Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Tajuk

: : : : :

Bahasa Malaysia 6 3 NOVEMBER 2011 9.10 9.40 pagi (30 minit) Pengalaman Indah

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat;

I. II.

membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

III.

Menjawab soalan pemahaman secara lisan dan memahaminya.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran :

Nilai

: bekerjasama, hormat menghormati, patuh pada arahan, memberi perhatian, bertanggungjawab, berbudi bahasa

KBKK : menjana idea, menghuraikan, mengkategorikan, membuat kesimpulan, mengingat, memahami Pengetahuan sedia ada : Murid-murid pernah pergi melancong di dalam Malaysia.

Langkah / Isi Pelajaran Set induksi 5 minit -

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru Guru meminta memberi seorang sehelai permainan murid kertas untuk Nilai

Catatan :

mengendalikan satu permainan meneka huruf. panduan Murid mengendalikan teliti. Murid menjalankan yang permainan ialah bahasa meneka huruf membentuk perkataan. Perkataan indah. dicari Pengalaman tersebut.

bekerjasama

tersebut mendengar penerangan guru dengan

Guru menerangkan tajuk pada hari ini. Guru mengedarkan petikan Pengalaman Nilai : indah. mematuhi arahan Murid membaca dan memahami petikan. Seorang murid membaca di hadapan, manakala murid lain menyemak pembacaan tersebut. Perbincangan tentang petikan dari segi isi penting. Perbincangan tentang isi petikan. Guru memberikan beberapa pemahaman. Nilai : soalan Memberi perhatian,

Langkah 1 5 minit Langkah 2 6 minit -

Murid menjawab soalan soalan pemahaman Menghuraikan tersebut secara lisan. Contoh soalan pemahaman: I. II. III. IV. Daripada siapakah surat ini? Bilakah surat ini ditulis? Kepada siapakah surat ini ditujukan? Apakah tujuan penulis menulis surat tersebut?

V. VI. VII. Langkah 3 6 minit -

Di manakah Lata Kijang ini? Siapakah yang pernah pergi ke Lata Kijang? Apakah tujuan kita pergi melancong?

Guru membahagikan murid kepada empat Nilai : kumpulan. Guru menyedarkan kad manila kepada setiap kumpulan. murid perlu buat dalam kumpulan tersebut. Dalam kumpulan, murid menyenaraikan tempattempat menarik yang telah menjadi pengalaman indah mereka ketika melancong. Contohnya Pulau Langkawi, Sarawak dan sebagainya. KBKK: Guru memberi penerangan tentang aktiviti yang Peta minda -bekerjasama

Langkah 4 5 minit -

Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil kerja. Guru meminta murid untuk merujuk semula Nilai : petikan. Murid dilkehendaki menyenaraikan kata adjektif yang terdapat dalam petikan. Selain daripada yang terdapat dalam petikan, murid juga dikehendaki menyenaraikan kata adjektif lain contohnya cantik, indah, bersih, nyaman, damai, kotor dan sebagainya. memahami

Guru memberi penerangan tentang kata adjektif. Guru meminta murid untuk melihat guru dan menyenaraikan sifat guru. Murid menyenaraikan sifat guru. Contohnya, gemuk, cantik, baik, rajin, kemas, comel dan sebagainya.

Kemudian, guru meminta murid menyenaraikan sifat seorang rakan mereka yang berdiri di hadapan kelas.

Kemudian guru meminta murid untuk memikir

Penutup 3 minit -

dan menyenaraikan sifat mereka sendiri. Rumusan tentang pelajaran hari ini. ini. Murid membuat rumusan.

Nilai :

Murid membuat rumusan tentang pelajaran hari Mengingat