Anda di halaman 1dari 5

nota Etika Professional IPKT 2006

Bab 1 Moral Reasoning and Ethical Theory (Taakulan berprinsip moral dan Teori Mengikut Etika) The Meaning of Ethics (Makna Etika) Prinsip kelakuan individu yang boleh diterima dari segi akhlak sama ada perbuatan tersebut betul atau salah dan tidak serupa untuk setiap individu. The Meaning of Professional Ethics (Makna Etika Profesional) Prinsip moral sesuatu kumpulan yang dibuat untuk mengawal prestasi mereka dalam menjalankan tugas megikut nilai dan amalan profesional serta bertindak mengikut etika yang ditentukan. The Formation of Individuals Ethics (Faktor Pembentukan Etika Individu) (1) Pengaruh keluarga (Family Influence) Etika ibu bapa yg baik akan diikuti oleh anak dan sebaliknya. (2) Pengaruh rakan (Peer Influence) Utk lihat peribadi seorang, lihatlah siapa rakan mereka (pepatah) (3) Pengalaman hidup (Life Experience) Sekiranya pencuri dihukum kerana mencuri, maka beliau akan mengetahui mencuri merupakan satu kesalahan. (4) Nilai peribadi dan prinsip moral (Personal Values and Morals) Seseorang yg mementingkan pangkat dan kedudukan sering bertindak berdasarkan untung tanpa mengira kesannya terhadap orang lain. (5) Faktor keadaan (Situational factors) Seorang peniaga boleh mengubah penyata keuntungan perniagaan untuk menipu cukai. Pandangan tentang etika (The views of ethics) (1) Utilitarian (Kemudahan) - Suatu keputusan untuk kepentingan majoriti walaupun tindakan tersebut sama ada betul, patut atau baik beri kesan buruk pada sebahagian kecil. Perlu kenalpasti: (a) Siapa yg terjejas secara langsung dan tidak langsung (Who are directly and indirectly affected). (b) Apa untung dan keburukan yg dialami mereka (What benefits and harms they would experience). (c) Berapa lama kesan tersebut berlanjutan (How long these effects would last). (2) Golden Rule (Aturan Emas) Menurut agama kristian ; Lakukan pada org lain sepertimana kita nak orang lakukan pada kita. (do to others as you would have them do to you). (3) Kantian/Rights (Kantian/Hak) Immanuel Kant percaya moral merupakan sesuatu yang universal dan setiap orang ada hak yang tertentu. Antaranya: (a) The right of free consent (Hak penyetujuan percuma) Setiap orang berhak untuk dilayan sekiranya mereka setuju dan bersedia untuk dilayan. (b) The right of privacy (Hak untuk bersendirian) Setiap orang berhak untuk melakukan, mendedah atau merahsiakan kehidupan peribadi. (c) The right of freedom of conscience (Hak untuk kebebasan menyuarakan suara hati) Setiap orang berhak untuk tidak melakukan sesuatu sekiranya melanggar prinsip moral mereka selagi tidak bertentangan dengan pandangan masyarakat. (d) The right of freedom (Hak untuk kebebasan)Setiap orang berhak mengkritik

