KOLEJ KOMUNITI WADAJ PENDIDIKAN LESTARI

DR. KAMARUDIN BIN MD TAHIR JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

PUNCA KUASA PENUBUHAN KOLEJ KOMUNITI
Jemaah Menteri pada 5 hb Julai 2000 telah mempertimbangkan No. 398/2225/00 daripada Menteri Pendidikan tentang konsep penubuhan dan pelaksanaan Kolej Komuniti di setiap kawasan parlimen.

OBJEKTIF PENUBUHAN KOLEJ KOMUNITI

Menyediakan laluan alternatif kepada pelajar lepasan menengah Menyediakan latihan kemahiran dan pendidikan kepada semua peringkat masyarakat ke arah pembangunan komuniti berpengetahuan (learning communities) Menyediakan latihan untuk meningkatkan kemahiran (upskilling) dan melatih semula (reskilling) untuk keperluan tenaga kerja

Menyediakan rangkaian strategik bagi tujuan pengukuhan aktiviti sosio ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.Sambunga n. • Menyediakan kemudahan. perkhidmatan dan sistem pembelajaran yang kondusif dan berkualiti bagi meningkatkan taraf pendidikan masyarakat setempat.. • .

.

.Fasa-Fasa Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) Kolej Komuniti KPT Fasa Penubuhan 2001 – 2006 Fasa Perletakkan Asas 2007 – 2010 REBRANDING ( 5 PERKARA TELAH DIPERSETUJUI) Fasa Transformasi 2010 – 2015 BluePrint Halatuju (Julai 2010) Memperkasa PSH Pengstrukturan SEMULA PROGRAM Fasa Kecermerlangan 2015 – 2020 Kolej Komuniti sebagai pusat rujukan masyarakat.

Rancangan Malaysia Kesepuluh Bab 5: Dalam tempoh Rancangan. Modul boleh digabung untuk melayakkan pelajar dianugerahkan SKM. . Kerajaan akan memperkenal pendekatan yang lebih inovatif bagi kolej komuniti melalui pelaksanaan program modular yang membolehkan pelajar mengikuti pelbagai modul jangka pendek berasaskan keupayaan mereka. Hampir 70% daripada kandungan modul ini akan dilaksana secara latihan praktikal di industri atau di tempat kerja.

AGENDA TRANSFORMASI ü ü ü ü ü ü Program Sijil Bermodular Pembelajaran Sepanjang Hayat Pusat Pentauliahan Pensijilan Pusat Khidmat Usahawan / Keusahawanan Pusat Pengajian Setempat Prantisan .

PROGAM PENGAJIAN Separuh Masa Sepenuh Masa .

SIJIL MODULAR KEBANGSAAN (SMK) .

o . Sijil Modular Kebangsaan merupakan pendekatan pembelajaran yang mewakili set kemahiran minimum (minimum skill set) yang berasaskan kepada proses kerja.SIJIL MODULAR KEBANGSAAN (SMK) o Kurikulum Kemahiran Bermodular Kebangsaan adalah program latihan kemahiran jangka pendek (3 hingga 6 bulan) yang dipanggil Sijil Modular Kebangsaan (SMK).

TRANFORMASI KLUSTER PENGAJIAN SIJIL KOLEJ KOMUNITI PROGRAM PENGAJIAN SKK SMK1 SMK2 SMK3 LA1 LA2 LA3 LnP2 Semester 1 MODULARISATION OF CURRICULUM Semester 2 SUBJEK 1 SUBJEK 2 WORK PROCESS BASED ORIENTATION TEORI AMALI ACTION ORIENTED LEARNING LnP1 .

KUMPULAN SASAR KLUSTER PENGAJIAN JUMLAH PAKEJ TEMPOH MASA SASARAN SKK SMK1 SMK2 SMK3 LA1 LA2 LA3 LnP2 2 tahun Lepasan menengah dan minat sambung belajar 4-8 Lepasan menengah. uni/poli sedang bekerja dan 3 bulan hingga minat belajar 6 bulan Pekerja industri yang berminat melalui sistem perantisan 3-6 2 minggu hingga 1 bulan Dewasa/Pekerja yang minat untuk reskilling dan upskilling LnP1 2-4 2 hari hingga 7 hari Dewasa part time atau leisure course .

