Anda di halaman 1dari 4

SCE 3109 Elektrokimia Soalan Ulangkaji 1.

Diberi tindak balas berikut:

3 Sn4+(aq) + 2 Cr(s)

3 Sn2+(aq) + 2 Cr3+(aq)

Setengah tindak balas yang manakah yang mewakili berlakunya penurunan? a) Sn4+(aq) + 2 eb) Sn2+(aq) c) Cr(s) Sn2+(aq) Sn4+(aq) + 2 eCr3+(aq) + 3 eCr(s)

d) Cr3+(aq) + 3 e-

2. Apakah nombor pengoksidaan N2? a) +1 b) 0 c) +3 d) -3 3. Diberi tindak balas berikut:

Zn(s) + 2 HCl(aq)
Bahan manakah yang dioksidakan? a) Zn(s) b) HCl(aq) c) Cl-(aq) d) H+(aq)

ZnCl2(aq) + H2(g)

4. Suatu tindak balas redoks selalunya menunjukkna keabadian a) jisim sahaja b) cas sahaja c) kedua-dua jisim dan cas d) bukan jisim mahupun cas

5. Diberi tindak balas seimbang berikut:

2 Al(s) + 6 H+(aq)

2 Al3+(aq) + 3 H2(aq)

Apakah jumlah bilangan mol elektron diperolehi oleh H+(ak) apabila 2 mol Al(p) bertindak balas dengan lengkap? a) 6 b) 2 c) 3 d) 12 6. Dalam satu sel electrolisis, elektrod negatif dipanggil a) anod, tempat pengoksidaan berlaku b) anod, tempat penurunan berlaku c) katod, tempat pengoksidaan berlaku d) katod, tempat penurunan berlaku 7. Gambar rajah berikut mewakili satu sel elektrokimia.

Apakah yang berlaku apabila swis ditutup? a) Zn diturunkan. b) Cu dioksidakan c) Elektron mengalir dari Cu ke Zn. d) Elektron mengalir dari Zn ke Cu.

8. Dalam satu sel elektrokimia, apakah tujuan titian garam? a) Suatu anod. b) Suatu katod. c) Ia membolehkan pergerakan ion-ion antara setengah sel. d) Ia membolehkan pecampuran larutan antara setengah sel. 9. Apaklah dua keadaan pengoksidaan bagi nitrogen dalam sebatian NH4NO3? a) -3 dan -5 b) -3 dan +5 c) +3 dan -5 d) +3 dan +5 10. Diberi tindak balas redoks berikut:

Mg(s) + CuSO4(aq)

MgSO4(aq) + Cu(s)

Spesis yang manakah bertindak sebagai agen pengoksidaan? a) Cu(s) b) Cu2+(aq) c) Mg(s) d) Mg2+(aq)

11. Diberi tindak balas berikut:

4 HCl(aq) + MnO2(s)
Mangan adalah

MnCl2(aq) + 2 H2O(l) + Cl2(g)

a) diturunkan dan nombor pengoksidaannya berubah daripada +4 ke +2 b) diturunkan dan nombor pengoksidaannya berubah daripada +2 ke +4 c) dioksidakan dan nombor pengoksidaannya berubah daripada+4 ke +2 d) dioksidakan dan nombor pengoksidaannya berubah daripada+2 ke +4

12. Diberi tindak balas berikut:

Pb(s) + Cu2+(aq)
Yang manakah agen penurunan? a) Pb2+(aq) b) Cu2+(aq) c) Pb(s) d) Cu(s)

Pb2+(aq) + Cu(s)

13. Apakah yang berlaku apabila suatu atom dioksidakan dalam suatu tindak balas kimia? a) Ia kehilangan elektron dan nombor pengoksidaannya berkurangan b) Ia kehilangan elektron dan nombor pengoksidaannya bertambah c) Ia menerima elektron dan nombor pengoksidaannya berkurangan d) Ia menerima elektron dan nombor pengoksidaannya bertambah 14. Diberi tindak balas berikut:

2 Al(s) + 3 Ni2+(aq)

2 Al3+(aq) + 3 Ni(s)

Apakah jumlah bilangan elektron yang hilang oleh 2 mol Al(p)? a) 6 b) 2 c) 3 d) 8 15. Apakah yang ditunjukkan apabila voltan satu sel kimia (E ) jatuh kepada sifar? a) Kepekatan bahan tindak balas telah bertambah. b) Kepekatan hasil tindak balas telah berkurangan. c) Tindak balas sel telah mencapai keseimbangan. d) Tindak balas sel telah berhenti sepenuhnya..

Anda mungkin juga menyukai