Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN MENGAJAR

Mata Pelajaran Tahun Masa Tajuk Hasil Pembelajaran

: : : : :

Bahasa Melayu 6 60 minit Tatabahasa Penjodoh Bilangan Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, diberi soalan latihan berkaitan penjodoh bilangan, pelajar boleh menjawab secara bertulis dalam masa yang ditetapkan tanpa rujuk.

Strategi Pengajaran

i.

Direktif-penerangan

ii.

Koperatif- i. Aktiviti kumpulan

ii.Permainan bahasa Kemahiran Generik Penerapan Nilai : i. Teliti, Rajin

KBKK

i. ii. iii.

Mengenal pasti Membuat perkaitan Membanding beza

Kecerdasan Pelbagai

i. ii. iii.

Interpersonal Berbahasa Intrapersonal

Media Pengajaran

i. ii. iii.

Transparensi Lembaran kerja Kad huruf

Pengetahuan sedia ada

Kebolehan menggunakan penjodoh bilangan dalam ayat-ayat mudah.

Langkah/ Masa (Peristiwa Pengajaran) Set Induksi Kad huruf Isi Pelajaran Guru

Aktiviti P&P Pelajar

Media Pengajaran

Kemahiran Generik

1. Guru membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan kecil dan memberikan

1. Murid bergerak untuk membentuk kumpulan kecil.

Permainan bahasa - Kad huruf

KBKK :

Mengenal pasti

(10 minit)

Membentuk penjodoh bilangan

beberapa kad huruf untuk permainan bahasa. Kecerdasan Pelbagai: 2. Guru membunyikan 2. Setiap ahli dalam kumpulan membentuk perkataan-perkataan penjodoh bilangan seberapa 3. Guru memberikan hadiah kepada kumpulan yang menang 3. Setiap ahli menyebut perkataan dan ketua kumpulan dikehendaki menulis perkataan tersebut. banyak yang dapat mengikut tempoh yang diberi. Intrapersonal Interpersonal Berbahasa

(Menarik Perhatian)

wisel untuk permainan bahasa.

4. Kumpulan yang menang diberi hadiah. Langkah 1 Transparensi penjodoh bilangan 1. Guru meminta murid-murid menyebut perkataan-perkataan yang dipamerkan (10 minit) berulang-ulang kali. 2. Murid-murid mendengar Nota sambil melihat nota yang dipamerkan. (Menyampaika n Objektif) 2. Guru memberikan penekanan kepada beberapa penjodoh bilangan yang sukar dan yang sering menjadi topik hangat dalam peperiksaan UPSR. 4. Murid-murid membanding beza antara penjodoh bilangan 3.Murid-murid menjawab mengikut susunan ayat yang betul Berbahasa Interpersonal Kecerdasan Pelbagai: Nota 1. Murid menyebut perkataan secara kelas. Membanding dan membeza Transparensi KBKK :

Langkah 2

Nota -

1. Guru menyuruh setiap kumpulan

1. Setiap murid membaca ayat-ayat yang disediakan.

Transparensi nota

KBKK :

Penggunaan penjodoh (15 minit) bilangan dan contoh ayatayat

membaca ayat-ayat yang diberi sebagai contoh dan mereka diminta berbincang dan membina ayat sendiri 3. Murid mendengar 2. Murid-murid

Mengelas

bekerjasama membina ayatayat pendek. Kecerdasan Pelbagai:

SEKIAN, TERIMA KASIH