suatu etika organisasi secara berhemat, selagi kritikannya tidak mencabuli hak individu di dalam organisasi tersebut. (e) The right of due process (Hak process berpatutan )Setiap orang berhak dibicarakan dengan adil sekiranya hak mereka dicabuli. Di dalam kantian/rights, sesuatu tindakan adalah betul apabila ia meminimumkan pencabulan hak. (4) Enlightened Self-Interest (Menyedarkan Kepentingan Diri) Walaupun kepentingan diri menjadi satu keutamaan, kesejahteraan masyarakat masih diambil berat dalam melaksanakan tugas. Cth jurutera proton yang bekerja dengan kepakarannya bukan sahaja untuk memperolehi gaji bahkan kereta yang dihasilkan memberi manafaat kepada pengguna. Suatu tindakan adalah betul dari segi akhlak jika ia memberikan keuntungan individu tanpa memberi kerugian dan, sekira perlu meminimumkan sebarang keburukan terhadap orang lain Normative Philosophy and Ethical Relativism (Falsafah normatif dan Relativisme Mengikut Etika) Kajian tentang pemikiran yang betul dan kelakuan mengikut norma . Ethical Theory (Teori mengikut etika) Segala tindakan kita dalam komuniti disempadani dengan konsep betul dan salah yang memerlukan analisis dan pertimbangan dalam membuat keputusan atau tindakan dan bukan satu kekurangan sekiranya kita telah mencuba tetapi tindakan tersebut kurang tepat kerana tiada satu pun sistem etika yang sempurna tetapi terdapat 5 sistem yang sering digunakan: a) Eternal Law (Undang-undang Abadi/kekal) - Undang-undang Agama tidak berubah dan sah selama-lamanya. - Tiada syarat atau ketetapan yang tepat memperlihatkan kebenaran. - Setiap agama mempunyai standard moral yang berbeza untuk penganutnya - Standard berbeda antara kumpulan yang berlainan walaupun menganut agama sama. - Tidak dapat dilaksanakan secara universal. b) Utilitarianism (kemudahan) - Merupakan suatu keputusan atau tindakan untuk kepentingan masyarakat majoriti -Sukar menentukan manfaat untuk masyarakat kebanyakkan. - Tidak ada satu kaedah yang dapat menentukan sama ada tindakan/keputusan yang dilakukan adalah betul, baik atau wajar. - Sukar untuk mengimbangi manfaat yang diperolehi oleh masyarakat majoriti dengan pengorbanan masyarakat minoriti. c) Universalism (sejagat) - Menyatakan niat/maksud yang tersirat di dalam membuat sebarang keputusan/tindakan adalah penting - Keputusan tersebut dikira betul, tepat dan baik sekiranya semua orang yang mengalami masalah serupa melakukan tindakan yang serupa seperti yang kita lakukan. - Terlalu bergantung kepada perkiraan niat seseorang. - Sukar mengukur kepentingan terhadap kewajiban atau tanggungjawap seseorang individu.
edisi zulmz65@yahoo.com

- Adalah sukar untuk melayan kehendak orang lain kerana sebahagian dari kita akan memikirkan kehendak diri sendiri.

d)

Distributive Justice Teory (Teori Adil Pembahagi) - Keutamaan keadilan menjadi panduan membuat keputusan dan mengambil tindakan yang dijangka memberikan faedah kepada semua anggota masyarakat - Keupayaan/usaha individu diabaikan/ tidak diendahkan. - Sebarang cadangan amat bergantung kepada kerjasama sosial keseluruhannya untuk membekalkan faedah/keuntungan ekonomi dan social.

e)

Personal Liberty Theory (Teori Kebebasan Peribadi) - Keutamaan kebebasan mejadi panduan membuat keputusan dan mengambil tindakan yang akan menyebabkan semua orang akan mendapat manfaat dan kebaikannya. - Ia berdasarkan satu definasi kebebasan yang sempit yang menghadkan hak negatif untuk tidak mengalami gangguan daripada orang lain Perbandingan Utilitarianisme dan Universalism Utilitarianism Universalism Menekankan Menekankan kepada kepada niat kesan/keputusan/ individu yang akibat dari melakukan sesuatu tindakan tindakan atau dan bukannya niat membuat individu tersebut keputusan. Niat yang baik Sesuatu sering kali tindakan/keputusa membawa n dikira betul kepada sekiranya kebaikan. membawa manfaat kepada orang. Dianggap salah sekiranya membahayakan atau mencederakan orang lain Sekiranya Mendahului tindakan/keputusa kepentingan n tersebut akan orang lain dari memberikan kepentingan manfaat kepada sendiri. majority masyarakt maka dikira baik Bab 2 Moral And Social Responsibility (Moral dan Tanggungjawab Sosial) Conditions for Moral Accountability and Liability (Keadaan dalam Tanggungjawab Moral) (1) Knowledge and Freedom (Pengetahuan dan Kebebasan) Seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatannya dengan kerelaan hati tanpa paksaan fizikal dan psikologi. (2) Ignorance (Kedunguan/kebodohan/ketidaktahuan) Alasan ketidaktahuan hanya boleh digunakan apabila sesorang tidak bersalah. Ini berlaku apabila seseorang tidak memahami hukum alam yang terjadi atau tidak dapat menerima