Perunding .Pemetaan Dan Penamaan Pecahan Kluster Pengajian Pemetaan Ke Sektor Industri Contoh Penamaan KLUSTER PENGAJIAN Pemasangan Dan Penyelenggaran Elektrik SKK SMK1 SMK2 SMK3 LA1 LA2 LA3 LnP2 Sijil Kolej Komuniti Sijil Modular Kebangsaan Sub-Sektor Industri Pemasangan Elektrik Skop Kerja Pendawaian Elekrik Fasa Tunggal Learning Area Package Proses Kerja Fasa Tunggal Pendawaian Elektrik Litar Lampu LnP1 Aktiviti “Learn and Practice” Aktiviti Kerja Teras • • • • Hasilkan gambarajah litar lampu Mendawai litar lampu Uji litar lampu Mengesan kerosakan litar lampu Disediakan oleh Empire Putra College .

KELEBIHAN SIJIL MODULAR KEBANGSAAN (SMK) .

KEMASUKAN TANPA PRA SYARAT Pekerjaan Free entry dan Free exit .

PERSIJILAN BERGANDA .

TIADA HAD MASA .

TIADA PERLU MENGIKUT TURUTAN Di mana-mana kolej Tidak perlu Mengikut Turutan .

MERENTASI KLUSTER USAHAWAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Servis Penyejuka n Penyaman Udara Servis Penyejuka n Penyaman Udara PPU Industri PW1 DAN PW3 Suruhanja ya Tenaga SMK Pengendalian Pemasaran SMK Pembanguna n Perniagaan Pengoperas ian Perniagaan SMK Asas Perakuana n SMK sistem Perakuana n Pengkeran Berkomput ian Akaun er .

MERENTASI KLUSTER USAHAWAN PENDAWAIAN ELEKTRIK Servis Penyejuka n Penyaman Udara Servis Penyejuka n Penyaman Udara PPU Industri PW1 DAN PW3 Suruhanja ya Tenaga SMK Pengendalian Pemasaran SMK Pembanguna n Perniagaan Pengoperas ian Perniagaan SMK Asas Perakuana n SMK sistem Perakuana n Pengkeran Berkomput ian Akaun er .

RESKILLING Motor JURUTERA M&E Servis Pendawaian .

MOD PERLAKSANAAN .

Mode Berterusan MODE PERLAKSANAAN SIJIL KOLEJ KOMUNITI MELALUI PERSIJILAN MODULAR KEBANGSAAN Mode PBE Mode WBL Mode Perantisan PEMBELAJA RAN SIMULASI PROSES KERJA DI LAWATAN KOLEJ DAN LATIHAN INDUSTRI DI INDUSTRI TEORI DAN PENILAIAN DI KOLEJ PRODUCTIO N-BASED EDUCATION DI INDUSTRI KOLEJ TEORI DAN PENILAIAN DI KOLEJ WORKBASED LEARNING DI INDUSTRY TEORI DAN PENILAIAN DI KOLEJ APPRENTIC ESHIP DI INDUSTRY .

PERBANDINGAN ANTARA SMK DAN SEMESTER .

Sijil Kolej Komuniti Sahaja .SMK Modular Berasaskan Pekerjaan – Kurikulum berasaskan kepada proses kerja sebenar mengakibatkan pembelajaran terarah kepada kontekstual Tiada prasyarat – peserta boleh mengambil mana-mana modul yang dikehendaki SEMESTER Modular Berasaskan Subjek – Kurikulum berasaskan subjek dan mengakibatkan pembelajaran lebih kepada textual Mempunyai Prasyarat -Perlu mengikut turutan semester 1. masa. 3 dan seterusnya semester 4 Tempoh yang lebih singkat .3 – 6Tempoh yang panjang . Persijilan Berganda -Sijil Modular Kebangsaan/ Sijil Kolej Komuniti /Sijil Kemahiran Malaysia Persijilan Tunggal.Minimum 2 bulan Tahun Fleksibel – Boleh mengumpul SMK di Statik.kerana pelajar perlu mana-mana kolej yang menawarkan menghabiskan semua semester program yang sama dengan tanpa had dalam tempoh 5 tahun dan mesti di kolej yang sama. 2.

bagiKemahiran pensyarah adalah umum dan tidak diberikan tumpuan dalam sesuatu bidang Strategi Pembelajaran – OBE & CBE Strategi Pembelajaran – OBE Mod Pelaksanaan – Mod Mod Pelaksanaan – Mod Berterusan Berterusan/Mod WBL/Mod PBE/Mod Aprentis .SMK 17 tahun keatas serta boleh membaca dan menulis Yuran – RM10.Memiliki SPM. PENSYARAH BERASASKAN KEMAHIRAN KHUSUS Pensyarah dilatih semula menyediakan kemairan khusus PENSYARAH BERASASKAN KEMAHIRAN UMUM .00 sebulan) Syarat Kemasukan Minima.00 sebulan SEMESTER pernah mengambil sains dan matematik Yuran – RM250.00 setiap semester (RM42.Berumur Syarat Kemasukkan.

