Anda di halaman 1dari 4

Tajuk Masa Tunjang Utama Standard kandungan Standard pembelajaran

: 5. Emosi : 30 minit : Keterampilan Diri : 5.1 Mengenal emosi asas : 5. 1.2 Menunjukkan aksi sedih

Tunjang lain yang disepadukan : Komunikasi, kemanusiaan, kerohanian, sikap dan nilai Objektif Nilai EMK : Pada akhir pelajaran, murid dapat menunjukkan aksi sedih : Kerjasama, kerajinan, keberanian : Kreativiti

LANGKAH Set Induksi Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Penutup

AKTIVITI 1. Murid mencantum puzzle yang diberi 2. Murid meneka ekspresi wajah pada puzzle tersebut 1. Murid ditunjuk tayangan ekspresi wajah sedih 2. Murid menyebut ekspresi wajah yang ditayangkan 3. Murid diberi penerangan mengenai emosi sedih 1. Murid diminta meniru aksi sedih seperti dalam tayangan slaid. 1. Murid mencantumkan titik-titik pada gambar sedih yang diberi 1. Murid mencantum semula puzzle dan menyebut ekspresi wajah sedih

BBM Puzzl e vcd

CATATAN Emk: Kreativiti

vcd

Emk: Kreativiti

Tajuk Masa Tunjang Utama Standard kandungan Standard pembelajaran

: 5. Emosi : 30 minit : Keterampilan Diri : 5.1 Mengenal emosi asas : 5. 1.3 Menunjukkan aksi marah

Tunjang lain yang disepadukan : Komunikasi, kemanusiaan, kerohanian, sikap dan nilai Objektif Nilai EMK : Pada akhir pelajaran, murid dapat menunjukkan aksi marah : Kerjasama, kerajinan, keberanian : Kreativiti

LANGKAH Set Induksi Langkah 1 Langkah 2 Langkah

AKTIVITI 1. Murid mengambil kad gambar ekspresi wajah di dalam bakul 2. Murid menunjukkan kad gambar yang diambil 1. Murid ditunjukkan kad-kad gambar ekspresi wajah marah 2. Murid meniru guru membuat aksi marah 1. Murid diminta mengambil kad gambar seperti kad yang dipamerkan oleh guru. 2. Murid dibimbing menyebut aksi pada gambar 2. Suaikan gambar ekspresi wajah

BBM Kad gamb ar Kad gamb ar Kad gamb ar

CATATAN Emk: Kreativiti

3 Penutup Tajuk Masa

1. Permainan mencari kad ekspresi wajah : 5. Emosi : 30 minit : Keterampilan Diri : 5.1 Mengenal emosi asas : 5. 1.4 Menunjukkan aksi takut

Kad gamb ar

Emk: Kreativiti

Tunjang Utama Standard kandungan Standard pembelajaran

Tunjang lain yang disepadukan : Komunikasi, kemanusiaan, kerohanian, sikap dan nilai Objektif Nilai EMK : Pada akhir pelajaran, murid dapat menunjukkan aksi takut : Kerjasama, kerajinan, keberanian : TMK

LANGKAH Set Induksi Langkah 1

AKTIVITI 1. Tayangan slaid ekspresi wajah takut 2. Murid diminta meniru ekspresi wajah yang ditayangkan 1. Murid diberikan penjelasan mengenai ekspresi wajah takut 2. Murid melihat kad gambar ekspresi wajah takut 3. Murid meyebut ekspresi wajah yang dipamerkan 1. Murid diminta menyatakan benda atau perkara yang membuatkan mereka merasa takut

BBM Vcd Kad gamb ar

CATATAN Emk: TMK

Langkah 2

Langkah 3 Penutup

1. Mewarnakan ekspresi wajah 1. Murid menyebut semula emosi asas yang telah dipelajari Kad gamb ar