nota Etika Professional IPKT 2006

semua yang munasabah yang dapat dijangka akibat daripada perbuatannya (3) Coercion (penggunaan kekerasan / paksaan) Pegawai bank yang menjaga kaunter yang mana menyerahkan sejumlah wang tunai yang ada di dalam laci kepada perompak bersenjata adalah jelas tidak bersalah dari segi moral di dalam melesapkan harta bank. Tanggungjawab moral (moral responsibility) Def: Seseorang secara moral boleh dipertanggungjawabkan terhadap tindak tanduk mereka, sekiranya mereka mengetahui tindakan yang dibuat adalah dengan kerelaan hati dan tanpa sebarang paksaan secara fizikal mahupun psikologi. Perbezaan (material coorperation) dan formal coorperation (kerjasama formal) dibawah Natural Law Formal Material coorperation coorperation Seseorang Ia bermaksud menjadi rakan seseorang diminta sekerja yang untuk melakukan secara sukarela suatu tindakan untuk melakukan yang masuk akal perbuatan yang (logik), tidak jahat salah, dengan pada amnya, tetapi mengizinkan dan pada akhirnya ia membenarkan secara tidak kejahatan langsung telah dilakukan. Formal membantu orang cooperation tidak tersebut untuk pernah dapat melakukan sesuatu ditentukan tindakan yang walaupun dengan pada hakikatnya ketakutan yang adalah salah. amat sangat Era tanggungjawab sosial

masyarakat Sumber bisnis selalunya boleh membantu menyelesaika n masalah Tanggungjaw ab sosial boleh tambah keuntungan

syarikat tersebut kuasa yang besar Kemungkinan berlaku confict of interest Kepakaran yang kurang di dalam mengurus aktiviti sosial

Masalah di dalam pengurusan/pengelolaan kerana konflik di antara keuntungan/prestasi syarikat dengan tanggungjawab/prestasi sosial. Cth :Pengurangan pekerja di dalam sesebuah syarikat boleh menjimatkan kos dan menaikkan keuntungan tetapi menyebabkan ramai akan menjadi penganggur.
edisi zulmz65@yahoo.com

5 masalah etika di dalam pengurusan:(Akibat dari keputusan yang dibuat)

Cara kerajaan mempengaruhi organisasi

a)

d)

Direct Regulation (Peraturan secara terus) Memperkenalkan dan melaksanakan undang-undang dan akan tubuhkan agensi yang akan mengawasi dan mengawal aktiviti-aktiviti tertentu.

Akibat berpanjangan Sebarang keputusan yang dibuat akan memberikan kesan yang berpanjangan kepada masyarakat. Sebagai contoh, pengeluaran produk tidak selamat akan mengancam nyawa individu. Mempunyai berbagai pilihan altenatif Berbagai pilihan alternatif perlu dibuat/dirancang apabila membuat sebarang keputusan atau pilihan etika. Mempunyai akibat yang banyak (bercampur aduk) Keuntungan dan kerugian sosial serta juga pulangan kewangan dan perbelanjaan sering kali berkait dengan pilihan alternatif etika yang dipilih. Mempunyai akibat yang tidak pasti Akibat dari sesuatu keputusan atau pilihan etika yang diambil tidak dapat dipastikan.

e)

b) c)

Inderect Regulation (Peraturan tidak langsung) Secara tidak langsung mempengaruhi cara organisasi tersebut membelanjakan wang mereka memelalui cukai, sama ada melalui insentif mahupun subsidi. Cara organisasi mempengaruhi kerajaan.

a) b) c) d)

Personal Contact (Hubungan peribadi) Hubungan peribadi dan jaringan perniagaan. Lobbying Mempengaruhi pembuat undang-undang oleh pihak individu mahu pun kumpulan tertentu Political Action Committee (Tindakan komiti politik) Sumbang wang kpd ahli politik untuk kempen.

d) e)

a)

The Entrepreneurial Era (Era Perindustrian) Berlaku lewat 1800 an. Masa ini industri mengumpul keuntungan. Masa era ini, semua industri adalah kecil.

b)

The Depression Era (Era Kemelesetan) Berlaku pada tahun 1900, masa ini organisasi besar telah mendominisasi ekonomi US. Orang awam telah mengkritik organisasi kerana melakukan aktiviti kewangan yang tidak bertanggungjawab sehingga berlakunya keruntuhan pasaran saham pada tahun 1929.