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN 1 MALAYSIA .

.PENGENALAN Program Latihan 1Malaysia telah diilhamkan dan dibentangkan dalam bajet 2011 oleh YAB Dato’ Sri Mohd. Najib Tun Abdul Razak. di bawah agenda Modal Insan bagi menambahkan modal insan yang berilmu pengetahuan melalui peningkatan kemahiran dan mempelajari kemahiran baru (upskilling and reskilling).

.Matlamat Meningkatkan ilmu dan kemahiran. Program Latihan 1Malaysia ini juga berupaya membantu komuniti meningkatkan taraf sosio ekonomi serta kesejahteraan hidup. komunikasi antara kaum serta membantu mengurangkan masalah sosial di kalangan belia.

ü Merapatkan jurang komunikasi melalui komunikasi pelbagai bahasa sewaktu berhubung dengan pelanggan.OBJEKTIF ü Menyediakan pelbagai program latihan untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran ke arah mencapai kesejahteraan hidup kendiri dan masyarakat. . ü Meningkatkan tahap kemahiran bagi golongan pekerja industri yang ingin meningkatkan kerjaya.

Membantu mengurangkan masalah sosial seperti melepak. membuang bayi. merempit dan sebagainya dengan menarik golongan belia untuk mengikuti kelas malam atau hujung minggu  Membudayakan Pembelajaran .…sambungan Meningkatkan tahap sosio ekonomi melalui menggunakan kemahiran asas yang diperolehi untuk menceburi bidang keusahawanan.

.00 per jam 32 jam RM 10.PROGRAM yang ditawarkan LATIHAN KEMAHIRAN ● BAHASA ● Muzik ● ● Berteraskan ● ● ● ● Inggeri s Tamil Melayu Arab Mandri n ● Vokal Kemahir an Tarian Minima 20 jam RM 1.00 WARGA EMAS PERCUMA …….00 32 jam RM 10.

Peralatan Kursus Peralatan akan disediakan oleh pihak kolej. muzik dan pengajian am. . Kurikulum Kursus Modul kursus adalah berdasarkan kepada LnP (Learn & Practise) yang terdapat dalam Program Modular kecuali kursus bahasa. Walau bagaimanapun kursus-kursus lain masih boleh dijalankan berdasarkan permintaan.

Tempat Kursus Di premis kolej atau di luar mengikut permintaan. Jadual Perlaksanaan Boleh dilaksanakan dari Isnin hingga Ahad. . Selepas waktu pejabat (hari bekerja) dan hujung minggu.Tempoh Kursus Bergantung kepada modul atau isi kandungan kursus yang disediakan.

Tenaga Pengajar Pensyarah kolej atau penceramah luar sama ada dari sektor awam atau swasta.Sijil Modular . Pengiktirafan Setiap peserta yang telah menamatkan kursus atau latihan akan dikurniakan .Sijil Kehadiran/Penyertaan .

Click to edit Master text styles Second level ● Third level ● Fourth level ● Fifth level KURSUS BAHASA MANDARIN 17 JANUARI 2011 39 PESERTA .

Click to edit Master Second level ● Third level ● Fourth level ● Fifth level KURSUS BAHASA TAMIL 27 JANUARI 2011 text styles 34 PESERTA .

Click to edit Master text styles Second level ● Third level ● Fourth level ● Fifth level KURSUS MASAKAN NASI BERIYANI 26 MARCH 2011 KURSUS MASAKAN NASI BERIYANI .

Click to edit Master text styles Second level ● Third level ● Fourth level ● Fifth level KURSUS MENJAHIT MANIK 2 APRIL 2011 35 PESERTA SURUHANJAYA KOPERASI MUAR .

Click to edit Master text styles Second level ● Third level ● Fourth level ● Fifth level KURSUS JAHITAN BAJU KURUNG 7 MEI 2011 40 PESERTA .

Click to edit Master text styles Second level ● Third level ● Fourth level ● Fifth level KURSUS PEMBUATAN PASTRY 10 JUN 2011 22 PESERTA .

KOLEJ KOMUNITI PASIR GUDANG KURSUS : VARIASI COKLAT .

. diharap menjadi wadah alternatif komuniti setempat untuk meningkatkan kemahiran mereka bagi menyumbang secara lestari pembangunan modal insan negara.PENUTUP Kewujudan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi.

SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful