Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH BERASRAMA PENUH

INTEGRASI BATU RAKIT


21020 KUALA TERENGGANU

Rancangan Tahunan Pelajaran Pendidikan


Al-Quran Dan As-Sunnah Tingkatan 4 Tahun 2008

MINGGU TARIKH TAJUK

1 2 – 3 Januari Orientasi dan pengenalan mata pelajaran

2 6 – 10 Januari Tilawah al-Quran

Pengajian al-Quran
Gejala mempersendakan agama

3 13 – 17 Januari Ulum al-Quran


Ulum al-Quran dan kepentingannya

Pengajian al-Hadis
Kelebihan menuntut ilmu

4 20 – 24 Januari Ulum al-Hadis


Ilmu Hadis

Akhlak
Adab terhadap Rasulullah s.a.w

5 27 - 31 Januari Pengajian al-Quran


Pertanian dalam kehidupan

Tamadun
Zaman Khulafa’ ar-Rasyidin
Pentadbiran

1
MINGGU TARIKH TAJUK

6 3 - 7 Februari Pengajian al-Hadis


Peranan Ulama’

Ulum al-Hadis
Hadis sumber kedua perundangan Islam

7 10 – 14 Februari Pengajian al-Quran


Konsep ibadah

Akhlak
Adab berfikir

Tokoh
Imam Abu Hanifah

8 17 – 21 Februari Pengajian al-Quran


Negara aman rakyat sejahtera

Ulum al-Quran
Pengenalan al-Quran

9 24 -28 Februari Ulum al-Hadis


Ilmu hadis riwayah dan dirayah

Tamadun
Ekonomi , politik dan sosial

10 2 – 6 Mac Pengajian al-Quran


Keteguhan iman asas kekuatan jati diri

Akhlak
Adab amar maa’ruf nahi mungkar

Tokoh
Imam Malik

7 – 15 Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

11 16 – 20 Mac UJIAN PRESTASI 1

2
MINGGU TARIKH TAJUK

12 23 – 27 Mac UJIAN PRESTASI 1

13 30 Mac – 3 April Pengajian al-Quran


Iktibar daripada sejarah

Ulum al-Quran
Al-Quran sebagai mukjizat

14 6 – 10 April Pengajian al-Quran


Kecemerlangan iman asas kejayaan

Tamadun
Perluasan pengaruh di zaman Khulafa” ar-
Rasyidin

15 13 – 17 April Pengajian al-Hadis


Akhlak mulia

Ulum al-Hadis
Hadis nabawi, hadis qudsi dan al-Quran

16 20 – 24 April Pengajian al-Quran


Wasiat Luqman al-Hakim

Tokoh
Imam as-Syafie
Imam Ahmad bin Hanbal

17 27 April – 1 Mei Ulum al-Hadis


Hadis Mutawatir dan Ahad

Akhlak
Adab berhias diri

18 4 – 8 Mei PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

19 11 – 15 Mei PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

3
MINGGU TARIKH TAJUK

20 18 - 22 Mei PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

23 Mei – 7 Jun CUTI PERTENGAHAN TAHUN

21 8 – 12 Jun Pengajian al-Hadis


Mensyukuri nikmat Allah SWT

Akhlak
Adab menjaga orang sakit

Tokoh
Imam al-Ghazali

22 15 – 19 Jun Ulum al-Quran


Wahyu

Akhlak
Adab menziarahi jenazah

23 22 – 26 Jun Pengajian al-Quran


Tanda-tanda kekuasaan Allah SWT

Ulum al-Hadis
Hadis sohih , hasan dan dhoif

24 29 Jun – 3 Julai Pengajian al-Quran


Konsep taa’ruf dalam Islam

Pengajian al-Hadis
Menjauhi sifat-sifat buruk

25 6- 10 Julai Pengajian al-Quran


Nikmat kurniaan Allah SWT

Ulum al-Quran
Nuzul al-Quran

4
MINGGU TARIKH TAJUK

26 12 – 17 Julai Pengajian al-Hadis


Iman dan Jihad

Ulum al-Hadis
Istilah hadis dalam ulum al-Hadis

27 20 – 24 Julai Akhlak
Adab di tempat rekreasi
Adab menjaga kemudahan awam

Tokoh
Abu al-A’la al-Maududi
Al-Syeikh Muhammad Idris al-Marbawi

28 27 -31 Julai UJIAN PRESTASI 2

29 3 - 7 Ogos UJIAN PRESTASI 2

30 10 - 14 Ogos UJIAN PRESTASI 2

15 – 23 Ogos CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

31 24 -28 Ogos ULANGKAJI

32 31 Ogos – 4 Sept. ULANGKAJI

33 7 – 11 September ULANGKAJI

34 14 – 18 September ULANGKAJI

35 21 – 25 September ULANGKAJI

36 28 Sept. – 2 Oktober ULANGKAJI

37 5 – 9 Oktober ULANGKAJI

5
MINGGU TARIKH TAJUK

38 12 – 16 Oktober ULANGKAJI

39 19 - 23 Oktober ULANGKAJI

40 24 – 30 Oktober PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

41 2 – 6 November PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

42 9 – 13 November PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

14 Nov – 3 Januari CUTI AKHIR TAHUN

Anda mungkin juga menyukai