Favours (keramahan) Bergantung kepada keramahan untuk mendapatkan sokongan Cara organisasi untuk melaksanakan tanggungjawab sosial (1) Legal compliance (Mematuhi Undangundang) Organisasi patut mematuhi undangundang. (2) Ethical compliance (Mematuhi Etika) Ikut etika yang biasa boleh diterima masyarakat (3) Philanthropic giving (Suka menderma) Beri sumbangan/dana dlm program kebajikan

Mempunyai impak peribadi Keuntungan dan kerugian sosial serta juga pulangan kewangan dan perbelanjaan sering kali berkait dengan impak peribadi di dalam pilihan alternatif etika yang dipilih. Mekanisma menganalisis permasalahan etika di dalam pengurusan

a)

Analisis Ekonomi Teori Makro dan Mickro ekonomi bergantung kepada keadaan pasaran terbuka, perbekalan dan permintaan seharusnya boleh membantu di dalam sebahagian pemasalahan etika . Analisis Undang-undang Sekiranya masalah etika menjadi terlalu besar, undang-undang boleh digunakan untuk menguruskan masalah ini. Analisis Etika Dalam suasana normative philosophy, setiap orang mempunyai dasar pemikiran di dalam masyarakat dan bertindak pada prinsip yang sama, kemudian rakan/sekumpulan di dalam masyarakat mestilah mendapat layanan yang adil.

b) c)

Natural Law, alasan paksaan hanya boleh digunakan di dalam kes dimana ketakutan berlakunya kemusnahan kebebasan seseorang di dalam kerelaan melakukan tindakan tersebut. Kerjasama Cooperation bermaksud tindakan yang dilakukan adalah bermoral pada asasnya, tetapi orang lain telah menggunakannya untuk melakukan perbuatan tidak bermoral. Kerjasama Formal bermaksud seseorang melakukan tindakan tidak bermoral, bermaksud moral yang salah dan beliau bekerjsama melakukan perbuatan jahat secara moral.

c)

The Social Era (Era Sosial) Wujud pada tahun 1960an dan ketidak ketentraman sosial. Ini kerana organisasi besar telah didakwa mempromosikan peperangan di Vietnam. Empat kesatuan hak pengguna telah menyatakan pendirian mereka kepada Presiden John Kennedy mengenainya. Pendapat mengenai tangunggjawab sosial Bersetuju Tidak bersetuju Membantu Keuntungan problematic adalah objektif (merupakan perniagaan persoalan) Penglibatan di business dalam aktiviti Syarikat juga sosial anggota memberikan

Kerjasama material adakala boleh dijustified sebagai alasan yang baik, biasanya di dalam kepentingan diri. Tetapi kerjasama formal di dalam melakukan kejahatan tidak pernah diizinkan. Bab 3: The Nature of Ethics in Modern Business (Etika di dalam perniagaan alaf baru) Etika dalam pengurusan

Contoh masalah etika di dalam pengurusan (1) Paras Harga (Pricing Level) Turun naik harga barangan adalah masalah asas ekonomi tetapi ia memberikan impak kepada masyarakat (2) Mesej Pengiklanan (Advertising messages) Kebenaran dan penipuan terhadap mesej pengiklanan haruslah dianalisis untuk membuang keraguan di dalam minda masyarakat, akibat yang tidak pasti, uncertain (3) Promosi Produk (Product promotions) Ini adalah agenda pengiklanan. Masyarakat tidak sepatutnya dipengaruhi secara negatif mesej promosi yang diiklankan. (4) Persekitaran Kerja (Working Condition) Persekitaran tempat kerja mestilah conductive/sesuai

