Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tarikh Masa Mata Pelajaran Tahun : : 1 OGOS 2011 : 9.00 10.

.00 pagi : Bahasa Melayu : Tahun 2 Bestari : 9 orang,5 orang murid lelaki dan 4 orang murid perempuan : Kenegaraan : Bunga Kebangsaan Kita

Bilangan Murid Tajuk Tema

Hasil Pembelajaran: Fokus Utama 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Fokus Sampingan 8.1 membina dan menulis perkataan ayat tunggal Aras 1 i. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara yang berkaitan tentang kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai Aras 1 i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

Objektif Pelajaran: Pada akhir pelajaran ini murid-murid dapat: 1. 60% daripada murid dapat membaca petikan teks dangan sebutan dengan betul. 2. menjawab 3 daripada 5 soalan kefahaman berpandukan petikan teks yang diberikan dengan ayat yang lengkap.
3. membina 3 ayat yang lengkap dengan menggunakan kata kerja yang diberikan.

Sistem Bahasa: i) Morfologi kata kerja

ii) Sintaksis - ayat mudah Pengisian Kurikulum


a. Ilmu : sains

b. Nilai :menghargai alam semulajadi, hormat, bangga Kemahiran Bernilai Tambah: i) Kemahiran Berfikir: mencirikan dan menghubungkait ii) Kemahiran Belajar Cara Belajar: membaca dengan kritis, bacaan secara luncuran, mencatat nota, membuat rujukan. iii) Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, Intrapersonal, Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat/ memegang bunga kebangsaan iaitu bunga raya. Bahan Bantu Mengajar : Gambar (slaid), teks, lembaran kerja

Langkah/Mas Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan a Set Induksi 1. Guru bertanya dengan 1.Murid- murid Pengisian murid- murid nama bunga menyebut nama bunga Kurikulum kegemaran mereka. kegemaran. (5 minit) Gambar 2. Guru menunjukkan 2. Murid-murid beberapa jenis bunga dan menceritakan Kecerdasan murid menyebut nama pengalaman mereka Pelbagai: bunga tersebut. tentang bunga kebangsaan Malaysia Interpersonal & dari segi bentuk dan Intrapersonal 3. Guru menunjukkan warna. bunga raya dan menanyakan soalan kepada murid. BBM: a) Apakah nama bunga ini? Slaid powerpoint b) Sebutkan nama bunga kebangsaan Malaysia? c) Tunjukkan bunga kebangsaan Malaysia. d) Guru mengaitkan tajuk pelajaran hari ini Bunga raya

Nilai: Menghargai alam sekitar. Berbangga dengan bunga kebangsaan iaitu bunga raya. Kecerdasan pelbagai

Langkah 1 (20 minit)

1. Guru memberikan petikan teks .

1. Murid-murid disediakan dengan sebuah teks yang berkaitan dengan tajuk interpersonal & 2. Bertanya pada murid mengenai kefahaman intrapersonal mereka mengenai teks 2. Murid-murid di yang diberikan. kehendaki membaca petikan teks tersebut secara individu dan 3. Guru menerangkan BBM: berkumpulan. dengan lebih lanjut lagi berkaitan isi teks tersebut. Teks edaran. 3. Murid menyebut perkataan yang digariskan dengan kuat.

Soalan:

OBJEKTIF 1

1) Apakah yang kamu faham isi cerita / isi penting yang disampaikan 4. Murid mencari antonim perkataan itu? yang digariskan bersama sama 3. Kosa Kata dengan .rakan Guru menyuruh murid membaca perkataan yang digariskan dalam petikan.