesuai untuk murid berkeperluan khas Membincangkan mengenai kepentingan amalan terapi terhadap murid berkeperluan khas Membandingkan perbezaan amalan terapi yang digunakan terhadap murid berkeperluan khas

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Presentasi kuliah berbentuk powerpoint dan perbincangan. Sesi soal jawab pada akhir pengajaran. Merujuk kepada nota kuliah Minggu 11 dan 12..

Kemahiran Insaniah:

KOM

KBPM

PBPM

PSK

ETIK

KU

PIM

AKTIVITI K/I

Rujukan:

Lihat Lampiran

Minggu 13 dan 14

Tajuk: Aktiviti Rekreasi

Definisi Konsep Jenis- jenis permainan Peraturan permainan

Hasil Pembelajaran: Menjelaskan definisi permainan dalaman Menyenaraikan jenis- jenis permainan dalaman yang sesuai bagi murid berkeperluan khas. Membincangkan tentang konsep permainan dalaman terhadap murid berkeperluan khas.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Presentasi kuliah berbentuk powerpoint dan perbincangan. Sesi soal jawab pada akhir pengajaran. Merujuk kepada nota kuliah Minggu 13 dan 14.

Kemahiran Insaniah:

KOM

KBPM

PBPM

PSK

ETIK

KU

PIM

AKTIVITI K/I

Rujukan:

Lihat Lampiran