nota Etika Professional IPKT 2006

(5) Perkhidmatan Pelanggan (Customer Service) Pelanggan mestilah diberi keutamaan di dalam urusan perniagaan. Bab 4 Managerial Ethics and the Rule of Law Penggunaan Undang-undang dlm membuat keputusan Undang-undang adalah satu set peraturan yang dibina oleh masyarakat untuk menguasai/mengawal kelakuan di dalam masyarakat tersebut. Oleh itu kita perlu merujuk kepada undang-undang apabila kita menghadapi dilema etika di dalam sesuatu organisasi apabila memilih antara prestasi ekonomi dan prestasi sosial. Biarkan undangundang menentukan segalanya kerana masyarakat telah membina satu set peraturan yang dibuat secara kolektif (berkumpulan) oleh anggota masyarakat tersebut mengenai tindakan dan kelakuan yang harus dibuat dan ia akan memberi kesan kepada kebajikan terhadap masyarakat tersebut. Mengimbangi prestasi ekonomi dan sosial Retrenchment (Pemberhentian pekerja) Berhentikan pekerja utk atasi kerugian. Menghapuskan perkhidmatan orang tengah Cth dell jual komputer terus tanpa lalu org tengah Menjual terus produk tersebut kepada pengguna terakhir. Undang-undang Def: Undang-undang adalah satu set peraturan yang konsisten yang dibuat oleh masyarakat untuk mengawal kelakuan masyarakat dan telah diterbitkan (published), diterima (generally accepted) dan dikuatkuasakan. Ciri Undang-undang

Proses Politik Wakil yang dilantik/dipilih dengan rasmi adalah bertanggungjawab untuk membuat rumusan mengenai undang-undang di dalam sistem yang diwakili. Bab 5 Kod Etika Def: Norma (kebiasaan) dan kepercayaan yang dipegang oleh sesebuah organisasi. Kod-kod Etika Norma Norma adalah standard perlakuan; cara bagaimana pegawai atasan mahu kakitangannya bertindak bila berhadapan dengan situasi tertentu. Contoh norma dalam etika ialah: Pekerja syarikat tidak dibenarkan menerima hadiah peribadi bernilai lebih RM 25 Dalam pernyataanpernyataan negatif bentuk yang

Unit-unit produk pasaran proses di GE diistilahkan Strategik Business Unit atau SBU. Ia mengandungi bahagian-bahagian produk yang berkaitan dan bersama mempunyai keupayaan untuk bersaing dalam industri melalui Strategi yang telah dijelaskan. Pengurusan korporat akan mampu mengawal persaingan dan mengarah strategi menerusi peruntukan sumber dengan cara menggunakan modal perancangan korporat dan bukannya proses belanjawan modal. 250 bahagian produk yang disentralisasikan di GE telah digabung menjadi 73 unit strategic business yang separa berpusat. Prinsip yang mendasari model perancangan korporat separa berpusat yang dibangunkan oleh GE ialah setiap SBU berbeza dari 2 dimensi: Daya terikan industri tersebut Kekuatan syarikat dalam industri tersebut. Bab 6 The Moral Dimensions of an Economic System (Prinsip Dimensi suatu sistem Ekonomi) Strategi memotivasikan dan memuaskan hati para pekerja 1. Menyediakan latihan sama ada di dalam dan di luar waktu kerja kepada para pekerja mereka. 2. Memberi maklumbalas sekiranya mutu kerja pekerja mereka didapati berkesan. 3. Membenarkan mereka (pekerja) mengambil bahagian dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan struktur dan objektif kerja mereka . 4. Menyediakan peluang kepada mereka untuk naik pangkat. 5. Menyediakan suasana kerja yang selamat untuk mereka berkerja. Kebebasan dalam sistem kapitalis Hak untuk menggaji tetap, hanya utk pekerja yang dapat memenuhi tuntutan perniagaan dan beroperasi secara berkesan pada keuntungan yang memuaskan Hanya mengambil pekerja yang mempunyai pendidikan, kemahiran dan kewibawaan yang layak untuk melaksanakan sesuatu operasi perniagaan tersebut. Andaian dalam ekonomi kapitalis: 1. Pilihan hidup dipilih sebebasnya oleh anggota-anggota masyarakat sama ada melalui proses demokrasi atau melalui kontrak sosial yang tersembunyi. 2. Masyarakat yang terus hidup dalam sistem ini tanpa bantahan secara politik, secara tidak langsung menunjukkan bahawa mereka memilih sistem ekonomi tersebut (yang berbentuk kapitalis). Kebebasan majikan mengupah dan mendapatkan pekerja yang layak sahaja bermaksud tiada seorang pun ahli masyarakat yang boleh menuntut secara moral ke atas sebarang pekerjaan tertentu yang ditawarkan di dalam sektor swasta. Affirmative Preferential Action Treatment Pekerjaan dan Juga dikenali

Kepercaya an

Consistent (Konsisten) tiada bantahan di dalam peruntukkan Universal (Menyeluruh) dapat dipakai oleh semua orang yang menghadapi keadaan/situasi yang sama Published (Diterbitkan/dicetak) ditulis, dicetak dan dapat dicapai oleh semua orang Accepted (Diterima) biasanya di patuhi oleh masyarakat

Cara berfikir yang dikehendaki oleh pegawai atasan pada kakitangan terhadap tugas. Dinyatakan dalam bentuk yang positif. Contohnya: Tanggungjawab utama kita ialah para pelanggan

Enforced (Dikuatkuasakan) Langgar undang-undang, berjaya dibuktikan , terima hukuman. Proses Pembentukan Undang-undang Proses Individu - Proses ini melibatkan pendirian norma individu (individual norms), kepercayaan (belief) dan nilai (values) di dalam undangundang Proses Kumpulan Setiap masyarakat mempunyai latarbelakang atau persekitaran yang mengabungkan nilai ajaran agama, tradisi budaya, kedudukan ekonomi, pembangunan teknologi, organisasi sosial, Politik Proses Sosial Perubahan di dalam norma (norms), kepercayaan (belief) dan nilai (values) akan memberikan kesan yang ketara di atas undangundang

5.2 Jawatan Ombusman Ombusman ialah seorang yg ditugaskan untuk memberi kaunseling kepada pekerja lebih muda mengenai hal-hal berkenaan masalah kerjaya, kesukaran yang dihadapi organisasi dan isu-isu etika. 5.3 Punca-punca Kelakuan Tidak Beretika Pembahagian struktur dalam organisasi mewujudkan pembahagian kuasa; bidang kuasa untuk produk, pasaran dan perubahan dalam proses diberikan kepada penguruspengurus bahagian, yang secara tidak langsung dipertanggungjawabkan ke atas prestasi ekonomi. Kesannya (1) hubungan antara bahagian tidak dapat dimanfaatkan sebagai asas kepada ekonomi kerana persekitaran berbeza dalam setiap bidang. (2) Pengurusan korporat dalam pembahagian kuasa mempunyai sedikit kawalan ke atas bahagian-bahagian lain 5.4 Pembangunan Sistem Perancangan Baru Sistem Perancangan General Elektrik (GE) Kaedah perancangan strategi dikenali sebagai portpolio model kerana ia menilai setiap unit proses pasaran dalam syarikat sebagai satu pelaburan yang boleh ditingkatkan, dikekalkan atau dikurangkan mengikut masa.

3.

nota Etika Professional IPKT 2006

peluang kenaikan pangat terbuka kepada semua tanpa mengira jantina, bangsa, agana, umur dan sebagainya

sebagai Setting Quotas menetapkan kuota, amalan mengutamakan menggaji atau menaikkan pangat individu dari kelompok kaum minoriti berbanding individu dari kaum bukan minoriti.

6.1.4 Wages (Upah) Upah/gaji pekerja biasanya ditentukan oleh pasaran dan ia bertujuan untuk menarik minat orang untuk menjadi pekerja ataupun untuk mengekalkan pekerja yang berkebolehan. 6.15 Equal Pay for Equal Work (Upah yang sama untuk kerja yang sama)
edisi zulmz65@yahoo.com

Konsep upah yang sama untuk kerja yang sama telah diterima pakai sebahagian dari undang-undang buruh Amerika Syarikat. Pekerja yang melaksanakan satu jenis pekerjaan yang sama mestilah mendapat gaji yang sama kecuali didapati sesetengah daripada mereka dapat melaksanakan kerja mereka dengan lebih pantas atau lebih cekap kerana mereka lebih berpengalaman. Ini memberikan mereka hak untuk mendapatkan upah yang lebih berbanding pekerja baru walaupun mereka membuat kerja yang sama. 6.1.6 Equal Pay for Comparable Work (Upah Sama Rata Untuk Kerja Yang Setanding) Beberapa tahun kebelakangan ini, konsep Upah Sama Rata Untuk Kerja Yang Setanding semakin diterima di beberapa negeri di Amerika dimana kakitangan kerajaan akan diberikan upah yang sama sekiranya didapati kerja-kerja mereka walaupun berbeza pelaksanaannya, memerlukan tahap pendidikan, pengetahuan dan pengalaman yang sama. Contohnya upah di antara pekerja am Majlis Perbandaran dan jurutaip. Bidang berbeza tetapi kelayakan sama. 6.1.7 Who Get What Share of the Return on Resources (Siapa yang memperolehi keuntungan dari sumber yang ada) Terdapat hubungkait antara jumlah sumber bahan yang digunakan oleh syarikat dan kewajiban mereka untuk mengagihkan keuntungan yang diperolehi kepada ahli masyarakat. Keuntungan ini bukan hanya bergantung kepada jumlah sumber bahan yang telah digunakan tetapi juga:

dalam jawatan yang sedang dipegangnya tidak memuaskan. 6.3.1 A Few Key Ethical Dos and Donts for Performance Appraisal (Beberapa kod etika apa yang harus dan tidak harus dilakukan untuk Penilaian Prestasi) 1. Pekerja haruslah jelas dengan objektif yang ditetapkan sepanjang tempoh penilaian dan mereka harus berperanan aktif dalam mencapai okbjektif ini. 2. Maklum balas daripada majikan haruslah disampaikan secara berterusan. Adalah tidak adil bagi seseorang pekerja sekiranya diberitahu mengenai prestasi kerjanya yang teruk hanya pada akhir tempoh penilaian tersebut. 3. Prestasi harus dinilai berdasarkan kriteriakriteria yang sahih (valid). Tidak adil untuk menilai prestasi pekerja menggunakan pelan yang tidak disahkan oleh syarikat. 4. Penyelia perlu mencatatkan maklumat secukupnya berkaitan dengan kecekapan atau ketidak kecekapan pekerja yang dinilai sepanjang tempoh penilaian prestasi tersebut. Majikan yang bergantung kepada penilaian yang tidak dicatatkan sebaiknya semasa proses penilaian mungkin mengakibatkan ada pekerja yang cemerlang tetapi tidak mendapat ganjaran/penilaian sewajarnya kerana majikan yang menilai tidak mencatat data secara sistematik. 5. Pekerja yang tidak cekap/tidak memuaskan harus dimaklumkan mengenainya. Ini adalah tanggungjawab seorang majikan. Pekerja berhak untuk mendapatkan khidmat nasihat, latihan, tunjuk ajar untuk memperbaiki prestasi kerja mereka. 6. Hanya orang yang berkelayakan sahaja yang seharusnya menilai pekerja-pekerja. Bab 7 Employees Privacy (Privasi Pekerja) 7.1 Respecting Empolyees Rights to Privacy (Menghormati hak Pekerja untuk Privasi) Semua syarikat mempunyai hak untuk melindungi kepentingan syarikat dari penipuan, kebocoran maklumat sehinggalah kerosakkan ke atas kemudahan syarikat, pekerja, pelanggan atau pengguna awam yang menggunakan perkhidmatan mereka. - pengurus sentiasa perlu mengetahui sejarah peribadi pemohon-pemohon pekerja ke syarikat mereka.- ujian pra-pekerjaan , Ujian polygraph (ujian mengesan pembohongan) 7.2 Substance Abuse (Pengkhianatan yang paling asas) Tiada syarikat yang mahu diletakkan dalam kedudukan yang terancam akibat pekerja mereka yang tidak dapat melaksanakan tanggungjawab mereka kerana pengaruh dadah dan arak. ujian penggunaan dadah menjadi sebahagian dari keperluan dalam pengambilan pekerja baru dalam kebanyakkan perniagaan. Ada dua keadaan dimana ujian rambang boleh dilaksanakan.

Mungkin agak jarang berlaku seorang boss mengamuk dan mencaci maki pekerja bawahan mereka di hadapan pekerjapekerja lain dalam satu mesyuarat/ perjumpaan syarikat. Pekerja juga mungkin diancam akan kehilangan pekerjaan sekiranya tidak bersetuju mengenai: 1. Memalsukan penyata kewangan 2. Melayan permintaan hubungan seks dengan boss 3. Lari dari tugas juri awam di mahkamh (di US sahaja) 4. Membuat sumpah palsu bagi pihak syarikat Bab 8 Loyalty To A Company (Kesetiaan Kepada Syarikat) 8.1 What Layalty Means (Apakah Makna Kesetiaan) Apabila seorang menerima suatu pekerjaan dengan satu syarikat, dia perlu setia kepada syarikat tersebut, sama ada semasa berkerja disitu dan kadang-kala selepas meninggalkan syarikat tersebut. 8.2 Whistle Blowing (Whistle blowing) Whistle blowing di dunia perniagaan adalah seseorang yang menuduh rakan sekerjanya, penyeliaan atau pegawai syarikat tindakan tidak sah atau tidak moral Terdapat 2 jenis whistle blowing: Dalaman - Jika tuduhan dibuat melalui talian penyeliaan atau saluran yang tertentu di dalam syarikat tersebut. Luaran Sekiranya tuduhan tersebut dilaporkan kepada orang luar atau agensiagensi diluar syarikat, seperti pihak berkuasa atau kepada media. 8.2.1 Internal Whistel Blowing (Kaki adu dalaman) Mungkin berlaku apabila seseorang pengurus mengesyaki pengurus lain, Memalsukan akaun perbelanjaan Mengambil bayaran balik yang diberikan oleh pembekal Menggunakan bahan atau kemudahan syarikat untuk tujuan peribadi Mencuri bekalan atau peralatan syarikat Bekerja sambilan dengan syarikat pesaing 8.2.2 External Whistle Blowing (Whistle blowing Luaran) Berlaku apabila pengurus/pekerja membuat laporan mengenai salahlaku syarikat kepada pihak berkuasa atau pihak media pengawasan yang sepatutnya masih gagal menghentikan salahlaku tersebut. 8.3 The Morality of Firing Whistle Blowers (Memecat kaki adu) Penyebar whistle blowing, sama ada dalaman atau luaran dianggap melakukan sesuatu yang bermoral sekiranya mereka berniat untuk menghalang sebarang musibah yang mungkin berlaku kepada orang ramai atau ke atas alam sekitar. Musibah yang mungkin dibenarkan oleh pegawai-pegawai syarikat. Maka adalah sesuatu yang tidak adil dan jelas tidak bermoral untuk menghukum seseorang yang melakukan tindakan yang bermoral semata-mata untuk membalas dendam atau mengambil hati pihak atasan yang tidak suka perbuatan yang tidak suka

Bagaimana syarikat mengurus sumber bahan tersebut; dan Tahap produktiviti para pekerja mereka 6.2 Rangking and Rating (Kedudukan dan Penilaian) Berapa baik/banyak pekerja dibayar gaji/upah biasanya bergantung kepada penilaian pegawai penyelia yang melihat bagaimana pekerja tersebut melakukan tugas mereka dari kaca mata penyelia tersebut. Prestasi kerja dan potensi untuk naik pangkat adalah dua benda yang berbeza. Seseorang yang dilihat mampu memegang tanggungjawab yang lebih besar tidak akan dinaikkan pangkat sekiranya prestasi kerja

1. Prasangka yang berasas bahawa seseorang pekerja itu ketagih dadah.

2. Bukti sahih secara statistik yang menunjukkan kejadian penyalahgunaan dadah oleh pekerja tersebut. 7.3 Abusing Employees (Penderaan Pekerja)

nota Etika Professional IPKT 2006

perbuatan membuka pekung di dada dalam syarikat mereka. 8.4 What Loyalty Does Not Mean (Kesetiaan Yang Tidak Bertempat) Kadang-kadang pengurus beranggapan bahawa kesetiaan itu termasuklah perbuatan menutup kesalahan serius atau salahlaku yang dilakukan oleh bos. Tanggapan ini adalah tanggapan yang salah. Mereka juga bertanggungjawab untuk memaklumkan majikan mengenai tindakan seseorang pekerja atau sekumpulan pekerja yang mungkin memberi kesan buruk ke atas operasi majikan. Tetapi, salahlaku majikan juga tidak seharusnya dibiarkan. Selamat Belajor .. harap dapat skor A . ..............................................................cg zul
edisi zulmz65@yahoo.com